Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Терміни і поняття

ВПРАВИ ДО ТЕМИ 10

 

Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих:

1. Ринок, на якому декілька фірм реалізують стандартизовані або диференційовані товари, при чому контроль над цінами обмежений взаємозалежністю фірм.

2. Цикл поступового зниження цін, з метою усунення конкурентів з олігополістичного ринку.

3. Об’єднання фірм, які узгоджують свої рішення з приводу цін та обсягів продукції так, як би вони злились в чисту монополію.

4. Домовленість про ціни, розподіл ринків та інші обмеження конкуренції в олігополії.

5. Неофіційний метод встановлення ціни на вироблений товар, коли одна фірма змінює ціну, а інші фірми невдовзі роблять теж саме.

6. Ситуація, при якій зміна ціни (або якого-небудь іншого параметра) однією фірмою викликає зміни в обсязі продаж і прибутку іншої фірми.

7. Крива попиту, заснована на припущені, що конкуруючі фірми приєднуються до рішення про зниження цін і не підтримують рішення про їх підвищення.

8. Метод встановлення бажаної ціни товару, на основі середніх витрат виробництва шляхом додатку до них певного відсотку.

9. Олігополія, в якій фірми виробляють диференційований продукт.

10.Конкуренція, яка виникає серед фірм однієї галузі з фірмами інших галузей.


 

а) міжгалузева конкуренція;

б) цінова війна;

в) ламана крива попиту;

г) ціноутворення за принципом “витрати плюс”;

 

д) олігополія;

є) лідерство в цінах;

ж) диференційована олігополія;

з) картель;

і) загальна взаємозалежність;

к) таємний зговір.


 

Вправа 2. Знайдіть єдину вірну відповідь:

1. Що із перерахованого нижче спонукає підприємства домовитись про обмеження випуску з метою підвищення ціни?

 

а) зниження рівня процентних ставок;

б) зменшення виграшу від шахрайства;

в) збільшення штрафів за шахрайство;

г) менша вірогідність бути відкритим.

2. Картель може встановити повну монополію на ринку з відкритою інформацією, можливістю укладення угод довіри та вільним входом:

 

а) і в короткотерміновому, і в довготерміновому періоді;

б) у короткотерміновому, але не в довготерміновому періоді;

в) у довготерміновому, але не у короткотерміновому періоді;

г) тільки за умов дуополії Бертмана, а не Курно.

 

3. Якщо фірма знизить ціну, то конкуренти її підтримають, а якщо фірма підвищить ціну – ніхто не буде слідувати такому прикладу. Мова йде про:

 

а) цінову війну; б) цінове лідерство;

в) ламану криву попиту; г) високу цінову конкуренцію.

 

 

4. Принцип “витрати плюс” описується формулою:

 

а) AVC + AFC; б) AFC(1 + r); в) AVC(1 + r) ; г) ATC + AVC(1 + r).

 

5. “Ламана” крива попиту для олігополіста обов’язково передбачає:

 

а) розрив кривої MR;

б) розрив кривої МС;

в) що ціна товару не повинна бути вища MR;

г) що поведінка фірм не оптимальна.

 

6. Фірма є олігополістом, якщо:

 

а) встановлює ціну на рівні МС;

б) йде за ціною лідера;

в) встановлює ціну на рівні АVC;

г) встановлює ціну, виходячи з кривої попиту.

 

7. Картельний договір буде нестабільним, якщо:

 

а) картель регулює виробництво однорідного товару;

б) фірми нездатні виявити порушника;

в) члени картелю мають однакові витрати;

г) ніщо з наведеного невірно.

 

8. Стимули порушити картельний зговір тим менші, чим:

 

а) довший період між порушенням і викриттям опортуністичних дій;

б) мала вірогідність того, що порушення залишиться непоміченим;

в) вище коефіцієнт дисконтування;

г) все перераховане вірно.

 

9. Олігополістичний ринок має таку спільну рису з ринком монополістичної конкуренції як:

 

а) відсутні любі бар’єри для входу в галузь;

б) для фірми характерна стратегічна поведінка;

в) діє незначна кількість виробників;

г) фірми мають ринкову владу.

 

10. Граничний доход є не нижчим, ніж ринкова ціна для фірми, що функціонує в умовах:

 

а) досконалої конкуренції; б) монополістичної конкуренції;

в) монополії; г) олігополії.

 

11. Першим економістом, хто намагався створити теорію олігополії був:

 

а) Едвард Чемберлен; б) Огюстен Курно;

в) Джоан Робінсон; г) Джон Гелбрейт.

 

Вправа 3. Визначте, яке з положень вірне, а яке помилкове:

 

1. Якщо на олігополістичному ринку фірма підвищить або знизить ціну, то це здійснить вплив на обсяг продаж і прибуток фірм-конкурентів.

2. На олігополістичному ринку ціни менш стійкі, ніж в умовах досконалої конкуренції.

3. Ринкова поведінка картелю, максимізуючого прибуток, аналогічна поведінці чистої монополії.

4. На практиці картелі і подібні їм таємні угоди важко створювати і підтримувати на протязі довгого часу.

5. На ринку олігополії поведінка фірм характерезується тісною взаємозалежністю.

6. Модель ламаної кривої попиту пояснює чому олігополіст не буде змінювати ціни і обсяг випуску при невеликих або середніх змінах у витратах.

7. Олігополістична взаємозалежність фірм на ринку завжди призводить до того, що одна фірма стає домінуючою над іншими.

8. Монопольна влада на олігополістичному ринку завжди визначається дифференціацією продукту.

9. Модель Курно характерна для ринку монополістичної конкуренції.

10. Для олігополії є характерним наявність високих бар’єрів для вступу у галузь.

11. Ринкова поведінка галузевої картелі, максимізуючої прибуток, подібно поведінці чистої монополії.

12. Цінові війни приводять до зниження прибутку всіх учасників олігополії.

 

Вправа 4. Виконайте завдання:

Завдання 1. На олігополістичному ринку комп’ютерів діє 7 фірм. Якщо попит на продукцію домінуючої фірми – DL, а її гранична виручка для цього попиту MRL, то якими будуть величина пропозиції і ціна для інших 6 виробників комп’ютерів?

 

P,

MC

MR

3,2 МС

 
 

 


2,5

2,2

1,8 D

 

MRL DL

 

15 20 27 31 35 Q (тис. шт.)

 

Завдання 2. Фірма А, яка працює на олігополістичному ринку, виявила, що, враховуючи поточний обсяг виробництва решти фірм у галузі, її власна крива попиту та крива граничного доходу: Р = 200 - х, MR = 200 - 2x, де х – обсяг виробництва фірми А у тисячах штук товару.

1. Якщо граничні витрати фіксовані і становлять 6 грн. за шт., який обсяг продукції має виробляти фірма А?

2. За якої умови ціна на товар фірми А має бути такою самою, як ціни усіх товарів у цій олігополії?

3. Яка має бути ціна за 1 шт. товару фірми А?

4. Як ви відповісте, якщо кількість продукції, яку ви визначите у запитанні 1, означає рівноважний обсяг Курно для фірми А? Коли це рівновага Курно, то що можна сказати про криву попиту для фірми А?

 

Завдання 3. В містечку є 2 продавці бензину. Фірма А оцінює, що вона може збільшити прибуток на 2 тис. грн. в місяць якщо знизить ціни на бензин на 5% за умови, якщо її суперник збереже свою ціну. З іншого боку, якщо конкурент фірми А відповість зниженням ціни, то вона втратить 1 тис. грн. за місяць. Якщо фірма А збереже свою ціну, то її прибутки не зміняться, доки конкурент буде утримувати таку ж ціну. Якщо ж конкурент знизить ціну, то фірма А втратить 1,5 тис. грн за місяць.

За умови, що фірма-конкурент робить такі ж самі розрахунки, складіть матрицю результатів і вкажіть стратегію кожної з фірм.

 


Розділ 4


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Базові поняття
 12. Базові поняття про класифікацію медичної техніки
Переглядів: 1106

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Оцінка економічної ефективності олігополістичного ринку | Теорія граничної продуктивності та попит на ресурси

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.