Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Платниками страхових внесків є страхувальники (бюджет­ні установи та їхні працівники).

Об’єктом загальнообов’язкового державного соціального страхування є страховий випадок — подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг, передбачених наведеними далі законами України з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування (ЗДСС).

Облік розрахунків із страхування

Лекція 9. Облік розрахунків із страхування, грошового забезпечення військовослужбовців, стипендіатами і за службовими відрядженнями

1. Облік розрахунків із страхування

2. Облік розрахунків із грошового забезпечення військовослужбовців

3. Облік розрахунків із стипендіатами і за службовими відрядженнями.

 

Верховна Рада України; Закон вiд 08.07.2010 № 2464-VI З А К О Н У К Р А Ї Н И Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Згідно з основами законодавства страхувальниками за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням є роботодавці, тобто бюджетні установи, і застраховані особи — наймані працівники бюджетних установ, а страховиками виступають цільові фонди:

· з пенсійного страхування;

· медичного страхування;

· страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;

· страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

· страхування на випадок безробіття.

1. Закон України від 18.01.2001 № 2240-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням» (зі змінами й доповненнями).

2. Закон України від 02.03.2000 № 1533-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття» (зі змінами й доповненнями).

3. Закон України від 23.09.99 № 1105-ХІV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (зі змінами й доповненнями).

Максимальний розмір доходу, з якого справляють єдиний внесок на соцстрахування з 1.12.2011 р. становить 15060 грн.

Перерахування зазначених сум здійснюється один раз на місяць — у день, установлений для одержання в установах банків коштів на оплату праці за відповідний період.

Законом України від 11.01.2001 № 2213-ІІІ «Про розмір внес­ків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» встановлено, що допомогу з тимчасової непрацездатності застрахованим особам виплачує Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, починаючи з шостого дня непрацездатності, а перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачує бюджетна установа за рахунок бюджетних коштів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 308 витрати, пов’язані з оплатою перших п’яти днів тимчасової непрацездатності працівників бюджетних установ, відносяться на їхні видатки за кодом економічної класифікації 1113 «Виплати за тимчасовою непрацездатністю». У разі нестачі передбачених кошторисом асигнувань за кодом 1113 на оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності з метою недопущення заборгованості з зазначених виплат до кошторису в установленому порядку можуть бути внесені зміни перерозподілом асигнувань між кодами 1111 «Заробітна плата» і 1113 «Виплати за тимчасовою непрацездатністю», тобто лікарняні можуть оплачуватися за рахунок економії фонду оплати праці.

Сума допомоги визначається згідно з чинним законодавством і залежить від страхового стажу, середньоденної (середньогодинної) заробітної плати працівника за шістькалендарних місяців, що передують місяцю втрати працездатності (з першого по перше число), кількості невідпрацьованих робочих днів згідно з лист­ком непрацездатності. Порядок розрахунку середньої заробітної плати для цього випадку регулюється Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат із загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженим Постановою Кабміну України від 26.09.2001 № 1266.

Залежно від страхового стажу допомога з тимчасової непрацездатності виплачується в таких розмірах:

· 60 % середньої заробітної плати —страховий стаж до 5 років;

· 80 % середньої заробітної плати —страховий стаж від 5-8 років;

· 100 % середньої заробітної плати —страховий стаж понад 8 років; застрахованим особам, віднесеним до І—ІV категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

У разі обчислення середньої заробітної плати для оплати непрацездатності враховуються всі види заробітної плати, що не повинна перевищувати подвійної тарифної ставки та подвійного посадового окладу, у межах її граничної суми, тобто 2200 грн.

Під час розрахунку всіх інших видів допомоги з тимчасової непрацездатності правило «п’яти днів» не застосовується, тобто допомога виплачується в повному обсязі за рахунок Фонду.

Допомога з вагітності та пологів виплачується за весь період декретної відпустки (70 календарних днів) до пологів та 56 (у випадку ускладнення пологів або народження двох або більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до І—ІV категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустка з вагітності та пологів надається тривалістю 90 календарних днів до пологів і 90 календарних днів після пологів.На підставі листка непрацездатності допомога застрахованій особі надається в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від страхо­вого стажу.

Допомога при народженні дитини, яка народилася після 31 грудня 2011 р., надається у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму – на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму – на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму – на третю і кожну наступну дитину.

Відповідно у 2012 році розмір допомоги при народженні першої дитини складає:

• з 1 січня – 26790 грн, з яких 8930 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців;

• з 1 квітня – 27330 грн, з яких 9110 – -//-//-//-//-

• з 1 липня – 27510 грн, з яких 9170 – -//-//-//-//-

• з 1 жовтня – 27900 грн, з яких 9300 – -//-//-//-//-

• з 1 грудня – 28830 грн, з яких 9610 – -//-//-//-//-

Розмір при народженні другої дитини складає:

• з 1 січня – 53580 грн, з яких 8930 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 48 місяців;

• з 1 квітня – 54660 грн, з яких 9110 – -//-//-//-//-

• з 1 липня – 55020 грн, з яких 9170 – -//-//-//-//-

• з 1 жовтня – 55800 грн, з яких 9300 – -//-//-//-//-

• з 1 грудня – 57660 грн, з яких 9610 – -//-//-//-//-

Розмір при народженні третьої і кожної наступної дитини складає:

• з 1 січня – 107160 грн, з яких 8930 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 72 місяців;

• з 1 квітня – 109320 грн, з яких 9110 – -//-//-//-//-

• з 1 липня – 110040 грн, з яких 9170 – -//-//-//-//-

• з 1 жовтня – 111600 грн, з яких 9300 – -//-//-//-//-

• з 1 грудня – 115320 грн, з яких 9610 – -//-//-//-//-

Допомога призначається застрахованій особі на підставі заяви про виплату допомоги та свідоцтва про народження дитини, завіреного загсом.

Допомога з догляду за дитиною до трьох років виплачується через бухгалтерію установи за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду (з 1 січня 2011 року — 130 грн. на кожну дитину).

Підставою для отримання допомоги є такі документи:

· заява особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною;

· наказ про надання застрахованій особі відпустки з догляду за дитиною;

· свідоцтво про народження дитини.

Допомогу на поховання нараховують у випадку смерті застрахованої особи, а також членів її сім’ї, якщо вони перебували на утриманні застрахованої особи. Підставою для виплати допомоги є свідоцтво про смерть, видане органом реєстрації актів громадсь­кого стану, і довідка з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи.

Суму допомоги на поховання встановлює Правління Фонду, при цьому вона не повинна бути меншою за розмір прожиткового мінімуму, установленого законом. З 1. 12 2011 року розмір допомоги на поховання становить 800 грн.

Для обліку розрахунків зі страхування призначено активно-пасивний рахунок № 65 «Розрахунки зі страхування», який має такі субрахунки:

· субрахунок № 651 «Розрахунки з пенсійного забезпечення»;

· субрахунок № 652 «Розрахунки із соціального страхування»;

· субрахунок № 653 «Розрахунки зі страхування на випадок безробіття»;

· субрахунок № 654 «Розрахунки з інших видів страхування».

Суми відрахувань єдиного внеску щомісячно включаються до фактичних видатків бюджетних уста­нов такими бухгалтерськими записами:

Дебет рахунків № 80, 81, 82.

Кредит рахунка № 65 та його субрахунків.

Отже, суми відрахувань на соціальне страхування і забезпечення відносяться на ті самі рахунки, на які віднесено нараховану заробітну плату, тільки за іншим кодом економічної класифікації видатків — код 1120 «Нарахування на заробітну плату». Одночасно на рахунку № 65 показується збільшення кредиторської заборгованості перед соціальними фондами.

Утримання з заробітної плати працівників суми єдиного соціального внеску фіксується бухгалтерським проведенням: Дт субрахунка № 666 Кредит субрахунків 651.

Перерахування установою страхових внесків відображається записом:

Дебет субрахунків № 651Кредит субрахунків № 311, 321, 313, 323.

Аналітичний облік розрахунків зі страхування ведеться на карт­ках за фондами.

Бюджетні установи як страхувальники та платники внесків (зборів) зобов’язані зареєструватися в органах відповідних фондів і щоквартально подавати перелічені далі документи.

1. Звіт про нарахування єдиного внеску і витрачання коштів Пенсійного фонду (не пізніш як 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня та 15 січня наступного року).

2. Звіт про витрати, пов’язані з загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності (12 числа місяця, наступного за звітним періодом, яким є квартал).

3. Розрахункову відомість про витрачання коштів фонду загальнообов’яз­кового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (попередні терміни).

 


Читайте також:

 1. Акт експертизи підписується кожним експертом і засвідчується печаткою медичної установи, на базі якої проводилася судово-психіатрична експертиза.
 2. Алгоритм перевірки кошторису бюджетної установи
 3. Банківські установи на кредитному ринку
 4. Бюджетні установи отримують кошти на своє функціонування з бюджету виключно на основі фінансових документів, які називаються кошторисами.
 5. Бюджетні установи як платники податків і платежів до бюджету.
 6. Бюджетні установи: сутність та класифікація.
 7. Введення обліку та подання звітності платниками єдиного податку
 8. Введення обліку та подання звітності платниками єдиного податку
 9. Види страхових організацій в Україні.
 10. Вторинний ринок страхових послуг
 11. Грошові кошти в касі установи.
 12. Динаміка чистих страхових премій та чистих страхових виплат по медичному страхуванню за І квартал 2011-2012рр
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Спинний мозок, топографія будова. | Облік розрахунків із грошового забезпечення військовослужбовців

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.