Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Терміни і поняття

ВПРАВИ ДО ТЕМИ 5

Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих:

 

1. Процес впливу на речовину природи з метою надання їй якостей і форми, придатних для задоволення потреб.

2. Збільшення обсягу виробництва більш швидкими темпами ніж збільшення затрат усіх використаних для виробництва ресурсів.

3. Все те, що виробник закуповує для використання у виробничих цілях.

4. Крива, що поєднує усі комбінації ресурсів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску продукції.

5. Обсяг виробленого товару, що припадає на певну кількість даного фактору.

6. Збільшення обсягу виробництва продукції тими ж темпами, що і збільшення витрат усіх використаних для виробництва ресурсів.

7. Обсяг товару, що припадає на одиницю використаного фактору.

8. Максимально можливий обсяг випуску певного товару при використанні всіх можливих комбінацій факторів виробництва.

9. Додатковий випуск товару, що пов’язаний із збільшенням фактору виробництва на одну одиницю при незмінності інших факторів виробництва, що використовуються.

10. Збільшення обсягу виробництва більш повільними темпами, ніж збільшення витрат усіх використаних для виробництва ресурсів.

11. Сукупність ізоквант, кожна з яких показує максимальний випуск продукції, що досягається при використанні певних комбінацій ресурсів.

12. Кількості одного ресурсу, від споживання якої можна відмовитися, при збільшенні іншого ресурсу на одну одиницю за умови збереження незмінних обсягів виробництва.

13. Із збільшенням використання певного виробничого фактору (при незмінності інших) рано чи пізно досягається така точка, в якій додаткове використання змінного фактору приводить до зниження обсягів випуску продукції.

14. Період, достатній для зміни усіх факторів виробництва.

15. Період, на протязі якого виробники мають можливість змінити лише частину ресурсів, що використовуються.

 


 


а) Ізокванта;

б) постійний ефект зростання масштабів виробництва;

в) закон спадаючої граничної продуктивності;

г) виробництво;

д) затрати;

е) позитивний ефект зростання масштабів виробництва;

ж)сукупний продукт;

и) середній продукт;

к) довготерміновий період;

л) гранична норма технологічного заміщення;

м) граничний продукт;

н) негативний ефект зростання масштабів виробництва;

о) короткотерміновий період;

п) карта ізоквант;

р) виробнича функція.


 


 

Вправа 2. Знайдіть єдину вірну відповідь:

1. Який з наведених малюнків відображає ізокванти виробничої функції?

L L L L

               
 
   
     
   
 
 

 


K K K K

а) б) в) г)

 

2. Гранична норма технологічного заміщення працею капіталу має вигляд:

 

a) MRTSLK = MPL/DL;

б) -DK MPK = DL MPL;

в) MRTSLK = -DK /DL;

г) вірна відповідь відсутня.

 

3. Середній продукт змінного фактора – це:

 

а) загальний обсяг випуску продукції, який відповідає певній кількості змінного фактора за умови незмінності усіх інших факторів;

б) відношення сукупного продукту змінного фактора до кількості цього фактора, що зайнята у виробництві;

в) збільшення сукупного продукту змінного фактора по відношенню до збільшення змінного фактору на одну одиницю;

г) відношення граничного продукту до кількості змінного фактора, що зайнята у виробництві.

 

4. Крива, що показує усі можливі варіанти комбінації факторів виробництва, використання яких приводить до однакового випуску продукції:

 

а) ізокванта; б) ізокоста;

в) лінія росту; г) постійний ефект масштабу

виробництва.

 

5. Який з наведених графіків вірно відображає залежність між граничною (МР) та середньою (АР) продуктивністю факторів?

АР
АР МР АР МР АР

МР МР

Q Q

а) б)

       
 
   
 


АР АР МР АР

МР МР

 
 


МР

Q Q

в) г)

6. Досягнення максимального обсягу випуску при даній технології означає, що:

 

а) середній і граничний продукти дорівнюють один одному;

б) середній продукт досягає свого максимуму, а граничний продукт дорівнює нулю;

в) досягається максимум значень граничного продукту при мінімальних значеннях середнього продукту;

г) граничний продукт стає рівним нулю, а середній продукт знижується.

 

7. По мірі руху вниз по ізокванті гранична норма технологічного заміщення (МRTS):

 

а) збільшується; б) зменшується;

в) залишається незмінною; г) правильної відповіді немає.

 

8. Існуюча залежність між змінами значень середнього (АР) і граничного продуктів (МР) вказує на те, що в точці перетину кривих цих продуктів:

 

а) АР досягає свого максимуму; б) АР досягає свого мінімуму;

в) МР досягає свого максимуму; г) МР досягає свого мінімуму.

 

9. Якщо при даному обсязі випуску середній продукт (АР) змінного фактору досягає свого максимуму, то це означає:

 

а) що його значення дорівнює значенню граничного продукту;

б) що значення сукупного продукту починає знижуватися;

в) що значення граничного продукту стає від’ємними;

г) що значення граничного продукту менше показника середнього продукту.

 

10. Дія негативного ефекту масштабу виробництва означає, що:

 

а) із зростанням факторів виробництва ефект масштабу знижується;

б) обсяг випуску продукції при окремих технологіях має тенденцію до скорочення;

в) із зростанням змінного фактору виробництва середній продукт цього фактора збільшується, досягаючи свого максимуму, а потім знижується;

г) із зростанням обсягу виробництва значення граничного продукту стає від’ємним.

 

11. Гранична норма технологічного заміщення праці капіталом дорівнює 2. Для забезпечення такого ж обсягу виробництва продукції при скороченні використання праці на 4 одиниці, необхідно збільшити використання капіталу:

 

а) на 0,5 од.; б) на 108 од.;

г) на 27 од.; г) правильної відповіді немає.

12. Якщо гранична продуктивність зростає, ефект масштабу:

 

а) збільшується; б) залишається постійним;

в) зменшується; г) правильної відповіді немає.

 

13. На графіку зображено ефект масштабу:

       
 
   
 


K а) позитивний;

б) постійний;

300 в) негативний;

200 г) графік не має відношення до

ефекту масштабу.

L

 

14. Період часу, достатній для зміни кількості застосованої праці, але недостатній для зміни кількості капіталу:

 

а) довготерміновий; б) короткотерміновий;

в) миттєвий; г) не має виміру.

15. При зростанні обсягів виробництва ізокванта буде пересуватися:

 

а) вгору і вправо; б) вгору і вліво;

в) вниз і вправо; г) вниз і вліво.

 

16. Якщо при зростанні випуску продукції кут нахилу кривої сукупного продукту зростає, то відповідна цьому відрізку крива граничного продукту буде:

 

а) вертикальною; б) мати позитивний нахил;

в) горизонтальною; г) мати від’ємний нахил.

 

17. Для виробництва п’яти кліток для птахів. Павло використовує 2 години праці та 2 години машинного часу на кожну клітку. Цей виробничий процес графічно ілюструється за допомогою:

 

а) лінійних ізоквант;

б) ізоквант у формі прямого кута;

в) ізоквант, що мають стандартну форму;

г) вірна відповідь відсутня.

Вправа 3. Визначте, яке з положень вірне, а яке помилкове:

 

1. Точки однієї ізокванти означають комбінації факторів виробниц-тва, рівнокорисні для виробника.

2. Обсяг виробництва може продовжувати зростати навіть тоді, коли граничний продукт від’ємний.

3. Ізокванта – це лінія, яка показує усі можливі комбінації витрат факторів виробництва при однаковій ціні праці.

4. Закон спадаючої граничної продуктивності свідчить про те, що по мірі збільшення змінного фактора за умови незмінності інших, його граничний продукт збільшується.

5. У довготерміновому періоді усі фактори виробництва постійні.

6. Граничний продукт розраховується як відношення сукупного продукту до обсягу виробництва.

7. На першій стадії виробництва граничний продукт перевищує середній продукт.

8. Пошук покупцями дефіцитних продуктів є виробничою діяльністю.

9. Видобуток корисних копалин може розглядатися як процес виробництва.

10. Виробнича сітка описує виробничу функцію для певного максимального обсягу випуску, який може бути здійснений при кожній комбінації факторів виробництва.

11. Нахил ізокванти визначається співвідношенням цін праці та капіталу.

12. Виробнича функція – це відношення між будь-яким набором факторів виробництва та максимально можливим обсягом продукції, виробленим за допомогою цього набору факторів.

13. Середній продукт буде збільшуватися до того часу, поки граничний продукт буде більший за нього.

 

Вправа 4. Виконайте завдання:

Завдання 1.Обсяг випуску задається виробничою функцією Q=3K1/3L1/2. Вважаючи, що на протязі робочого дня витрачається 8машино-годин і 9 людино-годин, підрахуйте обсяг випуску продукції та середній продукт праці.

Завдання 2.Підрахуйте середній та граничний продукти фірми, якщо відомі такі дані:

 

L,люд.- год.
ТР

 

Коли починає діяти спадаючий ефект від масштабу виробництва?

Завдання 3.Знайдіть величину сукупного продукту виробництва, якщо відомі граничний продукт праці і кількість використовуваного фактору праці.

 

L, чол.
МР 3,5 4,5

 

Завдання 4.Побудуйте ізокванти для кожного рівня виробництва за даними таблиці:

L, люд.-год на місяць К, машино-години на місяць

 

Знайдіть для будь-якої ізокванти граничну норму технологічної заміни працею капіталу.

Завдання 5. Для виробництва 48 одиниць продукту фірма використовує 48 одиниць праці і 12 одиниць капіталу. Якою буде гранична продуктивність капіталу, якщо гранична продуктивність праці дорівнює 0,5 і має місце нейтральна економія від масштабу виробництва.

Завдання 6.Коли фірма збільшує капітал, зайнятий у виробництві із 120 до 150 одиниць, використання праці з 500 до 625, збільшуючи при цьому випуск продукції з 200 до 220, то який ефект росту масштабу має місце у даному випадку.

 

 


ТЕМА 6. ВИТРАТИ ТА ВИПУСК

У попередній темі були з’ясовані залежності між затратами факторів виробництва у натуральному виражені (людино-години праці та машино-години капіталу) та обсягами виробленого продукту, який описується виробничою функцією. Однак у ринкових умовах, коли виробництво носить товарний характер, затрати факторів виробництва отримують вартісне вираження. При цьому затрати факторів виробництва трансформуються у витрати виробництва. Тому, насамперед потрібно, з’ясувати суть і способи виміру їх.

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Базові поняття
 12. Базові поняття про класифікацію медичної техніки




Переглядів: 2509

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Зміна масштабу виробництва | Витрати виробництва

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.