Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Терміни і поняття

а) Ліцензія; б) цінова дискримінація;

в) природна монополія; г) патент;

д) Х-неефектність; е) монополія;

є) бар’єри для вступу у галузь; ж) нечесна конкуренція.

 

Вправа 2. Знайдіть єдину вірну відповідь:

1. В моделі монополії вважається, що:

 

а) продавці і покупці сприймають ціни як задані;

б) проникнення на ринок нових фірм не обмежено;

в) у покупців обмежений вибір;

г) виробляється стандартизована продукція.

 

2. Цінова дискримінація – це:

 

а) продаж по різним цінам однієї і тієї ж продукції різним покупцям;

б) дискримінація в оплаті праці робітників;

в) підвищення ціни на товар більш високої якості;

г) експлуатація за рахунок встановлення більш високих цін на споживчі товари.

 

3. Бар’єром для вступу у галузь може бути:

 

а) патенти і ліцензії;

б) більш низькі витрати крупного виробництва;

в) законодавче оформлення виключних прав;

г) все перераховане вірно.

 

4. На відміну від конкурентної фірми монополіст:

 

а) може призначати любу ціну на товар;

б) максимізує прибуток при умові МR = МС;

в) може виробити любий обсяг продукції і продати її за любу ціну;

г) при даній кривій попиту може вибирати комбінацію ціни і обсягу випуску, яка дає максимум прибутку.

 

5. В довготерміновому періоді рівновага на монопольному ринку означає, що товари продаються за цінами що:

 

а) дорівнюють граничним витратам;

б) дорівнюють граничному доходу;

в) перевищують граничні витрати;

г) дорівнюють середнім витратам.

 

6. Монополіст продає такий обсяг продукції, при якому МR=180 грн., МС=100 грн., АТС=200 грн. Що повинна зробити монополія, щоб одержати максимальний прибуток?

 

а) підвищити ціну і збільшити обсяг випуску;

б) підвищити ціну і знизити обсяг випуску;

в) підвищити ціну і залишити обсяг випуску без змін;

г) знизити ціну і збільшити обсяг випуску.

 

7. Продаючи котеджі за ціною 120000 грн. фірма-монополіст максимізує свій прибуток. Якщо цінова еластичність попиту дорівнює (-1,5), то чому будуть дорівнювати граничні витрати і граничний доход (тис. грн.)?

 

а) 40 і 40; б) 40 і 80; в) 80 і 80; г) 80 і 60.

 

8. Функція сукупних витрат монополіста ТС = 100 + 3Q, ціна продукту Р = 200 - Q. Якщо монополіст випускає 20 одиниць продукту в місяць, то його сукупний доход становить:

 

а) 4000; б) 3600; в) 400; г) 180.

 

9. За умовами тесту 8 знайдіть граничний доход від виробництва 20-ї одиниці продукції:

 

а) 3600; б) 3439; в) 180; г) усе невірно.

 

10. Монополіст, що максимізує прибуток буде знижувати ціну на свій продукт, якщо:

 

а) середні витрати знижуються;

б) витрати на рекламу збільшуються;

в) граничний доход вище за граничні витрати;

г) граничний доход дорівнює граничним витратам.

 

11. Щоб одержати максимум прибутку, монополіст повинен вибрати такий обсяг випуску продукції, за яким:

 

а) МС = Р; б) МС = ТС; в) МR = МС; г) МR=ТС.

 

12. У монополіста граничні витрати, як правило, менші за ціну продукту тому, що:

 

а) ціна менша за граничний доход;

б) ціна більша за граничний доход;

в) граничні витрати менші середніх витрат;

г) граничні витрати більші середніх витрат.

 

13. Прикладом чого є ствердження: “Приватні ВУЗи встановлюють плату за навчання для іногородніх студентів вище, ніж для тих, хто мешкає в даній місцевості”:

 

а) монополії у вищій освіті;

б) відсутність контролю держави над вищою освітою;

в) цінової дискримінації;

г) неефективного розподілу ресурсів у вищій школі.

 

14. Зростання середніх витрат монополіста призводить до:

 

а) зростання ціни на ту ж величину;

б) зростання ціни тільки у випадку, коли МС також зростають;

в) зниженню ціни, так як монополія повинна продавати більше, щоб відшкодувати зростаючі витрати;

г) зростанню ціни лише коли еластичність попиту більша за одиницю.

 

15. Монополіст, який бажає максимізувати прибуток, завжди виробляє такий обсяг продукції, за якого:

 

а) попит нееластичний або одиничної еластичності;

б) еластичний або одиничної еластичності;

в) одиничної еластичності;

г) монополіст не бере до уваги еластичність попиту.

 

16. Якщо крива попиту має одиничну еластичність, крива граничного доходу монополіста:

 

а) завжди вища від нуля;

б) завжди від’ємна;

в) спочатку додатна, а потім від’ємна;

г) завжди дорівнює нулю.

 

17. Що з наведеного можна пояснити наявністю монопольної влади:

 

а) відносно більш високі ціни на автомобілі “Форд” порівняно з автомобілями “Крайслер”;

б) високі ціни на “поп-корн” у місцевих кінотеатрах;

в) високі ціни на авіаквитки у період літніх відпусток;

г) усе вірно.

 


18. Монополіст може продати 10 одиниць товару по ціні 100 грн. за одиницю, але продаж 11-ї одиниці товару викликає зниження ціни до 99,5 грн. Чому буде дорівнювати граничний доход при переході виробництва з 10 до 11 одиниць?

 

а) 100; б) 99,5; в) 94,5; г) 94,0.

 

19. В умовах монополії попит на продукцію такий, що крива довготермінових граничних витрат діючого виробництва перетинає криву граничного доходу в точці, де граничні витрати вищі за середні довготермінові витрати і не забезпечує при цьому мінімізацію останніх. Що потрібно зробити в цілях збільшення прибутку?

 

а) збільшити випуск на існуючому виробництві;

б) збільшити ціну на продукцію;

в) збудувати завод з випуском, що забезпечить довготермінові середні витрати;

г) побудувати два заводи, з випуском на кожному, що забезпечить мінімальні середні короткотермінові витрати.

 

Вправа 3. Визначте, яке з положень вірне, а яке помилкове:

 

1. Усі види монополій створюються державою.

2. Усі монополісти використовують цінову дискримінацію.

3. Усі монополісти максимізують прибуток, виробляючи продукцію з ефективним співвідношенням ресурсів.

4. Якщо суспільство має зробити вибір, мати пропозицію товару монополістом або не мати пропозиції взагалі, сукупний суспільний добробут буде вищим за монополії.

5. Для чистого монополіста крива попиту має спадаючий характер.

6. Граничний доход чистої монополії вище ціни.

7. Сукупний доход монополіста (ТR) буде максимальним за умови, коли еластичність попиту дорівнює одиниці, а МR = 0.

8. Середні витрати монополіста і аналогічної конкурентної фірми не співпадають.

9. Зниження ціни на еластичному відрізку кривої попиту не призводить до збільшення сукупного доходу.

10. В ситуації природної монополії довготермінові середні витрати будуть більшими, якщо в даній галузі буде лише один виробник.

11. Монополія може мати значні переваги за рахунок збільшення масштабів виробництва.

12. Монополія максимізує прибуток, вибираючи такий обсяг виробництва, який задовольняє правило МС = Р.

13. Монополіст буде виробляти і продавати додатковий обсяг продукції, якщо МR > MC.

14. Монополія завжди вибирає обсяг випуску, який відповідає нееластичній кривій попиту.

15. Всяка цінова дискримінація незаконна.

16. Коли галузь є природною монополією, суспільству часто необхідно її регулювати державою.

 

Вправа 4. Виконайте завдання:

Завдання 1. Яку ціну встановить монополіст, якщо його граничний доход дорівнює 4, а еластичність попиту (- 2).

Завдання 2. Фірма монополізувала виробництво самоварів. Скільки продукції буде випущено фірмою і за якою ціною реалізовано, якщо: MR = 1000 – 2Q; TR = 1000Q – 10Q2; MC = 100 + 10Q, де Р – ціна одного самовару, Q – обсяг випуску.

Завдання 3. Нехай функція витрат монополіста має вигляд: ТС = 50 + Q2, (тобто постійні витрати FC складають 50 грн., а змінні – Q2). Попит на продукцію монополіста задано як Р = 40 - Q. Знайти, яку кількість товару буде виробляти монополіст, щоб максимізувати прибуток.

Завдання 4. Віктор має монополію на ринку пшеничного борошна. Він знає, що може продати 1 мішок муки в день за 10 грн., або 2 мішки в день за 8 грн. за кожний. Чому дорівнює граничний доход Віктора від продажу 2-го мішка, якщо припустити, що всі витрати Віктора складаються з витрат на оптову закупівлю муки. Скільки мішків в день треба було б продавати, якщо оптова ціна дорівнює 5 грн.?

Завдання 5. Фірма випускає товар в умовах чистої монополії. Функція попиту на даний товар: Р = 144 – 3Q, а функція середніх витрат АС = 25 / Q + Q. При якому обсязі випуску (Q) прибуток фірми буде максимальним?

 


ТЕМА 9. РИНОК МОНОПОЛІСТИЧНОЇ

КОНУРЕНЦІЇ

Монополістична конкуренція є чи не найпоширенішою моделлю сучасного ринку. Особливо це стосується товарів народного споживання. Тому кожен з нас як покупець найчастіше зустрічається з виробником чи продавцем, який орієнтується у своїй поведінці на монополістичну конкуренцію. Пізнання моделі цієї поведінки і становить головну мету теми. Її досягнення дасть змогу не тільки набути певних професійних знань, а і краще зрозуміти свого контрагента на ринку у повсякденному житті.

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Базові поняття
 12. Базові поняття про класифікацію медичної техніки
Переглядів: 1931

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ВПРАВИ ДО ТЕМИ 8 | Та її основні риси

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.