Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Гарантії законності - умови суспільного життя і заходи, що приймаються державою для забезпечення режиму законності і стабільного правопорядку.

Принципи законності - відправні засади, незаперечні, основоположні вимоги, що лежать в основі формування норм права і що пред'являються до поведінки учасників правових відносин. Принципи законності розкривають її суть як режиму суспільно-політичного життя в демократичній правовій державі.

Принципи законності:

1. Верховенство закону по відношенню до всіх правових актів. Цей принцип передбачає винятковість закону, тобто підлеглість закону всіх юридичних актів (нормативних і правозастосовних) відповідно до їх субординації. Конституція країни володіє вищою юридичною силою. Всі закони повинні відповідати конституції, підзаконні нормативні акти - законам, причому підзаконні акти приймаються і діють тільки у тому випадку, коли які-небудь суспільні відносини не врегульовані законом.

2. Загальність законності означає, що в суспільстві всі державні органи, організації, комерційні об'єднання, посадовці, громадяни знаходяться під дією закону. Не може бути виключення ні для фізичної, ні для юридичної особи, на яку б вимоги законності не розповсюджувалися.

3. Єдність розуміння і застосування законів на всій території їх дії. Закони є єдиними для всієї держави, всіх її регіонів. Вони пред'являють однакові вимоги до всіх суб'єктів, що знаходяться у сфері їх часової і просторової дії. Єдине розуміння конкретного змісту законів забезпечує законність правозастосувальної діяльності, однакове застосування юридичних норм до всіх суб'єктів права. Єдність законів не виключає, а, навпаки, передбачає різноманітність в правотворчості і правозастосуванні. Кожен орган держави або комерційна організація конкретизують і застосовують закони з урахуванням свого функціонального призначення і місцевих особливостей. Проте конкретизація і застосування відбувається в рамках закону і відповідно до нього.

4. Неприпустимість протиставлення законності і доцільності. Не можна відкидати закон, не виконувати його, керуючись міркуваннями житейської доцільності (місцевої, індивідуальної і ін.), оскільки міркування останньої враховуються в законі. Правові закони самі володіють вищою суспільною доцільністю. Доцільність закону означає необхідність вибору строго в рамках закону самих оптимальних (які відповідають завданням суспільства) варіантів здійснення правотворчої і правореалізуючої діяльності. Наприклад, при визначенні кримінального покарання суддя, керуючись законом, призначає ту міру покарання, яка найбільш доцільна для даного випадку, з урахуванням тяжкості злочину, особи злочинця. У кожному окремому випадку закон повинен дотримуватися, проте в рамках закону може прийматися та міра, яка є найдоцільнішою для кожного конкретного випадку.

5. невідворотність відповідальності за правопорушення означає своєчасне розкриття будь-якого протиправного діяння. Правоохоронні органи покликані як запобігати правопорушенням, так і вести ефективну боротьбу з ними. В цьому полягає реальність законності - досягнення фактичного виконання правових розпоряджень у всіх видах діяльності і невідворотності відповідальності за будь-яке їх порушення.

6. Обумовленість законності режимом демократії, що передбачає строге дотримання двох типів правового регулювання:

- спеціально-дозвільного - розповсюджується на владні державні органи і посадовців («дозволене тільки те, що прямо передбачене законом»)

- загально-дозвільного - розповсюджується на громадян і їх об'єднання («дозволено все, окрім прямо забороненого законом»);

Вимоги законності

Вимоги законності (те, що вимагає законність) відображають її спрямованість, яка обумовлена змістом норм права. На відміну від принципів, що виражають зміст законності, діють у всіх її сферах, відносяться до всіх видів діяльності будь-яких суб'єктів суспільних відносин, вимоги законності пов'язані з окремими видами діяльності певних суб'єктів. Вони є юридичними умовами (правилами) втілення в життя принципів права.

Розглянемо вимоги законності у сфері правотворчості і реалізації права.

Вимоги законності в правотворчості:

1) забезпечення відповідності змісту закону потребам життя. Для цього необхідно створювати закони на науковій основі, на основі рекомендацій і узагальнень вчених;

2) забезпечення верховенства закону по відношенню до інших правових актів, тобто дотримання субординації в нормативних актах (напр., укази президента повинні відповідати законам, акти уряду - указам президента);

3) забезпечення своєчасного створення закону і його скасування з дотриманням певної процедури;

4) забезпечення стабільності правових актів, більш тривалого терміну дії, за винятком тих, які видаються на певні терміни (напр., закон про бюджет на рік);

5) видання правових актів в тій формі, яка передбачена законом, зі всіма необхідними реквізитами.

Вимоги законності у сфері реалізації права:

1) наявність спеціальних і юридичних механізмів, що забезпечують реалізацію права (дотримання і виконання обов'язків, наявність можливостей для використання суб'єктивного права);

2) гарантоване якісне застосування права, з урахуванням всіх обставин;

3) правильне тлумачення правових норм;

4) стабільність судової практики і ін.

Гарантії законності.

Гарантії законності можна розділити на:

• загальносоціальні;

• спеціально-соціальні - юридичні і організаційні.

Загальносоціальні гарантії законності:

1. Економічні - ступінь економічного розвитку суспільства, ритмічності роботи господарського механізму країни, зростання продуктивності праці і об'єму виробництва; різноманіття і рівність всіх форм власності, рівність економічних можливостей суб'єктів суспільних відносин. Наявність економічної незалежності суб'єктів права створює об'єктивні умови для їх зацікавленості в законності.

2. Політичні - ступінь демократизму конституційного ладу, тобто наявність розвиненої системи народовладдя, демократичних форм і інститутів його здійснення; політичного плюралізму, що дозволяє особі вільно самовизначатися, об'єднуватися в організації по різних інтересах; дотримання принципу розподілу влади.

3. Ідеологічні - ступінь розвитку правосвідомості, комплексу етичних і правових уявлень про необхідність законопокірної поведінки, неприпустимості здійснення аморальних вчинків, які одночасно є протиправними; ідеологічний плюралізм, ненав'язування державою ідеології, а турбота про правове навчання, виховання, правову культуру. Істотне значення має широка інформованість населення, свобода преси, думок, що дозволяє вести публічну боротьбу з правопорушеннями в будь-якій сфері державного і суспільного життя.

Економічні, політичні, ідеологічні гарантії законності - це реальна матеріальна основа для нормального функціонування цивільного суспільства.

Спеціально-соціальні гарантії законності можна розділити на дві групи:

Юридичні - передбачена законом система спеціальних засобів, за допомогою яких забезпечується створення якісних законів, їх дотримання і виконання;

Організаційні - заходи організаційно-юридичного характеру, направлені на забезпечення режиму законності, боротьбу з правопорушеннями, захист прав громадян. До них відносяться кадрова робота, організація умов для нормального функціонування юрисдикційних і судових органів, їх структурних підрозділів з метою ефективної протидії випадкам організованої злочинності, боротьбі з корупцією і т.п.


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. II.1 Програмне забезпечення
 3. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 4. V здатність до встановлення та підтримки гарних особистих стосунків і веденню етичного способу життя.
 5. А. 5-7 день життя.
 6. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 7. Авілум – “син чоловіка” – повноправна людина, охороні його життя, здоров’я, захисту його майнових інтересів присвячена значна частина законника.
 8. Австрії: мистецтво повсякденного життя.
 9. Адаптації до паразитичного способу життя
 10. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 11. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 12. Аналіз програмного забезпечення з управління проектами.
Переглядів: 616

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Законність - комплексне (принцип, метод, режим) соціально-правове явище, що характеризує організацію і функціонування суспільства і держави на правових засадах. | Правова культура: поняття, структура, види.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.