Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Зростання масштабів виробництва та його вплив на навколишнє середовище.

Література

План

Тема: Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на довкілля. Антропогенне забруднення навколишнього середовища

Лекція 5.

Питання до самоперевірки

1. Що являє собою навколишнє середовище? Назвіть і охарактеризуйте його основні компоненти.

2. Назвіть основні стадії взаємодії суспільства і природи.

3. Дайте коротку характеристику першої стадії взаємодії суспільства і природи.

4. Охарактеризуйте другу стадію взаємодії суспільства і природи. До яких наслідків для навколишнього середовища привела діяльність людини в ході різних етапів другої стадії взаємодії суспільства і природи?

5. Охарактеризуйте третю стадію взаємодії суспільства і природи. Назвіть основні причини, особливості розвитку глобальної екологічної кризи в другій половині ХХ століття.

1. Зростання масштабів виробництва та його вплив на навколишнєсередовище.

2. Поняття про антропогенне забруднення. Основні джерела антропогенного забруднення довкілля.

3. Класифікації забруднень. Коротка характеристика найбільш поширених забруднювачів довкілля.

4. Поняття про екологічний моніторинг.

 

1. Білявський Г.О. та ін. Основи екології. – К.: Либідь, 2004, с. 176-189.

2. Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1995, с. 129-161.

3. Основи соціоекології (За ред. Г.О. Бачинського). – К. Вища школа, 1995, с. 164-180.

4. Основи екології та соціоекології (За ред. В.М. Єнколо). – Львів: Афіша, 1998, с. 74-88.

Напочатку ХХІ ст. збереження середовища проживання людини стало однією з найважливіших проблем людства. Різке загострення екологічних проблем нині властиве більшості країн світу. Його обумовили нинішній рівень науково-технічного прогресу та стрімке збільшення населення на земній кулі, особливо у другій половині ХХ ст. Так, за 19 останніх століть кількість населення зросла лише до 1,7 млрд. осіб, тоді як за 1900 — 2000 роки це число збільшилося до 6 млрд., тобто в середньому за рік воно зростало на 56 — 57 млн. осіб. А в 2009р. перевищило 6,5 млрд. осіб. Науковий прогноз передбачає зростання чисельності населення до 9,0 — 13 млрд. у 2050 році.

З цієї причини для багатьох країн світу характерним був бурхливий розвиток промислового й сільськогосподарського виробництва, будівництва, транспорту, сфери послуг. Це, своєю чергою, супроводжувалося, по-перше, виникненням великих міст, міських агломерацій і технополісів як середовища проживання людини з якостями, невластивими природному середовищу, а по-друге — вимагало залучення у виробництво додаткової кількості ресурсів. Наслідком цього стало скорочення окремих життєво важливих ресурсів — лісових, земельних і водних, а також надмірне забруднення довкілля в багатьох регіонах землі. До кінця ХХ ст. всі компоненти біосфери зазнали тією чи іншою мірою впливу людини. Сталися помітні зміни в рельєфі, спричинені гірничорудною промисловістю, містобудівництвом, інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва. Геоморфологи нерідко вирізняють поряд із природними антропогенні форми рельєфу: кар’єри, відвали, затоки, канали тощо. У ХХ ст. значно посилився вплив людини на клімат. Він обумовлений зростанням міст, інтенсифікацією промислового виробництва. Вчені почали виокремлювати й досліджувати специфічний міський клімат. Після війни у багатьох країнах велося велике гідробудівництво, виникли штучні водосховища, які тепер значною мірою впливають на довкілля. Внаслідок людської діяльності скорочуються природні запаси родючих земель, прісної води, лісових масивів, рослинного і тваринного світу.

Завдяки цьому масштаби впливу суспільства на природу поширювалися так швидко, що людство поступово перетворюється у потужну геологічну силу, яка здійснює вплив на багато природних процесів. На всі кругообіги, що здійснюються у природі, людина прямо чи опосередковано має вплив. Під впливом антропогенних факторів проходять зміни у природі. У результаті виробничої діяльності змінюються шляхи міграції речовин, швидкість проходження багатьох процесів у біосфері.

Все більше споживаючи природні ресурси з допомогою зростаючих технічних засобів людство у прогресуючій формі покращувало умови розвитку своєї цивілізації і свого росту як біологічного виду. Одначе, завойовуючи природу людство в значній мірі підірвало природні умови власної життєдіяльності. Достатньо навести деякі цифри і факти, і вони наочно покажуть протиріччя розвитку людського суспільства і його протиріччя з природою. Відомо, що за останні 100 років людство в більше ніж тисячу разів збільшило енергетичні ресурси; за останні 35 років відбулося збільшення в 2 рази виробництво індустріальної і сільськогосподарської продукції. Загальний об'єм товарів і послуг у розвинутих країнах кожні 15 років зростає у 2 рази. Звідси відповідно збільшується і кількість відходів господарської діяльності, які забруднюють атмосферу, водойми, грунт.

Взявши у природи 100 одиниць речовини, людство використовує 3 - 4 , а 96 одиниць потрапляє у відходи. В розрахунку на кожного жителя індустріально розвинутих країн, щорічно добувається біля 30 тон природних ресурсів, з них лише 1 — 1,5 %стаєпродуктом, що споживається, а решта потрапляє у відходи.

Вся планета нині страждає від антропогенного тиску, він виявляється у перезабрудненні середовища, виснаженні природних ресурсів і деградації екосистем, у голоді і деградації ґрунтів, нерозумному природокористуванні, хижацькому винищенні лісів.


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. X Впровадження Зростання Зрілість Спад Час
 4. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 5. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 6. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 7. Автоматизація виробництва
 8. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу
 9. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 10. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 11. Активний вплив на проблему
 12. Альтернативні можливості виробництва масла і тракторів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття про навколишнє середовище. | Поняття про антропогенне забруднення. Основні джерела антропогенного забруднення довкілля.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.