Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Взаємодія структур маркетингу з іншими

підрозділами фірми

При цьому на відділ маркетингу (керівників мар_

кетингу) покладаються два основні завдання: координувати власне

маркетингову діяльність фірми, а також координувати маркетинг ра_

зом з іншими функціями компанії (фінанси, виробництво, кадри та

ін.). Саме останнє й призводить часто до конфліктів, оскільки для

реалізації узгодженої роботи відділів керівники з маркетингу фірми

не мають достатньої влади й повинні вдаватися до переконань.

Відділ маркетингу і комерційний відділ (відділ збуту) повинні

взаємодіяти, наприклад, щоб уникнути ситуації, коли фірма не може

виконати замовлення через непередбачену нестачу важливих сиро_

винних матеріалів і компонентів. Така ситуація може створитись

тоді, коли відділ маркетингу своєчасно не поінформує спеціалістів

комерційного відділу про перспективні плани (укладені договори).

І навпаки, внаслідок помилкового прогнозу збуту, про який не знає

комерційний відділ, може створитись надмірний запас товарів, який

можна було б реалізувати в інших напрямках.

Діяльність фінансового відділу й відділу маркетингу необхідно ко_

ординувати хоча б тому, що останній безпосередньо стосується про_

цесу розрахунку витрат і складання кошторисів. спеціалісти відділу маркетингу мають постійно тримати

під контролем показники витрат і прибутків.

Відділ маркетингу повинен також підтримувати тісні контакти з

відділом кадрів фірми, оскільки керівники з маркетингу особливо

зацікавлені у виявленні та наймі висококваліфікованих спеціалістів.

Крім того, відділ маркетингу повинен взаємодіяти з юридичною

службою. Спеціалісти з маркетингу часто потребують швидкої і

кваліфікованої юридичної консультації щодо широкого кола законо_

давчих та інших офіційних документів, що стосуються різних ас_

пектів господарської та комерційної діяльності (розробка нового ви_

робу, виробництво, визначення цін, упакування, реклама, умови про_

дажу тощо). Крім того, існують закони та інструкції з патентної спра_

ви, реєстрації товарних знаків, ліцензування, рекламацій і претензій

покупців.

8.4. Структура і розуміння підприємства, повністю орієнтованого на маркетинг (споживачів)

Створення фірми, орієнтованої на маркетинг (покупців), потребує

відповідної організаційної структури, а також виконання певної

кількості вимог, зокрема й перегляду посад і відділів, обов’язків, сти_

мулів і взаємозв’язків. У цьому напрямку важливі такі основні кроки:

усвідомлення вищим керівництвом компанії необхідності орієн_

тації на покупця;

призначення управляючого вищого рівня з маркетингу і створе_

ння групи з вирішення маркетингових питань;

отримання (за необхідності) консультативної допомоги ззовні;

наймання талановитих маркетологів, створення відповідних умов

для їх праці й ефективної системи заохочень;

розробка потужних навчальних маркетингових програм;

перехід від орієнтації на продукт до орієнтації на ринок;

впровадження сучасної системи маркетингового управління, на_

самперед планування;

перехід (за необхідності й наявності можливостей) від відділів до

процесів і результатів Управляючий з маркетингу (маркетинговий комплекс під його

керівництвом):

забезпечує вироблення рекомендацій з вибору найвигідніших для

підприємства внутрішніх і зовнішніх ринків відповідно до наявних

ресурсів і можливостей;

постійно спостерігає за динамікою зовнішнього середовища, рин_

кової ситуації та інформує адміністрацію про можливі зміни з тим,

аби підприємство заздалегідь до них підготувалось;

організовує вивчення ринків (покупців, конкурентів, товарів то_

що) і загалом зовнішнього середовища фірми, обробляє зовнішню

інформацію для прийняття управлінських рішень;

рекомендує відповідним підрозділам підприємства види, типи,

параметричні ряди й системи товарів, які потрібно розробляти й ос_

воїти у виробництві;

прогнозує розвиток ринку і рекомендує обсяги виробництва то_

варів залежно від очікуваної ситуації на ринку;

розробляє і рекомендує керівництву фірми ринкові стратегії, в

тому числі вибір каналів товароруху, збуту, методів продажу тощо;

розробляє і рекомендує до впровадження систему комунікацій

фірми, зокрема для формування її позитивного іміджу;

постійно аналізує внутрішнє середовище підприємства, діючу

технологію та інші суттєві питання у сфері внутрішніх комунікацій з

метою розробки заходів щодо підвищення конкурентоспроможності

товарів фірми;

постійно аналізує стан товарів на ринку з метою визначення

стадій їх життєвого циклу, дає рекомендації щодо модернізації, мо_

дифікації чи зняття товарів з виробництва;

визначає програму заходів і керує діяльністю з їх реалізації в си_

стемі комплексу маркетингу (маркетингу_мікс);

визначає бюджети й кадрову політику всіх функціональних

підрозділів, що входять до маркетингового комплексу підприємства,

тощо.


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. III. Процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури
 3. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 4. VІ. План та організаційна структура заняття
 5. VІ. Структурно-логічні схеми
 6. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 7. Адаптивні організаційні структури управління.
 8. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 9. Аксіологія права у структурі філософсько-правового знання. Соціальна цінність права.
 10. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 11. Активно взаємодіяти з навколишнім світом
 12. Аналіз асортименту й структури випуску продукції.
Переглядів: 851

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Маркетингова організаційна структура фірми | Маркетингової діяльності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.