Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Передмова

Секретар методичної ради В.В.Кузьменкова

Техніка залишку для землі для оцінки землі також застосовує дані про доходи і витрати як елементи аналізу. Проводиться фінансовий аналіз чистого доходу, що може бути отриманий в результаті доходного використання, з якого вираховується фінансова віддача, що вимагається від поліпшень. Доход, що залишився, розглядається як такий, що залишився від землі і капіталізується в орієнтир вартості. Використання цього мето¬ду обмежено майном, що приносить доход, і є найбільш застосовним для порівнянно нової нерухомості, для якої потрібно менше припущень.

Ставка капіталізації для землі може бути визначена також як різниця між загальною ставкою капіталізації для поліпшеної земельної ділянки та нормою повернення капіталу з урахуванням питомої ваги вартості земельних поліпшень.

Ставка капіталізації визначається характерним співвідношенням між чистим операційним доходом та ціною продажу подібних земельних ділянок або шляхом розрахунку на основі норми віддачі на інвестований у земельну ділянку капітал, з урахуванням змін у вартості грошей.

Ск - ставка капіталізації (у вигляді десяткового дробу).

Де Цкп — вартість земельної ділянки, визначена шляхом прямої

Для поліпшеної земельної ділянки дохід із землі визначається шляхом розподілення загального доходу між її фізичними компонентами -землею та земельними поліпшеннями.

Рентний дохід розраховується як різниця між очікуваним доходом від продукції, одержуваної на земельній ділянці (фактичної або умовної), та виробничими витратами і прибутком виробника.

Пряма капіталізація грунтується на припущенні про постійність та незмінність грошового потоку від використання земельної ділянки. При ньому вартість земельної ділянки визначається як відношення чистого • н Іераційного або рентного доходу до ставки капіталізації за формулою:

Цкп=До/Ск

капіталізації (у гривнях);

До- чистий операційний або рентний дохід (у гривнях);

Контрольні питання:

 

 

Конспект лекцій з предмету «Основи екології» для студентів денного відділення коледжу спеціальності «Розробка програмного забезпечення» оформлено згідно з вимогами стандартів коледжу.

 

Фахівець зі стандартизації В.О.Білий


 

 

Конспект лекцій з вивчення предмета «Основи екології» призначено для студентів спеціальності «Розробка програмного забезпечення» денного та заочного відділення.

Метою створення конспекту лекцій є забезпечити розуміння екологічної аксіоматики, допомогти враховувати екологічні вимоги і стандарти при вирішенні інженерних завдань, забезпечити запас фундаментальних знань і концептуальних основ сучасної екології, достатній для подальшого поглиблення й вдосконалення екологічної освіти, спрямованої на екологічно безпечну життєдіяльність, показати методи управління процесами природокористування, сформувати в кожного студента особисте ставлення до екологічних проблем світу, рідного краю, галузі майбутньої діяльності.

Конспект лекцій створено згідно навчальної програми для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації з предмета «Основи екології».

Конспект лекцій складено з урахуванням чинного законодавства з питань екології. Акцентується увага на питаннях, які мають найбільше практичне значення в сучасному житті, сприяють вихованню молоді у відповідальному ставленні до природи і її багатств.

Конспект складається з вступу, чотирьох модулів («Закони екології та природоохоронне законодавство», «Джерела і види забруднення атмосфери. Способи захисту атмосфери, ґрунту та водних ресурсів від забруднення», «Наслідки забруднення навколишнього середовища», «Методи оцінки величин екологічного збитку»), питань для самостійної перевірки знань, списку використаної літератури.

 


 

Зміст

Вступ
1 Модуль 1 Закони екології та природоохоронне законодавство  
1.1 Предмет,задачі і структура сучасної екології. Основні екологічні поняття та закони. Гіпотеза походження життя на Землі
1.2 Структура природного середовища, екологічне значення його складників. Природні ресурси Землі та їх значення в житті людини. Кругообіг речовин та енергії в біосфері. Екологічні катастрофи та їх класифікація
1.3 Поняття про екосистему та її структуру. Екологічні фактори та їх класифікація
1.4 Правові основи природокористування в Україні та світі. Міжнародна співпраця в галузі екології
2 Модуль 2 Джерела і види забруднення атмосфери. Способи захисту атмосфери, ґрунту та водних ресурсів від забруднення  
2.1 Основні джерела антропогенного забруднення довкілля. Основні техногенні забруднювачі й методи їх контролю. Енергетика та екологія. Енергозбереження
2.2 Забруднення атмосфери: джерела, масштаби і наслідки. Стан повітряного середовища України. Заходи боротьби із забрудненням атмосфери
2.3 Соціоекологічні проблеми літосфери. Сучасний стан ґрунтів України та шляхи їх покращення. Проблеми відходів людської діяльності
2.4 Вплив діяльності людини на гідросферу. Забруднення природних вод України
2.5 Проблеми відходів людської діяльності. Вплив транспорту на стан довкілля
3 Модуль3 Наслідки забруднення навколишнього середовища  
3.1 Причини і наслідки розвитку екологічної кризи в Україні. Екологічні проблеми регіонів України. Наслідки аварії на ЧАЕС
3.2 Екологія людини. Здоров’я української нації
4 Модуль 4 Методи оцінки величин екологічного збитку  
4.1 Еколого-економічні основи природокористування
4.2 Стратегія і тактика виживання людства. Екологічний маніфест. Екологічна культура і мораль нової цивілізації
Список літератури


Читайте також:

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. Передмова
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. ПЕРЕДМОВА
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. Передмова
 9. Передмова
 10. Передмова
 11. ПЕРЕДМОВА
 12. ПЕРЕДМОВА
Переглядів: 372

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Модуль 1 Закони екології та природоохоронне законодавство

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.05 сек.