Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Державні та місцеві гарантії

Державний і місцевий борг

Державний борг -загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення;

Місцевий борг -загальна сума боргових зобов'язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок місцевого запозичення;

Граничний обсяг державного (місцевого) боргу, граничний обсяг надання державних (місцевих) гарантій визначаються на кожний бюджетний період законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

Загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60 відсотків річного номінального обсягу валового внутрішнього продукту України.

Загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 100 відсотків (для міста Києва - 400 відсотків) середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень), визначеного прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Держава не несе відповідальності за борговими зобов'язаннями Автономної Республіки Крим і територіальних громад. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави. Видатки на обслуговування місцевого боргу здійснюються за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.

Видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування місцевого боргу.

Якщо у процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування, обумовлених договором між кредитором та позичальником, порушується графік погашення з вини позичальника, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна міська рада не мають права здійснювати нові місцеві запозичення протягом п'яти наступних років.

 

Гарантований державою борг - загальна сума боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України щодо отриманих та непогашених на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями.

Гарантований Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста борг - загальна сума боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України щодо отриманих та непогашених на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями.

Кабінет Міністрів України має право надавати державні гарантії з метою забезпечення повного чи часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання, що є резидентами України. Такі гарантії можуть надаватись виключно в межах, що визначені в Законі України "Про Державний бюджет України". Що стосується місцевих гарантій, то вони можуть надаватись за відповідним рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи за рішенням відповідної місцевої ради. Такі гарантії надаються для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання, які є резидентами України. Такі суб'єкти господарювання повинні належати до відповідного комунального сектору економіки та бути розташованими (наявність юридичної та фактичної адреси суб'єкта господарювання) на відповідній території, що належить до певної територіальної громади. Крім того, такі суб'єкти господарювання повинні здійснювати на вищезазначеній території реалізацію певних інвестиційних програм чи проектів.

Метою таких проектів повинний бути розвиток комунальної інфраструктури такої території та/або впровадження ресурсозберігаючих технологій на відповідній території (території що належить певній територіальній громаді).

Державні чи місцеві гарантії надаються лише за таких умов: - платності (на платній основі) надання гарантій; - строковості (надання таких гарантій на певний, чітко визначений строк); - майнового забезпечення суб'єктів господарювання, що отримане від інших суб'єктів; - зустрічних гарантій від суб'єкта господарювання, які отримані від інших суб'єктів.

Гарантії не надаються для забезпечення боргових зобов'язань суб'єктів господарювання, якщо джерелом їх повернення передбачаються кошти державного (місцевого) бюджету.

 


Читайте також:

 1. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 2. Автономна Республіка Крим, регіональні та місцеві органи державної влади.
 3. Бюджет – загальне поняття, що об’єднує різноманітні фінансові документи, які включають заплановані доходи і державні видатки на відповідний період.
 4. Відмова у державній реєстрації прав на землю та їх обмежень.
 5. Відмова у державній реєстрації прав на землю та їх обмежень.
 6. Гарантії виконання конституційних обов'язків лю­дини і громадянина - це умови та засоби, принципи та нор­ми, які забезпечують виконання зазначених обов'язків.
 7. Гарантії діяльності Президента України
 8. Гарантії забезпечення права громадян на працю
 9. Гарантії законності
 10. Гарантії законності - умови суспільного життя і заходи, що приймаються державою для забезпечення режиму законності і стабільного правопорядку.
 11. Гарантії законності і правопорядку
 12. Гарантії законності — це система засобів, за допомогою яких у суспільному житті впроваджується, охороняється, і в разі порушення, відновлюється законність.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Державні та місцеві гарантії | Лекція 2: Програмна анотація

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.