Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Емоції та почуття відносно незалежні й самостійні явища.

ЕМОЦІЇ - це переживання людиною ситуативного чи дійового значення предметів та явищ минулого, теперішнього або майбутнього. їхній психоенергетичний потенціал, на відміну від почуттів, виникаючи, може швидко збільшуватися, а потім так само легко об'єктивуватися в інше психічне.(Слайд №29)

ПОЧУТТЯ - це переживання людиною життєвого сенсу пред­метів та явищ.

Почуття розвиваються поступово, їхній психоенергетичний потенціал, на відміну від емоцій, перебуває у психіці відносно тривалий час і навіть усе життя (патріотизм, дружба, кохання, гордість, гідність, ревнощі тощо). Почуття - це таке внутрішнє психічне, яке постійно наявне в психіці людини, прямо й опосередковано впливає на її поведінку і діяльність. Власне переживання є основою будь-якої емоції та почуття.

Керуючись цим, ми пропонуємо страто-диференційну психоенергетичну концепцію сфери переживань людини, до якої входять: і) емоційний тон відчуттів; 2) емоційні стани; з) емоційні властивості особистості; 4) різні емоційні явища та почуття. Отже, йдеться про сферу переживань людини як більш об'ємне поняття, ніж емоції та почуття.

Слід розрізняти два етапи сильного емо­ційного збудження: афекти (страх, гнів, радість), за яких ще зберіга­ються орієнтація і контроль; і крайнє збудження (паніка, жах, екстаз, повний відчай), коли орієнтація і контроль практично не­можливі. Емоції розрізняються за тривалістю: короткочасні емоційні стани (хвилювання, афекти) і більш тривалі, стійкі настрої(Слайд № 30).

Позитивний і негативний характер емоцій. У багатьох працях із психології підкреслюється властива емоціям "полярність". Під по­зитивними чи негативними емоційними переживаннями в сучасній психології розуміють певне ставлення людини до дійсності, до нав­колишнього середовища, до результатів своєї діяльності. Це суб'єк­тивне, особистісне ставлення. Виникнення приємних чи неприєм­них переживань залежить не тільки від характеру зовнішніх впливів, а й від потреб конкретної людини, від її індивідуальних здібностей, інтересів, звичок, стану організму.

У житті людини значення позитивних і негативних емоцій одна­ково важливе. І ті й інші пов'язані з усвідомленням своїх потреб і з їх задоволенням. Те, що створює насолоду, часто змушує нас праг­нути цього об'єкта і намагатися виконати діяльність так, щоб здобу­ти задоволення. Те, що пов'язане з неприємними переживаннями, також змушує певним чином організувати свою поведінку, боротися проти того, що викликає незадоволення.

Усі емоції — радість, любов, тривога, страх, сум, сором тощо — завжди виникають під впливом дії на нервову систему людини зовнішніх і внутрішніх подразнень.

Вплив емоцій на людину

Емоції впливають на людей різними шляхами. Одна й та сама емоція неоднаково переживається різними людьми, а також певною людиною в різних ситуаціях. Емоції можуть вплива­ти на всі системи індивіда, на суб'єкта загалом.

Емоції і сприймання. Давно відомо, що емоція, як і інші моти­ваційні стани, впливає на сприймання. Радісна людина сприймає світ з оптимізмом. Той, хто страждає, сумує, інтерпретує зауважен­ня інших як критичні.

Емоції і пізнавальні процеси. Емоції впливають на пам'ять, мис­лення та уяву людини. Ефект "звуженого зору" в сприйманні має свій аналог у пізнавальній сфері. Зляканій людині важко оцінити альтернативні рішення. У розгніваної людини з'являються лише "сердиті думки". У стані підвищеного інтересу або збудження ок­ремі суб'єкти бувають настільки захоплені, що не здатні до навчан­ня і діяльності.

Емоції і дії. Емоції чи комплекси емоцій, які переживає люди­на в певний час, впливають на її навчання, гру, працю. Коли вона реально зацікавлена в предметі, то має бажання вивчити його гли­боко. Відчуваючи відразу до якого-небудь предмета, вона намага­ється його уникнути.

Елюції і свідомість. Твердження про те, що емоція може розгля­датися як окремий або особливий стан свідомості, не є новим.

Важливою характеристикою емоційних станів є їх регулятивна функція. Переживання, що виникли в людини, виступають у ролі сигналів, які інформують її про перебіг процесу задоволення пот­реб, на який різновид перешкод вона натрапляє, на що слід зверну­ти увагу, над чим необхідно замислитися, що потрібно змінити. Емоція сигналізує про благополучний або неблагополучний розви­ток подій, про більшу або меншу визначеність становища суб'єкта в системі його предметних і міжособистісних взаємин і забезпечує тим самим регулювання, корекцію його поведінки в умовах спілку­вання та діяльності.

Почуття — одна зі специфічних форм відображення дійсності. Якщо в пізнавальних процесах відображаються предмети і явища дійсності, то в почуттях відбивається ставлення суб'єкта з притаман­ними йому потребами до предметів і явищ дійсності, що пізнають­ся і перетворюються ним.

Емоції і почуття виникають у процесі взаємодії особистості із зовнішнім світом. Емоції і почуття — це різноманітні переживання людини, в яких відображаються її життєві відносини із зовнішнім світом та стосунки з іншими людьми. Своєрідність відображення по­лягає в тому, що і як у переживаннях відображається. Емоції і почут­тя становлять певний процес, що відбувається в часі, й водночас психічний стан особистості. На цей стан ми вказуємо, говорячи про ту чи іншу людину, що вона спокійна, схвильована, зворушена, збен­тежена, весела, пригнічена тощо. Почуття виступає і як властивість людини, що виявляється в її більш чи менш стійкому позитивному або негативному ставленні до певних об'єктів, людей, царин діяль­ності. Емоції і почуття мають велике значення в житті людини.Вищi емоцiї (почуття) виникають при задоволеннi або незадоволеннi духовних потреб i мають яскраво виражений суспiльний характер, що свiдчить про вiдношення людини як суспiльної iстоти до рiзних сторiн i явищ життя.

 


Читайте також:

 1. Базові емоції
 2. Боротьба за возз’єднання Української держави, за незалежність у 60- 80-х роках XVII ст.
 3. Боротьба за возз’єднання Української держави, за незалежність у 60-80-х роках XVII ст.
 4. Вибір таких методів навчання, які забезпечують самостійність учнів у дослідженні ними літературних явищ.
 5. Визначення можливості здійснювати самостійні дії смертельно пораненою людиною.
 6. Використання моделі Хікса – Хансена для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової і кредитно-грошової політики
 7. Вищі почуття
 8. ВИЩІ ПОЧУТТЯ ЛЮДИНИ
 9. Відновлення громадянського суспільства в Україні в кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. Розвиток громадянського суспільства в незалежній Україні.
 10. Відносна частота. Стійкість відносної частоти
 11. Відносно невисокий економічний потенціал Франції, пасивність буржуазії, зумовили відставання країни у завоюванні колоній та зовнішній торгівлі.
 12. Відносно фронтальної площини проекцій модель треба розташувати так, щоб на цю площину вона спроекціювалась найбільш наочно – це зображення є головним виглядом.
Переглядів: 997

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Емоції, їх вплив в діяльності особистості | Види емоцій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.