Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Карбонова кислота Спирт Естер або

Феноли

С6Н5 – (ОН)n

 

ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЛОЖЕННЯ ГІДРОКСИЛЬНИХ ГРУП

 

( її розташування біля первинного, вторинного чи третинного атома Карбону )

Первинні Вторинні Третинні

R – CH2OH R – CH – OH R

| |

R R – C – OH

|

OH

1.1. ОДНОАТОМНІ НАСИЧЕНІ СПИРТИ

Одноатомні насичені спирти можна розглядати як алкани, в яких один атом Гідрогену заміщений на гідроксильну групу – ОН.

До складу спиртів входять три хімічних елементи: КАРБОН, ГІДРОГЕН та ОКСИГЕН. Серед них Оксиген має найбільше значення електронегативності. Тому відбувається зміщення електронної густини від атома Гідрогену до атома Оксигену; від вуглеводневого радикалу до атома Гідрогену. При цьому атом Гідрогену має частково позитивний заряд, атом Оксисену – частково негативний заряд.

 

 

 

Атом Гідрогену гідроксильної групи стає рухливим і визначає хімічні властивості спиртів.

 

 

На малюнку зображені валентні кути в молекулах метану (а) та метанолу (б); геометрична будова молекули метанолу (в).

Тепер можна сформулювати ознаки гомологічного ряду одноатомних насичених спиртів:

1) тип гібридизації – sp3 ,

2) валентний кут (α) між атомами Карбону, Оксисену та Гідрогену дорівнює 1080 ; α = 108°;

3) відстань (ι) між атомами Карбону, Оксисену та Гідрогену дорівнює 0,143 нм; ι = 0,143 нм;

4) найпростіша молекула насичених алкоголів – метанол – СН3ОН;

5) загальна формула одноатомних насичених спиртів:

 

СnH2n + 1 - OH

 

6) назва одноатомних насичених спиртів утворюється при додаванні до назви алканів закінчення ~ ол:

 

алкан + ~ол;

 

7) гомологічний ряд одноатомних насичених спиртів :

 

АЛКАН:(CnH2n+2) СПИРТИ:R –OH (CnH2n+1OH)
СН4 - метан СН3ОН – метанол (деревний)
С2Н6 – етан С2Н5ОН – етанол
С3Н8 – пропан С3Н7ОН – пропанол
С4Н10 – бутан С4Н9Он – бутанол
С5Н12 – пентан С5Н11ОН – пентанол
С6Н14 – гексан С6Н13ОН – гексанол
С7Н16 – гептан С7Н15ОН – гептанол
С8Н18 – октан С8Н17ОН – октанол
С9Н20 – нонан С9Н19ОН – нонанол
С10Н22 – декан С10Н21ОН – деканол

 

Міжнародна номенклатура спиртів

 

Для того, щоб назвати спирт, який має розгалужену будову необхідно користуватись такими правилами:

1) Карбоновий ланцюг нумеруємо з того боку, де ближче розташована функціональна група – ОН ;

2) вказуємо розташування радикалів, називаємо їх;

3) вказуємо номер атома Карбону, біля якого розташована група - ОН;

4) називаємо довжину карбонового ланцюга спирту.

 

ІЗОМЕРІЯ ОДНОАТОМНИХ НАСИЧЕНИХ СПИРТІВ

В молекулах спиртів кількість ізомерів залежить:

1) від розміщення функціональної групи – ОН;

2) від розміщення радикалів вздовж цього ланцюга;

3) міжкласова ізомерія: одноатомні насичені спирти та етери мають однакову молекулярну формулу СnH2n+2О, а отже є ізомерними між собою. Наприклад,

 

R – OH R1 – O – R2

Одноатомний насичений Етер

спирт (або простий ефір)

ВЛАСТИВОСТІ ОДНОАТОМНИХ НАСИЧЕНИХ СПИРТІВ

Фізичні властивості

Спирти з числом атомів Карбону до 15 — рідини, інші — тверді речовини. Метанол і етанол — безбарвні рідини, з характерним запахом, добре розчинні у воді. Із зростанням молекулярної маси розчинність спиртів у воді зменшується. Спирти легші за воду. Біологічна дія спиртів: метанол — дуже сильна отрута, якщо потрапляє в організм у малих дозах (5—10 мл), викликає сліпоту, у великих (30 мл) — смерть; етанол — наркотична речовина, у невеликих дозах викликає сп’яніння, у великих — смерть. При постійному вживанні етанолу розвивається захворювання — алкоголізм.

 

Хімічні властивості

 

Хімічні властивості спиртів зумовлені наявністю гідроксильної групи та будовою карбонового ланцюга .

Для одноатомних насичених спиртів характерні реакції горіння (повне або часткове окиснення), взаємодія з активними металами, обміну, дегідратації, етерифікації та етерифікації.

1. Горіння або повне окиснення: при повному згоранні будь-яккого алкану утворюються Карбон(IV)оксид (вуглекислий газ) і вода:

 

СПИРТ + О2 → СО2↑ + Н2О + Q

СН3ОН + 1,5О2 → СО2↑ + 2Н2О +Q

2. Взаємодія з активними металами: утворюються водень і алкоголяти

 

2R – OH + 2Na → 2R – ONa + H2

2C3H7 – OH + 2Na → 2C3H7 – ONa + H2

 

3. Взаємодія з галогеноводнями:

 

R–OH + HHal → R–Hal + H2O

C2H5–OH + HCl → C2H5–Cl + H2O

 

4. Внутрішньомолекулярна дегідратація (за температури, що перевищує 1800C у присутності концентрованої сульфатної кислоти – H2SO4): утворюються алкени та вода. Реакція відбувається за правилом Зайцева: Гідроген відщеплюється від менш

гідрогенізованого атома Карбону:

 

R – OHСnH2n + H2O

C4H9 – OH С4H8 + H2O

 

5. Міжмолекулярна дегідратація (при надлишку спирту і температурі, що не перевищує 1600С): утворюється етер або простий ефір та вода:

 

R1 – OH + НО – R2R1 – O – R2+ H2O

Спирт 1 Спирт2 Етер або простий ефір

C2H5 – OH + НО – CH3 C2H5 – O – CH3+ H2O

Етанол Метанол Етилметиловий етер

або

C2H5 – OH + НО – C2H5 C2H5 – O – C2H5+ H2O

Етанол Етанол Диетиловий етер

 

6. Реакція естерифікації відбувається між спиртами та карбоновими кислотами. В результаті реакції утворюється естер або складний ефір та вода:

 

R1 – СОOH + НО – R2R1 – СОO – R2+ H2O

складний ефір

CH3 – СОOH + НО – CH3 CH3 – O – CH3+ H2O

Етанова кислота Метанол Диметиловий естер

 

7. Часткове окиснення до альдегідів:

 

R – OHR – СOH

C2H5 – OH СН3 – СOH

Етанол Етаналь або оцтовий альдегід

 

8. Якісні реакції на одноатомні спирти.

 

Для того, щоб визначити одноатомні спирти серед інших органічних сполук використовують такі якісні реакції:

1. Реакція з металічним натрієм. При взаємодії спиртів з металічним натрієм утворюються алкоголяти Натрію і молекулярний водень:

 

2R ─ OH + 2Na → 2R ─ ONa + H2

Дана реакція характерна також для карбонових кислот.

2. Реакція окиснення з CuO. При нагріванні одноатомних спиртів з Купрум(ІІ)оксидом утворюються альдегіди та відбувається відновлення до Купруму:

 

3. Якісна реакція на етанол. До етанолу додають 1 – 2 кристалики йоду та розчин йоду в калій йодиді, нагрівають. До суміші доливають натрій гідроксиду до зникнення забарвлення йоду. При охолодженні випадають жовті кристали йодоформу (СНJ3):

СН3 – СН2 – ОН + 4J2 + 6NaOH → СНJ3 + HCOONa + 5NaJ + 5H2O

 

ДОБУВАННЯ ОДНОАТОМНИХ НАСИЧЕНИХ СПИРТІВ

1. Каталітичний синтез метанолу з карбон(ІІ) оксиду і Гідрогену( із синтез – газу):

 

2. Приєднання води до алкенів (гідратація).

 

3. Етанол утворюється в результаті бродіння глюкози:

 

4. Із галогенопохідних:

C2H5Cl + NaOH C2H5OH + NaCl

5. Відновлення альдегідів:

 

6. Суха перегонка деревини (деревний спирт).

 

ЗАСТОСУВАННЯ ОДНОАТОМНИХ НАСИЧЕНИХ СПИРТІВ

Етанолзастосовують для добування синтетичного каучуку, пластмас, різних органічних речовин: діетилового естеру, барвників, оцтової кислоти. Його використовують як розчинник для виготовлення парфумів, одеколонів, ліків, лаків і т. д. Етанол у суміші з бензином можна використовувати як пальне для двигунів внутрішнього згоряння.

Метанолзастосовують як розчинник або сировину для одержання формальдегіду, деяких барвників, фотореактивів, фармацевтичних препаратів.

 

 

1.2. БАГАТОАТОМНІ СПИРТИ

Багатоатомниминазиваються спирти, у молекулах яких два або більше атомів Гідрогену заміщені на гідроксигрупи. Якщо в молекулі спирту містяться дві гідроксильні групи, він належить додвохатомнихспиртів. У назві такого багатоатомного спирту присутній суфікс -діол. Якщо в молекулі спирту містяться три гідроксигрупи, він належить дотриатомнихспиртів. У назві такого багатоатомного спирту присутній суфікс -тріол.

 

Фізичні властивості

Безбарвні, сироподібні рідини, солодкуаті на смак, важчі за воду, добре розчинні у воді; мають високу температуру кипіння (етиленгліколь 1970С, гліцерол або

гліцерин 2900С). Гліцерол безбарвна, в’язка, гігроскопічна рідина, солодка на смак, неотруйна, змішується з водою в будь-яких співвідношеннях. Етиленгліколь – сильна отрута.

 

Хімічні властивості

 

1. Взаємодія з лужними металами з утворенням алкоголятів:

 

Гліцерол (гліцерин) Тринатрій гліцеролят

 

2. Взаємодія з HHal (заміщення груп – ОН ):

 

Етиленгліколь Дихлороетан

 

3. Взаємодія з кислотами з утворенням естерів. Наприклад, нітрування гліцерину:

 

Гліцерин Тринітрогліцерин

Нітрогліцерин — вибухова речовина, вибухає від легкого струсу і нагрівання. Із нітрогліцерину виробляють динаміт.

З карбоновими кислотами гліцерол утворює естери, жири, масла.

 

4. Взаємодія з деякими гідроксидами:

 

5. Якісні реакції на багатоатомні спирти.

 

Для того, щоб визначити багатоатомні спирти серед інших органічних сполук використовують такі якісні реакції:

1. Багатоатомні спирти ( наприклад, гліцерол або гліцерин, або 1,2,3–пропантріол ) утворюють з Купрум(ІІ)гідроксидом комплексні сполуки темно-синього кольору:

 

 

 

ДОБУВАННЯ БАГАТОАТОМНИХ СПИРТІВ

 

Гліцеролу (гліцерину) Етиленгліколю

 

ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОАТОМНИХ СПИРТІВ

Гліцерин застосовується для добування нітрогліцерину (вибухова речовина), антифризів, у шкіряному виробництві для пом’якшення шкір та запобігає висиханню, у текстильній промисловості( надає тканинам м’якості), невисихаючі фарби, у медицині (основа мазей), у косметиці( пом’якшує шкіру).

Етиленгліколь застосовується для добування антифризів та синтезу синтетичного волокна лавсану.

 


Читайте також:

 1. Альдегід Реактив Толенса Кислота
 2. Бензальдегід (60%) бензиловий спирт Бензоат калію
 3. Винна кислота
 4. Виявлення спиртів
 5. Дегідратація спиртів (відщеплення води).
 6. Етилендикарбонова кислота
 7. Ізоаміловий спирт
 8. Категорично забороняється користуватися бензином як пальним для спиртівок.
 9. Кислота
 10. Лактоза молочна кислота
 11. Малонова кислота Янтарна кислота
Переглядів: 6571

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Парасимпатична частина вегетативної нервової системи: будова. функція | ДОБУВАННЯ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.018 сек.