Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Аналіз фінансової стійкості підприємства

 

Фінансова стійкість – забезпеченість активів підприємства стійкими джерелами їх формування, гарантована платоспроможність, незалежність від випадковостей ринкової кон’юктури і поведінки партнерів. Фінансово стійким вважається підприємство, доходи якого стабільно перевищуюти витрати, яке має можливість вільно маневрувати грошовими коштами, не допускає невиправдано високої дебіторської і кредиторської заборгованості ,своєчасно розраховується за своїми зобов’язаннями.

Значення і сутність фінансової стійкості підприємства найповніше відображаються в її показниках. Розрізняють абсолютні і відносні показники фінансової стійкості.

До абсолютних показників перш за все слід віднести власні оборотні кошти і нормальні (обґрунтовані) джерела формування запасів.

Найбільш поширеним алгоритмом розрахунку показника власних оборотних коштів є такий:

 

ВОК=ОА-ПЗ,

 

де ОА – оборотні активи підприємства (підсумок 2 розділу активу балансу);

ПЗ – поточні зобов’язання підприємства (підсумок 4 розділу пасиву балансу).

 

Сутність другого абсолютного показника фінансової стійкості полягає у наявності підприємства джерел, які логічно або теоретично мали розглядатися як джерела формуванн запасів, розраховується за формулою:

 

Дн=ВОК+КК+ВВ+КЗт+ПЗа, (7)

 

де КК – короткострокові кредити банків (ряд. 500 пасиву балансу);

ВВ – векселі видані (ряд. 520 пасиву);

КЗт – кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд. 530 пасиву балансу);

ПЗа – поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів (ряд. 540 пасиву балансу).

В залежності від співвідношення обсягу запасів підприємства і розглянутих вище показників наявності джерел їх формування можна виділити такі типи фінансової стійкості підприємства: абсолютна короткострокова фінансова стійкість, нормальна короткострокова фінансова стійкість, нестійкий поточний фінансовий стан, критичний поточний фінансовий стан.

Абсолютна короткострокова фінансова стійкість характеризується нерівністю:

З<ВОК

де З – обсяг запасів підприємства (ряд. 100-140 активу балансу)

 

Це співвідношення показує, що запаси підприємства повністю сформовані за рахунок його власних ооротних коштів.

Нормальна короткострокова фінансова стійкість характеризується співвідношенням:

 

ВОК<З Дн

Використовуються власні кошти і короткострокові позикові кошти.

Нестійкий поточний фінансовий стан характеризується нерівністю:

З>Дн

Співвідношення характерно для підприємств, які окрім власних коштів і короткострокових кредитів, залучають джерела які не є «нормальними».

Критичний поточний фінансовий стан характеризується не лише нестачею загальної величини основних фінансових джерел формування запасів, а й наявністю не погашених в строк короткострокових кредитів банків, простроченої кредиторської заборгованості. Показники можна розрахувати за даними аналітичного обліку.

Одним з основних відносних показників оцінки фінансової стійкості підприємства є темп приросту активів;

 

Позитивною вважається тенденція до зростання цього показника.

Коефіцієнт автономії (фінансової залежності, концентрації власного капіталу) характеризує незалежність фінансового стану підприємства від зовнішніх джерел фінансування:

Чим вище значення коефіцієнта автономії (незалежності), тим більш фінансово стійким і незалежним від зовнішніх кредиторів є підприємство. Мінімальне значення коефіцієнта автономії оцінюється на рівні 0,5.

 

, (9)

 

де ВК – власний капітал, тис. грн.;

ЗОК – загальний обсяг капіталу, тис. грн.

 

Коефіцієнт заборгованості або концентрації залученого капіталу, характеризує частку зобов’язань у загальній сумі джерел фінансування. Розраховується за формулою:

 

, (10)

 

де ДЗ – довгострокові зобов’язання (підсумок 3 розділу пасиву балансу);

ЗНВ – нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі (підсумок 2 розділу пасиву балансу);

ДМП – доходи майбутніх періодів (5 розділ пасиву балансу).

 

Чим менше значення цього коефіцієнта, тим менша заборгованість підприємства і тим стійкіший його фінансовий стан.

Коефіцієнт фінансової залежності є оберненим до коефіцієнта автономії, показує, яка сума загальної вартості майна припадає на 1 грн. власних коштів підприємства, розраховується за формулою:

 

, (11)

 

Теоретично його значення має бути не меншим за 1,0. Якщо значення цього коефіцієнта дорівнює 1,0 – це означає, що підприємство не використовує позикових коштів, а повністю фінансується за рахунок власного капіталу.

Показник є найзагальнішою оцінкою фінансової стійкості підприємства, рекомендований рівень, менший за 0,7-1,0.

Коефіцієнт фінансового левериджу використовується в процесі управління структурою капіталу, при оцінці фінансового ризику, розраховується за формулою:

 

, (13)

Його зростання свідчить про посилення залежності залежності від довгострокового позикового капіталу, про зниження фінансової стійкості.

Фінансову стійкість можна оцінювати й за витратами, пов’язаними з обслуговуванням зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнт забезпечення за кредитами, характеризує потенційну спроможність підприємства погасити борг, ступінь захищеності кредиторів від несплати процентних платежів. Розраховують за формулою:

Кзк=

де Пдо – фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування;

Вф – фінансові витрати.

 

Значення коефіцієнта повинно бути більшим за одиницю, в іншому разі підприємство не зможе в повному обсязі розрахуватися з кредиторами за поточними зобов’язаннями.

 

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. IV група- показники надійності підприємства
 4. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 5. SWOT-аналіз у туризмі
 6. SWOT-аналіз.
 7. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 8. V. Нюховий аналізатор
 9. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 10. Абсолютні показники фінансової стійкості
 11. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 12. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
Переглядів: 2051

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства | Аналіз ділової активності підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.