Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Спинний мозок, топографія будова.

Ембріогенез спинного мозку.

Значення нервової системи. Класифікація нервової системи.

План

Вчення про нервову систему

ЛЕКЦІЯ №11

 

1.Основними її функціями є забезпечення інтеграції всіх органів і системорганізму що дає можливість сприймати його як єдине ціле, а такожздійснювати тісний взаємозв'язок організму з навколишнім середовищем.Діяльність нервової системи рефлекторна. Рефлекторний зв'язок органівміж собою і з центральною нервовою системоюможливий завдяки таким специфічним її властивостям, як збудженняпередавання імпульсу на певну віддаль і відповідь на подразнення.

Нервовасистема складається з двох частин - центральної й периферичної. Доцентральної нервової системи належать головний та спинний мозок. Допериферичної - нерви, нервові сплетення, нервові вузли й нервовістовбури.

Центральну тапериферичну нервову систему ще поділяють на соматичну й вегетативну. Соматична нервова система іннервує сому,тобто тіло, до якого входять скелетні мязи, зовнішні покрови тіла,аналізатори, слизова оболонка носової й ротової порожнин.

Автономна, або вегетативна нервова система, іннервує внутрішні органи, залози, кровоносні судини.

 

2.У зародка на третьому тижні з клітин ектодерми на дорсальному боці тілаформується нервова пластинка. Вона росте і з неї утворюється нервоваборозенка. Краї борозенки сходяться і утворюється нервова трубка.Паралельно нервовій трубці утворюється гангліозна пластинка. Нервоватрубка складається з трьох шарів - внутрішнього – епендіми, середнього, зякого утворюється сіра речовина мозку, та зовнішнього дає початок білій речовинімозку. Стінка нервової трубки складаеться з клітин двох видів —нейробластів і спонгіобластів. Із нейробластів розвиваються нейрони, зіспонгіобластів – клітини макроглії. Нервова трубка росте, збільшується врозмірі поділяється на передню та задню частини. З передньої частинирозвивається головний мозок, а з задньої – спинний мозок. На п'ятомутижні розвитку зародка нервова трубка поділяється передньою щілиною тазадньою борозною на праву та ліву половини. З нейробластів крильноїпластинки розвиваються нервові клітини. які формують задні роги спинногомозку. А з основної - мотонейрони передніх рогів. Між передніми тазадніми рогами формуються вставні нейрони вегетативної нервової системи,які утворюють бічні роги. Нейрити передніх рогів утворюють передніспинномозкові корінці. А зі спінальних вузлів утворюються задні чутливіспинномозкові корінці.

 

3. Спинний мозок розміщений у хребетному каналі відпершого шийного хребця до 1-2 поперекового хребців і закінчуєтьсямозковим конусом від якого вниз тягнеться кінцева нитка якаприкріплюється до другого куприкового хребця. Мозок має виглядциліндричного тяжа, завдовжки 40-45 см., діаметром 1-1.5 см., масою30-36 г. Спинний мозок має чотири поверхні та два потовщення - шийне тапоперекове. Потовщення звязані зі скупченням нервових клітин, якііннервують відповідно верхні та нижні кінцівки. В центрі мозку єцентральний канал, заповнений спинномозковою рідиною.

 

Напередній поверхні мозку є передня серединна щілина, на задній - заднясерединна борозна, які поділяють мозок на праву та ліву половини. Сіраречовина спинного мозку нагадуе крила метелика. Вона утворена тіламимультиполярних нейроцитів.безмякушевими та тонкими м'якушевими волокнамиі гліоцитами. Сіра речовина мозку утворюе парні передні та задні роги. У15 сегментах мозку є бічні роги (в грудному відділі й верхніх сегментахпоперекового відділу). Функціонально передні роги є руховими, задні –чутливі, бічні - вегетативними. У задньому розі спинного мозку лежитьвласне ядро заднього рогу і грудне ядро. У передньому розі розташовано 6ядер – передні медіальне та латеральне, задні медіальне та латеральне,центральне. Ці ядра іннервують мязи тіла. У бічнихрогах залягають дрібні нейроцити, які утворюють центри симпатичноїчастини вегетативної нервової системи. Спинний мозок складається з 31сегмента, із них 8 – шийних, 12 – грудних, 5 – поперекових, 5 - крижовихта один куприковий.

 

Збічних борозенок спереду і ззаду по обидва боки спинного мозку двомаподвздовжними низками виходять корінці спинномозкових нервів. Переднікорінці виходять за межі спинного мозку з передніх рогів, а заднівходять у задні роги. За функцією передні корінці рухові, задні -чутливі. Обидва корінці перед входом у міжхребцевий отвір з'єднуються,утворюючи змішаний спинномозковий нерв. Частина спинного мозку з пароючутливих і парою рухових корінців називається сегментом. Доспинномозкового сегменту також входять спинномозкові вузли, делокалізуються тіла чутливих нейроцитів і спинномозкові нерви. Біларечовина спинного мозку поділяеться на три парних канатики, розміщенінавколо сірої речовини. Передній канатик лежить між передньою серединноющілиною та передньою бічною борозною. Бічний - між передньою та задньоюбічними борознами. Задній - між задньою бічною та задньою серединноюборознами. У шийному та верхньому грудному відділах спинного мозку єпроміжна борозна, яка ділить задні канатики на два пучки – тонкий таклиноподібний. Між задніми та передніми рогами містяться переплетення увигляді сітки – це ретикулярна формація. У білій речовині, що лежитьпоблизу центральної сірої речовини, розміщені короткі міжсегментарніволокна, які здійснюють зв'язок між окремими сегментами спинного мозку.Передні канатики містять такі провідні шляхи - переднійкірково-спинномозковий шлях, покрівельно-спинномозковий шлях,присінково-спинномозковий шлях (рухові). Бічні канатики містять, якрухові, так і чутливі шляхи – бічний кірково-спинномозковий шлях,червоноядерно-спинномозковий шлях, бічний спинномозково-таламічний шлях,передній (задній) спинномозково-мозочкові шляхи,спинномозково-покрівельний шлях. Спинний мозок покритий трьомаоболонками. Внутрішня – мяка оболонка щільно оточує мозок, утворенапухкою сполучною тканиною. Павутинна оболонка тонка, прозора. Твердаоболонка – зовнішня, утворює навколо мозку щільний фіброзний мішок. Міжмякою та павутинною оболонками утворюеться підпавутинний простір,заповнений спинномозковою рідиною, а між павутинноюта твердою оболонками утворюється субдуральнтй простір, заповненийспинномозковою рідиною. Простір між твердою оболонкою й окістямхребетного стовпа називаеться епідуральним. Уньому містяться жирова клітковина й венозні сплетення.

 

Таким чином, основними функціями спинного мозку, є рефлекторна тапровідна. Сегментарний апарат спинного мозку відповідає за м'язовийтонус, за сухожилкові рефлекси. Висхідні та низхідні шляхи спинногомозку беруть участь в утворенні рефлекторних дуг безумовних рефлексів.

 


Читайте також:

 1. V. Топографія нирок
 2. Базис і надбудова.
 3. Компонування (топографія) ІМС - зафіксоване на матеріаль­ному носії просторово-геометричне розміщення сукупності еле­ментів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.
 4. Короткі анатомічні дані й клінічна топографія органів дихання.
 5. Напівсуглоби, їх будова.
 6. Парасимпатична частина вегетативної нервової системи: будова. функція
 7. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку та їх побудова.
 8. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку та їх побудова.
 9. Поняття теореми, її будова. Види теорем (дана, обернена, протилежна, обернена до протилежної, спряжені теореми) та зв'язок між ними.
 10. Сечоводи, сечовий міхур, сечівник: будова.
 11. Стовбур головного мозку: довгастий мозок, міст, мозочок.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Особливості здійснення процентної політики та рефінансування Національним банком України | Платниками страхових внесків є страхувальники (бюджет­ні установи та їхні працівники).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.