Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності

Вступ

Платон

Зміст

ЛЕКЦІЯ

За ознакою складність випадку

У наступні два - три роки після прийому можна виділити такі

Положення про ПС

ЗАВДАННЯ ДО ЛЕКЦІЇ

1. Назвіть основний документ необхідний соціальному працівнику при створені ПС?

2. Дайте сучасне визначення поняття "прийомна сім'я":

а) сім′я утворена в результаті прийняття на виховання дитини, що позбавлена батьківського піклування.

б) сім'ї, у яких дитина виховується за участю мачухи або вітчима.

в) ПС – це соціальний інститут, який забезпечує виховання дітей, вилучених із кризових сімей по причині загрози для їхнього здоров'я й життя.

г) Одна з форм влаштування дітей, що залишилися без опіки батьків, на виховання в сім'ї;

д) прийомна сім'я - це сім'я, утворена в результаті прийняття на виховання подружжям або окремими особами, що не знаходяться в шлюбі, дитини (дітей), що залишилася без піклування батьків.

3. Перерахуйте етапи розвитку сімейної системи протягом року після прийому:

§ "орієнтування" (взаємне навчання - 2 міс);

§ "напруга" (переважання емоціонального дискомфорту- від трьох до восьми міс);

§ "відвернення" (переважання негативного ставлення до прийомних дітей - вісім - десять міс.) або перша криза "системної перебудови"

§ "штиль" (усвідомлення взаємного зв'язку або причетності -11-24 міс);

§ "депресія" (поступове усвідомлення проблем, пов'язаних з прийманням - 24-30 міс.) або другої кризи системної перебудови;

§ "прийняття проблем" (прийняття нової сімейної ідентичності й завершеності).

 

4. Які за певними ознаками бувають прийомні сім′ї?

Відповідно до міжнародної практики класифікувати прийомні сім'ї можна за такими ознаками:

- вік прийомної дитини;

- термін перебування дитини в прийомній сім'ї;

- кількість прийомних дітей;

- складність випадку.

За ознакою вік дитини прийомні сім'ї спеціалізуються на вихованні дітей:

- раннього віку (до 3-х років);

- дошкільного віку (від 3 до 7 років);

- молодшого шкільного віку (від 7 до 12 років);

- старшого шкільного віку (від 11 до 18 років).

За ознакою термін перебування дитини в сім'ї можна виділити:

- прийомні сім'ї "невідкладного влаштування"

- прийомна сім'я тимчасового влаштування (дитина влаштовується на певний термін.

- довготривалого перебування

- перехідного поселення

- з особливими потребами;

- важкохворих;

- ВІЛ-інфікованих;

- які мають хімічні залежності;

- випускників інтернатних закладів;

- дітей разам з їхніми неповнолітніми матерями.

 

Тема № 2: ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Час 2 години.

 

Підготувала:

старший викладач кафедри

Матієнко Т.В.,

викладач кафедри

Пасько О.М.

 

Розглянуто на засіданні

кафедри юридичної психології

та педагогіки

«___» ______________ 2009 р.

Протокол № _____

 

 

Одеса 2009


1. Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності.

2. Зміст юридичної діяльності.

3.Юридична діяльність та професійна діяльність юристів.

4. Професія «юрист»: поняття, загальні ознаки. Професіоналізм юриста.

5. Внесок римських юристів у світову юридичну теорію та юридичну практику.

 

Ключові поняття: юридична діяльність, юридичні справи, юридичні документи, правове виховання, правове навчання, суб’єкт юридичної діяльності, об’єкт юридичної діяльності, функції юридичної діяльності.

Мета лекції:розкрити сутність поняття юридична діяльність; ознайомити з зі змістом юридичної діяльності, об’єктом, суб’єктом та функціями юридичної діяльності; виховувати професійно-важливі та моральні якості.

 

Література:

1. Алексеев С:С. Введение в юридическую специальность. — М.: Юрид. лит. 1976.

2. Аннзрс 3. История европейского права./Пер. со швед. - Ин-т Европы. -М.: Наука, 1996.

3. Бризгалов І.В. Юридична деонтологія (стислий курс лекцій), Київ, МАУП. -1998.

4. Горшенев В.М., Бенедик И.В. Юридическая деонтология. Учеб. пособие. К„ 1988.

5. Дождев Д.В. Римское частное право. М.: Изд-во НОРМА, 1996.

6. Коваль Н.В. Введение в юридическую специальность (деонтологический аспект): Курс лекций. — Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 1998.

7. Сливка С.С.: Підручник. – Вид. 3-тє перероб. і доп. – К.: Атіка, 2006. – 296 с.

8. Скакун О.Ф., Овчаренко И.Н. Юридическая деонтология: Учебник. Под ред. проф. Скакун О.Ф. – Х.: Основа, 1999. – 304 с.

9. Скакун О.Ф. Учебник. Издание 2-е, с изменениями и дополнениями. – Харьков: Эспада, 2006. – 384 с.

10. Шмоткін О.В. Юридична деонтологія. К.: МИТУ. 1995.
<<Я вижу гибель того государства, где закон не имеет сили и находится под чьей-то властью. А там, где закон
властелин над правителями, а они его раби, я вижу спасение государства и все блага, которые только могут дарить государствам боги».

Будь-яка діяльність, що відбувається в соціальному середовищі та має певну спрямованість, повинна розглядатися не тільки з точки зору її змістовності або середовища, в якому здійснюється, а ще й з інших боків - наскільки це може її охарактеризувати як соціальне явище та визначити практичну цінність для певної групи суб'єктів (суспільства в цілому). Тому, характеризуючи юридичну діяльність, необхідно мати на увазі, що вона відбувається в досить специфічному соціальному середовищі, впливає лише на ті об'єкти, що знаходяться під захистом права як певна система соціальних цінностей. В процесі вивчення юридичної діяльності необхідно звернути увагу й на те, що серед всіх інших форм прояву соціальної діяльності юридична діяльність набула цілого ряду ознак, які дозволяють виділити її в окремий напрям або вид соціальної. Таким чином здається можливим встановити взаємодію та причинні зв'язки між окремими видами соціальної діяльності, де юридична має форми свого прояву. Юридична діяльність, окрім того, є явищем правового походження. Тому поряд із визначенням взаємозв’язків з іншими соціальними явищами необхідно особливу увагу приділити зв'язку з явищами правової системи (правові відносини, законність, система законодавства тощо).

Не менш важливим питанням, у зв'язку з проблемою причинних зв'язків, залишається питання про напрям впливу юридичної діяльності на окремі сфери соціального середовища, в яких виявляється сутність, практична цінність та спрямованість юридичної роботи. Такі напрями впливу прийнято називати функціями. Дійсно, якщо вивчається соціальне явище динамічного походження, то одним із важливих аспектів його вивчення буде аспект функціонування, тобто функції.

Визначення різноманітних компонентів, які значною мірою обумовлюють порядок здійснення, ефективність, спрямованість та причинність юридичної діяльності, дає змогу говорити про існування певної системи юридичної діяльності, що нагадує цілий комплекс найрізноманітніших теоретичних напрямів осмислення явища, складає комплексне уявлення про предмет вивчення. Це, наприклад, визначення форм, методів, об'єктів, елементів змісту юридичної діяльності та деяких інших компонентів системного підходу.

3 точки зору соціальної ролі або способу прояву в науковій літературі юридична діяльність розглядається в різних аспектах, що підкреслює її багатоплановість та складний характер. Так, юридичну діяльність можна розглядати як правову форму соціальної діяльності, як інструмент соціального управління, як зміст правових відносин або правопорядку, як системоутворюючий фактор правової системи, як спосіб втілення правових норм у реальну площину життя.

Однак, для поглибленого ознайомлення, навіть в межах навчального курсу, достатньо висвітлення лише основних аспектів, які матимуть не тільки теоретичне, а ще й практико-прикладне значення. Для майбутнього працівника правової сфери необхідно мати загальнотеоретичні знання про поняття юридичної діяльності, її основні ознаки, види, функціональне значення. Слід також відрізняти юридичну професію від всіх інших, що дає можливість професійної орієнтації, характеризувати окремі юридичні спеціальності та передбачати тенденції розвитку професії юриста.

Нами вже було визначено, що юридична діяльність відбувається в особливому середовищі - в суспільстві, яке характеризується своєю неоднорідністю, що дає підстави здійснювати надалі видову класифікацію юридичної діяльності.

Соціальне походження та соціальна обумовленість юридичної роботи дають можливість говорити про її об'єктивну необхідність та практичне значення, завдяки чому суспільством задовольняється цілий ряд специфічних потреб та інтересів, які безпосередньо ґрунтуються на праві. Цікаво, що само право як явище за ознаками свого походження, розвитку, існування та реалізації також має об'єктивний характер і з такою ж самою об'єктивністю, з якою воно існує в системі соціальних зв'язків, передбачає існування цілої армії фахівців права, які стоять на захисті його нормативів і створюють всі можливі умови для їх ефективної реалізації. Таким чином, складається відокремлена сфера діяльності суспільства, що обумовлена фактором об'єктивного існування засобів регламентації суспільного життя, в тому числі і правових. Цю ситуацію слід розглядати як потребу суспільства, життєво важливий інтерес, на реалізацію якого воно спрямовує свій юридичний потенціал.

Виходячи із вище зазначеного і використовуючи рівень філософського осмислення проблеми, юридичну діяльність слід розглянути як різновид соціальної діяльності, яка є більш узагальнюючим поняттям по відношенню до юридичної.

Соціальна діяльність визначається як спосіб організації та існування соціального організму, в процесі чого, шляхом перетворення та споживання оточуючого світу відбувається задоволення життєвих потреб та інтересів соціальних суб'єктів.

Слід враховувати, що життєві потреби та інтереси суспільства досить різноманітні, виходячи із його багаторівневої структурної організації та неоднорідності складу, а це, в свою чергу, передбачає відповідну кількість різноманітних засобів та дій, які б задовольняли соціальний інтерес.

Тому, поряд з юридичною діяльністю існують виробнича, духовна, культурно-виховна, політична, організаційно-управлінська, дослідницька та інші види соціальної діяльності. Спробуємо пояснити деякі з названих видів. Соціальний організм - дуже складна система, яка не може функціонувати без наявності системоутворюючого фактора, тому організаційно-управлінська робота, як вид соціальної діяльності отримує в цій потребі своє обґрунтування. Не може обійтись суспільство і без фактору матеріального забезпечення, що є життєво важливою потребою, для задоволення якої здійснюється виробнича діяльність. Так, в процесі матеріального виробництва створюються предмети одягу, продукти харчування, технічні прилади, знаряддя праці, які задовольняють відповідну категорію потреб.

Інтерес суспільства в організації і забезпеченні більш високого рівня життя вимагає від його членів поглибленого вивчення факторів, що допомагають досягти поставленої мети, визначення тенденцій та закономірностей розвитку суспільства, прогнозування шляхів його розвитку на майбутнє. Такі соціальні потреби обумовили наявність дослідницького виду соціальної діяльності, а разом із нею і відповідну категорію людей - вчених, які здійснюють науково-дослідницьку роботу.

Але існує ще одна досить важлива потреба суспільного існування, яка передбачає наявність фактору регламентації діяльності всіх учасників суспільних відносин, виходячи з їх соціального стану, можливостей забезпечення інтересу тощо. Така потреба соціального життя об'єктивно викликає необхідність існування права, а разом з ним і всієї системи супутніх механізмів, засобів та явищ, які забезпечують функціонування та розвиток права. Це означає, що без діяльності юридичних установ, юристів, без запровадження правових інститутів та процедур право в умовах суспільства функціонувати не може. Юридична діяльність, таким чином, націлюється на об'єкт права, чим і забезпечує його функціонування, регулятивний вплив на суспільні відносини, задовольняє соціальну потребу регламентації (нормування, узгодження, впорядкування).


Читайте також:

 1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 2. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 3. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 4. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 7. Автоматизація метрологічної діяльності
 8. АДАПТАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ДО М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 9. Адвокатська діяльність
 10. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 11. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 12. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики.
Переглядів: 2948

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття та завдання соціального супроводу | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.