Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ТЕМА 8. АНТИТЕРОРИСТИЧНІ ЗАХОДИ НА ОБ’ЄКТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ.

Рис. 2. Мета і завдання системи безпеки фірми.

Забезпечення безпеки має здійснюватися з урахуванням наступних принципів:

1. Законність - розробка системи безпеки на основі і відповідно до чинного законодавства України та нормативними актами з безпеки.

2. Самостійність і відповідальність - діяльність підрозділу безпеки повинна повною мірою забезпечити захист, і вся відповідальність за належне забезпечення безпеки лежить на ньому.

3. Економічна доцільність - необхідно, щоб ефективність роботи системи безпеки була вище її вартості.

4. Обґрунтованість - всі заходи з безпеки повинні проводитися з використанням досягнень науки і техніки, забезпечувати надійний захист на заданому рівні безпеки.

5. Комплексність - забезпечення взаємозалежної системи безпеки всіх ресурсів (інформаційні, людські, матеріальні та ін.) і здатність системи до розвитку і вдосконалення.

6. Своєчасність - усі дії системи безпеки повинні носити упереджувальний характер, а постановка завдань по забезпеченню безпеки повинна проводитися на ранніх стадіях розробки системи безпеки на підставі аналізу моделі загроз, конкурентів, обстановки, об’єктів захисту.

7. Безперервність - головний принцип безпеки, що має на увазі перелік заходів на протязі всього часу функціонування системи безпеки.

8. Активність - реалізація активних заходів захисту власних інтересів з використанням нестандартних форм і способів захисту.

9. Координація та взаємодія - організація взаємодії між усіма підрозділами підприємства і здійснення єдиного керівництва процесом безпеки підприємства, організація взаємодії з державними та правоохоронними органами.

10. Спеціалізація - використання для забезпечення безпеки спеціалізованих організацій, що мають відповідні ліцензії та досвід практичної роботи з даного напрямку.

11. Централізація управління - керівництво безпекою має перебувати в руках першого керівника, а функціонування системи безпеки повинен відбуватися за заздалегідь визначеним функціональним та методологічним принципам.

Реалізація принципів системи безпеки дозволяє забезпечити виконання мети її організації та реалізацію поставлених задач.

Таким чином, при організації системи безпеки необхідно приділяти увагу планування заходів із забезпечення безпеки (де вони будуть здійснюватися; хто буде притягнутий до їх проведення;з ким і як буде організовано взаємодію; який бажаний результат від проведення таких заходів і як мінімізувати втрати при збої в роботі системи безпеки).

У теорії сформовано три основні форми здійснення функцій:

1) правотворча форма, що втілюється в державній діяльності з розробки та прийняття юридичних норм, в яких закріплюються програма поведінки людей;

2) правозастосовча форма знаходить вираз у державній діяльності при вжитті заходів з виконання норм прав. Вона полягає головним чином у виданні владних індивідуальних актів, тобто актів, розрахованих тільки на даний, індивідуальний випадок (наприклад, видання разового планового акту з будівництва, призначення особи на посаду);

3) правозабезпечувальна (правоохоронна) форма, що є державною діяльністю зі здійснення контролю та нагляду за дотриманням і виконання норм, а також у застосуванні примусових заходів до їх порушників.

Залежно від співвідношення функцій і форм їх здійснення органи захисту та охорони прав і законних інтересів суб’єктів господарювання можна поділити на три групи:

– адміністративні органи, тобто органи, що здійснюють адміністративно-юрисдикційні функції з охорони і захисту прав господарюючих суб’єктів у межах спеціальних повноважень, наданих таким органам законом (прикладами таких органів можуть слугувати Міністерство юстиції України, Антимонопольний комітет України та ін.);

– правоохоронні органи, які сформовані державою з метою захисту прав і законних інтересів суб’єктів від незаконних посягань – припинення та розслідування правопорушень (прикладами таких органів є прокуратура, міліція), а також органи, що надають юридичну допомогу (адвокатура, нотаріат);

– судові органи, тобто органи, метою діяльності яких є всебічний, повний та об’єктивний розгляд справи і прийняття законного рішення у справі, що поновлює права та законні інтереси господарюючих суб’єктів.

І так, в даний час в Україні офіційно існує два види охорони: Державна служба охорони при МВС України та недержавні охоронні формування. Дослідження показують,що в даний час в Україні зареєстровано понад 1200 недержавних фірм і підприємств, які займаються охороною державної, колективної і приватної власності, фізичних осіб, супроводом вантажів, наданням послуг з ремонту, монтажу і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної та пожежної сигналізації.

Важливим у формуванні системи безпеки бізнесу є її нормативно-правове регулювання. В Україні вже покладено початок створення правового поля із захисту інтересів бізнесу. Набули чинності ряд законів і нормативних актів міністерств та відомств, що регулюють питання забезпечення безпеки бізнесу.

Проте, доки в Україні не прийняті Закони «Про зброю», «Про охоронну та детективну діяльності», «Про недержавні служби безпеки» та інші, які дозволили б узаконити і чітко регламентувати діяльність недержавних служб безпеки, надати їм певні права та гарантії, накласти певні обов’язки. В даний час працівники недержавних служб безпеки знаходяться поза полем правового захисту, що негативно позначається на якості їх роботи, не сприяє розвитку такого виду бізнесу.

Дослідження показали, що у всьому цивілізованому світі визнано, що безпека приватного бізнесу забезпечує поряд з державою і широка мережа недержавних структур. Зокрема, в США, незважаючи на досить стабільну ситуацію в економіці і політиці, навчання фахівців в області забезпечення безпеки бізнесу ведеться більш ніж в 100 навчальних закладах.

У той же час слід зазначити, що в даний час в Україні більшість видів діяльності, які реалізуються недержавними службами безпеки, підлягають обов'язковому ліцензуванню (охорона, юридична діяльність, монтаж засобів безпеки, технічний захист інформації). Це дозволяє надати певні гарантії підприємцям щодо рівня виконання роботи, так як для отримання ліцензії в обов'язковому порядку проводиться підготовка відповідних фахівців і отримується спеціалізоване обладнання.

Недосконалість та недостатність законодавчої бази служб безпеки, компенсується внутрішніми правилами. До таких документів відносяться: Статут, Концепція діяльності служби безпеки, Положення про службу безпеки підприємства, посадові інструкції персоналу служби безпеки та іншими.

Таким чином, нормативно-правові акти, що регулюють діяльність із забезпечення безпеки можна класифікувати за наступними елементів: 1) нормативно-правові акти - Закони та підзаконні акти України; 2) Кодекси; 3) інструкції; 4) внутрішні регламенти.

Слід зазначити, що від того, на скільки чітко будуть викладені у внутрішніх документах право на економічну безпеку, комерційну таємницю, організацію захисту та інформації, організаційно-методичні питання контролю та аналізу, безпосередньо залежать можливості з організації комплексної безпеки.

На думку фахівців, в даний час реалізація заходів щодо забезпечення безпеки можлива декількома шляхами:

1. Створення власної служби безпеки;

2. Укладання договорів на забезпечення безпеки з недержавними службами безпеки;

3. Укладання договорів на забезпечення безпеки з державними органами, що надають послуги із забезпечення безпеки;

4. Комбінований спосіб (використання власної служби безпеки спільно з державними та/або недержавними структурами, що надають послуги із забезпечення безпеки).

Дослідження показали, що доцільним є використання комбінованого способу, дозволяє поєднувати власні можливості по забезпеченню безпеки із залученням суб’єктів, що надають такі види послуг.

Форма, склад і структура служби безпеки можуть бути досить різноманітними, тому що вони залежать від:

- Форми організації і структури;

- Напрямів і масштабів діяльності;

- Форми власності на майно;

- Обсягу фінансування заходів з безпеки та інших факторів.

План лекції:


Читайте також:

 1. II. Загально-шкільні заходи
 2. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 3. Автоматичне і ручне створення об’єктів.
 4. Адміністративний захист об’єктів інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції
 5. Адміністративно-запобіжні заходи
 6. Адміністративно-правовий захист об’єктів інтелектуальної власності
 7. Архітектурно- планувальні заходи по поліпшенню стану міського середовища .Аналіз циклу життя споруди
 8. Багатоаспектне класифікування об’єктів винаходу
 9. Бар’єри стратегічного планування та заходи щодо їх подолання
 10. Вбудовування об’єктів
 11. Введення в дію об’єктів інвестування.
 12. Використання прийомів комплексної рейтингової оцінки в аналізі кредитоспроможності суб’єктів господарювання.
Переглядів: 634

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Концепція побудови системи охорони суб’єкта господарювання. | Поняття терору, тероризму, терористичного акту.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.