Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Поняття про збудливість. Рефрактерність. Лабільність.

При виникненні потенціалу дії.

Проникності нервового волокна

Рис.5 Зміна натрієвої і калієвої

 

При цьому іонів Nа+ надходить така кількість, що настає інверсія (зміна знака) мембранного потенціалу. Зовнішня частина мембрани приймає негативний, а внутрішня позитивний знак. Перехід іонів Nа+ всередину клітини викликає електричний струм, направлений всередину, і зумовлює висхідну фазу потенціалу дії, а вихід іонів К+ забезпечує реполяризацію мембрани і зумовлює низхідну фазу потенціалу дії. Пік потенціалу дії залежно від функціональних вла­стивостей тканин коливається в межах 100... 120 мВ, а його трива­лість—0,5 ... 5 мс. Після закінчення піку потенціалу дії мембрана протягом 15 ... 30 с залишається ще частково деполяризованою, що позначається як слідовий потенціал. Його виникнення пов'язано з тим, що вхід іонів Nа+ в клітину в цей час зменшується, а вихід іонів К+ збільшується (рис. 5). А оскільки струми Nа+ і К+ про­тилежно направлені, то співвідношення їх підтримує мембрану ча­стково деполяризованою. Поступово надходження іонів К+ в сере­дину клітини припиняється зовсім, а іони К+ продовжують ще виходити назовні, виносячи позитивний заряд, тим самим збільшу­ючи мембранний потенціал вище того рівня, який був до збуджен­ня. Цей період називається періодом гіперполяризації мембрани, або слідовим позитивним потенціалом. Його тривалість може бути різною, від 50 до 300 мс, залежно від функціональних властивостей нервових клітин. По закінченні потенціалу дії включається натрі­євий насос (помпа), який викачує іони назовні і тим самим від­новлює вихідну різницю концентрації. Робота натрієвого насоса забезпечується за рахунок енергії АТФ. Кількість енергії, яка вит­рачається на хімічні і електричні процеси, пов'язана з виникнен­ням і проведенням нервових імпульсів і дуже мала. Нервове волокно, в якому виключені механізми утворення АТФ, може про­вести більше 100 тис. імпульсів.

Встановлено, що потенціал дії ви­никає тільки тоді, коли подразник досягає певної сили і діє певний час. Мінімальна сила подразника, яка необхідна, щоб викликати збудження тканин, характеризує її рівень збудливості і називаєть­ся пороговою силою. Але навіть при дії підпорогових подразників на мембрані відбуваються значні зміни, що передують появі по­тенціалу дії. Це так звані місцеві потенціали мембрани, або локальні відповіді. Величина їх залежить від сили подразника. Вони здатні до сумації.

Як тільки місцевий потенціал досягає певної величини (для нер­вових волокон приблизно 10 мВ), виникає потенціал дії. Величи­ну місцевого потенціалу, яка призводить до появи потенціалу дії, називають пороговим потенціалом, а рівень деполяризації мемб­рани, що досягається при цьому, — критичним рівнем деполяри­зації (рис. 6).

Важливе значення для виникнення збудження в м'язах і нер­вах має також швидкість зростання сили струму, тобто його гра­дієнт. При дуже повільному зростанні сили струму потенціал дії не виникає. Пристосування збудливих тканин до дії повільно зростаючого подразника дістало назву акомодації (рис. 7). Це явище пов'язане з тим, що збільшення проникності іонів Nа+ за час дії подразника компенсується виходом іонів К+, пороговий по­тенціал підвищується і не досяга­ється критичний рівень деполяриза­ції мембрани.


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Базові поняття
 12. Базові поняття про класифікацію медичної техніки
Переглядів: 1200

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Знаходиться в стані спокою. | По осі абсцис відкладено тривалість зростання сили струму, по ординаті – величини порогів в міліамперах. Нахил тонких ліній до осі абсцис відповідає крутизні зростання стимулів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.