Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Суть пропаганди

Пропаганда – це планомірне, систематичне і економічно ефективне встановлення зв'язків між організацією і громад­ськістю (клієнтами, постачальниками, посередниками, акціо­нерами, робітниками, службовцями, іншими фірмами, держа­вою) з метою завоювання чи зміцнення довіри, створення від­повідного іміджу, поширення комерційно важливих даних через засоби масової інформації або інші канали маркетингової ко­мунікації.

Традиційними інструментами пропаганди є підтримуван­ня стійких контактів із електронними та друкованими засоба­ми масової інформації для періодичного висвітлювання діяльності фірми (нові зразки товарів, удосконалення вироб­ничих потужностей, розвиток технологічних процесів), про­ведення презентацій, ювілейних заходів, днів відкритих две­рей, виставок, організації консультування споживачів чи по­середницьких організацій.

Широко використовуються також різноманітні гро­мадські заходи спонсорського характеру. Наприклад, аби на­бути популярності, організації беруть участь у підтримці яки­хось спеціальних проектів чи програм (спонсорська підтрим­ка кампаній по боротьбі з голодом, хворобами, благодійні за­ходи щодо захисту природи, рідкісних видів тварин тощо).

Крім цього, для пропагування своєї діяльності організації беруть участь у спеціальних заходах, наприклад, спортивних змаганнях, фестивалях, виступах майстрів мистецтв, вистав­ках, де мають змогу продемонструвати зразки своєї продукції, фірмовий знак, розмістити інформаційні стенди.

У західній практиці цей засіб маркетингового впливу більш відомий як публік рілейшнз (взаємовідносини з гро­мадськістю). Він спрямований на створення сприятливого уявлення громадськості про організацію чи її продукцію або послуги. Основне в PR – вплив на стан громадської думки.

Визначення паблік рілейшнз

Нині відомо більш 500 визначень паблік рілейшнз (PR). В.А. Мойсеев – президент Клубу паблік рілейшнз у м. Києві, пише «PR – це такий різновид соціально-психологічного ме­неджменту, у якому на основі точної інформації, отриманої в результаті аналізу тенденцій політичного, соціально-еко­номічного розвитку країни чи регіону, окремих галузей чи під­приємств, дотримання загальновизнаних етичних норм і сус­пільних інтересів планомірно та безперервно здійснюється ком­плекс заходів щодо досягнення обопільної довіри, гармонійних, взаємовигідних відносин між: фірмою (організацією) і суспіль­ством (його окремими групами), між ними і владою».

Доктор Рекс Харлоу (США) запропонував таке визначен­ня PR: «Паблік рілейшнз – це одна з функцій менеджменту, що сприяє встановленню і підтримці спілкування, взаєморозуміння, визнання і співробітництва між: організацією і громадсь­кістю».

Відомий фахівець зі світовим іменем у сфері PR, професор університету Сорбона Жан-Пьєр Бодуан говорить: «Паблік рілейшнз – це ефективні відносини з потрібними людьми». В рамках цього афоризму «потрібні люди» – це та цільова ауди­торія, яка може тим чи іншим чином впливати на результа­тивність роботи організації.

Відомий український фахівець з бізнес комунікацій Т.В. Ляпіна зазначає: «PR – вид комунікативної діяльності, направлений на реалізацію комплексних програм по формуванню та укріпленню ділової і суспільної репутації рекламодавця для створення стійкої конкурентної позиції на ринку».

Доктор Ю.К. Бажанов дає найбільш загальне його визна­чення: «PR – це діяльність керівника по застосуванню засобів переконання, що направляється на формування, корекцію або зміну суспільної думки у визначеному напрямі з метою посилення конкурентоздатності однієї ідеї серед безлічі конкуруючих».

Фахівці PR однаковою мірою, направляють свої зусилля на взаємодію з громадськістю, з владними структурами і з са­мим бізнесом для того, щоб на базі чесної і правдивої інфор­мації встановлювались і розвивалися взаємовигідні відноси­ни між цими структурними елементами. Схематично суть діяльності PR можна визначити в такий спосіб:

Сем Блек, зазначив, що PR вміщує такі напPRми: суспільну думку, суспільні відносини, відносини з урядом, життя громадськості, промислові та фінансові стосунки, міжнародні відносини, засоби масової інформації, дослід­ження і статистику.

Безумовно, PR як напрямок рекламної діяльності носить більш науковий характер в порівнянні з іншими маркетинго­вими комунікаціями.


Читайте також:

  1. Видавнича та пропагандистська діяльність Держстандарту
  2. Паблік рілейшнз діяльність у бізнесі відрізняється від пропаганди.
  3. Помилка № 4: відставання пропаганди бачення майбутнього в 10, 100 і більше разів
  4. ПРОСВІТНИЦЬКО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА РОБОТА У РІЗНИХ СФЕРАХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
  5. Тема 2.1. ПРОСВІТНИЦЬКО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
  6. Технології агітаційно-пропагандистського типу
  7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСВІТНИЦЬКО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 691

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Контроль і управління рекламуванням | Відмінність PR від журналістики та рекламної діяльності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.