Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Податкова система: поняття та основи побудови.

Кожна держава для забезпечення виконання своїх функцій повинна мати відповідні кошти, які концентруються в бюджеті. Джерелами формування її постійних доходів можуть виступати:

по-перше, власні доходи держави, котрі вона отримує від вироб­ничої та інших форм діяльності або у вигляді надходжень від дер­жавного майна, угідь та послуг;

по-друге, податки, які сплачують юридичні й фізичні особи із своїх доходів.

Податкова система— це сукупність установлених у країні податків та механізму їх справляння.

Визначальною базою побудови податкової системи є обсяг бюд­жетних видатків. Податки в державі — не самоціль. З позиції орга­нізації її фінансової діяльності вони вторинні відносно видатків.

По-перше, права держави на доходи залежать від форми власнос­ті державної чи приватної. При державній власності не тільки майно підприємств, а й створювані на них доходи належать державі. Вона вирішує, яку частку цих доходів зосередити в бюджеті, а яку залишити трудовим колективам. Це незаперечне право власника, яким довгий час і користувалася держава.

По-друге, форма власності відбивається на формуванні доходів відповідних юридичних і фізичних осіб. Особливості ж формування доходів мають враховуватися при встановленні об'єкта оподаткування.

Принципи побудови податкової системи:

1)Формування доходів бюджету переважно в процесі перерозподілу створеного в суспільстві валового національного продукту.

2)Встановлення рівноцінних прав і зобов'язань перед бюд­жетом для всіх платників;

3)Свідоме і цілеспрямоване застосування податків як фінансових інструментів регулювання соціально-еко­номічних пропорцій у суспільстві.

1.Формування доходів бюджету є результатом розподілу валового національного продукту, який проходить дві стадії: первинний роз­поділ і перерозподіл.

2.Необхідність установленнярівноцінних прав і зобов'язань усіх платників перед бюджетом визначається тим, що оподаткування до­ходів юридичних і фізичних осіб має ставити всіх в однакове почат­ковестановище, тому що подальша господарська діяльність неодмінно веде до диференціації доходів.

3.Принцип використання податківяк фінансовихрегуляторів вимагає проведення державою зваженої та обгрунтованої податкової політики. Дія кожного податку має бути чітко визначена і врахована. Держава по­винна керувати податками і через них соціально-економічними процеса­ми, а не пасивно очікувати на невизначені результати податкового впливу.

Податкова система України встановлена Законом «Про систе­му оподаткування», який був прийнятий вперше в 1991р. До нього включено як подат­ки, так і інші обов'язкові платежі, що справляються вУкраїні, з поділом їх на загальнодержавні та місцеві.

Загальнодержавні податки та обов’язкові платежі включають чотири групи: прямі й непрямі податки, платежі за ресурси та інші обов'язкові платежі, внески у цільові фонди. До складу цих груп входять:

а) прямі податки:

—податок на прибуток підприємств;

—податок на доходи фізичних осіб;

—податок з власників транспортних засобів та інших самохід­них машин і механізмів;

—податок на нерухоме майно (нерухомість);

—плата (податок) за землю;

—податок на промисел;

б) непрямі податки:

—податок на додану вартість;

—акцизний збір;

—мито;

в) платежі за ресурси та інші обов’язкові платежі:

—збір за спеціальне використання природних ресурсів;

—збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок бюджету.

—відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг;

― плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

г)внески до цільових фондів:

—збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслід­ків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

― збір на обов'язкове соціальне страхування;

― збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

― збір на страхування на випадок безробіття;

― збір до Державного інноваційного фонду;

― збір за забруднення навколишнього природного середовища.

До місцевих податків та зборів належать:

1.— податок з реклами;

2.— комунальний податок;

3.— готельний збір;

4.— збір за припаркування автотранспорту;

5.— ринковий збір;

6.― збір за видачу ордера на квартиру;

7.― курортний збір;

8.― збір за участь у бігах на іподромі;

9.― збір за виграш у бігах на іподромі;

10.― збір з осіб, які беруть участь у грі на іподромі;

11.― збір за право використання місцевої символіки;

12.― збір за право проведення кіно- і телезйомок;

13.― збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного роз­продажу й лотерей;

14.— збір за проїзд по території прикордонних областей автотранс­порту, що прямує за кордон;

15.― збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі;

16.— збір з власників собак.


5. Податкова служба і податкова робота.

Податкова служба― це сукупність державних органів, які організовують і контролюють надходження податків, податкових і окре­мих видів неподаткових платежів. В Україні функції податкової служби виконує Державна податкова адміністрація.

Вона включає три рівні:

• Головну державну податкову адміністрацію — вища ланка;

• державні податкові адміністрації Автономної Республіки Крим, областей і міст з районним поділом — середня ланка;

• державні податкові інспекції районів (сільських і міських) та міст обласного підпорядкування — низова (базова) ланка.

На вищу липкупокладається завдання організації та інструктив­ного і методичного забезпеченняподаткової роботи в країні, а та­кож контроль за діяльністю податкових органів.

На середню ланкупокладається організація податкової роботи в області чи місті з районним поділом. Це головна ланка консульта­ційної роботи.

На низову ланкупокладається безпосереднє ведення податкової роботи. Державні податкові інспекції сільських і міських районів та міст без районного поділу виконують такі головні функції:

— здійснюють контроль за додержанням законодавства про по­датки і платежі;

— забезпечують повний облік платників податків і платежів, правильність обчислення цих платежів і своєчасність їх надходження;

— контролюють своєчасність подання платниками бухгалтерсь­ких звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів пов'язаних з обчисленням податків і платежів, а також перевіряють вірогідність цих документів щодо правильності визна­чення об'єктів оподаткування й обчислення податків і платежів;

— перевіряють законність валютних операцій;

— ведуть облік векселів на сплату ввізного та вивізного мита, а також здійснюють контроль за їх погашенням;

До платників, які порушують податкове законодавство, встановлені терміни розрахунків з бюджетом, приховують доходи і занижують суми платежів у бюджет і цільові фонди, податкові інспекції можуть застосо­вувати досить жорсткі фінансові санкції у вигляді стягнення штрафу і пені.

Податкова робота— це діяльність платників і податкової служби щодо внесення податків до бюджету і контро­лю мі платежами.Вона включає такі елементи: правове регламен­тування встановлення і справляння податків, облік платників і над­ходжень податків, порядок та форми розрахунків з бюджетом. По­даткова робота засновується на встановленні функцій і прав платни­ків, пов'язаних зі своєчасністю і правильністю розрахунків з бюджетом.

 


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 4. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 5. А/. Поняття про судовий процес.
 6. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 7. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 8. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 9. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 10. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 11. Анатомо-фізіологічні основи статевого розвитку.
 12. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
Переглядів: 1001

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Класифікація податків та їх ознаки. | Пряме і непряме оподаткування та їх види.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.