Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Загальні положення з організації роботи органів досудового слідства, планування та координація їх роботи.

Вступ

Література

Організація взаємодії слідчих підрозділів з іншими підрозділами органів внутрішніх справ України.

Організація взаємодії слідчих підрозділів з іншими підрозділами органів внутрішніх справ України.

Організація роботи слідчого управління ГУМВС, УМВС.

Організація роботи слідчих підрозділів у міськрайорганах внутрішніх справ, органах внутрішніх справ на транспорті.

Загальні положення з організації роботи органів досудового слідства, планування та координація їх роботи.

План лекції

Нормативна:

1. Конституція України: зі змінами та доповненнями : [прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.

2. Про міліцію : закон України від 20 груд. 1990 р. №565-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №4. – Ст. 20 (із змінами і доповненнями).

3. Про звернення громадян : закон України вiд 02 жовт. 1996 р. № 393/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256 (зі змінами та доповненнями).

4. Про об’єднання громадян : закон України вiд 16 черв. 1992 р. № 2460-XII //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504 (зі змінами та доповненнями).

5. Про інформацію : закон України від 02 жовт. 1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650 (зі змінами і доповненнями).

6. Про прокуратуру : закон України вiд 05 лист. 1991 р. № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст.793.

7. Про судоустрій і статус суддів : закон України від 7 черв. 2010 р. № 55/1 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 1. – С. 7, ст. 1900.

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар : / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 781 с.

9. Кримінально–процесуальний кодекс України : за станом на 20 лютого 2012 року / [Електронний ресурс] : Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua.

10. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: указ Президента України вiд 06 квіт. 2011 р. № 383/2011 // Офіційний вісник Президента України. 2011 р. – № 9. – стор. 16. – стаття 536.

11. Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян : указ Президента України від 18 лют. 2002 р. №121 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8, стор. 85 – Ст. 331.

12. Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення: указ Президента України від 13 серп. 2002 р. № 700 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 21. – Ст. 564.

13. Про затвердження Концепції реформування кримінальної юстиції України: указ Президента України від 8 квітня 2008 року №311/2008 // Офіційний вісник Президента України. – 2008. - № 12. – ст. 486.

14. Про План заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи: указ Президента України від 12 січня 2011 року №24/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. - №2. – ст. 185.

15. Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ: постанова Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.1991 р. № 114 // Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. – К., 1993. – С. 438–464.

16. Про затвердження нового тексту Присяги працівника органів внутрішніх справ України: постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1991 р. № 382 / Довідник працівника міліції : У 2–х книгах. – Книга 1.: Законодавчі та інші нормативно–правові акти з питань діяльності органів внутрішніх справ / Довід. видання. – Відп. ред. М. В. Білоконь : Упоряд. С. М. Гусаров, В. Г. Слободянук, С. М. Калюк. – К. : Видавнича компанія «Воля», 2003. – 584 с.

17. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 22 лют. 2001 р. № 185 (зі змінами) // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

18. Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 14 квіт. 2004 р. № 400 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

19. Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 04 жовт. 2003 р. №1155 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

20. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10 жовт. 2004 р. № 1177 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

21. Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів : указ Президента України від 14 квіт. 2004 р. № 434 // Урядовий кур’єр. – 2004. – 19 квітня.

22. Про затвердження Інструкції з проведення комплексних інспектувань та контрольних перевірок органів і підрозділів внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : наказ МВС від 11 січня 2005 р. № 10 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

23. Наказ МВС України від 15 червня 2011 року № 336 «Про проведення екесперементу щодо апробації вертикальної системи підпорядкування слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України. – К. 2011. – 41 с.

Основна:

1. Основи управління в органах внутрішніх справ : навч. посіб. / [О. М. Бандурка, В. М. Бевзенко, В. М. Василенко та ін.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2011. – 591 с. – (Бібліотека слідства та дізнання).

2. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України : [підручник] / О. М.Бандурка. – Х.: Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.

3. Бандурка О. М. Організація діяльності органів внутрішніх справ в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру : [наук.-практ. посібник] / О. М. Бандурка, С. О. Кузніченко. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2000. – 116 с.

4. Венедіктов В. С. Статус працівників органів внутрішніх справ України як державних службовців : наук.–практ. посібник / Венедіктов В. С., Іншин М. І. – Х. : Вид–во Нац. ун–ту внутр. справ, 2003. – 188 с.

5. Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина: монографія / О.В. Негодченко. – Дніпропетровськ : вид. Дніпропетр. ун-ту внутріш. справ, 2003. – 444 с.

6. Усенко В.Ф. Використання інформаційного ресурсу для прийняття управлінського рішення : монографія / В. Ф. Усенко. – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006. – 208 с.

7. Миронюк Р.В. Органи внутрішніх справ як суб’єкти виконавчого провадження у справах про адміністративні правопорушення : навч. посібн. / Р.В. Миронюк, С.Т. Гончарук. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 96 с.

8. Білоконь М.В. Державне управління у сфері охорони громадського порядку : монографія / М.В. Білоконь. – Х.: НУВС, 2004. – 700 с.

Додаткова:

1. Про державну службу : закон України вiд 16 груд. 1993 р. № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490 (дійсний до 01.01.2013 р.).

2. Про державну таємницю : закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст.93 (зі змінами та доповненнями).

3. Про засади запобігання і протидії корупції : закон України від вiд 07 квіт. 2011 р. № 3206-VI // Відо­мості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 404.

4. Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18 лют. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

5. Збірник типових і екстремальних ситуацій та алгоритми правильних дій працівників міліції в таких ситуаціях під час виконання службових обов‘язків по охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю. – К. : МВС України, 2000. – 64 с.

6. Куліш А.М. Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України : монографія / А. М. Куліш. – Ч. 1. – Суми, 2007. – 482 с.

7. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні / В.Б. Авер’янов. – К. : «Факт», 2000. – 48 с.

8. Синявська О.Ю. Принципи дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ України / О.Ю. Синявська // Вісник Університету внутрішніх справ. – Х. : ХНУВС, 2000. – Вип.10. – С.88–93.

9. Сашок Л. К. Правоохранительные и судебные органы: [учебник] / Л. К. Сашок. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Юристъ, 2004, – 464 с.

10. Коренев А.П. Основы управления в органах внутренних дел [учебник] / А. Л. Коренев. – М.: МЮИ МВД России, изд-во Щит-М, 1999. – 356 с.

11. Організація судових та правоохоронних органів : навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти / [Марочкін І . Є, Афанасьєв В. В., Бабкова В. С. та ін.] ; за ред. І. Є Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. – Х.: Право, 2000. – 272 с.

12. Організація судових та правоохоронних органів : підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / [Марочкін І. Є., Сібільова Н. В., Тихий В. П.]; за ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. – 528 с.

13. Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / [Ясинюк М. М., Кройтор В. А., Таранушич С. В. та ін.]; за ред. М. М. Ясинюка. – Суми: Видавництво «МакДен», 2008. – 280 с.

14. Ольховський Є. Б. Адміністративно-правові засоби забезпечення громадської безпеки : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. Б. Ольховський. – Х. : ХНУВС, 2004. – 192.

15. Організація управління міськрайлінорганами внутрішніх справ. Методичні рекомендації. – К. : Інспекторське управління Головного штабу МВС України, 2006. – 155 с.

16. Басова Ю. Ю. Контрольно-наглядова діяльність міліції громадської безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Ю. Ю. Басова. – Х. : ХНУВС, 2006. – 20 с.

У розслідуванні кримінальних справ, особливо на початковому етапі, дізнання посідає значне місце, однак основною формою розслідування є досудове слідство, під час якого проводиться всебічне, повне та об’єктивне дослідження обставин справи, виявляються обставини, що як викривають, так і виправдовують обвинуваченого, а також обтяжують або пом’якшують його вину.

Слідство має назву «досудове» тому, що при його провадженні не вирішується питання про винність особи, яку притягнуто до кримінальної відповідальності. Таке слідство ніби передує судовому слідству, яке проводить суд. Лише суд може визнати особу винною у вчиненні злочину, але це не применшує значення досудового слідства. Його якість і повнота є передумовою та необхідною умовою успішного розгляду справи судом.

Основна відмінність між дізнанням та досудовим слідством полягає у тому, що органи дізнання здійснюють переважно оперативнорозшукові заходи, а у разі порушення кримі­нальної справи — слідчі дії, передбачені кримінальнопроцесуальним кодексом України (тобто кримінальнопроцесуальну діяльність), з метою встановлення особи, яка скоїла злочин. Органи ж досудового слідства здійснюють слідство у повному обсязі, починаючи з моменту порушення кримінальної справи або отримання справи від органів дізнання і закінчуючи провадження у справі направленням її до суду або припиненням. При цьому слідчі розслідують злочини лише шляхом провадження слідчих дій, передбачених кри­мінальнопроцесуальним кодексом України, і не здійснюють оперативнорозшукових заходів.

 

 

Організаційна діяльність органів досудового слідства полягає в реалізації комплексу функцій управлінського характеру, які полягають в досягненні науково обґрунтованих цілей органів досудового слідства; розробці структури апаратів органів досудового слідства; плануванні, аналітичній і статистичній роботі органів досудового слідства та координації їх діяльності; управлінні діяльністю підлеглих апаратів і підрозділів з метою виконання завдань органів досудового слідства, їх кадровому та матеріальне забезпечення тощо.

Організаційна діяльність органів досудового слідства спирається на систему її підрозділів, які перебувають між собою у тісному зв’язку, певній підпорядкованості та координації, а також взаємозв’язку з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ. Робота слідчих органів внутрішніх справ залежно від оперативної обстановки і штатної чисельності слідчих підрозділів будується за територіально–зональним або лінійним принципом.

На відміну від організації роботи, процесуальна діяльність слідчих регулюється кримінально–процесуальним законодавством України. Усі рішення щодо спрямування досудового слідства і проведення слідчих дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання згоди прокурора і суду, та несе повну відповідальність за їх виконання. Працівникам інших підрозділів внутрішніх справ забороняється втручатися в процесуальну діяльність слідчих, витребувати та перевіряти кримінальні справи і матеріали, які знаходяться в їх провадженні чи архівах, давати по ним вказівки чи оцінку прийнятим слідчим процесуальним рішенням. Залучення працівників слідчих підрозділів до виконання функцій, не пов’язаних з розслідуванням кримінальних справ, заборонено.

Контроль за діяльністю органів досудового слідства здійснюється:

- керівниками органу внутрішніх справ, органу досудового слідства – за організацією роботи;

- начальниками органу досудового слідства – за процесуальною діяльністю слідчих.

Організація роботи органів досудового слідства передбачає активну участь слідчих у боротьбі зі злочинністю, зміцненні законності і правопорядку шляхом:

- швидкого і повного розкриття та розслідування злочинів, що їм підслідні, і притягнення до відповідальності осіб, які їх учинили;

- вжиття своєчасних заходів для забезпечення відшкодування збитків, завданих злочинними діями;

- встановлення в ході розслідування кримінальних справ причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів, та вжиття заходів щодо їх усунення.

Організація діяльності органів досудового слідства МВС України здійснюється на основі поточного та перспективного планування, поєднання єдиноначальності у вирішенні питань службової діяльності та колегіальності при їх обговоренні, персональної відповідальності кожного працівника за стан справ на дорученій ділянці. Заходи щодо організації слідчої роботи формуються в планах роботи органу внутрішніх справ та слідчого підрозділу. Вони повинні бути максимально наближені до завдань практичної діяльності, розроблятися на підставі її результатів з урахуванням проблем боротьби зі злочинністю і вимог МВС України. Поточні та перспективні плани роботи органу досудового слідства, а також документи, що свідчать про виконання планових завдань (аналізи, зведення, узагальнення, протоколи оперативних нарад тощо), зберігаються в наряді планів роботи.

Зміст планів роботи органів внутрішніх справ і органу досудового слідства складають:

- комплексні заходи, спрямовані на своєчасне реагування на повідомлення про злочини, забезпечення своєчасного виїзду на місця подій слідчо–оперативних груп, зміцнення взаємодії органу досудового слідства з іншими службами, на розкриття злочинів, створення необхідних умов для успішного виконання слідчими покладених на них завдань. Такі заходи визначені Інструкцією з організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події, затвердженою наказом МВС України від 04 жовтня 2003 р. №1155 та Інструкцією про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14 квітня 2004 р. № 400 і ін.;

- конкретні заходи (у необхідних випадках – погоджені з іншими службами), спрямовані на покращення організації роботи слідчих, надання їм практичної допомоги в розслідуванні злочинів, розповсюдженні і впровадженні передового досвіду, підвищення рівня процесуального контролю за діяльністю слідчих, розроблення та вдосконалення тактики і методики розслідування окремих видів злочинів, застосування в практичній діяльності сучасних наукових методів, криміналістичної і оргтехніки, підвищення рівня професійної підготовки слідчих. Перш за все, такі заходи визначені Положенням про основи організації розкриття органами внутрішніх справ України злочинів загальнокримінальної спрямованості, затвердженим наказом МВС України від 30 квітня 2004 р. № 458 та іншими нормативними актами.

Слідчий планує свою роботу таким чином, щоб забезпечити своєчасність необхідних слідчих дій у кримінальних справах, які знаходяться в його провадженні. З цією метою він складає календарний план–графік роботи у справах і матеріалах дослідчої перевірки, а також письмові плани в кожній кримінальній справі.

Аналітична та методична робота органів досудового слідства здійснюється організаційно–методичними управліннями, відділами, відділеннями Головного слідчого управління МВС України, слідчих управлінь ГУМВС, УМВС та керівниками слідчих підрозділів міськрайлінорганів внутрішніх справ України. Вони у межах повноважень, аналізують слідчу практику, організацію та результати діяльності органів досудового слідства, на основі аналізів розробляють і реалізують заходи з підвищення якості та скорочення строків досудового слідства, забезпечення реалізації прав та законних інтересів громадян, належного розгляду їх заяв і звернень; визначають шляхи усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочинів, організують роботу з відшкодування завданих злочинами матеріальних збитків, удосконалення організації діяльності слідчих. Аналітична робота передбачає організацію збору даних, їх обробку і узагальнення, комплексне вивчення стану оперативної обстановки, результатів діяльності органу досудового слідства. Це дозволяє визначити головні проблеми, що виникають в управлінській діяльності, недоліки і причини їх виникнення, слідчі підрозділи або слідчих, які потребують посиленого контролю, надання практичної та методичної допомоги.

Одним із важливих напрямків роботи в органах досудового слідства є здійснення статистичної роботи. Вона полягає у відображенні результатів розслідування в кримінальних справах та їх руху шляхом заповнення відповідних обліково–статистичних документів, карток, формуванні державної статистичної звітності про результати роботи органів досудового слідства, проведенні взаємних звірок з підрозділами інформаційних технологій та використовується для складання аналізів і узагальнень з метою визначення результатів роботи, негативних тенденцій та шляхів їх усунення. Отже, статистична робота органів досудового слідства – планомірний, науково обґрунтований процес збирання офіційної інформації, яка дає кількісну характеристику результатів роботи з розкриття і розслідування злочинів або тих чи інших процесів, що відбуваються під час її проведення, шляхом їх реєстрації за спеціальними програмами, розробленими на основі статистичної методології, тобто сукупності науково обґрунтованих способів, правил і методів статистичного вивчення процесів, які встановлюють порядок збирання, опрацювання і аналізу інформації. Копії статистичних звітів про результати роботи органу досудового слідства за звітний період і кожного слідчого зокрема, інформаційні повідомлення з цих питань на адресу вищих органів долучаються до наряду загального контролю та статистики.

Важливою для органів досудового слідства є методична робота, яка забезпечує актуальність ужитих заходів щодо вирішення основних завдань, покращання якості слідства, підвищення ролі слідчих у розкритті і розслідуванні злочинів, забезпеченні законності. Вона передбачає постійне ведення кодифікації чинного законодавства та систематичне доведення до виконавців його змін шляхом підготовки інформаційних листів, проведення занять, узагальнення судової практики, а також позитивного практичного досвіду в роботі з розслідування кримінальних справ. Задля проведення методичної роботи визначаються і використовуються органи внутрішніх справ, на базі яких проводяться збори, семінари та наради. Методична робота полягає у:

- підготовці якісних методичних документів з максимально повним відображенням у них необхідної інформації, вивченні та ефективному їх використанні в практичній діяльності особовим складом слідчого апарату;

- систематичному виявленні, вивченні та запровадженні прогресивних форм і методів діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України;

- ефективності оперативних нарад та інших організаційних заходів з мобілізації слідчих працівників на виконання головних завдань, опрацювання конкретних рішень і організацію їх виконання;

- впровадженні передового досвіду в роботу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України, який передбачає вивчення, узагальнення та розроблення рекомендацій щодо впровадження нового і позитивного досвіду роботи в практику організації розслідування кримінальних справ, у тому числі передового зарубіжного досвіду;

- розробленні для використання на практиці сучасних методик розслідувань окремих видів злочинів;

- організації та проведення нарад, науково–практичних конференцій і семінарів з проблем досудового слідства;

- підготовці та розповсюдженні відповідних друкованих видань.

Своєчасне виконання зазначених вище заходів забезпечується комплексом організаційних та практичних заходів, спрямованих на якісне виконання вимог та завдань, визначених наказами, рішеннями колегії МВС України, вказівками Міністра внутрішніх справ України і його заступників, доручень та інших директивних документів, які стосуються питань роботи органів досудового слідства й розслідування кримінальних справ. Виконавська дисципліна забезпечується належним рівнем організації роботи слідчих підрозділів, дієвим загальним та процесуальним контролем і сумлінним ставленням працівників до виконання поставлених завдань. Документи нормативного характеру, вказівки вищих органів, матеріали перевірок слідчого підрозділу, листування з іншими державними і правоохоронними органами накопичуються в директивному наряді.

Окремим напрямком в роботі слідчих підрозділів передбачена координація діяльності цих органів. Координація діяльності слідчих підрозділів – це узгоджена, скерована практична робота керівників та працівників цих підрозділів, які у межах повноважень здійснюють контрольні функції та координують розслідування злочинів, що підслідні слідчим органів внутрішніх справ та носять міжрегіональний і міжнародний характер, створюють у необхідних випадках міжрегіональні слідчі групи. Координація в організації взаємодії слідчих органів внутрішніх справ України з підрозділами, які проводять оперативно–розшукову, експертно–криміналістичну діяльність, дізнання, та органами прокуратури, іншими правоохоронними органами, міністерствами, установами і організаціями забезпечується:

- внесенням керівництву МВС, ГУМВС, УМВС пропозицій слідчих управлінь, спрямованих на покращання організації слідчої роботи і взаємодії з іншими структурними підрозділами;

- якісною підготовкою матеріалів з проблемних питань діяльності органів досудового слідства та їх обговоренням на колегіях МВС, ГУМВС, УМВС, спільних колегіях і оперативних нарадах з іншими правоохоронними органами та прийняттям конкретних і ефективних рішень;

- реагуванням на факти втручання в процесуальну діяльність слідчих або залучення їх до виконання функцій, не пов’язаних із розкриттям і розслідуванням злочинів;

- своєчасним і принциповим реагуванням на подання прокурорів і окремі ухвали судів за фактами порушень законодавства та вжиттям невідкладних заходів щодо усунення виявлених недоліків;

- дотриманням вимог наказів МВС України від 08 вересня 2005 р. № 760 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України у виявленні, документуванні та розслідуванні злочинів у сфері економіки» та від 07 вересня 2005 р. № 777 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України на стадіях документування злочинних дій, реалізації оперативних матеріалів, розслідування кримінальної справи та її розгляду в суді».

 


Читайте також:

 1. B грудини зі здавленням чи пораненням органів.
 2. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 3. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 4. II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 7. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 8. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 9. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 10. PR-відділ організації: переваги і недоліки
 11. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 12. VII. Прибирання робочих місць учнями (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговими.
Переглядів: 1105

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Система органів досудового слідства | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.