Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Види текстів. Структура тексту службового документа.

За стилістичними ознаками тексти поділяються на розмовно-побутові, художні, наукові, офіційно- ділові та публіцистичні. За типом мовлення тексти поділяються на усні і писемні.

У межах офіційно-ділового стилю, одиницею якого є службовий документ, виділяють тексти законодавчого стилю, тексти адміністративно-кванцелярського стилю, дипломатичного стилю та юрисдикційного. Тексти службових документів можуть оформлювати у вигляді:

· зв’язного (суцільного) тексту – зміст якого постійно повторюється у низці документів, що унеможливлює виділеня у ньому постійної та змінної інформації. Таким видом тексту послуговуються при складанні організаційних та розпорядчих документів, листів;

· трафарету – тексту, в якому постійнйчастину виготовляють друкарським способом або за допомогою ПК, а змінну, що залежить від конкретної ситуації, вписують від руки чи вдруковують;

· таблиці – спосіб просторової організації тексту, який містить інформацію про кілька об’єктів за групою ознак. По горизонталі розміщують найменування показників (постійна інформація), а по вертикалі - конкретні дані (змінна інформація);

· анкети – текст, в якому постійна інформація викладена у формі переліку питань, які передбачають визначений набір відповідей (особовий листок з обліку кадрів, звіти тощо).

·

За типом мовлення (або формою реалізації інформації) тексти поділяються на тексти-розповіді, тексти-описи і тексти-роздуми.

Текст – розповідь подає інформацію про події, явища, факти, відображає послідовний хід подій у часі. Тексту – розповіді властиві узагальненість, ретроспективність, зміна часового плану, використання обставинниз сполучників, прийменників із часовим значенням.

Текст – опис – це текст, у якому послідовно подіються опис місця події, умови, розташування, ознаки та властивості предметів, явищ або історичної епохи.

Текст – роздум (міркування) – логічно послідовні судження, висновки розкривають внутрішній зв'язок явищ через причинно-наслідкові зв’язки. Його змістом є дослідження предметів чи явищ, доведення певних положень, виклад аргументів та висновків..Тексти – роздуми найчастіше зустрічаються в науковому (зокрема, в науково-популярному) та публіцистичному текстах.

Структура будь-якого тексту – це форма існування його змісту. Форма тексту документа призначена полегшити сприйняття змісту і спростити роботу з ним, тому більшість документів має стандартизовану структуру. Оскільки документи жанрово різнорідні, то й структура їх неоднотипна. За рівнем стандартизації документи поділяються на дві групи:

1) документи з високим рівнем стандартизації;

2) документи з низьким рівнем стандартизації.

Документи першої групи складаються за уніфікованими зразками з використанням бланків. Тексти таких документів або типізовані, тобто являють собою узагальнений зразок, за яким будуються нові тексти аналогічного змісту, що відповідають типовим ситуаціям; або трафаретизовані, перетворені в бланки, де дослівно відтворюється постійна інформація, а змінна вноситься при подальшому заповненні. Процес укладання таких документів зводиться до вибору відповідної стандартної форми і заповнення формуляра за існуючими зразками.

Тексти документів другої групи хоч і мають відносно сталу зовнішню структуру, але лексичне та синтаксичне наповнення її залежить від конкретних ситуацій (доручення, автобіографія, довідка, протокол тощо).

У текстах таких документів зміст розгортається послідовно, тому в їх структурі виокремлюються обов’язкові логічні елементи: вступ, основна частина, закінчення. Призначення вступу – ознайомити з предметом повідомлення, підготувати адресата до сприйняття подальшої інформації або зацікавити його (якщо це, наприклад, діловий лист), тому в цій частині може подаватися обґрунтування важливості теми, якій присвячений документ, формулюватися мета і завдання документа тощо.

У розпорядчих документах (постановах, рішеннях, наказах та ін.) вступом є констатуюча частина, в якій розкривається суть питання і пояснюються причини появи документа (наявність цієї частини необов’язова). В основній частині послідовно розкривається суть проблеми, наводяться докази (дедуктивно (від загального до часткового) або індуктивно (від фактів до узагальнень).

У закінченні, залежно від виду документа, може подаватися підсумкова інформація, рекомендації тощо. Така структура тексту є загальною і варіюється залежно від виду документа та мети його створення. Іноді одна з частин може опускатися. Можливе розташування частин тексту: вступ –основна частина – висновки; вступ – висновки – основна частина; висновки – вступ – основна частина. Перший варіант рекомендується використовувати тоді, коли адресат може не погодитися з висновками або не зможе їх зрозуміти, не прочитавши весь текст. Другий і третій варіанти варто використовувати тоді, коли текст документа містить тільки позитивну інформацію; адресат досить поінформований, щоб зрозуміти висновки без прочитання інших частин; у висновках міститься найважливіша інформація, яка тільки деталізована в основній частині.

У межах кожної частини текст членується на абзаци – частини, що виокремлюються відступами вправо на початку першого рядка. Абзац – це графічне виділення групи речень, об’єднаних тісними смисловими і граматичними зв’язками, що називаються складним синтаксичним цілим. Абзацне членування робить зрозумілою композиційно-синтаксичну структуру тексту. Відсутність абзаців ускладнює сприйняття тексту.

Великий за обсягом текст ділиться на розділи, підрозділи, глави, параграфи тощо. Кожен з елементів має тематичну цілісність і завершеність. Виділення частин відбувається за принципом логічної організації мовлення. Чіткість структури реалізується також шляхом використання цифрових позначень кожної частини (1., 1.1, 1.2, 1.3 ...), що теж відображає послідовність викладу.

Документи складаються на основі єдиних стандартів і правил. Результатами уніфікації є стандартизовані формати і формуляри-зразки (розміщення реквізитів в однотипних документах), а також сталі синтаксичні конструкції.

Елементи уніфікації документа є:

Формат – розмір листа паперу, на якому розміщується документ. Стандартним форматом для більшості ділових паперів є А4 (297х210 мм) та А5 (146х210 мм);

Бланк – друкована стандартна форма документа з відтвореною постійною інформацією та відведеним місцем для заповнення конкретними даними.

Формуляр-зразок-модель документа, на якій позначені місця для розміщення кожного реквізита чи групи реквізитів, що сприяє швидкому пошуку потрібних елементів інформації.

Шаблон (трафарет) документа – типова структура документа, в яку включені стандартні елементи оформлення.

Реквізити – обов’язкові вихідні дані документа.

У формулярі-зразку усталеними є такі реквізити: державний герб; логотип; зображення державних винагород; код підприємства, установи, організації; код форми документа; назва міністерства або відомства (вищої організації або засновника); повна назва установи, організації або підприємства – автора документа; назва структурного підрозділу; індекс підприємства зв’язку, поштова й телеграфна адреса, номер телетайпа, адреса електронної пошти (Е-mail), номер телефону, факсу, номер рахунка в банку; назва виду документа; дата; індекс; посилання на індекс та дату вхідного документа; місце складання або видання; гриф обмеження доступу до документа; адресат; гриф затвердження; резолюція; заголовок до тексту; відмітка про контроль; текст; відмітка про наявність додатка; підпис; гриф узгодження; візи; печатка; відмітка про засвідчення копій; прізвище виконавця та номер його телефону; відмітка про виконання документа й направлення його до справи; відмітка про наявність електронного варіанту; відмітка про надходження. Набір реквізитів, як і вигляд бланка, залежить від виду документа. Кожен з названих реквізитів розташовується у чітко визначеному місці за встановленими правилами оформлення й має певне призначення. Розташування реквізитів встановлюється у двох варіантах: кутовому та повздовжньому.

 


Читайте також:

 1. III. Аудіювання тексту з метою розуміння
 2. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 3. III.4 Форматування тексту.
 4. VІ. План та організаційна структура заняття
 5. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 6. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 7. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 8. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 9. Атомно-кристалічна структура металів
 10. Базова алгоритмічна структура
 11. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
 12. Безцехова виробнича структура.
Переглядів: 23092

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття про текст. Основні ознаки тексту. | Особливості тексту наукового стилю.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.