Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Функціонуючи в ринковій економіці, кожне підприємство має забезпечити такий стан фінансових ресурсів, за якого воно б зберігало здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед діловими партнерами, власниками, державою, найманими працівниками.

Визначальна умова формування фінансової стійкості підприємства – зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Недостатня фінансова стійкість може привести до неплатоспроможності, а надлишкова – до переобтяження підприємства зайвими запасами та резервами.

Якщо параметри діяльності підприємства і розміщення його фінансових ресурсів відповідають критеріям позитивної характеристики фінансового стану, говорять про фінансову стійкість підприємства.

Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, який забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах припустимого рівні ризику.

Ознакою фінансової стійкості суб’єкта господарювання є постійне зростання валюти балансу, тобто загальної суми його фінансових резервів.

Якщо має місце зменшення загальної суми фінансових ресурсів, слід проаналізувати, за рахунок яких факторів це відбулося. Найпоширеніші причини такого зменшення:

збитки від реалізації продукції і від позареалізаційних операцій;

ліквідація недоамортизованих об’єктів основних засобів і нематеріальних об’єктів;

нестачі, крадіжки, псування товарно-матеріальних цінностей у разі невіднесення їх на винних осіб;

втрати за рахунок прибутку на матеріальне заохочення працюючих, на виплату дивідендів, на соціальні заходи у значних розмірах;

зменшення суми короткотермінових і довготермінових кредитів банків, інших позикових коштів.

Фінансова стійкість підприємства характеризується наступною системою показників:

1) Коефіцієнт автономії чи фінансової незалежності (концентрації власного капіталу) визначається за формулою:

Кн = ВК/ВБ,

де Кн – коефіцієнт незалежності, ВК – власний капітал, ВБ – валюта балансу.

Даний коефіцієнт характеризує частку власників підприємства в загальній сумі коштів. Авансованих в його діяльність. Чим вище значення цього показника, тим більш фінансово стійке підприємство. Гранична межа коефіцієнта – 0,5.

2) Коефіцієнт фінансової залежності (Кз) обернений до попереднього показника і розраховується за формулою:

Кз = ВБ/ВК

Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позичених коштів у фінансуванні підприємства. Якщо його значення наближається до одиниці, то це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.

3) Коефіцієнт маневрування власним капіталом:

Км = ВОК/ВК,

де Км – коефіцієнт маневрування, ВОК – власні оборотні кошти, ВК – власний капітал.

Даний коефіцієнт показує, яка частка власного капіталу вкладена в оборотні кошти, а яка капіталізована. Нормативне значення показника – не менше за 0,5.

4) Коефіцієнт загальної заборгованості (концентрації залученого капіталу) розраховується з формулою:

Кзк = ЗК/ВБ,

де ЗК – залучений капітал.

Нормативне значення показника – до 0,5.

5) Коефіцієнт структури довгострокових вкладень: Кдв = ДЗ/НА, де Кдв – коефіцієнт структури довгострокових вкладень, ДЗ – довгострокові забезпечення, НА – необоротні активи.

Даний коефіцієнт показує, яка частина необоротних активів профінансована зовнішніми інвесторами.

6) Коефіцієнт структури залученого капіталу:

Кзк = ДЗ/ЗК,

де ДЗ – довгострокові забезпечення, ЗК – залучений капітал.

7) Коефіцієнт фінансового лівериджу:

Кфл = ДЗ/ВК

8) Коефіцієнт частки власного оборотного капіталу в оборотних активах:

Кч = ВОК/ОА

Нормативне значення показника – 0,5.

9) Коефіцієнт реальної вартості основних засобів:

Крв = ОЗзал/ВБ,

де ОЗзал – залишкова вартість основних засобів.

10) Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу:

Кс = ЗК/ВК

Нормативне значення показника – до 1.

11) Коефіцієнт фінансової стійкості (співвідношення власних і залучених коштів):

Кс = ВК/ЗК

Цей показник дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Його зростання в динаміці свідчить про зменшення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів. Вказаний коефіцієнт має бути більшим за 1.

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 4. SWOT-аналіз у туризмі
 5. SWOT-аналіз.
 6. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 7. V. Нюховий аналізатор
 8. Абсолютні показники фінансової стійкості
 9. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 10. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 11. АВС (XYZ)-аналіз
 12. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
Переглядів: 607

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства. | Порядок митного оформлення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.