Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Виникнення та розвиток марксистської економічної теорії

Західноєвропейський утопічний соціалізм

 

Анрі Сен-Сімон. Головні твори: "Листи Женевського обивателя до сучасника" (1802р.), "Про промислову систему" (1821р.), "Катехізис промисловців" (1824р.), "Нове християнство" (1825р.). Основні ідеї: Метод – ідеалістичний. Основа розвитку – це розум людини; 2) виділив періоди розвитку суспільства: ранній період, рабство, середньовіччя, сучасний період, золоте століття; 3) вважав суспільством соціальної справедливості індустріалізм); 4)пропонував програму планового введення господарства; принцип обов’язковості праці для усіх; зусилля держави спрямувати на розвиток науки, мистецтва, промисловості; приділяти велику увагу вихованню зростаючого поколінню, для цього вивільнити жінок із виробництва.

Шаль Фур’є (1772‑1832 рр.). Головні твори: "Теорія чотирьох рухів і загальних доль" (1808р.), "Трактат про домашні та землеробські асоціації" (1822р.), "Новий промисловий і суспільний світ" (1828р.), "Вчення про пристрасті". Головні ідеї: 1) запропонував програму створення суспільства соціальної справедливості; 2) виділив групи пристрастей: матерільні /зір, смак, обоняння/, пристрасті душі /дружба, любов/, верховні пристрасті /ентузіазм, новаторство/; 3) визначив стадії розвитку суспільства – дикість, патріархат, варварство, цивілізація та етапи розвитку кожної стадії: дитинство, зростання, занепад, дряхлість; 4) виникнення економічних циклів пов’язував з анархією виробництва; 5) передрікає розвиток монополій: колоніальної, морської, кооперативної, казенної; 6) називає суспільство соціальної справедливості гармонією.

Роберт Оуен (1771-1858 рр.). Головні твори: "Про створення людського характеру" (1814р.), "Доповідь графству Нью-Лемар" (1820р.), "Зауваження про вплив промислової системи" (1815р.), "Викладання раціональної системи суспільства" (1820р.). Основні ідеї: 1) основами капіталізму є приватна власність, релігія, шлюб; 2) пропонував заходи щодо покращення умов праці і життя робітників; 3) джерело вартості – праця; 4) продукт праці має належати тому, хто його виробив; 5) наголошував на суперечності між зростанням виробництва і попитом споживача; 6) гроші – штучне мірило вартості; 7) розробив проект робочих грошей, які були еквівалентом трудових витрат; 8) вважав суспільством соціальної справедливості соціалізм, де панує суспільна власність; шлях до нього через прийняття справедливих юридичних законів і освіту населення; принцип соціалізму: "Від кожного за здібністю, кожному за працею".

 

 

Історичні умови: 1) функціонування на власній основі фабрично-заводської індустрії, економічний прогрес суспільства; 2)загострення соціально-економічних суперечностей – масове розорення дрібних товаровиробників, зростання експлуатації пролетаріату, періодичні кризи перевиробництва, масове безробіття.

Політичні передумови:1)остаточне оформлення класової структури суспільства і загострення політичних суперечностей, бурхливе зростання революційних виступів пролетаріату: /1819 – мітинг в Манчестері; 1830 – революція у Франції; 1834 – повстання ткачів у Ліоні; 1836 – чартизм; 1839 – повстання в Уельсі; 1844 – повстання ткачів Сілезії/; 2)антифеодальні буржуазні революції епохи промислового перевороту в Європі стають наочним прикладом переходу до нового устрою шляхом революції; 3)розвиток філософії, політекономії, статистики.

Соціальна база розвитку марксистського напряму – клас пролетарів, що сформувався у ході промислового перевороту.

Ідейні джерела марксизму: 1)німецька класична філософія /Г.Гегель, Л.Фейербах – ідеї діалектичного розвитку та матеріалізм/; 2)англійська класична політекономія /А.Сміт, Д.Рікардо – трудова теорія вартості та методологія теоретичного аналізу/; 3)французький утопічний соціалізм /А.Сен-Сімон, Ш.Фурьє, Р.Оуен, – соціалістична ідея/;

Карл Маркс (1818-1883 рр.), Фрідріх Енгельс (1820-1895 рр.).
"Капітал", тематика: 1-й том (1867р.): товар і гроші, основи теорії вартості; перетворення грошей в капітал; виробництво абсолютної додаткової вартості; виробництво відносної додаткової вартості; заробітна плата; процес нагромадження капіталу;
2-й том (1885р.): метаморфози капіталу і його кругообіг; дослідження обігу капіталу; відтво­рення і обіг всього суспільного капіталу),
3-й том (1894р.): перетворення додаткової вартості в прибуток і норми додаткової вартості в норму прибутку; перетворення прибутку в середній прибуток; закон тенденції норми прибутку до зниження; перетворення товарного і грошового капіталу в товарно-торговий і грошово-торговий капітал; розподіл прибутку на процент і доход підприємця; перетворення додаткового прибутку в земельну ренту; доходи і їх джерела,
4-й том: "Теорія додаткової вартості", критика економічних ідей попередників.
Основні ідеї: Методологія матеріалістичної діалектики. Основою суспільного життя є матеріальне виробництво; суспільство розвивається внаслідок внутрішніх суперечностей між продуктивними силами та виробничими відносинами).
Теорія вартості: 1) вартість – уречевлена суспільно-необхідна праця; 2) подвійний характер праці: конкретна праця створює споживчу вартість; абстрактна праця – вартість; 3) ціна товару – грошове вираження вартості.
Теорія додаткової вартості: 1) робітник продає на ринку робочу силу /сукупність фізичних та інтелектуальних сил, що використовуються у виробництві товару/; 2) робоча сила як товар має споживчу вартість /здатність до продуктивної праці/ та вартість /вартість життєвих засобів, необхідних для утримання робітника та його сім’ї/; 3) підприємець купує робочу силу заради споживчої вартості і повністю оплачує її вартість; 4) робітник працює більше часу, ніж необхідно для створення вартості його робочої сили; 5) додаткова вартість – результат праці за рамками необхідного робочого часу на створення вартості робочої сили; 6) розрізняє абсолютну та відносну форми додаткової вартості.
Доходи: 1) заробітна плата – грошове вираження вартості товару робочої сили; 2) прибуток – перетворена форма додаткової вартості. Її функціональні різновиди: промисловий прибуток, торговий прибуток; позичковий відсоток; 3) рента – форма додаткової вартості у землеробстві. Виступає як: абсолютна рента /пов’язана з наявністю монополії приватної власності на землю/, диференційна рента /пов’язана з різною якістю і продуктивністю земельних ділянок/.
Теорія капіталу: 1) капітал – це вартість, що створює додаткову вартість, самозростаюча вартість. Виступає у трьох функціональних формах: промисловий, торговий, позичковий; 2) капітал ділиться на: основний –та частина капіталу, яка постійно знаходиться у виробництві і переносить свою вартість на створений продукт частинами; обіговий – та частина капіталу, яка використовується у виробництві раз і повністю переносить свою вартість на створений продукт; постійний /с ‑та частина капіталу, що витрачається на купівлю засобів виробництва/; змінний /v ‑та частина капіталу, яка витрачається на робочу силу/; 3) органічна будова капіталу – залежність між постійним та змінним капіталом /с:v/.
Відтворення: 1) сукупний суспільний продукт – весь обсяг виробленої продукції в матеріальному виробництві; 2) формують сукупний суспільний продукт підрозділи: І ‑виробництво засобів виробництва, ІІ ‑виробництво предметів споживання; 3) умови безперервного процесу відтворення в суспільстві (а/просте відтворення: I(v+m)=ІІс; І(v+m)+II(v+m)=II(с+v+m); І(с+v+m)=Іс+ІІс; б/розширене відтворення:I(v+m)>IІc; І(v+m)+II(v+m)>ІІ(с+v+m); I(c+v+m)>Ic+IIc).
Теорія соціально-економічного устрою суспільства: 1) складові суспільства: базис – виробничі відносини, які відображають той чи інший стан продуктивних сил; надбудова – політика, право, культура, релігія тощо; 2) джерело розвитку суспільства – суперечність між досягнутим рівнем продуктивних сил і характером виробничих відносин, внаслідок розв'язання якої змінюється і надбудова суспільства); 3) зміна способу виробництва відбувається в наслідок загострення його суперечностей, які неможливо розв'язати, не змінивши в цілому економічний і суспільний устрій.

 


Читайте також:

 1. Pp. Розвиток Галицько-волинського князівства за Данила Романовича
 2. V Розвиток кожного нижчого рівня не припиняється з розвитком вищого.
 3. XVII ст.). Виникнення козацтва.
 4. А .Маршалл - основоположник неокласичної теорії.
 5. АГД як галузь економічної науки
 6. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 7. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 8. Адміністративно-територіальний устрій та соціально-економічний розвиток
 9. Аксіоматичний метод у математиці та суть аксіоматичної побудови теорії.
 10. Актуальні проблеми економічної безпеки України.
 11. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 12. Акцентуація характеру – перебільшений розвиток певних властивостей характеру на шкоду іншим, в результаті чого погіршуються відносини з оточуючими людьми.
Переглядів: 629

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Пізня класична політекономія. Ідеї реформізму, прагматизму, апологетизму | Господарський розвиток України та економічні погляди її мислителів у другій половині XVII – першій половині ХІХ ст.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.019 сек.