Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття та показники перехідних процесів

Якість перехідних процесів в лінійних автоматичних системах регулювання

 

Якість автоматичних систем регулювання в цілому визначається комплексом показників: надійністю, вартістю, відповідністю світовому науково-технічному рівню, точністю. В теорії та практиці автоматизації поняття “якість системи”, “якість керування” зводиться в першу чергу до якості перехідних процесів відносно збурення та зміни завдання та забезпечення необхідної точності в усталеному режимі. В попередньому розділі відзначалось, що стійкість системи необхідна, але недостатня умова її працездатності, тому після перевірки та забезпечення стійкості системи розглядаються можливості гарантування якості процесів керування. При цьому якість перехідних процесів необхідно розглядати відносно збурень та зміни завдання. Якість перехідних процесів визначається властивостями як об’єкта, так і автоматичного регулятора, а показники або оцінки якості формуються, виходячи з технологічних вимог до функціонування об’єкта. Використовують прямі показники перехідного процесу та узагальнені показники.

 
 

 


A3

A1
A2
A1

 

 


tn

 


 

Рис.5.1. Графік перехідного процесу АСР відносно збурення

Прямі показники якості перехідного процесу визначають безпосередньо за його графіком (рис.5.1). До них відносяться:

- динамічна похибка А1, яка визначає найбільше відхилення регульованої координати від заданого значення, , тобто ця похибка не повинна перевищувати допустимої за технологічними вимогами;

- статична похибка , яка виникає лише в статичних системах, наприклад з П-регулятором;

- час перехідного процесу, , який визначається як інтервал часу, за який перехідний процес закінчується (або відповідно для статичних та астатичних систем). В практичних розрахунках приймається як інтервал часу, коли ;

- перерегулювання

, (5.1)

який характеризує відхилення регульованої координати з різним знаком, що не допускається для деяких об’єктів. Для реальних систем ;

- оцінка коливальності (ступінь затухання)

. (5.2)

Показник може приймати різні значення: при в системі відбувається аперіодичний процес, при - незагасаючі коливання однакової амплітуди, - розбіжний перехідний процес. Для реальних АСР значення приймається в межах .

При існуючих властивостях об’єкта перехідні процеси залежать від типу автоматичного регулятора та значень парампетрів настройок. Для можливості порівняння різних систем введемо поняття типового перехідного процесу:

 

               
 
 
   
a
 
б
 
в

 


Рис.5.2. Типові перехідні процеси АСР

 

- граничний аперіодичний (рис.5.2,а), який характеризується значним динамічним відхиленням (динамічною похибкою), але має мінімальний час регулювання. Підкреслимо ще раз, що є ряд об’єктів, які не допускають змінювання регульованої координати з різними знаками відносно заданого значення;

- коливальний з 20-%- (рис.5.2,б) або 50-%-вим (рис.5.2,в) перерегулюванням. Перший з них характеризується мінімальним часом першого напівперіода та дещо меншою динамічною похибкою, другий має мінімальне значення динамічної похибки та найменшу оцінку у вигляді інтегралу , але при цьому зростає час перехідного процесу.

 

Прямі показники перехідного процеса зв’язані між собою: зменшення А1 приводить до збільшення коливальності та часу перехідного процесу.

 

 


Рис.5.3. Вплив коефіцієнта передачі розімкненої системи на показники якості перехідного процеса

 

На рис.5.3 показані перехідні процеси при різних значеннях К, звідки видно, що при синтезі АСР завжди необхідно шукати компроміс між значеннями динамічної похибки, коливальності та тривалістю перехідного процеса.

Наведені прямі показники якості перехідних процесів зручно використовувати при експериментальних дослідженнях АСР та комп’ютерному моделюванні. На стадії синтезу АСР використовуються непрямі показники (критерії) якості, які дають можливість визначити, якою буде майбутня АСР за її характеристиками.

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. IV група- показники надійності підприємства
 3. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 4. А/. Поняття про судовий процес.
 5. Абсолютні показники фінансової стійкості
 6. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 7. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 8. Автоматизація виробничих процесів
 9. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 10. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 11. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 12. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Контрольні запитання | Критерії якості перехідних процесів АСР

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.