Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Виберіть ОДНУ вірну відповідь

55. Вкажіть, якою була головна мета діяльності Української Гельсінкської групи.

56. Вкажіть, коли Київ визволено від нацистських загарбників.

57. Вкажіть, з якою метою у листопаді 1986 р. був прийнятий Закон «Про індивідуальну трудову діяльність».

58. Вкажіть, які національні українські організації виникли під час Першої світової війни.

59. Вкажіть, коли був схвалений І Універсал Центральної Ради. що було основним змістом І Універсалу УЦР.

60. Яка подія спричинила збройний виступ самостійників у Києві (липень 1917 р.)?

61. Вкажіть, як відреагувала УЦР на збройне повстання більшовиків у Петрограді.

62. Вкажіть, що проголосив IV Універсал УЦР.

63. . Бій під Кругами відбувся:

64. Вкажіть, як австро-угорський уряд у 1914 р. поставився до створення легіону Січових стрільців.

65. Вкажіть, про яку політичну силу йдеться у статті 6 Конституції УРСР.

66. Вкажіть, коли в основному завершується перехід промисловості на випуск мирної продукції.

67. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України надавали перевагу (яким методам боротьби?):

68. Який документ проголосив автономію України у складі Російської держави:

69. Президентом України в грудні 1991 р. було обрано:

70. Українська Гельсінська Спілка — це……… (сутність організації):

71. Коли ЗУНР було проголошено: та вкажіть, внаслідок якої події

72. Зазначте дату перенесення столиці Радянської України з Харкова до Києва:

73. Вкажіть, яким був підсумок воєнних дій на території України у 1914-1916 рр.

74. Вкажіть, що було метою політики «українізації».

75. Вкажіть, коли був прийнятий документ, де проголошувалося: «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною суверенною державою...»

76. Вкажіть, що було причиною конфлікту УЦР з німецько-австрійською адміністрацією.

77. Вкажіть, на чому базувалася політика «воєнного комунізму».

78. Вкажіть, зміст поняття «продовольча розкладка».

79. Вкажіть, як називалася держава гетьмана П. Скоропадського.

80. Вкажіть основоположника «інтегрального націоналізму»

81. Головою Директорії був:

82. Укажіть назву операції радянських військ на завершальному етапі війни, в ході якої була знищена німецька група військ «Північна Україна»:

83. Укажіть період, протягом якого управління промисловістю здійснювалось через «раднаргоспи»:

84. Вкажіть, коли відбувся гетьманський переворот. Упродовж якого періоду існувала Українська держава Павла Скоропадського? Вкажіть, на які верстви населення спирався режим П. Скоропадського.

85. Вкажіть, хто створив легальну опозицію проти гетьманського уряду.

86. У 1920-х рр. в Українській СРР «Гарт», «Плуг», «Ланка», «Молодняк», «Авангард» - це:

87. Вкажіть, що таке ВАПЛІТЕ.

88. До якої галузі мистецтва належить творчість П. Майбороди, А. Штогаренка, І. Шамо?

89. Коли :смерть В. Леніна

90. Коли Введення політики коренізаціі,

91. Коли згортання непу

92. По лінії яких річок проходила межа інтересів Німеччини та СРСР відповідно до секретного додаткового протоколу до «пакту Молотова — Ріббентропа»?

93. З якими діячами пов'язане створення Співдружності Незалежних Держав?

94. Вкажіть, за якою виборчою системою відбулися останні вибори народних депутатів до Верховної Ради України.

95. Вкажіть, на кого передусім була спрямована діяльність Союзу визволення України (СВУ) під час Першої світової війни.

96. Вкажіть, що було основним змістом Тимчасової інструкції для Генерального Секретаріату. ЇЇ мета.

97. Вкажіть, союзу з якими воюючими сторонами намагалася досягти Директорія шляхом мирних переговорів.

98. Вкажіть, чому, незважаючи на економічні досягнення, більшовики почали згортати політику НЕПу в другій половині 20-х років.

99. Вкажіть, коли Україна стала членом ООН, як її співзасновниця.

100. Вкажіть дати, пов'язані з політикою «перебудови» в Україні.

101. Першим президентом Української Академії Наук був:

102. Проголошення української державної автономії Закарпаття в 1938 р. стало можливим завдяки:

103. Вкажіть, що вводила Постанова Кабінету Міністрів України «Про регулювання цін» від 26 грудня 1992 р. ( Максимум цін, Мінімум цін, Лібералізацію цін, Контроль за цінами)

104. Кого в Україні за часів «застою» називали «несунами»?

105. Яка подія відбулась у вересні 1989 р.(УРСР)?

106. Вкажіть, яким був підсумок воєнних дій на території України у 1914 р.

107. Вкажіть, військами якої держави було захоплено Галичину в результаті воєнних дій 1914 р.

108. Вкажіть, творчість яких діячів культури не була пов'язана з 20-ми роками XX ст.

109. Вкажіть, які причини виникнення і формування культурницького опозиційного руху.

110. Вкажіть причину, що спонукала країни Четверного союзу погодитися на участь делегації УНР у переговорах у Брест-Литовську.

111. Вкажіть, які рішення щодо державотворення прийняв II Всеукраїнський військовий з'їзд ( травень-червень 1917 р.).

112. Вкажіть, коли в Україні було остаточно встановлено радянську владу після перемоги над Денікіним.

113. Вкажіть, чому надавалися дуже мала увага в ході індустріалізації.

114. Вкажіть, коли відбулася Східно-Карпатська військова операція, яка завершила вигнання гітлерівських військ з території УРСР.

115. Вкажіть прізвище, пропущене в тексті: «Значною втратою для повстанців стала загибель 5 березня 1950 р. Головного командира УПА ...».

116. Вкажіть, прізвище якого діяча культури є зайвим у цьому переліку. О. Гончар. М. Стельмах. Н. Ужвій. Ю. Яновський.

117. Народний рух України був створений у:

118. Вкажіть, які видання за радянських часів за способом друку називали «самвидавом».

119. Для відбудови зруйнованого господарства СРСР був розроблений четвертий п`ятирічний план. Цей план скерував:

120. Юридичне оформлення СРСР відбулося у Вкажіть, внаслідок якої події відбувся вступ України до СРСР.

121. Президентом ЗУНР було обрано:

122. Вкажіть, на яких західноукраїнських землях в 1915 р. розгорнулись найактивніші бойові дії.

123. Вкажіть рік проведення операції «Вісла»:

124. Вкажіть, коли була утворена Українська Гельсінкська група.

125. Вкажіть, що було основним змістом II Універсалу УЦР.

126. Вкажіть стратегічну мету діяльності ОУН та УПА.

127. Визначте місто, яке було столицею Радянської України до 1934 р.

128. Визначте дату створення організації українських націоналістів.

129. Першим президентом незалежної України в 1991 р. був обраний:

130. Причини голодомору 1932-1933 рр.:

131. У якому документі УЦР вперше сформулювала широку програму соціально-економічних перетворень:

132. Укажіть дату проголошення радянської влади в Україні:

133. Ідеологією ОУН, що заперечувала ліберальні цінності й проповідувала необхідність рішучих дій заради національних інтересів, автором якої був Д. Донцов, називалася:

134. Вкажіть, коли було проголошено II Універсал Центральної Ради.

135. Вкажіть, що передбачала націоналізація засобів промисловості як складова більшовицької економічної політики в Україні доби воєнного комунізму.

136. Вкажіть, на чому базувалася політика воєнного комунізму.

137. Вкажіть, яке з визначень поняття «автономія» є правильним.

138. Вкажіть, яке прізвище в переліку є зайвим. І. Конєв.Р. Малиновський.. І. Петров.Р. Шухевич.

139. Українські батальйони "Нахтігаль" і "Роланд", Легіон українських націоналістів — це:

140. Початок Курської битви

141. Звільнення Севастополя від німецько-фашистських загарбників

142. Вкажіть, коли розпочалося визволення України від нацистів

143. Початок «жданівщини»

144. Коли Львівський церковний собор

145. Вкажіть, коли в основному завершилася колективізація сільського господарства в західних областях України.

146. Вкажіть, з якою метою було започатковано низку економічних реформ у середині 50-х — середині 60-х років.

147. Вкажіть, яке визначення розкриває зміст поняття «дисидентство».

148. Доберіть правильний термін. Військові формування на західноукраїнських землях у роки Першої світової війни:

149. Вкажіть сільськогосподарську культуру, вирощування якої наполегливо нав’язувалося в період правління в СРСР М. Хрущова:

150. Укажіть дату проголошення акту злуки ЗУНР та УНР.

151. Декларацію «Про державний суверенітет України» було прийнято Верховною радою УРСР:

152. Вкажіть, коли було утворено Директорію.

153. Вкажіть, якими були наслідки поразки корніловського заколоту для України.

154. 103(а) Вкажіть, рішенням якого зібрання Україну було проголошено республікою Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів.

155. Вкажіть, коли було встановлено радянський контроль над Україною.

156. Вкажіть, який орган був урядом ЗУНР.

157. Яку ознаку державності УСРР зберегла, увійшовши до складу СРСР.

158. Вкажіть, коли до складу України увійшла Кримська область.

159. Вкажіть, яке визначення розкриває зміст поняття «шістдесятники».

160. Вкажіть, початком якого періоду в історії України вважається квітень 1985 р.

161. Автором мелодії національного гімну "Ще не вмерла Україна"є композитор:

162. Вкажіть назву військового плану, затвердженого А. Гітлером 18 грудня 1940 року, що передбачав розгром СРСР протягом літньої воєнної кампанії 1941року:

163. Вкажіть що проголосив III Універсал Центральної Ради.

164. Вкажіть, коли була розпочата політика НЕПу.

165. Вкажіть місце підписання угоди між керівниками України, Росії та Білорусі про припинення існування СРСР і створення СНД:

166. Вкажіть роки першої п'ятирічки.

167. Вкажіть визначення, що розкриває сутність поняття «колективізація».

168. Вкажіть, яке слово є зайвим у переліку. Дисидентство. Шістдесятництво, Космополітизм. Правозахисники.

169. Вкажіть, початком якого важливого процесу вважається XX з'їзд КПРС.

170. Вкажіть прізвище голови Української Гельсінкської групи.

171. Українським відродженням в ХХ ст. називають

172. 118(а) Вкажіть, кого в перші роки незалежності України стали називати «мішочниками» або «човниками».

173. Велика Вітчизняна війна розпочалася:

174. Президія Верховної Ради СРСР прийняла Указ про передачу Криму до складу УРСР у:

175. Вкажіть прізвище першого голови Народного руху України

176. Оберіть дату Брусиловського прориву

177. Згідно з першим п’ятирічним планом економічного розвитку України основні капіталовкладення спрямовувалися у:

178. Вкажіть, захист інтересів яких верств населення Директорія проголосила як мету соціальної політики.

179. Вкажіть зайве поняття. ВАПЛІТЕ. УАПЦ. Українізація. Продподаток.

180. Вкажіть визначення, яке розкриває сутність поняття «індустріалізація».

181. Вкажіть, з якими подіями був пов'язаний голодомор в Україні 1932-1933 рр.

182. Вкажіть, коли голод охопив післявоєнну Україну.

183. Вкажіть, які причин виникнення і формування культурницького опозиційного руху

184. Вкажіть, коли відбулось прийняття Декларації про державний суверенітет України.

185. Вкажіть, яке з тверджень про тіньову економіку є правильним.

186. Вкажіть зайве словосполучення у логічному ланцюжку. Поліетнічна країна. Демографічні явища. Міжнаціональні відносини. Національна політика.

187. Хто став першим президентом УНР:

188. Пакт Молотова – Ріббентропа був укладений:

189. Який документ проголосив автономію України у складі Російської держави:

190. Першим секретарем ЦК КПУ у 1972 р. було обрано:

191. Основними програмними положеннями українських дисидентських організацій кінця 50-х—середини 60-х років —УРСС, УНК, УНФ та інших були:

192. Вкажіть назву державного сільськогосподарського підприємства, яке було створене для забезпечення успішної колективізації на селі:

193. Комісію з українізації очолив:

194. Вкажіть, з якими державами були підписані договори УСРР на початку 20-х років XX ст.(Литва, Польща, Австрія, Туреччина, Естонія, Росія, Франція, Англія, США, Латвія, Іспанія, Португалія, Грузія, Білорусія, Азербайджан.)

195. Вкажіть, у якому році розпочалась індустріалізація.

196. Вкажіть, яке визначення розкриває сутність поняття «розстріляне відродження».

197. Вкажіть, яке слово є зайвим у наведеному нижче логічному ланцюжку.

198. А. Десталінізація. Б. Раднаргоспи. В. Радянізація. Г. Ремонтно-тракторна станція.

199. Укажіть місто, героїчна оборона якого тривала з 30 жовтня 1941 по 4 липня 1942 р.:

200. Укажіть період, протягом якого російські війська здійснили Брусиловський прорив:

201. Укажіть документ, в якому Українська Центральна Рада проголосила УНР як незалежну державу:

202. У листопаді 1918 р. С. Петлюра очолив:

203. Укажіть рік, у якому була прийнята «сталінська» Конституція УРСР:

204. Укажіть галузь культури, в якій у 1930-х роках плідно працювали О. Довженко, І. Кавалерідзе, І. Савченко:

205. митрополит Української греко-католицької церкви, кардинал

206. Укажіть період розвитку українського суспільства, характерними рисами якого була десталінізація, припинення репресій, реабілітація, ліквідація ГУТАБу, прогрес у розвитку науки, формування «шістдесятників»:

207. Позначте організації, членом яких стала Україна після здобуття нею незалежності у 1991 р.:(ОБСЄ, ООН, СНД, Рада Європи; НАТО, ЄС)

208. генерал Радянської армії, відомий правозахисник

209. Коли Українська Центральна Рада утворила Генеральний секретаріат?

210. Унаслідок якої події сформовано легіон Українських січових стрільців?

211. У якій галузі господарства УСРР у 1920-х рр. розпочалася реалізація плану ГОЕЛРО?

212. Коли завершився процес конституційного оформлення СРСР?

213. Вкажіть, про яке демографічне явище йдеться в документі.

214. Ще однією негативною тенденцією розвитку трудового потенціалу є «вимивання» найбільш продуктивної частини населення через ... За офіційними даними, Україна втратила в результаті міграційного обміну з іншими державами (а це здебільшого люди молодого та середнього віку) близько 3,5 мільйона осіб, третина з яких — кваліфіковані фахівці.

215. Вкажіть прізвище вченого, яке пропущено в тексті. Центром наукових досліджень залишалась Академія наук УРСР, яку очолював відомий фахівець у галузі електрозварювання Вкажіть дату, пропущену в тексті. Безперечно, центральною подією у суспільному житті республіки цього періоду були вибори у березні _____ року народних депутатів Верховної Ради України ... Вихід на політичну арену значної кількості нових громадських формувань суттєво змінив сам характер виборів, зробивши основний акцент на їхній альтернативності.

216. Вкажіть, на які верстви населення сучасної України насамперед орієнтована дана програма партії: «Партія ... підтримує розвиток орендних і фермерських господарств з наданням їм землі на тривалий чи безстроковий термін користування з правом передачі у спадщину, але без права купівлі та продажу».

217. Вкажіть, що мала на меті радянська влада, законодавчо закріплюючи в 1932 р. такі норми:

«... Застосовувати як міру судової репресії за розкрадання (крадіжку) колгоспного та кооперативного майна найвищу міру соціального захисту — розстріл з конфіскацією всього майна і з заміною при пом'якшуючих обставинах позбавленням волі на строк не нижче 10 років з конфіскацією майна».

218. Вкажіть назву закону, пропущену в тексті. Закон ________________ не передбачав забезпечення обов'язкової повної середньої освіти. Це значно знизило вимоги до навчання і виховання підростаючого покоління. ...За законом діти можуть навчатись у школі лише до 15 років. Це призвело до негативних наслідків майже 30 тис. підлітків ніде не навчаються і не працюють.

219. Заповніть пропуски в тексті. У січні 1919 року в __________ на майдані ___________________________ відбулась урочиста церемонія ____________ між ________ і ____________ .

220. Вкажіть назву закону, уривок з якого наведено. ...Відповідно до Конституції Української РСР державною мовою Української Радянської Соціалістичної Республіки є українська мова. ... Українська РСР створює необхідні умови для розвитку і використання мов інших національностей в республіці... Мовами міжнаціонального спілкування в Українській РСР є українська, російська та інші мови

221. Вкажіть, коли було прийнято документ, де проголошувалося: «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою... До Установчих зборів України вся власть ...належить нам, Українській Центральній Раді і нашому правительству — Генеральному Секретаріатові України».

222. Вкажіть назву території, пропущену в тексті: «Проблема кордонів Існувала між УРСР і Чехословаччиною. Зокрема чехословацький уряд вважав ________ складовою частиною своєї держави, що її (його) напередодні Другої світової війни окупувала Угорщина».

223. Вкажіть, назва якої організації пропущена в тексті: «З початком Першої світової війни відродженням Української держави активно опікувалася __________, створена у Львові».

224. Вкажіть на основі тексту, про яке явище в суспільному житті України під час перебудови йдеться.

225. ... Можливість отримання правдивої інформації про те, що відбувається в країні та світі, пом'якшення цензури, можливість критики державних і партійних органів, можливість говорити, писати і знати правду, не боячись наслідків, можливість дізнатися про історичне минуле свого народу, відкрити людям те, що від них приховували.

226. Вкажіть, який уряд видав документ, де говорилося: «Героїчним поривом українського озброєного трудового народу зметено з лиця землі української руйнуюче поміщицько-монархічне панування — гетьманщину».

227. Вкажіть на основі тексту, про яке явище в політичному житті України під час перебудови йдеться.

228. Прийняття Закону України «Про свободу совісті та релігійних організацій»

229. ________ — це якісне «оновлення» політичної системи СРСР на основі: панування закону, дотримання прав людини, забезпечення індивідуальної свободи особистості; скорочення бюрократичного управлінського апарату; зміцнення місцевого самоврядування та децентралізації влади.

230. Визначте дату, пропущену в тексті: «З відходу радянських військ з Києва минуло кілька днів, _______ 1941 р. в місто увійшли німці».

231. Вкажіть, до якого періоду належить документ. У цілому відродження промисловості відбулося надзвичайно швидко... про те потенціал важкої промисловості розвивався на основі застарілих рішень і схем, які не враховували технологічних досягнень. У той час, коли металургія мала значний прогрес, — зрушення в хімічній промисловості були досить скромні; без уваги залишилися такі перспективні галузі, як нафтохімія... Такий підхід зберігався навіть тоді, коли стало очевидним, що весь світ обрав протилежний напрям розвитку.

232. Вкажіть, коли з'явився документ. Вам, козаки та громадяни України, відомі події останнього часу, коли ... відродившаяся Українська держава стояла коло краю загибелі... Бувше правительство України не здійснило державного будівництва України, позаяк було зовсім не здатне до цього... Цією грамотою проголошую себе гетьманом всієї України.

233. Вкажіть демографічне явище, назву якого пропущено в тексті. У зв'язку з простоями підприємств, хронічними невиплатами зарплати робітники звільнялися й шукали інші шляхи заробляти гроші. Промисловість втрачала кваліфіковану робочу силу. В країні посилювалася___________ ______________

234. На основі тексту вкажіть, про яких діячів України періоду «відлиги» йдеться.

235. Нове покоління митців, які відійшли від шаблонної тематики попередніх часів, не закликали до боротьби за мир, не писали про передовиків колгоспників і робітників заводів, а виходили з того, що «поезія має бути поезією, а не агітацією у віршованій формі».

236. Вкажіть, про кого розповідає текст. Видатний політичний, громадський діяч, історик, автор книг про історію визвольних змагань галицьких українців. Під час Першої світової війни очолив Головну Українську раду, пізніше був головою уряду ЗУНР.

237. Вкажіть назву явища, пропущену в тексті. План реалізації ________ передбачав утвердження комуністичної ідеології і нетерпимості до тих, хто думав інакше. Об'єктом войовничої політики знову стала Українська греко-католицька церква, що мала давні традиції в Західній Україні.

238. Вкажіть міста, назви яких пропущено в документі.

239. Кому потрібно було в зараженому радіацією______. влаштовувати «показушні» весілля, фальшиві гулянки, паради? Навіщо у дні всенародної жалоби було влаштовано першотравневу демонстрацію на Хрещатику в_______., де оголені діти, нічого не підозрюючи, танцювали перед трибунами, потішаючи тих, котрі знали зобов'язані були знати! увесь трагізм ситуації?!

240. Вкажіть, з якого документа взято уривок. ... Виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, визначаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, Верховна Рада УРСР проголосила державний суверенітет України.

241. Вкажіть на основі документа, як називалася тактика нацистських загарбників.

242. Вищому керівництву військ СС і поліції в Україні... Необхідно добитися, щоб при відході з районів України не залишалося жодної людини, жодної голови худоби, жодного центнера зерна, жодної рейки, щоб не вціліло жодного будинку, жодної шахти, яка б не була виведена з ладу на довгі роки, щоб не залишилося жодної не отруєної криниці. Противник повинен мати дійсно тотально спалену та зруйновану країну

243. Вкажіть назву напряму політики більшовиків 20-х років, яку пропущено в тексті.

244. Політика _______ дала деякі корисні наслідки українській культурі. У народних школах України запанувала українська мова. Українська Академія наук., широку діяльність... створено нові кадри.

245. Вкажіть прізвище, пропущене в тексті. Кадїївський вибійник шахти «Центральна Ірміне» тов._______. на відзначення 21 ї річниці Міжнародного юнацького дня встановив новий всесоюзний рекорд продуктивності праці на відбійному молотку.

246. Вкажіть на основі тексту, про представників якого руху йдеться. На середину 60-хроків по Україні діяли гуртки, спілки, комітети, об'єднання, що мали статути, програми і були добре структуровані. Лідери й активісти руху, на відміну від «шістдесятників», чітко уявляли не тільки шляхи реалізації визначеної мети, а й теоретично обґрунтовували національно-визвольну боротьбу в Україні.

247. Вкажіть, якого періоду в житті українського суспільства стосується висновок.

248. Отже, завдяки виваженій національній політиці, яку проводила українська влада, Україна стала фактично єдиною з колишніх радянських республік, якій у пострадянському часі вдалося уникнути загострень у міжнаціональних стосунках.

249. Вкажіть, про яке явище йдеться в тексті. Населення України вважає масштаби ___________ дуже широкими. Згідно з результатами останніх соціологічних опитувань тільки 2 % респондентів вважають, що «ніхто в країні не бере хабарів», більшість дотримується протилежної точки зору.

250. Вкажіть назву території, пропущену в тексті Договору між СРСР і Чехословацькою Республікою 25 червня 1945 р. …Україна возз'єднується в згоді з бажанням, проявленим населенням ________ України і на підставі державної угоди обох Високих Договірних Сторін, зі своєю споконвічною батьківщиною – Україною і включається до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки

251. Вкажіть, з якого документа наведено уривок. ...Продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами... Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України.

252. Назвіть прізвище відомого шахтаря 30-х років XX ст., про якого йдеться в уривку зі статті. «Я працюю 10 років вибійником на одній з найбільш великих шахт Донбасу – на Горлівській шахті № 1. Кілька років підряд я перевиконую всі завдання і зараз щоденно даю 400-500 % норми.

253. Визначте міста, назви яких пропущено в тексті. 21 січня 1990 р. від _____. через ______ до ______ із нагоди відзначення роковин «Акту Злуки» УНР та ЗУНР протягнувся «живий ланцюг

254. Вкажіть назву періоду, пропущену в тексті. Водночас критика культу особи сприяла політичному і морально-психологічному оздоровленню суспільства. Відголоском цих процесів стала лібералізація політичного режиму в СРСР за часів перебування при владі М. Хрущова. Вона дістала назву «____».

255. Вкажіть, про яке явище в суспільно-політичному житті республіки 30-х років XX ст. писав М. Хрущов. По Україні наче Мамай пройшов. Не було... ні секретарів обкомів партії в республіці, ні голів облвиконкомів. Навіть секретаря Київського міськкому не було.

256. Вкажіть, створення якої держави проголошував документ. Український народе! ...Дня 19 жовтня твоєю волею утворилася на українських землях бувшої Австро-Угорської імперії Українська Держава і її найвища влада, Українська Національна Рада.

257. Вкажіть назву плану, пропущену в тексті. На окупованій території німецькі загарбники розпочали реалізацію плану __________, який передбачав онімечення східних земель

258. Вкажіть, до якого періоду належить текст. М. Хрущов, який очолював на той час ЦККП(Б)У і водночас був головою уряду республіки, звернувся з проханням до Москви про допомогу, аби усунути загрозу голоду.

259. Вкажіть, яке (які) з тверджень є правильним(и).

a. В умовах «нового порядку» німецька влада здійснювала поділ людей на «необхідне населення» (німці з Рейху, фольксдойчі та ін.);

b. В умовах «нового порядку» німецька влада здійснювала поділ людей на «необхідне населення» (євреї, місцеві мешканці великих українських міст);

c. В умовах «нового порядку» німецька влада здійснювала поділ людей на «зайвих їдців» (німці з Рейху, фольксдойчі та ін);

d. В умовах «нового порядку» німецька влада здійснювала поділ людей на «зайвих їдців» (євреї, місцеві мешканці великих українських міст).

260. Вкажіть, яке (які) з тверджень є правильним(и).

i. Конституційний процес в Україні фактично розпочався після прийняття Декларації про державний суверенітет України;

ii. Конституційний процес в Україні фактично розпочався після прийняття Акта про незалежність України;

iii. Конституційний процес в Україні фактично розпочався після проведення референдуму та виборів президента.


Читайте також:

 1. IV. Перевірка розв’язання і відповідь
 2. Виберіть 1 варіант відповіді.
 3. Виберіть 1 найточніший варіант твердження. Абсолютна істина – це
 4. Виберіть 2 положення, які треба добавити у визначення елементів наукової проблеми.
 5. Виберіть відповідне визначення поняття: Моделювання – це
 6. Виберіть відповідне визначення поняття: Наукова ідея – це
 7. Виберіть серед держав ту, що утворилася у 1449р. і зазначте, яку політику щодо укр. земель проводили її правителі у ХУ ст., коли ця держава припинила своє існування.
 8. Визначте відповідність. Обкресліть правильну відповідь.
 9. Відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законом, надавати недостовірну чи не в повному обсязі інформацію.
 10. Відповідь на питання № 1
 11. Відповідь на практичне завдання.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Відносини України з державами СНД - Страница 2 | Орієнтовні питання до екзамену

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.