Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Поняття про групу. Види груп за статусом, характером взаємодії, рівнем розвитку

Тема 3.1. Психологія міжособистісних стосунків

Розділ 3. Психологія міжособистісних взаємодій

Землеробський( пріоритет належить жінці, матері) і козацький ( чоловікові).

Ментальність – це притаманний даній нації варіант світосприйняття, поведінки, який реалізується на спільній мовній, культурній і морально – етичній основі.

Розрізняють два типи української ментальності:

Контрольні запитання;

1. Як ви розумієте поняття «діяльність», «активність».

2. В чому полягає суть творчої діяльності?. Назвіть її елементи.

3. Що ви розумієте під поняттям «розвиток діяльності в онтогенезі»?

4. Дайте визначення понять «гра», «навчання», «праця».

5. Як ви розумієте поняття «свідомість»?

6. Назвіть елементи, що утворюють структуру свідомості.

7. Як ви розумієте поняття «ментальність»?

 

 

1. Поняття про групу. Види груп за статусом, характером взаємодії, рівнем розвитку.

2. Методи вивчення міжособистісних стосунків в групах.

Групові процеси. Поділ членів груп за статусом. Лідерство.

3. Особистість та група: очікування, конформізм, нонконформізм.

Ключові поняття: група, реальна група, умовна група, референтна гру­па, офіційна група, неофіційна група, колектив, конформізм, статус, лідер, внутрішньогрупова дифе­ренціація, «зірки», «ізольовані», соціометрична мат­риця, соціограма.

 

Література:

Основна:

1. Загальна психологія: Підручник \ О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464с.;

2. Максименко С.Д., Соловієнко в.О. Загальна психологія. – Підруч. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 704 с.;

3. Туриніна О. Л. Психологія творчості :Навч. посіб.–К. :МАУП, 2007. - 160 c.

Додаткова:

1. Психологія : Навч. посіб.\ за ред. О.В. Винославської . – 2009. – 390с.;

2. Баклицький І.О. Психологія праці. Підручник. – К.: Знання, 2008. -655с.;

 

 

В українській мові існує специфіка вживання термінів «відносини», «стосунки»

Міжособистісні стосунки – це взаємозв’язки між окремими людьми ( групами людей), які виявляються в характері і способах взаємних впливів людей одне на одного в процесі різних видів спільної діяльності, зокрема спілкування, та переживаються та оцінюються ними.

Людина живе, розвивається і діє у групі. У колективі й під йо­го впливом відбувається становлення особистості — складається її спрямованість, формуються суспільна активність, воля, ство­рюються умови для саморегуляції та розвитку здібностей.

Проте не кожну спільність людей, у яку входить особистість, можна на­звати колективом. Потрібно розрізняти поняття «група» і «ко­лектив». Групою можна назвати будь-яке об'єднання людей не­залежно від того, якого характеру зв'язки виявляються між її чле­нами. Групи можна поділити на великі та малі, реальні, умовні, офіційні, неофіційні та референтні.

 

Група— це спільнота людей, об'єднаних у ній за якимись оз­наками.

Класифікація групи:

1. За формою існування : умовні та реальні ( контактні)

Умовна група об'єднує людей за якоюсь умовною ознакою — віком, статтю, національністю та ін. Члени умовної групи не підтримують між собою реальних контактів і навіть можуть не знати один одного.

Реальні групи — це об'єднання людей на ґрунті реальних сто­сунків — ділових чи особистісних. Так, реальною групою є учнівський клас, сім'я, коло знайомих тощо.

Великі та малі групи можуть бути реальними або умовними.


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. III.Цілі розвитку особистості
 3. III.Цілі розвитку особистості
 4. III.Цілі розвитку особистості
 5. Iсторiя розвитку геодезичного приладознавства
 6. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 7. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 8. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 9. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 10. А/. Поняття про судовий процес.
 11. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 12. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
Переглядів: 562

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Самосвідомість особистості | За способом створення : офіційні та неофіційні

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.