Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Дайте визначення поняттю «жанр». Схарактеризуйте дві основні тенденції в розвитку жанрової системи

Теорія журналістики, як і будь-яка інша наука, класифікує той матеріал, який вона вивчає. І різноманіття журналістки матеріалів обумовлює необхідність поділу на жанри.
Жанром називають стійку форму журналістського твору. Жанр тримається на трьох основах: предмет, функція і метод. І кожен жанр працює з певним типом життєвого матеріалу.
Предмет.Жізненний матеріал, який потрапив в поле зору журналіста - це і є предмет, одна з найважливіших основ жанру.
Функція.Вторая складова поняття "жанр" - це функція, тобто каую мету переслідує журналіст, створюючи свій твір, яка функціоанльная обгрунтованість матеріалу.Наприклад, стаття спеціалізується на постановці та вирішенні проблем, пошуку відповідей на питання "що робити"? Функції інших жанрів розподіляються таким чином, що з їх допомогою забезпечується вирішення найбільш поширених завдань.Замітка повідомляє новини і відповідає на питання "що відбувається?", Репортаж показує як це відбувається, а в інтерв'ю головним є думка.
Метод.Последняя складова жанру - це метод роботи з інформацією. Наприклад, якщо мова йде про інформаційні жанрах, то це можуть бути такі методи, як:
-спостереження
-вивчення документів
-расспрашіваніе
Журналісти-практики часто використовують у своїй роботі багато різних жанрів.Досить буде відкрити будь-яку газету і там можна буде знайти і репортаж, і замітку, і нарис, і статтю. Суворе поділ за жанрами існує лише в теорії, в основному це стосується інформаційних жанров.Ето обумовлено тим, що багатьом жанрам властиво взаємопроникнення, і на практиці межі між ними часто розмиваються.
Жанр визначає спосіб діяльності журналіста тільки в найзагальніших рисах - мова йде про направлення думки, про "порядок огляду світу", але аж ніяк не про конкретних прийомах і вчинках. Більше того, передбачається, що журналіст, знаючи спільний шлях до мети, неодмінно постарається винайти свій власний хід, дотримуючись тільки основних орієнтирів.

Система журналістських жанрів – складна структура, компоненти якої поєднані за певними ознаками, характеристиками. Специфіка функціонування цієї системи полягає у рухливості, гнучкості, еластичності її елементів, можливості їх переходу та взаємодії. Еволюція, постійні зміни, яких зазнає жанрова система у певні періоди свого розвитку, забезпечується внутрішньою взаємодією її компонентів. Враховуючи властивості журналістської жанрової системи (динамічність, ієрархаїчність, наступність, спадковість, гнучкість, рухомість компонентів тощо), дослідники класифікують, систематизують жанри на групи. На думку Г. Мельник, більшість теоретиків журналістики розробляють класифікацію жанрів, зважаючи на їх стійкі (константні) ознаки, які виводяться з трьох типів відображення дійсності: факто-графічного (емпіричного), дослідницького (теоретичного) та художньо-дослідницького. Це дозволяє говорити про три типи текстів: інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні. Іншими словами, при виділенні трьох груп жанрів – інформаційних, аналітичних та художньо-публіцистичних – можна назвати у кожному випадку одну стійку (домінантну) ознаку: інформаційність, аналітичність, художність журналістського тексту.Підхід до поділу жанрів на три групи (інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні) вважається традиційним у журналістикознавстві. На сучасному етапі, на думку Н. Ходорченко, немає єдиної канонічної жанрової класифікації, і численні спроби у цьому напрямі – свідчення того, що жанрові ознаки ще не викристалізувались у цілком усталену форму, що межі між жанрами (і навіть між жанровими групами) ще не досягли потрібної стійкості.Наприклад, російський учений Л. Кройчик зробив спробу класифікувати наявні в сучасній журналістській практиці тексти за критеріями оперативності, новинності, аналітичності та образності. Дослідник зазначає, що публіцистичний текст обов'язково містить три важливі компоненти: 1) повідомлення про новини чи проблему, що виникла; 2) фрагментарне чи детальне осмислення ситуації; 3) прийоми емоційної взаємодії на аудиторію (логіко-поняттєвий чи поняттєво-образний рівень). У зв'язку з цим тексти можна розбити на п'ять груп: оперативно-новинні (замітка та всі її різновиди); оперативно-дослідницькі (інтерв'ю, репортаж, звіт); дослідницько-новинні (кореспонденція, коментар (колонка), рецензія); дослідницькі (стаття, лист, огляд); дослідницько-образні або художньо-публіцистичні (нарис, есе, фейлетон, памфлет).

Практик-журналіст В. Третьяков стверджує, що історично сформувались і виокремились як найбільш економні та ефективні всього чотири основні (головні) класичні жанри журналістських матеріалів. Це інформація, репортаж, інтерв'ю (інформаційні) та стаття (як коментарний або аналітичний жанр). Усі інші жанри автор називає різновидами попередніх. Український учений О. Чекмишев усі продукти журналістської творчості поділяє на жанри новинної, аналітичної і полемічної, розважальної журналістики та публіцистичні жанри. Виникає питання, а чи не є новинні та аналітичні жанри певною мірою публіцистичними, так само, як публіцистичні твори часто є гостро полемічними.

Таким чином, сучасні підходи щодо упорядкування журналістських жанрів у певні групи характеризуються такими особливостями:

– відсутність єдиного принципу поділу;

– застосування принципу перехресного класифікування;

– виокремлення соціологічних методів збирання інформації як самостійних жанрів;

– тенденції як до спрощення (за В. Третьяковим), так і до надмірного ускладнення (за Є. Проніним, М. Кімом, О. Тертичним, Л. Кройчиком), нагромадження елементів у типологічній структурі жанрів;

– намагання класифікувати всі журналістські тексти, навіть ті, що не вкладаються у межі традиційних жанрів;

– спроба упорядкувати гібридні жанрові форми, що є результатом взаємокореляційних процесів.

Складність упорядкування журналістських матеріалів у єдину типологічну структуру полягає у наявності численних різновидів та модифікацій жанрів. Вони з'являються як наслідок детальної тематичної розгалуженості (наприклад, біографічне портретне інтерв'ю, подорожній нарис, кінорецензія), функціо-нального призначення (хронікальний звіт, звіт-свідчення, інтерв'ю "потік свідомості", пропагандистська стаття), специфіки певного методу збирання та обробки інформації (журналістське опитування, інтерв'ю-анкета, фокусоване інтерв'ю, журналістське розслідування, соціологічний нарис), обсягу тексту (розширена інформація, міні-огляд, звіт короткий та звіт розгорнутий, маленький фейлетон), міжжанрової дифузії та взаємокореляції (звіт-замітка, звіт-нарис, репортаж-зарисовка, репортаж-роздум, репортаж-інтерв'ю, рецензія-діалог, рецензія-лист, рецензія-есе). Таким чином, жанрова система журналістських текстів є динамічною, рухливою, гнучкою та множинною структурою. Саме у цьому і полягає складність її дослідження.

 


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 3. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 4. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 5. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 6. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 7. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 8. III.Цілі розвитку особистості
 9. III.Цілі розвитку особистості
 10. III.Цілі розвитку особистості
 11. IV. Розподіл нервової системи
 12. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
Переглядів: 1380

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Мовне вираження сміхової культури у творчості Остапа Вишні. | Наведіть приклади різних класифікацій жанрів. Яке місце в них відведено сатиричним жанрам?

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.