Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Здібності і задатки. Можливості розвитку і саморозвитку особистості.

Здібності —індивідуальні особливості, які забезпечують успіх у діяльності та легкість оволодіння нею.

Здібності — це такі психологічні особливості людини від яких за­лежить успішність отримання знань, умінь, навичок, але які самі до наяв­ності цих знань, умінь і навичок не зводяться. Стосовно них здібностівиступають як можливості і необхідний рівень майстерності в тій чи іншій діяльності — це дійсність. Заперечуючи тотожність здібностей і суттєво важливих компонентів діяльності — знань, умінь і навичок, у психології наголошується на їх єдності. Здібності виявляються лише в діяльності, яка не може здійснюватися без наявності цих здібностей. Здібносгі виявляються не в знаннях, уміннях і навичках, як таких, а в динаміці їх набуття, тобто в тому, наскільки при інших рівних умовах швидко, глибоко, легко і міцно здійснюється процес оволодіння знан­нями й уміннями суттєво важливими для даної діяльності.

Отже, здібності — це індивідуально-психологічні особливості осо­бистості, що є умовами успішного здійснення даної діяльності і що вияв­ляють відмінності в динаміці оволодіння необхідності для цієї діяльності знаннями, уміннями і навичками. Як особливості, здібності не можуть бути протиставними іншим якостям і властивостям особистості — якос­тям розуму, рисам характеру, емоційним властивостям і т. д., але мають бути поставленими з ними до одного ряду. Від­мінності в здібностях між людьми можуть визначатися кількісно і якісно. Здібносгі виступають як складний комплекс психологічних властивос­тей людини, що забезпечує успіх діяльності, як набір «змінних величин», який дозволяє досягнути мети різними шляхами. Зазначена обставина відкриває важливий аспект здібностей: широкі можливості компенсації одних властивостей іншими, які людина розвиває в процесі певної діяль­ності. Зрештою, якісна характеристика здібностей дає змогу відповісти на питання, в якій сфері діяльності людині ліпше проявити себе.

Здібності виявляються в діяльності, яка не може здійснюватися при їх відсутності. Не можна стати хорошим поетом або математиком, не ма­ючи певних здібностей. Виявляючись в діяльності, здібності в ній же удо­сконалюються і формуються. Можна розвинути навіть порівняно слаб­кі здібності шляхом наполегливого тренування і систематичних занять. Часто говорять: ця людина — природжений музикант, льотчик, педагог, маючи на увазі під цим, що люди можуть від народження мати здатності до певної діяльності. Це неправильно. Природженими можуть бути лише психофізіологічні особливості, тобто з задатки, які лежать в основі зді­бностей. Самі ж здібності, навіть за наявності дуже хороших завдатків, можуть і не розвинутися при несприятливих життєвих обставинах.

Риси вдачі виявляються в різних життєвих ситуаціях, здібності ж спів належать з певною діяльністю. Наприклад, самовладання шофе­ра у важкій дорожній обстановці — це результат здатності. Але це не значить, що він буде таким же холоднокровним поза професійною ді­яльністю («хворіючи» за улюблену команду, зіткнувшись з поганим об­слуговуванням в магазині).

Здібності не слід протиставляти решті психічних якостей особис­тості — властивостям розуму, особливостям пам'яті, уваги і ін. Якщо яка-небудь з цих якостей відповідає вимогам діяльності або формується під їх впливом, то його можна розглядати як здатність. Успіх же діяль­ності в цілому забезпечує не якась одна здатність, а їх поєднання.

Розрізняють загальні здібності,притаманні більшості людей, які займаються різноманітною діяльністю (органі­заційні, мовні, товариські), і спеціальні, що виявляються лише у певній професійній діяльності (педагога, водія, про­давця, повара та ін.). Здібності не даються людині приро­дою, вони формуються впродовж її життя та діяльності. Основу здібностей становлять задатки,тобто природжені анатомо-фізіологічні особливості, які залежно від життє­вих обставин і спрямованості діяльності можуть розвину­тися в здібності. Задатками є особливості будови та діяль­ності органів чуття людини, її мозку, м'язів тощо. Напри­клад, деякі особливості рухового апарату є умовою роз­витку хореографічних, спортивних та інших здібностей.

Якщо людина обирає професію, в якій притаманні їй задатки зможуть розвинутися, то вона оволодіє нею швид­ше за тих, у кого таких задатків немає.

Для роботи в будь-якій професійній сфері потрібна певна сукупність якостей та здібностей, адже тільки якась одна здібність не може забезпечити успіх в оволодінні професією. Так, для роботи продавцем потрібні такі загаль­ні здібності: охайність, товариськість, доброта; спеціальні здібності: витримка, ввічливість, уважність, кмітливість, Доброзичливість, чуйність. Бажаними є також певні особ­ливості мови, мислення, пам'яті, уяви (рис. 14).

Отже, професійні здібності— це сукупність здібнос­тей, що забезпечують успіх у виконанні професійних за­вдань і вдосконаленні фахових умінь і навичок.

Професійні здібності краще за все розвиваються у діяль­ності, для виконання якої вони потрібні, в такій роботі, де вони переростуть у талант. Щоб досягти високого рівня розвитку здібностей у будь-якій діяльності, треба наполег­ливо оволодівати новими знаннями, новітніми техноло­гіями і досягненнями в цій галузі.

 


Читайте також:

 1. III.Цілі розвитку особистості
 2. III.Цілі розвитку особистості
 3. III.Цілі розвитку особистості
 4. Iсторiя розвитку геодезичного приладознавства
 5. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 6. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 7. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 8. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 9. Альтернативні можливості виробництва масла і тракторів
 10. Альтернативні можливості виробництва масла та гармат.
 11. Альтернативні можливості виробництва масла та гармат.
 12. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
Переглядів: 2261

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характер, його структура та формування. | Прояв здібностей

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.018 сек.