Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Основні напрями у гносеології: наївний реалізм, раціоналізм та емпіризм, трансцендентальний ідеалізм, ірраціоналізм, позитивізм та логічний позитивизм,критичний раціонализм.

Наївний реалізм. Нерозвинений розум, наприклад, дикуна або дитини, не ставить питання про відношення свідомості до буття, вважає речі такими, якими вони сприймаються почуттями. У своєму значенні наївний реалізм – це не теорія, а інстинктивне відношення нас до навколишнього світу. Переважно під наївним реалізмом розуміється, проте, не це інстинктивне відношення до світу, а та наївна, в негативному сенсі, теорія. Вона зводиться до твердження, згідно з яким знання можливе внаслідок того, що наш розум копіює, «відбиває» поза нами існуючу дійсність, як припускав В. Ленін. Наскільки б природною не здавалася для недосвідченого розуму ця теорія, вона не витримує ніякої критики. Бо у випадку якщо предмет (зовнішнього світу) безпосередньо схоплюється свідомістю, то подібне копіювання або відображення не потрібне. У випадку ж якщо предмет знаходиться поза свідомістю, то копіювання його неможливе.

Наївний реалізм не витримує випробування логікою. У сучасній філософії ця теорія вважається давно подоланою. Виключення складає діалектичний матеріалізм, що досі дотримується «теорії відображення» у гносеології (Енгельс, Ленін). Формула «буття визначає свідомість» догматична і недоказова. Обєктивно вона справедлива по відношенню до пізнавального, але не до вольового акту, де має місце зворотне відношення – де «свідомість» (свідома воля) дійсно визначає і перетворить «буття» (навколишній світ).

Раціоналізм (від лат. rationalis – розумний, ratio – розум), філософський напрям, що визнає розум основою пізнання і поведінки людей. Протистоїть як ірраціоналізму, так і сенсуалізму. Виступивши проти середньовічної схоластики і релігійного догматизму, класичний раціоналізм 17-18 ст., а саме Р. Декарт, Б. Спіноза, Н. Мальбранш, Г. Лейбніц виходив з ідеї природного порядку – нескінченного причинного ланцюга, пронизливого весь світ. Наукове (тобто об'єктивне, загальне, необхідне) знання, згідно раціоналізму, досяжно тільки за допомогою розуму – одночасно джерела знання і критерію його істинності. Раціоналізм – одне з філософських джерел ідеології Просвітництва. Раціональне пізнання здійснюється за допомогою понять. Поняття – форма мислення, що відображає істотні властивості, зв'язки і відносини предметів і явищ. Основна логічна функція поняття – виділення загального, яке досягається за допомогою відволікання від всіх особливостей окремих предметів даного класу.

У раціонализмі як засоби пізнання видіяються уява та інтуїція.До засобів пізнання можно віднесті уяву (фантазія), психічна діяльність, що полягає у створенні уявлень і ситуацій, що ніколи в цілому не сприймалися людиною насправді. Розрізняють відтворюючу уяву і творчу уяву.

Крім того, інтуїція (ср.-век. лат. intuitio, від intueor – пильно дивлюся) – збагнення істини шляхом безпосереднього її розсуду без обгрунтовування за допомогою доказу; суб’єктивна здатність виходити за межі досвіду шляхом уявного схоплювання («осяяння») або узагальнення в образній формі непізнаних зв'язків, закономірностей. Інтуїція (від лат. іntuere – дивитися) – безпосередній розсуд чого-небудь як істинного, доцільного, етично доброго або прекрасного, - протівополагаєтся рефлексії. Заперечувати інтуїцію, як факт, неможливо, але було б необґрунтоване шукати в ній вищу норму філософського пізнання, перед якою рефлектуюче мислення втрачало б свої права. Задача інтуїтивізму – все дане у зовнішньому і внутрішньому сприйнятті проводити виразно через рефлексію розуму, відкидаючи випадкові і виняткові властивості явищ і залишаючи в результаті значення всього, тобто загальний і необхідний зміст цілого досвіду. Інтуїтивність або інтуїтивне відношення до предметів займає переважаюче, хоча і не виняткове місце в художній творчості.

Емпиризм винає джерелом пізнання данність почуттів.Форми плотського пізнання: відчуття – фіксація властивостей об'єктів за допомогою органів чуття; сприйняття – виникнення цілісного образу об'єкту, що впливає на органи чуття; уявлення – опосередкований образ об'єкту, який включає досвід попередніх сприйнять. (Берклі, Локк, Юм).

Відчуття – віддзеркалення властивостей реальності, що виникає у результаті дії їх на органи чуття. Види відчуттів багатообразні: дотикові, зорові, вібраційні, нюхові та ін. Якісна особливість тих або інших відчуттів називається їх модальністю.

Сприйняття – складний процес прийому і перетворення інформації, що забезпечує віддзеркалення об’єктивної реальності і орієнтування у навколишньому світі. Як форма плотського віддзеркалення предмету включає виявлення об'єкту як цілого, розрізнення окремих ознак у об’єкті, виділення у ньому інформативного змісту, адекватного цілі дії, формування плотського образу. Сприйняття (плотське) – це слово (perceptio, Wahrnehmung) вживалося різними філософами в різному значенні. Так, Лейбніц розумів під сприйняттям смутне мислення, або мислення на низькому зачатковому ступені розвитку. Давид Юм вживає слово сприйняття (perception) як рівнозначуще із словом відчуття (sensation); по Канту сприйняття предметів обумовлено дією розуму, що зв’язує певним способом різноманітний ззовні даний матеріал відчуттів. Цей останній погляд в тих або інших видозмінах зробився пануючим в новітній психології і гносеології, яка під сприйняттям розуміє власне пізнавання того, що дано у відчутті.

Трансцендентальний ідеалізм. Вчення Канта. Заслуга вивільнення з цього порочного круга належить німецькому філософові Канту. Він показав, що чистий досвід неможливий, бо досвід припускає наявність деяких основних ідей, що містяться у нашому розумі. Кант назвав ці категорії (найосновніші ідеї ідей) апріорними (тобто незалежними від досвіду) формами пізнання – у відмінності від матеріалу пізнання, який завжди, - досвідченого походження. Формами пізнання є, по Канту, простір, час і категорії розуму, з яких найбільш суттєві категорії субстанциональности і причинності. Отримуваний з досвіду матеріал чисто суб’єктивних відчуттів придбаває, завдяки апріорним категоріям, характер впорядкованості. Саме завдяки апріорності простору, часу і причинності (так само як і інших категорій), знання має об’єктивне значення. «Наш розум диктує закони природі». Але це можливо лише у тому випадку, якщо природа не є дійсність, як вона існує сама по собі, – якщо вона є не річ в собі, а явище. Та впорядкованість і закономірність, які ми сприймаємо в явищах, є продуктом закономірної активності нашого власного духу.

При цьому реальність як річ у собі, по Канту, не може бути пізнанна. Вона – трансцендентна. Нашій свідомості первинно дан лише сирий матеріал відчуттів. Він упорядковується, внаслідок чого виникає світ явищ або феноменів, який дан нам у досвіді і вивчається науками. Поняття «явища» може наштовхнути на думку, що в явищах ми пізнаємо все ж щось від трансцендентної реальності – речі у собі. Але, згідно кантівської гносеології, «річ у собі» абсолютно непізнанна.

Ірраціонализм. У філософії було багато спроб здолати і «виправити» Канта. Гносеологія Бергсона носить дуалістичний характер. Він розрізняє два основні типи знання: розсудливе та інтуїтивне. У протилежність розуму, ірраціональна інтуїція проникає у суть речей, забезпечуючи пізнання кантівської «речі у собі». Інтуїція здатна схоплювати індивідуальне, вона органічна і динамічна. Вона схоплює предмет в його цілісності, неповторній індивідуальності, мінливості.

У ХХ столітті виникає позитивізм як філософський напрям, який встановлює пріоритет наукового (позитивного) знання. Найбільшу популярність О. Конту приніс «Курс позитивної філософії». Конт розглядав позитивізм як середню лінію між емпіризмом (матеріалізмом) і містицизмом (ідеалізмом) : ні наука, ні філософія не можуть і не повинні ставити питання про причину явищ, а тільки про те, "як" вони відбуваються. Відповідно до цього наука, по Конту, пізнає не суть, а тільки феномени. У вченні про три стадії інтелектуальної еволюції людства Конт виходить з того, що на першій, теологічній, стадії усі явища пояснюються на основі релігійних представлень; друга, метафізична, стадія носить характер критичною і в чомусь руйнівної сили, що готує позитивну, або наукову, стадію, ніякій виникає наука про суспільство, сприяюча його раціональній організації. Соціологічна доктрина Конта грунтується на ідеї про те, що соціологія є "соціальна фізика", яка застосовує принципи "порядку" і прогресу.

У логічному позитивізмі розглядається проблема співвідношення мови і реальності. Зокрема Л. Витгенштейн висунув концепції атомарних вызсказываний, в яких фіксується об'єкти, а також розуміння значення висловлювань як сукупності конвенцій (угод).

У критичному раціоналізмі розглядається проблема виникнення і розвитку наукового знання. Одна з центральних проблем філософської науки, згідно Карлу Попперу, полягає в знаходженні критерію демаркації між наукою і ненаукою, в якості якого він запропонував принцип фальсифицируемости як принциповому спростованню будь-якої наукової теорії. Іншою істотною рисою попперовской концепції зростання наукового знання є антииндуктивизм: він різко критикує пізнавальну значущість індукції і вважає методом розвитку наукового знання метод висунення нових гіпотез і так далі. Будь-яке наукове знання носить, по Попперу, гіпотетичний, передбачуваний характер, схильно до помилок. Ця теза Поппера про ту, що принциповій схибила людського знання дістала назву фаллибилизма. У кінці 60-х років До. Поппер висунув оригінальну теорію трьох світів : фізичного, ментального і об'єктивного знання, нередукованих один до одного. Постулювавши існування третього світу, Поппер пропонує своє рішення однієї з кардинальних філософських проблем визначення об'єктивного характеру людського знання.

Имре Лакатос – автор теорії і методології науково-дослідних програм, у рамках яких, услід за Карлом Поппером, розвинув принцип фальсифікації до міри, названої їм витонченим фальсификационизмом. Теорія Лакатоса спрямована на вивчення рушійних чинників розвитку науки, вона продовжує і в той же час оспорює методологічну концепцію Поппера, полемізує з теорією Томаса Куна.

Лакатос описав науку як конкурентну боротьбу «науково-дослідних програм», що складаються з «жорсткого ядра» апріорі прийнятих в системі фундаментальних допущень, що не можуть бути спростованими усередині програми, і «запобіжного поясу» допоміжних гіпотез ad hoc, видоизменяющихся і що пристосовуються до контрприкладів програми. Еволюція конкретної програми відбувається за рахунок видозміни і уточнення «запобіжного поясу», руйнування ж «жорсткого ядра» теоретично означає відміну програми і заміну її іншій, що конкурує.

Головним критерієм науковості програми Лакатос називає приріст фактичного знання за рахунок її сили, що передбачає. Поки програма дає приріст знання, робота ученого в її рамках «раціональна». Коли програма втрачає силу, що передбачає, і починає працювати тільки на "пояс" допоміжних гіпотез, Лакатос наказує відмовитися від її подальшого розвитку. Проте при цьому вказується, що в окремих випадках дослідницька програма переживає свою внутрішню кризу і знову дає наукові результати; таким чином, «вірність» ученого обраній програмі навіть під час кризи визнається Лакатосом «раціональною».

 

3. Проблема істини: класична парадигми (коресподенції та відповідності), критерії істини (ейдичний зразок, сенсорний досвід, практика); некласична парадигма: деотологізація (цінність, феномен мови, конструкт); постмодерн: ігри істини.

Трактування істини у класичній філософії: оформляється дві принципово альтернативні парадигми трактування істини – 1-ґрунтується на принципі кореспонденції як відповідності знання об’єктивному положенню справ наочного світу (Арістотель, Ф. Бекон, Спіноза, Дідро, Гельвециі, Гольбах, Фейєрбах та ін.), 2 – на принципі відповідності знання іманентним характеристикам ідеальної сфери: змісту Абсолюту (Платон, Гегель та ін.), природженим когнітивним структурам (Августин, Декарт, кембріджські платоніки), самоочевидності раціоналістичної інтуїції (Теофраст), плотським відчуттям суб'єкта (Юм), апріорним формам мислення (Кант), цільовим установкам особи (прагматизм), інтерсуб’єктивним конвенціям (Пуанкаре) і ін.

Основні проблеми:

Проблема критерію істини, трактування якого відповідало прийнятому визначенню істини: 1 – від ейдотичного зразку у Платона до Божої Мудрості у Хоми Аквинського, з одного боку, 2 – від індивідуального сенсорного досвіду у Берклі до 3 – суспільно-історичної практики у Маркса;

Співвідношення істини з помилкою і абсолютною істиною з істиною відносною (практично універсальній є модель руху до абсолютної істини за допомогою істин відносних: асимптотичного або фінального);

Відношення фактичної і логічної істини. Тобто характеру відношення знання до реальності.

У некласичній філософії відбувається свого роду деонтологизація істини, яка позбавляється об’єктивного статусу і мислиться як форма психічного стану особи (К’єркегор), як цінність, яка «не існує, але значить» (Ріккерт і в цілому Баденськая школа неокантіанства), феномен метамови формалізованих систем (Тарський), спекулятивний ідеальний конструкт (Н. Гартман) та ін.

У контексті філософії життя і філософської герменевтики, дистанцируючих пояснення і розуміння як когнітивні стратегії, що взаємно виключають, феномен істини виявляється принципово несумісним з науковим номотетичним методом (Гадамер) і реалізує себе суто у контексті мовної реальності, що практично трансформує проблему істинності у проблему інтерпретації. Паралельним вектором некласичного трактування істини виступає позитивізм, у контексті якого істина також потрактує як феномен суто мовного ряду, конституюючись у контексті проблеми веріфицируємості.

У філософії постмодернізму проблема істини є фактично не актуальна, оскільки як єдиної і граничної наочності у постмодерністській філософії виступає текст, що розглядається як самодостатна реальність зовні співвідношення з позамовної реальністю «означаємого». У філософському просторі постмодернізму здійснюється теоретичний зсув, що привів до акцентуації питання «про форми дискурсивних практик, що артикулюють знання» (Фуко). Концепція істини артикулює у постмодерністській концепції дискурсу як концепція «ігор істини». Концепт «ігор істини», запропонований Фуко, виступає як понятійна структура, що фіксує в своєму змісті підсумок радикального перегляду філософією постмодернізму класичних уявлень про істину.


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 3. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ.
 4. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 5. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха
 6. Антропологічний матеріалізм та психологічний аналіз сутності релігії Л.Фейєрбаха
 7. Артеріальний пульс, основні параметри
 8. Астросоціологічний парадокс
 9. Базові напрями організації захисту інформації ІКСМ.
 10. Банківська система та її основні функції
 11. Банківська система України і напрями її розвитку
 12. Біологічний захист.
Переглядів: 1902

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Свідомість і мова | Класичний екзерсис як комплекс вправ. Складові частини уроку класичного танцю.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.