Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Джерела електричної енергії (джерела живлення).

Основні визначення і закони

Електричні кола постійного струму

Лекція 1 Тема 1 Електричні кола постійного і змінного струму

.

Зміст

Лекція 1 Тема 1 Електричні кола постійного і змінного струму….3

Лекція 2 Тема 2 Напівпровідникові прилади…………………… 13

Лекція 3 1.2 Напівпровідникові діоди …………………….. …20

Лекція 5 1.4 Польові транзистори (ПТ)……………………. ...36

Лекція 6 Тема 3 Імпульсні пристрої………………………... …..46

Лекція 7 3.3 Логічні елементи………………………… … … 50

Лекція 8 3.4 Тригери………………………………………. ..…61

Лекція 9 3.5 Компаратори і тригери шмітта, . генератори імпульсів………………………. .. 67

Лекція 10 Тема 4 Перетворювальні електронні пристрої…… …..74

Лекція 11 4.7 Стабілізатори напруги………………………. . ..85

 

1 Електричні кола постійного струму

2 Основні визначення і закони

3 Розрахунок лінійних кіл постійного струму з одним джерелом живлення

4 Електричні кола змінного струму

5 Поняття про змінний струм

6 Основні поняття синусоїдальної функції

7 Зображення синусоїдальної величини

8 Прості електричні кола змінного струму

Джерело електричної енергії - це пристрій, в якому енергія хімічна, теплова, променева або механічна перетворює в електричну. Залежно від виду перетворюваної енергії розрізняють типи джерел: гальванічні елементи і акумулятори; термоелементи; фотоелементи; генератори.

2 Приймачі електричної енергії (споживачі).Приймач електричної енергії - це пристрій, в якому електрична енергія перетворюється на енергію іншого вигляду: світлову, теплову, механічну, і т.д.

3 Електричне коло.Просте електричне коло складається з трьох елементів:

1) джерела електричної енергії;

2) приймача електричної енергії;

3) сполучнихпроводів.

У загальному випадку електричне коло може мати декілька джерел і приймачів, сполучених між собою. Окрім перерахованих елементів вона містить вимикачі і рубильники, контрольно-вимірювальні прилади (амперметри, вольтметри), прилади захисту (плавкі запобіжники).

4 Схема електричного кола.Графічне зображення
електричного кола за допомогою умовних позначень її елементів називають схемою електричного кола. На схемі (рис.1) джерело живлення позначене кружком, резистор - прямокутником.
Лінії, якими вони сполучені, зображають проводи. Всі реальні елементи повинні бути позначені на схемах відповідно до ГОСТу.

5 Електрорушійна сила (ЕРС) джерела.До джерела електричної енергії треба постійно підводити ззовні силу не електричного походження - стороннюю силу (до генератора -механічну силу, до фотоелемента - світло і т.д.). Під дією
сторонньої сили в джерелі виникає електрорушійна сила. Вона

а
розділяє заряди на позитивні і негативні і передає їм потенційну енергію.

 

Рисунок 1- Схема нерозгалуженого електричного кола

За позитивний напрям ЕРС приймають напрям від негативного полюса джерела до позитивного. На схемі напрям ЕРС вказаний стрілкою (рис. 1).

Напруга.Під дією ЕРС один затискач джерела
позначений знаком «+» (плюс), має вищий потенціал, інший затискач, позначений знаком «-» (мінус) - нижчий. На затисках джерела виникає різниця потенціалів, або напруга.

За позитивний напрям напруги між двома точками електричного кола приймають напрям від точки з більшим потенціалом до точки з меншим потенціалом. Стрілку напруги на схемі (рис.1) слід відносити до приймача електричної енергії, а не до джерела.

7 Електричний струм. Електричним струмом називають направлене переміщення електричних зарядів. Одиниця струму -1 ампер (А). У міжнародній системі одиниць (СІ) ампер приймаютьза основну електричну одиницю.

За позитивний напрям електричного струму прийнято умовно вважати напрям руху позитивних зарядів - від плюса джерела до мінуса. На схемі він співпадає з напрямом ЕРС і вказується стрілкою (рис.1).

8 Закон Ома для ділянки кола.Для багатьох приймачів струм
пропорційний напрузі

,

де R - опір приймача.

Цю залежність експериментально встановив в 1827г. німецький фізик Георг Симон Ом.

9 Опір. Опір - це параметр, що характеризує здатність провідника проводити електричний струм. Одиниця вимірювання Ом.

11 Закон Ома для нерозгалуженого кола.Сила струму в нерозгалуженому електричному колі прямо пропорційна ЕРС і обернено пропорційна опору кола.

Для схеми приведеної на рис.1:

 

(1.2)

де R - опір приймача;

Rt - внутрішньо опір джерела (опір електроліту між пластинами акумулятора, опір обмоток генератора).

12 Співвідношення між ЕРС і напругою.Запишемо формулу (1.2) у вигляді

Е = RI + RiI(1.3)

Оскільки падіння напруги Rt рівне напрузі U на затискачах джерела живлення, то

U = E-RiI (1.4)

Напруга менше ЕРС на величину падіння напруги на внутрішньому опорі джерела. Тільки при розімкненому колі (холостий хід), коли I = 0, (RiI = 0), напруга джерела рівна ЕРС. При підключеному споживачі завжди U < Е.

13 Теплова дія струму.Електричний струм нагріває провідник. Закон Джоуля-Ленца визначає кількість тепла, яка виділяється за час t.

W = RI2t (1.5)

14 Енергія (робота) струму.Робота і енергія - поняття рівно
цінні. Енергія - здатність тіла здійснювати роботу. Енергія визначається формулою:

W = EIt (1.6)

Розмірність енергії [W] = [Ult] = B*A*c- Дж

15 Потужність.Робота в одиницю часу називається потужністю:

P = W/t. (1.7)

Виражаючи енергію згідно формулам (1.9), (1.7), (1.8), одержимо наступні формули для визначення потужності:

Р = UI = RI2; P = EI(1.8)

Одиниця потужності ват. 1 ватів - потужність, при якій за 1

секунду здійснюється робота в 1 джоуль.

16 Кола нерозгалужені і розгалужені. Вузол, Гілка. Контур.Схема нерозгалуженого кола представлена на мал. 1.1. На всіх ділянках такого кола струм має однакове значення.

Розгалужене коло містить ділянки (гілки) з різними струмами (рис.2). Місце з'єднання трьох і більше проводів називають вузлом (точки а і Ь). Гілка - це ділянка кола, яка розташована між двома вузлами. При обході по гілках кола можна одержати контур (осередок) - замкнутий контур, який створює нерозгалужене коло (наприклад, abcda і abfha).

Рисунок 2 - Схема розгалуженого електричного кола

Перший закон Кирхгофа (закон для струмів):алгебраїчнасума алгебри струмів у вузлі рівна нулю:

ΣI= 0 (1.9)

Другий закон Кирхгофа (закон для напруг):у контурі алгебраїчна

сума ЕРС рівна алгебраїчній сумі падінь напруг:

ΣE = ΣRI (1.10)

18 Гілки активні і пасивні.Гілки, що містять ЕРС, називають активними, без ЕРС – пасивними.


Читайте також:

 1. III. За виділенням або поглинанням енергії
 2. IV. Критерій питомої потенціальної енергії деформації формозміни
 3. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 4. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 5. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 6. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 7. Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування
 8. Антропогенне забруднення природного середовища. Джерела забруднень
 9. Антропологічні джерела
 10. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
 11. Безперебійні джерела живлення
 12. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
Переглядів: 7105

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Контрольні запитання | Розрахунок лінійних кіл постійного струму з одним джерелом живлення.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.