Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ІІ. Колізійні питання щодо трудових правовідносин.

І.Колізійні питання щодо спадкового права.

Дніпропетровськ - 2013

ТЕМА № 7 Колізійні норми спадкового та трудового права

ЛЕКЦІЯ

Принципи інноваційної діяльності

Серед принципів інноваційної педагогічної діяльності науковці традиційно визначають такі.

Гуманізація навчально-виховного процесу у школі. Цей принцип передбачає пріоритет завдань самореалізації особистості кожного учня створення умов для вияву обдарованості і талантів, формування гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої.

Науковий, світський характер навчання, що виявляється

практично у прагненні вчителя показати загальну логіку науки, що є ґрунтом навчальної дисципліни,

Єдність національного і загальнолюдського компонентів культури — формування національної свідомості, любові до рідної землі і свого народу; володіння українською мовою, використання усіх її багатств і засобів у мовній практиці, прищеплення шанобливогоставлення до надбань культури, історичної спадщини, традицій і звичаїв народів, що населяють Україну, оволодіннянадбанням і критичне осмислення світової культури. Демократизація виховання– розвиток різноманітних форм співробітництва, встановлення довіри між вчителем і учнем, організація педагогічного спілкування на основі взаємоповаги, розуміння запитів, потреб та інтересів кожної особистості.

Пріоритет інтелектуальної і моральної спрямованості змісту навчання і виховання , професійного спрямування.

Поєднання активності, самодіяльності і творчої ініціативи учнів, з вимогливим керівництвом вчителя. Урахування у навчально-виховному процесі індивідуальних, вікових особливостей учнів.

 

з дисципліни «Міжнародне приватне право»

(2 години)

 

Для студентів ННІ права


Лекцію підготував старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Лежнєва Т.М.

 

Рецензенти:

 

Зуєв В.А. – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії митної служби України.

 

Біла О.А. – директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Алібі».

 

Лекція обговорена та схвалена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін, протокол № 1 від 23 серпня 2013р.


 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

 

РЕКОМЕНДОВАНА Література:

1. Конвенція про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних та кримінальних справ від 22 січня 1993р. (м. Мінськ).

2. Конвенція питань цивільного процесу від 01.03.1954 р.

3. Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15 листопада 1965 року.

4. Конвенція про отримання а кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18 березня 1970 року

5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV

6. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963.№ 1501-VІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1963, N 30, ст. 464

7. Закон України “Про нотаріат” від 02.09.93 р. № 3425-ХІІ // Відомості Верховної Ради України – 1991 - № 25 – ст. 281

8. Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 4 лютого 1994 р. №23 // Відомості Верховної Ради. – 1994. - N 23. - ст.161

9. Про міжнародне приватне право : Закон України від 23 червня 2005 року N 2709-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 32. - ст.422.

10. Указ Президента України „Про Консульський статут України” від 02 квітня 1994 р. № 127

11. Ануфриева Л.П. Международное частное право: Учебник в 3-х томах. – М. Изд-во БВК, 2000-2001гг.

12. Баратянц Н.Р., Бардина М.П., Богуславський М.М., Довгерт А.С. та ін.: Международное частное право: современные проблеммы. – М.: ТЕИС, 1994.-507с.

13. Бекяшев К.А., Ходаков А.Г.: Международное частное право. Сборник документов. – М. БЕК, 1997.-973с.

14. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Междунар. отношении, 1997. – 416 с.

15. Богуславський М.М. Міжнародне приватне право. – М., Юрист, 2000.

16. Данилькевич Н.И., Федоров О.Н. Международное частное право: Учебное пособие. – Днепропетровск, Арт-Пресс, 1999.

17. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001.

18. Кібенко Е.Р. Международное частное право: Учебно-практическое пособие. – Х.: Эспада, 2003.

19. Международный коммерческий арбитраж в Украине.: Законодательство и практика. Под общ. Ред. И.Г. Побирченко. – науч.-практ. Изд. – К.: Изд. Дом “Ин Юре”;2000.

20. Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону / За ред.. доктора юридичних наук, проф. А.Довгерта. – Х.: ТОВ «одісей», 2008. – 352 с.

21. Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. – К., Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.

22. Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За ред. С.Г. Кузьменко – К., «Центр учбової літератури», 2010. – 316 с.

23. Міжнародне приватне право: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / за ред. Проф. В.П.Жушмана та доц. І.А.Шуміло. – Х.: Право, 2011. – 320с.

24. Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс. – М. Изд-во “Дело”. 2001г. 504с.

25. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: Підручник. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: Атіка, 2009. – 500с.

26. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Практикум з курсу «Міжнародне приватне право»: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2007. – 312с.

27. Фединяк Т.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. – К., Юрінком Інтер, 2000 р.

28. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – 608 с.


МЕТА ЛЕКЦІЇ:

Мета цієї лекції – ознайомитися з колізійними нормами міжнародного приватного права щодо спадкового та трудового права


Читайте також:

 1. IV. Питання самоконтролю.
 2. V. Питання для самоконтолю
 3. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 4. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 5. А.1 Стан , та проблемні питання застосування симетричної та асиметричної криптографії.
 6. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 7. Аналіз трудових ресурсів на підприємстві.
 8. Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.
 9. Аудит використання трудових ресурсів і розрахунків з оплати праці
 10. Баланс трудових ресурсів
 11. Бесіда за запитаннями.
 12. Блок 6. Соціально-психологічний клімат у трудових колективах.
Переглядів: 669

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Компоненти готовності майбутнього вчителя початкових класів до застосування інноваційних педагогічних технологій. | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.