Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Регіональні банки розвитку

Президентом Центру є президент Всесвітнього Банку.

Діяльність МЦУІС.Центр виступає в ролі арбітра між інвестором й урядом країни в разі виникнення конфлікту. Процес урегулювання інвестиційних спорів мас дві форми: примирения й арбітраж. Примирення досягається в тому випадку, якщо вдається переконати обидві сторони у можливості вирішення конфлікт узгоджено, через взаємні поступки. Якщо ж примирення неможливе, то МЦУІС виносить аргументоване рішення па користь однієї із сторін; така процедура має назву арбітражу.

Розпад колоніальної системи і поява великої групи незалежних держав утворили нову ситуацію на світовому валютно-кредитному ринку. Практично кожна країна, що розвивається, поставила собі за найважливішу мету провести індустріалізацію, причому в якомога короткі строки. Ідея прискорення індустріалізаціїзахопила й ті держави, які вже були незалежними до середини XX ст., але затримались на аграрній стадії розвитку, наприклад, латиноамериканські країни.

Для проведення індустріалізації і створення необхідної інфраструктури необхідні були кошти, які навіть МВФ і МБРР надати не могли в достатньому обсязі. Для вирішення проблеми були створені регіональні банки, які охоплюють велику кількість країн, розташованих на одному з континентів. Найчисленпіші за складом учасників і найбільші за розмірами операцій: Міжамериканський банк розвитку, Азіатський банк розвитку, Африканський банк розвитку, Ісламський банк розвитку. Є й інші банки розвитку, які вирішують більш локальні цілі.

Характерною рисою регіональних банків розвитку є участь у них не тільки країн, що розвиваються, а й розвинутих країн; остання група країн виконує функції фондів.

Для сприяння соціально-економічним перебудовам у постсоціалістичних країнах, що розташовані на великому регіональному просторі колишнього СРСР, і Центральноєвропейськихдержав, було утворено Європейський банк ре­конструкції й розвитку (ЄБРР).

Європейський банк реконструкції і розвитку - ЄБРР (The European Bank for Reconstruction and Development – EBRD). Банк був заснований у 1990 р., розпочав діяльність у 1991 р. До цього часу належить початок важливих соціально-економічнихі політичних зрушень у країнах Східної Європи.

У громадських і урядових колах цих країн визріло розуміння необхідності переходу до ринкової економіки. Але перебудова всієї структури соціалістичної економіки потребувала неабияких коштів. Для їх поповнення, для стимулюванняреформ і було створено ЄБРР.

До складу ЄБРР увійшли всі європейські країни, а також низка неєвропейських країн – Австралія, Єгипет, Ізраїль, Кіпр, Марокко, Мексика, Нова Зеландія, Республіка Корея, США, Японія. Крім того, як нащадки СРСР членами банку стали всі азіатські республіки СНД. Всього учасниками ЄБРР є 60 країн. За статутом ЄБРР його членами можуть стати як європейські, так і неєвропейські країни, але всі вони мають бути членами МВФ.

Управління Банку знаходиться в Лондоні.

Основніцілі ЄБРР:

♦ сприяти економічному розвитку і реконструкції країн Центральної і Східної Європи (ЦСЄ), які заявили про свою прихильність демократичним принципам;

♦ надавати допомогу країнам ЦСС в модернізації виробничої бази, в організації конкурентоспроможної підприємницької діяльності в приватному секторі;

♦ сприяти в залученні інвестицій у виробництво, сферу послуг і фінансовий сектор;

♦ стимулювати великі економічно обґрунтовані проекти;

♦ надавати технічну допомогу в реалізації проектів;

♦ сприяти формуванню ринку капіталів;

♦ сприяти у вирішенні екологічних проблем.

Звертає на себе увагу той факт,що серед найважливіших цілей міжнародного банку вперше виявились екологічні проблеми.

ЄБРР здійснює проектне фінансування банків, підприємств і компаній шляхом інвестування коштів як у нові виробництва, так і в діючі фірми. Він також працює з державними компаніями з метою підтримки процесів приватизації та їх структурної реорганізації. ЄБРР фінансує конкретні проекти переважно приватного сектора. Основними отримувачами кредитів банку є спільні підприємства за участю іноземних спонсорів. Банк фінансує до 35% витрат по проекту. ЄБРР не надає фінансування підприємствам оборонної, тютюнової промисловості, виробництву засобів, що заборонені міжнародним правом, ігорному бізнесу, а також проектам, які можуть негативно впливати на довкілля.

Організаційна структура ЄБРР:

♦ Рада керуючих;

♦ Директорат;

♦ Президент івіце-президенти;

♦ Консультативна рада з питань довкілля.

Рада керуючихє вищим органом ЄБРР. Кожна країна в Раді представлена керуючим і його заступником. Рада керуючих вирішує кардинальні; стратегічні питання діяльності ЄБРР. До її компетенції належить приймання нових членів, виключення з членів Банку, зміни розміру уставного капіталу, обрання директорів і президента Банку та ін. Рада має право давати вказівки Директорату щодо виконання тих або інших завдань.

Директоратскладається з 23 членів. З них 11 обираються керуючими, що представляють Бельгію, Велику Британію, Німеччину, Грецію, Данію, Ірландію, Іспанію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Португалію, Францію, а також ЄС і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Решта 12 керуючих представляють інші країни, поділені на групи: 4 – від країн ЦСЄ; 4 – від решти європейських країн; 4 – від неєвропейських країн. Директорат здійснює загальне керівництво діяльністю Банку, визначає основні принципи його політики у відповідності з вказівками Ради керуючих, підсумовує річний баланс, затверджує бюджет.

Президенткерує поточними справами Банку. Він є офіційним представником ЄБРР на міжнародних форумах. Президент здійснює організаційнуроботу, в тому числі наймання й звільнення службовців банку. Він головує в Директораті, але участі в голосуванні звичайно не приймає.

Функціонально ЄБРР поділено на департаменти,які знаходяться під безпосереднім управлінням Президента і віце-президентів:

♦ банківські операції;

♦ фінанси;

♦ проектна експертиза;

♦ відомство головного економіста;

♦ комунікації;

♦ персонал;

♦ адміністрація.

Департамент банківських операцій, що координує комерційну діяльність країн ЦСЄ, поділяється на два підрозділи за регіональним принципом – "північні країни" і "південні країни". Україна входить до групи південних країн.

Консультативна рада з питань довкілляскладається з 17 фахівців у галузі екології. Бони консультують Банк з екологічних аспектів проектів, що реалізуються.

Штаб-квартира Банку знаходиться в Лондоні.

Організаційна структура Банку включає і процедуру прийняття рішень.У багатьох випадках при голосуванні досить простої більшості. Але при обговоренні найважливішихпитань в Раді керуючих або в Директораті необхідна кваліфікована більшість (2/3 або 85% голосів). Кожна країна має кількість голосів, пропорційну своїй квоті в уставному капіталі. Найбільші квоти мають США 10%, Італія, Німеччина, Франція, Велика Британія і Японія по 8,5%. Таким чином, жодна країна самотужки не може заблокувати рішення, навіть якщо при голосуванні потрібна кваліфікована більшість.

Формування ресурсів.При утворенні ЄБРР його капітал формувався шляхом випуску акцій на суму 10 млрд. екю. Потім капітал значно збільшився (в 1996 р. подвоївся). На кінець 2004 р. кількість акційстановила 1,9 млн. на загальну суму понад 19 млрд. євро. Квоти в статутному капіталі розподіляються таким чином (в %):

країни - члени ЄС, ЄТБ і власне ЄС – 51

країни ЦСЄ – 13

решта європейських країн – 12

неєвропейські країни – 24

Отже, країнам Європейського Союзу належить вирішальний вплив в ЄБРР.

Фінансові ресурси Банку формуються також за рахунок позичкових коштів, коштів, одержаних в погашення позик, за рахунок виручки від реалізації інвестицій в акціонерний капітал.

ЄБРР заснував спеціальні фондина коштиз доходів, одержаних від інвестицій. Ці фонди призначені для підготовки інвестиційних проектів і здійснення інвестицій в країни-члени. Кошти фондів використовуються для кредитування низькорентабельних галузей соціальної інфраструктури.

Кредитно-інвестиційна політика ЄБРР.Відповідно з основними цілями Банку його політика спрямована насамперед на підйом і структурну перебудову країн Центральної і Східної Європи. Діяльність ЄБРР в цьому напрямі досить різноманітна і перспективна. Вона включає: надання кредитів на розвиток виробництва; інвестування в капітал; гарантоване розміщення цінних паперів; надання позик під реконструкцію й розвиток інфраструктури. Пріоритетні сфери кредитування: фінансовий сектор, енергетика, телекомунікації, транспорт і агробізнес.

Станом на 2004 р. ЄБРРфінансував 129 проектів загальною сумою 12,9 млрд. євро; з них власних коштів банку було виділено 4,1 млрд. й залучених – 8,8 млрд. євро. За 1991-2004 pp. було профінансовано 1140 проектів на загальну суму 78,5 млрд. євро.

У галузевому розрізі фінансування ЄБРР становило (2004 p.,%):

♦ видобувна промисловість – 5,2;

♦ комунальне господарство – 2,0;

♦ муніципальна сфера – 4,4;

♦ первинні галузі – 3,0;

♦ переробна промисловість – 15,4;

♦ зв'язок -– 7,6;

♦ торгівля й туризм – 3,2;

♦ транспорт і будівництво – 12,1;

♦ фінанси – 40,1;

♦ енергетика – 7,0.

ЄБРР перетворився на значного інвестора в країнах ЦСЄ: на нього припадає 15% усіх прямих капіталовкладень в регіоні; переважна їх більшість йде у приватний сектор.

У 2004 р. в економіку України ЄБРР інвестував коштів на 267 млн. євро, а усього з початку діяльності – 1519 млн. евро. Основні сфериінвестування: транспорт, АПК, банки, обробна промисловість. Зокрема, ЄБРР здійснивінвестування у сталеливарний комбінат у Донецьку, в "Укрзалізницю"(для введення в експлуатацію ліній швидкіснихпоїздів), у Рубіжанський картонно-тарний комбінат, продуктову фірму "Чумак" (у 2004 р. фірма отримала від ЄБРР довгостроковий кредит у розмірі 10 мл. дол.).

Для підтримки малих і середніх підприємств ЄБРР надає кошти вітчизняним фінансовим посередникам (комерційним банкам), які кредитують такі підприємства. Для України Банк затвердив нову програму фінансування середнього, малого й мікробізнесу на суму 200 млн.доларів. Відкриті кредитні лінії для банків "Ажіо" і "Форум". Крім того, ЄБРР відкрив свою першу іпотечну кредитну лінію українському байку "Аваль".

ЄБРР здійснює великі програми зохорони навколишньогосередовища по регіону Балтійського моря, дельті Дунаю, водному середовищуЧорного моря.

Міжамериканський банк розвитку – МаБР (Inter-American Development Bank – IDB).Банкутворено в 1959 р. Місцезнаходження його – м. Вашингтон. В ньоговходять 26 латиноамериканських держав, США, Канада, Японія й 14ткраїн Західної Європи та ще деякі азіатські країни; заразткількість акціонерів МаБР дорівнює 47.

Основною метою МаБР є фінансування проектів технічного й економічного характеру в країнах, що розвиваються, цього регіону. Для цього банк надає кредити і гарантії.

РесурсиБанку складаються із внесків країн-членів і позичених коштів. Сплачена частка статутного капіталу становить 10%. Капітал банка поділяється на ординарні кошти, позарегіональні кошти і спеціальні фонди.

Ординарнийкапітал утворюють країни регіону; він становить майже половину загальних коштів. Позарегіональнікошти утворюються за рахунок країн, що не належать до цього регіону. Банк має також численні фонди,найважливіший з яких – Фонд для спеціальних операцій.

У відповідності зквотами у статутному капіталі Банку розподіляється число голосів. Кожна країна має 135 базисних голосів плюс 1 голос на кожну акцію своєї частки в капіталі банку. Понад третина голосів належить США.

Організаційна структура.Керівним органом Банку є Рада керуючих, яка складається з представників країн-членів. Рада керуючих делегує поточну роботу Раді директорів, яка складається з14 директорів, що обираються Радою керуючих терміном на 3 роки. Рада директорів здійснює поточну діяльність Банку, затверджує проекти, встановлює відсоткові стайки, затверджує бюджет. Раду директорів очолює президент, якого призначають на 5 років.

Кредитна діяльність. Банк надає позики для фінансування будівництва народногосподарських об'єктів; позика при цьому становить половину загальної вартості об'єкта. Відсоткова ставка за кредитами ординарного і позарегіонального капіталу дорівнює в середньому 10%, строк кредитів – від 10 до 15 років. Ставка кредитів із спеціального фонду коливається в межах 1-4%, строк – від 20 до 40 років.

Банк надає кредити двох видів: ''жорсткі", які надаються па ринкових умовах, і "м'які" – пільгові позики зі спеціального фонду під невисокий відсоток. Банк може надавати кредити як державним, так і приватним позичальникам. Приватним позичальникам позики надаються під відповідні гарантії.

Кредити МаБР мають цільове призначення;основна їх частина йде в енергетику, сільське господарство і рибальство. Найбільшу кількість коштів одержали нові індустріальні країни, регіону – Бразилія, Мексика і Аргентина. Створено філію МаБР – Міжамериканську інвестиційну корпорацію.

Інвестиційна діяльність МаБР досить інтенсивна.До 2005 р. сумарний обсяг інвестицій становив 326 млрд. дол. Для фінансування проектів використовуються кредити й гранти. Гранти обмежені й надаються переважно приватним підприємствам. Банк допомагає своїм членам отримати доступ до міжнародних фінансових ринків, надаючи їм гарантії.

Африканський банк розвитку – АфБР (African Development Bank – ADB).Банк заснований у 1964 р. До його членів входять 53 африканські країни і 24 неафриканські. Місцезнаходження його – м. Абіджан (Кот-д'Івуар). Спочатку, згідно зі Статутом Банку, його членами мали бути лише африканські держави. Але гостра нестача коштів змусила залучити до формуваннякапіталу й деякі розвинуті країни. В 1973 р. було створено Африканський фонд розвитку, формально незалежний, але по суті він є складовою чистиною структури АфБР. Членами фонду стали високорозвинуті держави (США, Японія, Канада, деякі західноєвропейськідержави), атакож Саудівська Аравія і Кувейт.

Мета банкусприяти економічному й соціальному прогресу африканських країн.

Основні цілі АфБР:

♦ фінансувати інвестиційні програми і проекти;

♦ сприяти державним і приватним інвестиціям;

♦ організовувати спільне фінансування (з іншими міжнародними організаціями розвитку);

♦ надавати технічну допомогу країнам - членам регіону в підготовці проектів розвитку.

Організаційна структура.Вищим органом є Рада керуючих, яка складається з міністрів або інших високопосадовців економічних та фінансових інститутів країн-членів. Кожна країна має один голос у доповнення до кількості голосів, пропорційних числу акцій. Жодна країна не має права вето. Рада керуючих збирається один раз на рік і вирішує стратегічні питання розвитку Банку.

Рада директорів виконує поточну роботу Банку. Вона складається з18 директорів (12 – представники країн регіону і 6 – нерегіональних держав). При Раді директорів сформовано такі комітети: Комітет зтрудових ресурсів, Фінансовий комітет, Комітет з розвитку, Комітет задміністративних справ, Бюджетний комітет.

Ресурсибанку складаються із внесків,переважну частину яких дають розвинуті країни. За розмірами капіталу АфБР – найбільший серед регіональних банків розвитку. Найбільша квота в уставному капіталі АфБР – у США (17,0%); Японія має 14,0 %, Німеччина – 10,5 , Франція й Канада – по 9,0%.

Кредитна діяльність.Кредити надаються тільки африканським країнам. Звичайний кредит надається строком на 12-20 років з рахунку 9,5% щорічних плюс комісія в розмірі 1%.За пільговий кредит стягується збирання в 0,75%, період пільги – від 3 до 5 років.

Азіатський банк розвитку – АзБР (Asian Development BankADB). Банк засновано в 1965 р.Місцезнаходження його – м. Маніла (Філіппіни). Членами Банку є 64 держави, в тому числі 18 неазіатських (наприклад, Австралія).

Головна мета – сприяння економічному прогресу азіатських країн, що розвиваються.

Організаційна структура Банку.Вищим органом АзБР є Рада керуючих, до якої входять по одному представникові зкожної країни-члена (усього 64 представники: 46 зАфрики і 18з країн Європи та Америки). Рада визначає Президента банка терміном на 5 років.

Рада директорів складається з 12 осіб. Директори слідкують за фінансовою звітністю Банку, затверджують бюджет, документи, що стосуються політики Банку.

Банк має 26 регіональних відділень в різних країнах. Найбільшимирегіональними відділеннями є:

♦ Субрегіон "Великий Меконг" (Камбоджа, Лаос, М'янма, Таїланд, В'єтнам,Китай);

♦ Центральноазіатське Регіональне Економічне Співробітництво (Афганістан, Азербайджан,Казахстан, Киргизстан, Монголія,Таджикистан, Узбекистан);

♦ "Трикутник росту" (Індонезія, Малайзія, Таїланд);

♦ Регіон зростання Східної частини АСЕАН (Бруней, Індонезія, Малайзія, Філіппіни).

РесурсиБанку формується за рахунок внесків, переважно розвинутих країн. Найбільша квота в уставному капіталі належить Японії 26%; Австралія має 11%. Частка неазіатських держав (крім Австралії) становить 33%. Таким чином, на всі країни, що розвиваються, припадає лише 30% від усієї квоти. Станом на 2006 р. капітал АзБР дорівнював 3,5 млрд. дол.

Кредитна діяльність.АзБР здійснює довгострокове кредитування. З 1995 р. практикує надання часткових гарантій по некомерційним ризикам. Пріоритетним об'єктом кредитування є енергетика.

У 1973 р. Банк заснував Азіатський фонд розвитку (АФР), призначений для надання безпроцентних кредитів найбіднішим азіатським країнам на строк до 40 років з виплатою комісії в 1 % щороку.

В 1995 р. Банк виділив кредит Казахстану на суму 120 млн.доларів, залучаючи, таким чином, в свою сферу азіатські республіки колишнього СРСР. Найбільшу суму кредитів за весь час існування Банку одержалиІндонезія, Республіка Корея, Філіппіни, Пакистан і Таїланд, тобто країни, що відзначаються динамізмом розвитку. На кінець 2005 р. найбільшим боржником АзБР став Китай (15 млрд. дол.).

У 2005 p. АзБР надав під різні проекти й програми 5,8 млрд. дол. Значна частина цих коштів призначена для розвитку сільськогогосподарства та соціальної інфраструктури.

Ісламський банк розвитку – IBP (Islamic Development Bank – IDB).ІБР заснований у 1975 р. Місцезнаходження його м. Джідда (Саудівська Аравія). Банк утворено за рішенням Організації Ісламськаконференція, яка нараховує 51 державу.

Мета ІБР– сприяти економічному розвитку ісламських держав і мусульманських громад в інших державах.

Кредитна діяльність. Банк надає ресурси для фінансування зовнішньоторговельних операцій і проектів в інших сферах економіки. Особливістю банку є те, що він не стягує відсотків за наданий кредит, оскільки це суперечить принципам шаріату, який забороняє одержувати прибуток, який не зароблений власною працею. Позики надаються безпроцентно, лише за обслуговування встановлена деяка винагорода. Водночас Банк здійснює інвестиції в об'єкти промислового і сільськогосподарського призначення, від чого одержує відповідний прибуток.

Банк міжнародних розрахунківБМР (Bank for International SettlementsBIS)

БМР – один з найстаріших міжнародних банків. Його було засновано в 1930 р. на підставі міжурядової угоди шістьма державами –. Великою Британією, Бельгією, Німеччиною, Італією, Францією та Японією. Членом Банку стала також Швейцарія, на території якої він функціонує (м. Базель). Первісним призначенням Банку було врегулювання виплат німецьких репарацій за результатами Першої світової війни. В 30-ті роки склад БМР поповнився ще низкою європейських країн, а в повоєнний період – і неєвропейськими країнами, в тому числі США, Австралією, ПАР та ін. Зараз кількість членів – 34 країни.

Суттєва особливість БМР полягає в тому, що його головними передплатниками є центральнібанки країн-членів. З цієї причини БМР часто називають "банком центральних банків". Крім того, учасниками БМР є й деякі приватні комерційні банки, зокрема великі американські банки групи Моргана.

Банк міжнародних розрахунків – акціонерне товариство. Грошовою одиницею, яку він використовує, є золотий швейцарський франк із вмістом 0,29 г. чистого золота.

Організаційна структура БМР:

♦ Генеральні збори;

♦ Рада директорів;

♦ Керівництво.

Генеральні збори–вищийорган БМР. Вони складаються зголів (президентів) центральних банків країн-членів і визначають основні напрями політики банка.

Рада директорівкерує поточною політикою БМР. Вона складається з голів центральних банків Бельгії, Франції, Німеччини, Великої Британії таСША, кожний з яких призначає ще одного члена Ради зі своєї країни. Крім того, до Ради входять також голови ЦБ Канади, Японії, Нідерландів, Швеції та Швейцарії.

Керівництво– обраний Радою директорів голова (президент).

Формування ресурсів.Основне джерело – позичкові кошти (вклади) центральних банків країн-членів в іноземній валюті або золоті. Вклади короткострокові, до трьох місяців. Ці кошти БМР розміщує па ринкових умовах в іншихцентральних банках, міжнародних організаціяхі банках-кореспондентах для одержання прибутку і виплати проценту по вкладах.

Основні цілі і функції БМР;

♦ сприяння центральним банкам в управлінні їх валютними резервами;

♦ обговорення стратегічних питань валютної політики країн-членів;

♦ виконання функцій агента по виконаннюміжнародних фінансових угод країн-членів;

дослідження в галузі валютної і грошової політики в
інтересах центральних банків.

Відповідно з основними функціями БМР здійснює: купівлю-продаж і зберігання золота; депозитно-позичкові операції з центральними банками; операції з валютою й цінними паперами на міжнародних ринках.

Одна з найважливіших функцій БМР – регулювання міжнародних розрахунків і розроблення нормативних документів з банківського нагляду. З цією метою при БМР утворено" три комітети: Базельський комітет з банківського нагляду, Базельський комітет по системах платежів і розрахунків, Постійнийкомітет по евровалютах.

Завданням Базельського комітету з банківського нагляду є розроблення принципів ефективного банківського нагляду для попередження банківських криз. Комітет розробив низку документів, якими керуються практично всі країни світу. Крім того, розроблено норми й нормативи міжнародної діяльності в різних галузях.

З 90-х років у сфері уваги Комітету опинилися країни Центральної і Східної Європи. Органи нагляду великої групи країн цього регіону (серед них - Україна) утворили регіональну Групубанківського нагляду країн ЦСЄ. Комітет підтримує Групу, надає їй експертну й інформаційну допомогу, допомогу в підготовці фахівців. Служба банківського нагляду Національного банку України підтримує тісні контакти з членами Групи, бере активну участь у роботі її органів.

БМР підтримує тісні контакти з міжнародними інститутами валютно-кредитного ринку, насамперед з МВФ і Групою Всесвітнього банку. Особливі відносини БМР має з Групою Десяти (Г-10), чиїм фактичним валютно-фінансовим центром він є.

З 80-х років БМР здійснює новий вид діяльності. Він надає проміжний кредит країнам, які очікують кредит від МВФ і знаходяться в складному фінансовому становищі. Робиться це для того, щоб підтримати економіку цих країн до одержання кредитів МВФ.

 


[1] Марксом було запропоновано дві фази комунізму: соціалізм і власне комунізм. Пізніше радянські вчені між соціалізмом і комунізмом додали фазу "розвинутого соціалізму".

[2] "Шок від майбутнього".

[3] Територія нинішнього Іраку

[4] Нинішня територія Балканського півострову, Греції, Кіпру, частково Туреччини.

[5] Не слід забувати, що будь яка цивілізація має три види ознак: пережитки (залишки) минулої цивілізації, домінуючі ознаки сучасної цивілізації і зачатки майбутньої цивілізації.

[6] 1 статер = 8,7 грамів срібла.

[7] 1 тетрадрахма = 17,5 грамів срібла.

[8] 29 кілограмів срібла, використовувався в основному в оптовій торгівлі.

[9] Кожна колегія мала в провінції своїх представників – довірених агентів, які і відстоювали інтереси римських купців в провінціях імперії.

[10] Міжнародна торгівля Риму мала два виміри: торгівля метрополії з провінціями, та з державами за межами імперії.

[11] Значною мірою вони виконували функції, подібні до фіасів і колегій, але внутрішня їх структура і поведінка купців визначалася статутами.

[12] Ми трактуємо рентні відносини як джерело формування предметної структури в міжнародній торгівлі.

[13] З цим періодом М.Грушевський пов'язує втрату українськими землями самостійності: "В середині 14 століття скінчалася самостійність українських земель, державність українська урвалася"

[14] Брав початок у Великому Новгороді (на річці Волхов). Характерно, що системою Дніпра і річок, що в нього впадають міста Київської Русі були пов'язані з цим шляхом.

[15] Короткостроковий періодичний захід типу ярмарку, тільки менший за обсягом.

[16] Звичайно були такі процеси і при феодалізмі, але на даному етапі вони стають нормою міжнародної торгівлі.

[17] Мається на увазі значною мірою зрослих потреб, порівняно із феодалізмом.

[18] Без перебільшення можна сказати, що перші 5 позицій підходять до української реальності.

[19] Світове господарство складається із 2-х підсистем: світового ринку і світової економіки.

[20] Пригадайте формулу Гроші – Товар – Г' (Гроші+прибуток)

[21] Регулювання здійснювалося шляхом квотування. За таких умов визначалися єдині ціни на кінцеву продукцію


Читайте також:

 1. III.Цілі розвитку особистості
 2. III.Цілі розвитку особистості
 3. III.Цілі розвитку особистості
 4. Iсторiя розвитку геодезичного приладознавства
 5. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 6. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 7. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 8. Автономна Республіка Крим, регіональні та місцеві органи державної влади.
 9. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 10. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
 11. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ|направлень| РОЗВИТКУ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ
 12. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ|направлень| РОЗВИТКУ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ
Переглядів: 2909

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Міжнародна асоціація розвитку – МАР (International Development Association– IDA). | Законодательные акты

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.02 сек.