Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Створення інноваційного простору шкільної освіти

Важливою базою для поліпшення якості освіти є створення інноваційного простору. В останні роки Міністерство освіти і науки спільно з Національною академією педагогічних наук України вважають стратегічним пріоритетом забезпечення наукового супроводу розроблення та апробації моделей інноваційного розвитку загальноосвітньої школи, переведення її з режиму функціонування в режим випереджального інноваційного розвитку, розроблення концептуальних засад школи майбутнього.

Учені установ НАПН України проводять експериментальну роботу на базі 882 експериментальних закладів та організацій. У ході проведення 127 експериментів різних рівнів, зокрема 18 всеукраїнських, експериментально відпрацьовуються 149 педагогічних і психологічних інновацій.

Серед них можна назвати експериментальну роботу з формування інноваційного середовища в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості; впровадження технології оцінювання освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; критеріїв і параметрів ефективного управління загальноосвітніми навчальними закладами; особливостей управління культурним середовищем школи; соціально-психологічних чинників розвитку духовності людини в процесі її соціалізації в підлітковому та юнацькому віці; науково-методичних засад розвитку творчої особистості учнів у позашкільних навчальних закладах та інших.

У 62 спеціальних навчальних закладах відпрацьовуються питання поліпшення змісту корекційної освіти, розробляється й апробується механізм інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади тощо.

Очікуваними є результати розроблення моделі компетентного випускника школи у зв'язку з пріоритетами та викликами XXI століття. Такі дослідження проводяться у педагогічних колективах Кам'янця-Подільського. Експериментальна робота щодо запровадження нових технологій управління освітніми процесами в контексті компетентнісного підходу до навчального процесу триває на базі інститутів післядипломної освіти Миколаєва та Харкова.

В управлінні інноваційними перетвореннями особливого значення набуває врахування регіонального підходу в розвитку інноваційного простору. Саме в межах освітнього регіону, з його науковим, соціально-економічним і культурним потенціалом, кадровим забезпеченням виникають і впроваджуються освітні новації, прогнозується розвиток регіональної складової освіти.

Прикладом такої співпраці може бути науковий супровід регіонального експерименту щодо створення шкіл життєтворчості Дніпропетровщини. На базі Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру (м. Запоріжжя) розпочато Всеукраїнський експеримент з питань проектування і практичного забезпечення компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку 12-річної школи, до якого залучено педагогічні колективи інтернатних закладів для дітей з особливими потребами.

Поширеним на сьогодні є науково-дослідний проект, науковий супровід якого здійснюють фахівці Інституту інноваційних технологій та змісту освіти. Це створення національної мережі шкіл сприяння здоров'ю. За цим проектом працюють 19 експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів всеукраїнського рівня, серед яких практичних результатів досягли колективи НВО № 136 м. Дніпропетровська, гімназії № 1 "Надія" м. Бердянська Запорізької області, загальноосвітньої школи № 10 м. Умані Черкаської області, НВК № 7 м. Одеси, школи-комплексу естетичного навчання і виховання № 9 "Мала гуманітарна академія" м. Запоріжжя, спеціалізованої загальноосвітньої школи № 34 м. Києва та інші. Результатом спільної роботи є показники зміцнення здоров'я дітей, учителів, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя через впровадження здоров'я зберігаючих педагогічних технологій.

На регіональному рівні за цим проектом лише в Черкаській області працює 251 навчальний заклад, у Харківській області – 289, у Дніпропетровській – 147 експериментальних навчальних закладів, які апробують моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю".

Важливим кроком на шляху розбудови інноваційного простору в освіті є створення Державної цільової соціальної програми "Школа майбутнього".

Школа майбутнього – це сучасний навчальний заклад, новий за формою, змістом, освітнім середовищем, який зможе забезпечити повноцінну якісну освіту. Складові бренду "Школа майбутнього" такі:

1. Якість змісту освіти. Ця складова передбачає перехід від знаннєво-інформаційної парадигми освіти до компетентнісної, яка навчить школярів жити разом, здобувати знання, працювати, жити в навколишньому середовищі.

2. Соціальні гарантії та відповідальність за надання якісних освітніх послуг (стосується учнівської молоді та педагогічних працівників).Створення умов рівного доступу до якісної освіти незалежно від соціального стану, території проживання тощо; впровадження технологій модульного навчання; впровадження стандартів якості професійної діяльності педагогічних працівників; відкритість освіти для педагогічної та батьківської громадськості; забезпечення умов для формування освітнього середовища для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку; організація інтегрованого та інклюзивного навчання школярів.

3. Модернізація принципів та практики управління освітою. Складова, яка передбачає спрямованість управлінських дій на інноваційний розвиток освіти; поєднання контролю та оцінювання в управлінні якістю освіти; створення інформаційної системи управління якістю освіти; консолідацію зусиль державних організацій та громадськості.

4. Повноцінне ресурсне забезпечення. Дана складова передбачає формування політики регіональної підтримки щодо фінансування освіти; раціоналізацію фонду заробітної плати; формування інноваційної культури педагогічних кадрів; модернізацію матеріально-технічної бази освіти.

5. Нова культура оцінювання якості освіти. Передбачає впровадження рейтингової й цілісної системи моніторингу та оцінювання якості освіти.

Ідею створення школи майбутнього (викладена в Концепції та Програмі "Школа майбутнього"), закладено в розбудову навчального закладу нового типу, який створюється на базі Ялтинської загальноосвітньої школи І-III ступенів № 2, що адаптований до умов конкретного населеного пункту.

Програма передбачає розроблення та випробування інноваційних моделей новітніх навчальних закладів у шести регіонах країни: в Автономній Республіці Крим, у Донецькій, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській областях та місті Києві.

 Читайте також:

 1. ACCESS. СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ
 2. ACCESS. СТВОРЕННЯ ФОРМ
 3. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 4. V. Антропогенне забруднення навколоземного простору.
 5. А. Створення власної папки.
 6. Автоматичне і ручне створення об’єктів.
 7. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 8. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 9. Актуальні тенденції організації іншомовної освіти в контексті євроінтеграції.
 10. АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ БРЕНДУ
 11. Алгоритм створення тренінгової програми
 12. Аналіз паралельного інтерейсу з DSP-процесорами: запис даних в ЦАП, що під’єднаний до адресного простору пам’яті
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Етапи інноваційної педагогічної діяльності | Сучасні технології навчання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.