Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПК

План

СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ФАЙЛОВА СИСТЕМА.

Лекція № 3

Список рекомендованої літератури

1. Большая психологическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. – 544 с.

2. Загальна психологія: Навч. посібник / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2005. – 464 с.

3. Загальна психологія: Підручник для студентів вищ. навч. закладів / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко. За заг. ред. С.Д. Максименка. – К.: Форум, 2000. – 543 с.

4. Казаков В.Г., Кондратьева Л.Л. Психология: Учебн. для индустр.-пед. техникумов. – М.: Высшая шк., 1989. – 383 с.

5. Кондаков И.М. Психология. Иллюстрированный словарь / И.М. Кондаков. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: ПРАЙМ- ЕВРОЗНАК, 2007. – 783 с.

6. Короткий психологічний словник / За ред. проф. В.І. Войтко. – К.: Вища школа, 1976. – 191 с.

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – 3-є вид., випр. – К.: Вища шк., 2004. – 487 с.

8. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005. – 583 с.

9. Маркосян А.А. Физиология. – М.: Медицина, 1975. – 351 с.

10. Немов Р.С. Психология: Ученик для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3-х кн. – Кн. 1: Общие основы психологии. – М.: Владос, 2001. – 688 с.

11. Общая психология. Курс лекций / Сост. Е.И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995. – С. 81-86.

12. Общая психология: Учеб. для студ. пед. ин-тов / А.В. Петровский, А.В. Брушлинский, В.П. Зинченко и др.; Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1986. – 464 с.

13. Психологія: конспект лекцій для студентів: Метод. посіб. / Мартинюк І.А., Полозенко О.В., Стахневич В.І. та ін. – К.: НАУ, 2006. – 80 с.

14. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Брусенко. – К.: ІНКОС, 2005. – 352 с.

15. Психологія / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.

16. Современный психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРО-ЗНАК, 2007. – 490 с.

17. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. 100 экзаменационных ответов по психологии. – Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ», 2001. – 256 с.

18. Шостак В.І. Природа наших відчуттів. – К.: Рад. шк., 1989. – 118 с.

 

1. Програмне забезпечення ПК:

a) системне програмне забезпечення;

b) прикладне програмне забезпечення.

2. Операційні системи:

a) призначення та основні функції ОС;

b) класифікація операційних систем.

3. Інтерфейс.

4. Файлова система:

a) поняття файлу;

b) поняття каталогу.

1. Програмне забезпечення (від англ. software) – сукупність всіх програм і документації.

Операційні системи – це комплекс програм, що організовують діалог з користувачем, здійснюють управління комп’ютером, його ресурсами, запускають інші програми на виконання.

Для роботи на сумісних комп’ютерах найчастіше використовується:

· ОС Windows NT, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 фірми Microsoft;

· операційні системи UNIX, Linux та інші UNIX-подібні системи для роботи у мережах.

Системи програмування – це системи для розроблення нових програм конкретною мовою програмування.

Системи програмування призначені для полегшення та для часткової автоматизації процесу розробки та відлагодження програм. Основними компонентами цих систем є транслятори з мов високого рівня, наприклад, Паскаль, Сі, Бейсик, Delphi та ін. Особлива роль належить Ассамблерам. Програму мовою Ассамблера називають машинно-орієнтованою. Мовою Ассамблера користуються, як правило, системні програмісти.

Сервісні програми (утиліти, драйвера) – програми операційної системи, які керують роботою окремих зовнішніх (периферійних) пристроїв.

Утиліти дозволяють, наприклад, перевірити інформацію у шістнадцятковому коді, яка зберігається в окремих секторах магнітних дисків; організувати виведення на принтер текстових файлів у визначеному форматі, виконувати архівацію та розархівацію файлів та ін.

Операційна оболонка (оболонки користувача, програми-оболонки) – це спеціальна програма (надбудова над ОС), що дозволяє просто і наочно виконувати команди операційної системи завдяки покращеному інтерфейсу.

Оболонка показує на екрані які команди ОС можна виконувати в даний момент.

Оболонки ОС суттєво полегшують користувачу роботу на комп'ютері. При використанні оболонок не треба запам'ятовувати багато команд ОС та вводити їх вручну з клавіатури.


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. II.1 Програмне забезпечення
 3. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 4. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 5. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 6. Аналіз програмного забезпечення з управління проектами.
 7. Апаратне забезпечення USB
 8. Апаратне забезпечення мереж
 9. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань.
 10. Біохімічний контроль за розвитком систем енергозабезпечення
 11. Будинків іспоруді забезпечення нормальних умов їх будівництва й експлуатації
 12. В залежності від мети та характеру угоди, які лежать в основі випуску векселів, а також їх забезпечення розрізняють комерційні, фінансові та фіктивні векселя.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Список використаної літератури | Український мовленнєвий етикет у професійній сфері

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.