Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Порядок складання, строки подання і розгляду фінансової звітності.

Склад та елементи фінансової звітності.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Річна звітність підприємств (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності і суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає:

Баланс підприємства (форма № 1);

Звіт про фінансові результати (форма № 2);

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

Звіт про власний капітал (форма № 4).

Квартальна звітність складається зростаючим підсумком з початку року у складі Балансу і Звіту про фінансові результати. Звітність підприємств складається станом на кінець останнього дня звітного періоду — кварталу або року. Перший звітний період заново створеного підприємства може бути меншим ніж 12 місяців, але не більшим 15 місяців. Звітним періодом підприємства, яке ліквідується, є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.

Форми фінансової звітності і порядок їх заповнення встановлюються: для підприємств (крім банків і бюджетних установ) — Міністерством фінансів України за погодженням з Держкомстатом України; для банків — Національним банком України; для бюджетних установ, органів Державного казначейства України по виконанню бюджетів всіх рівнів та кошторисів витрат — Державним казначейством України.

Заповнюються форми звітності в тисячах гривень з одним десятковим знаком, а зведені звіти (до яких включено дані звітів двох і більше юридичних осіб) — в тисячах гривень.

Однією із важливих вимог, що ставляться до звітності, підприємств і організацій всіх форм власності, є повнота і достовірність її показників. Тому до початку складання звітності проводиться значна підготовча робота. Насамперед необхідно перевірити повноту відображення в поточному обліку господарських операцій, оформлених відповідними документами, завершити облікові записи: уточнити розподіл витрат і доходів між суміжними звітними періодами,- перевірити стан розрахунків і списати у встановленому порядку нереальну дебіторську заборгованість, а також кредиторську заборгованість, по якій минули строки задавнення позову; розподілити витрати по обслуговуванню виробництва й управлінню; визначити фактичну собівартість випущеної із виробництва та реалізована продукції (робіт, послуг); визначити і списати фінансовий результат (прибутки, збитки) від реалізації та позареалізаційних операцій; списати (при складанні річного звіту) використаний протягом року прибуток.

Після цього перевіряють правильність облікових записів; взаємно звіряють дані синтетичного й аналітичного обліку роблять виправні записи для усунення виявлених помилок : (якщо вони мали місце).

7. Порядок складання, строки подання, розгляду і затвердження річного звіту.

Перед складанням річного звіту обов'язково проводять повну інвентаризацію господарських засобів, їх джерел, стан розрахунків з дебіторами і кредиторами і відображають її результати в обліку. Суми статей балансу по розрахунках фінансовими, податковими органами, установами банків п: винні бути погоджені з ними і відрегульовані: За діючим положенням передбачено повну інвентаризацію проводити в максимально наближені до складання річного звіту строки (: 1 жовтня до 1 січня). Отже, якісна відмінність між: квартальний і річним балансом полягає у тому, що перший складають в основному за даними поточного обліку, а показники річного балансу обов'язково підтверджуються результатами інвентаризації, що забезпечує їх достовірність.

Баланс та інші форми звітності підписуються керівником підприємства і головним бухгалтером, а у випадку відсутності на підприємстві бухгалтерської служби, — керівником спеціалізованої організації або спеціалістом, які за угодою виконували роботу з ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. Особи, які підписали звітність, несуть повну відповідальність за достовірність звітних показників.

Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну і фінансову звітність:

—органам, до сфери управління яких вони належать;

—трудовим колективам (на їх вимогу);

—власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено законом;

—органам виконавчої влади та іншим користувачам відповідно до законодавства. Строки подання фінансової звітності встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Фінансова звітність не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством. Контроль за дотриманням законодавства про бухгалтерський облік і звітність в Україні здійснюється відповідними органами в межах їх повноважень, передбачених законами.

Відповідні органи при перевірці поданої на їх адресу звітності встановлюють правильність оформлення звіту і звітних даних; наявність всіх звітних форм; взаємозв'язок і погодженість між окремими показниками.

Затвердження звітності підприємства відповідним органом оформляється актом (висновком), у якому дається також -а діяльності підприємства та пропозиції щодо підвищення ефективності його діяльності.

Виправлення показників, що відносяться до звітного періоду і які зумовлюють зміни окремих облікових записів підприємства, називається реформацією.

 

 


 


Читайте також:

 1. IV. Подання нового матеріалу
 2. The peace – порядок
 3. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 4. Абсолютні показники фінансової стійкості
 5. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 6. Адміністративна відповідальність та строки адміністративної відповідальності
 7. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 8. Аналіз фінансової незалежності підприємства
 9. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 11. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 12. Аналіз фінансової стійкості підприємства.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальні вимоги до фінансової звітності. | Сучасні логістичні системи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.