Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Аналіз фінансової стійкості підприємства

 

Фінансова стійкість – забезпеченість активів підприємства стійкими джерелами їх формування, гарантована платоспроможність, незалежність від випадковостей ринкової кон’юктури і поведінки партнерів. Фінансово стійким вважається підприємство, доходи якого стабільно перевищуюти витрати, яке має можливість вільно маневрувати грошовими коштами, не допускає невиправдано високої дебіторської і кредиторської заборгованості ,своєчасно розраховується за своїми зобов’язаннями.

Значення і сутність фінансової стійкості підприємства найповніше відображаються в її показниках. Розрізняють абсолютні і відносні показники фінансової стійкості.

До абсолютних показників перш за все слід віднести власні оборотні кошти і нормальні (обґрунтовані) джерела формування запасів.

Найбільш поширеним алгоритмом розрахунку показника власних оборотних коштів є такий:

 

ВОК=ОА-ПЗ,

 

де ОА – оборотні активи підприємства (підсумок 2 розділу активу балансу);

ПЗ – поточні зобов’язання підприємства (підсумок 4 розділу пасиву балансу).

 

Сутність другого абсолютного показника фінансової стійкості полягає у наявності підприємства джерел, які логічно або теоретично мали розглядатися як джерела формуванн запасів, розраховується за формулою:

 

Дн=ВОК+КК+ВВ+КЗт+ПЗа, (7)

 

де КК – короткострокові кредити банків (ряд. 500 пасиву балансу);

ВВ – векселі видані (ряд. 520 пасиву);

КЗт – кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд. 530 пасиву балансу);

ПЗа – поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів (ряд. 540 пасиву балансу).

В залежності від співвідношення обсягу запасів підприємства і розглянутих вище показників наявності джерел їх формування можна виділити такі типи фінансової стійкості підприємства: абсолютна короткострокова фінансова стійкість, нормальна короткострокова фінансова стійкість, нестійкий поточний фінансовий стан, критичний поточний фінансовий стан.

Абсолютна короткострокова фінансова стійкість характеризується нерівністю:

З<ВОК

де З – обсяг запасів підприємства (ряд. 100-140 активу балансу)

 

Це співвідношення показує, що запаси підприємства повністю сформовані за рахунок його власних ооротних коштів.

Нормальна короткострокова фінансова стійкість характеризується співвідношенням:

 

ВОК<З Дн

Використовуються власні кошти і короткострокові позикові кошти.

Нестійкий поточний фінансовий стан характеризується нерівністю:

З>Дн

Співвідношення характерно для підприємств, які окрім власних коштів і короткострокових кредитів, залучають джерела які не є «нормальними».

Критичний поточний фінансовий стан характеризується не лише нестачею загальної величини основних фінансових джерел формування запасів, а й наявністю не погашених в строк короткострокових кредитів банків, простроченої кредиторської заборгованості. Показники можна розрахувати за даними аналітичного обліку.

Одним з основних відносних показників оцінки фінансової стійкості підприємства є темп приросту активів;

 

Позитивною вважається тенденція до зростання цього показника.

Коефіцієнт автономії (фінансової залежності, концентрації власного капіталу) характеризує незалежність фінансового стану підприємства від зовнішніх джерел фінансування:

Чим вище значення коефіцієнта автономії (незалежності), тим більш фінансово стійким і незалежним від зовнішніх кредиторів є підприємство. Мінімальне значення коефіцієнта автономії оцінюється на рівні 0,5.

 

, (9)

 

де ВК – власний капітал, тис. грн.;

ЗОК – загальний обсяг капіталу, тис. грн.

 

Коефіцієнт заборгованості або концентрації залученого капіталу, характеризує частку зобов’язань у загальній сумі джерел фінансування. Розраховується за формулою:

 

, (10)

 

де ДЗ – довгострокові зобов’язання (підсумок 3 розділу пасиву балансу);

ЗНВ – нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі (підсумок 2 розділу пасиву балансу);

ДМП – доходи майбутніх періодів (5 розділ пасиву балансу).

 

Чим менше значення цього коефіцієнта, тим менша заборгованість підприємства і тим стійкіший його фінансовий стан.

Коефіцієнт фінансової залежності є оберненим до коефіцієнта автономії, показує, яка сума загальної вартості майна припадає на 1 грн. власних коштів підприємства, розраховується за формулою:

 

, (11)

 

Теоретично його значення має бути не меншим за 1,0. Якщо значення цього коефіцієнта дорівнює 1,0 – це означає, що підприємство не використовує позикових коштів, а повністю фінансується за рахунок власного капіталу.

Показник є найзагальнішою оцінкою фінансової стійкості підприємства, рекомендований рівень, менший за 0,7-1,0.

Коефіцієнт фінансового левериджу використовується в процесі управління структурою капіталу, при оцінці фінансового ризику, розраховується за формулою:

 

, (13)

Його зростання свідчить про посилення залежності залежності від довгострокового позикового капіталу, про зниження фінансової стійкості.

Фінансову стійкість можна оцінювати й за витратами, пов’язаними з обслуговуванням зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнт забезпечення за кредитами, характеризує потенційну спроможність підприємства погасити борг, ступінь захищеності кредиторів від несплати процентних платежів. Розраховують за формулою:

Кзк=

де Пдо – фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування;

Вф – фінансові витрати.

 

Значення коефіцієнта повинно бути більшим за одиницю, в іншому разі підприємство не зможе в повному обсязі розрахуватися з кредиторами за поточними зобов’язаннями.

 

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. IV група- показники надійності підприємства
 4. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 5. SWOT-аналіз у туризмі
 6. SWOT-аналіз.
 7. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 8. V. Нюховий аналізатор
 9. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 10. Абсолютні показники фінансової стійкості
 11. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 12. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
Переглядів: 1852

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства | Аналіз ділової активності підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.