Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Завдання для шостого питання

Завдання для четвертого питання

4.1 Класифікація електричних печей.

4.2 Конструкція сталеплавильної електродугової печі. Загальні відомості.

4.3 Вихідні матеріали і технологія плавки в електродугової печі.

4.4 Охарактеризувати спосіб виплавки сталі в електропечах з повним окисленням домішок.

4.5 Охарактеризувати спосіб виплавки сталі в електропечах методом переплаву.

4.6 Дати характеристику способу виплавки електросталі в дугових печах з кислою футеровкою.

4.7 Охарактеризувати сучасні способи виплавки сталі в електропечах.

4.8 Виплавка сталей в індукційних печах. Технологічні особливості методу.

4.9 Виплавка сталей і сплавів у вакуумних електричних печах. Технологічні особливості процесу.

4.10 Електрошлаковий переплав. Конструкція та технологічні особливості методу.

Завдання для п'ятого питання

5.1 Види розкислювання сталі, технологічні особливості різних способів розкислювання.

5.2 Охарактеризуйте спосіб осаджуючого розкислювання сталі і методи видалення продуктів розкислювання.

5.3 Розкислювання і рафінування сталі вакуумним методом. Сутність процесів, що протікають при вакуумуванні сталі.

5.4 Обробка сталі синтетичними шлаками: розкислювання і рафінування.

5.5 Мета і способи обробки сталі інертними газами в сталерозливному ковші.

5.6 Що таке легування? Основні класи легованих сталей.

5.7 Способи розливання сталі в зливки. Типи виливниць для різних способів розливання сталі.

5.8 Типи сталевих зливків, їх характеристика та будова.

5.9 Особливості кристалічної будови зливків спокійної, киплячої сталі. Особливості конструкції виливниць для зливків спокійної і киплячої сталей.

5.10 Типи установок безперервного розливання сталі. Технологія непереривної розливки сталі.

6.1 Феросплави – види та призначення. Область використання.

6.2 Типи феросплавних печей та їх будова в залежності від продукту, що утворюється.

6.3 Технологічні основи виробництва феросиліцію.

6.4 Технологічні основи виробництва високовуглецевого феромарганцю.

6.5 Технологічні основи виробництва високовуглецевого ферохрому.

6.6 Технологічні особливості виробництва низьковуглецевого феромарганцю та ферохрому.

6.7 Технологія виробництва силікомарганцю.

6.8 Порівняти технологічні схеми виробництва високовуглецевого та низьковуглецевого феромарганцю.

6.9 Технологічні особливості виробництва феротитану.

6.10 Технологічні особливості виробництва низькофосфористого феромарганцю.

 

 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ». 3

ВСТУП.. 3

ЛІТЕРАТУРА, ЩО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ.. 4

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ.. 5

1.1 Вихідні матеріали, що використовуються при виробництві чавуну. 5

1.2 Підготовка руди до плавки. 6

1.3 Вогнетривкі матеріали. 8

1.4 Конструкція доменної печі 8

1.5 Допоміжні пристрої доменної печі 9

1.6 Доменний процес. 10

1.7 Фізико-хімічні процеси в доменній печі 11

1.8 Процеси відновлення інших елементів і шлакоутворення в доменній печі 11

1.9 Продукти доменного виробництва. 12

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИЦТВО СТАЛІ. 12

2.1 Бесемерівський і томасівській способи виробництва сталі 13

2.2 Киснево-конвертерна плавка. 13

2.3 Виробництво сталі мартенівським способом.. 14

2.4 Виплавка сталі в електропечах. 15

2.5 Розливання сталі 17

2.6 Класифікація сталей. 18

3 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИЦТВО ФЕРОСПЛАВІВ.. 19

3.1. Вживання і способи отримання феросплавів. 19

3.2. Будова феросплавної печі 20

3.3. Виробництво феросиліцію.. 21

3.4. Виробництво високовуглецевого феромарганцю.. 21

3.5. Технологія виробництва силікомарганцю.. 22

4 ТЕМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ.. 22

ТЕМА 1 Сирі матеріали для виробництва чавуну і їх підготовка до плавки. 22

Питання навчальної програми. 22

Питання для самоперевірки. 23

ТЕМА 2 Виробництво чавуну. 23

Питання навчальної програми. 23

Питання для самоперевірки. 24

ТЕМА 3 Виробництво сталі 25

Питання навчальної програми. 25

Питання для самоперевірки. 25

ТЕМА 4. Способи підвищення якості і розливання сталі 26

Питання навчальної програми. 26

Питання для самоперевірки. 27

ТЕМА 5. Виробництво феросплавів. 27

Питання навчальної програми. 27

Питання для самоперевірки. 27

5 ПИТАННЯ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ.. 29

 

Підписано до друку . Формат 60x84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. . Умов. друк. арк. . Тираж пр. Замовлення №

 

Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ - 5, пр. Гагаріна, 4

__________________________________

Редакційно-видавничий відділ НметАУ


Читайте також:

 1. IV. Питання самоконтролю.
 2. V. Завдання.
 3. V. Питання для самоконтолю
 4. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 5. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 6. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 7. А.1 Стан , та проблемні питання застосування симетричної та асиметричної криптографії.
 8. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 9. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 10. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 11. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 12. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.