Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Формування та розробка показників регулювання, використання економічного потенціалу Л 283

Завдання управління математично занадто складна. Таке завдання має бути спрощене та поділене на декілька незалежних мікро задач. Для цього використовують метод декомпозиції, який дозволяє уявити залежність сукупного економічного потенціалу підприємства від окремих компонентів у вигляді елементарного функціонала

Де хі – і-й компонент економічного потенціалу підприємства. Оскільки зв'язок між Р та х – додатній будь який позитивний вплив на і-й компонент призведе до нарощування економічного потенціалу.

Процедура декомпозиції відбувається у чотири етапи:

1. Визначаються самостійні компоненти економічного потенціалу (трудовий, ресурсний, інвестиційний тощо).

2. Відбувається деталізація складових першого рівня.

3. Відбувається структуризація складових другого рівня

4. На четвертому відбувається структуризація 3-го рівня.

Згідно методу декомпозиції потенціал в загальному вигляді пропонується визначати з формули

де Р – кількісний або якісний показник використання економічного потенціалу підприємства;

K – коефіцієнт значущості і-го компонента.

До показників, які характеризують рівень використання економічного потенціалу відносять:

Показники Умовні позначення Функціональна залежність Індексна залежність
Зміна вартості продукції в залежності від зміни ціни та обсягу випуску Vt – вартість продукції Pt – ціна продукції Qt – обсяг продукції, що виробляється t – номер поточного періоду τ – номер базисного періоду V=Pt x Qt Одно факторна модель p =Pt/Pτ; q =Qt/Qτ; v =Vt/Vτ Двофакторна модель v=p x qrt
Вплив екстенсивних та інтенсивних факторів на зростання обсягів виробництва Dt – показник продуктивності праці Lt – трудові ресурси (чисельність працюючих) Ft – виробничі фонди Rt – фондовіддача Dt=Qt/Lt Rt=Qt/Ft l =Lt/Lτ; d=Dt/Dτ f =Ft/Fτ; r=Rt/Rτ Двухфакторна модель в залежності від обсягу виробництва q=l x d від обсягу використовуваних фондів та обсягу фондовіддачі q=f x r
  Зміна продуктивності праці Gt – показник фондоозброєнності Gt=F/Lt q=qt/Gτ двухфакторна індексна модель р=g x q
  Інфляція р – індекс загального росту цін m. s – індекси зміни маси платіжних засобів та швидкість їх обігу q=1/q – величина, зворотня індексу росту обсягів товарів, що обмінюються   Індексна трьох факторна модель управління грошового обміну p=m x s x q  
  Багатофакторна індексна модель     Чотирьохфакторна індексна модель зміни вартості продукції в залежності від зміни ціни, чисельності працюючих, обсягу випуску та вартості основних фондів що використовуються v=p x l x r x q

 


Читайте також:

 1. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 2. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 3. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 4. Алгоритм розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва нового та реконструкції діючих підприємств харчування.
 5. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій
 6. Алгоритм формування потенціалу Ф2
 7. Алгоритм формування статутного фонду банку
 8. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 9. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 10. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання
 11. Альтернативні уявлення щодо макроекономічного регулювання: теорії раціональних сподівань та економіка пропозиції. Крива Лафера.
 12. Альтернативність ресурсів і проблема економічного вибору
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Питання для самостійного опрацювання | Методи стимулювання ефективного використання економічного потенціалу підрозділів Л 304

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.