Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ФОНДОВОГО РИНКУ

БРОКЕР — ЗВУЧИТЬ ГОРДО

Приблизно так вирішила шанхайська влада і всерйоз заінтересувалася моральністю гравців міської фондової біржі. Тепер їм під час торгів не дозволяється їсти, пити, спати, голосно розмовляти та сваритися.

Крім того, якщо шанхайські брокери не хочуть розлучатися з форменим червоним жилетом, то мусять у будинку біржі забути про шахи, комп’ютерні ігри та традиційні забави на зразок «го» чи «тай пей».

Але найбільше обурення чесних трудівників ринку цінних паперів спричинила заборона на алкогольні напої, цигарки та азартні ігри. Можна лише здогадуватися, що діялося на най­більшій фондовій біржі Китаю до прийняття нових правил.

День. — 1996. — 10 груд.

 

2.4. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ СУБ'ЄКТІВ

 

Система правового регулювання ринку передбачає на­явність контролюючих органів ринку, законодавчих і підзаконних актів, етичних правил поведінки на ри­нку та врахуван­ня місцевих традицій і звичаїв.

У сфері діяльності професійних учасників ринку цінних паперів спостеріга­ються такі недоліки:

- порушення законодавчих вимог до звітності;

- порушуються вимоги до співвідношення портфелю цінних паперів та його лікві­дності;

- відсутність інвестиційних декларацій, інформації щодо емісії цінних паперів, пункту, місця, термінів та порядку виплат дивідендів.

Для ефективного функціонування ринку цінних паперів встановлені стандартні вимоги до їх організаційно - правових форм, до засновників і їх статутного фонду, установчих документів та порядку створення ринкових структур. Розглянемо ці фо­рми.

Торгівці цінними паперами є акціонерними товариствами, засновниками яких є фізичні і юридичні особи. Їх статутний фонд складає 1000 мінімальних зарплат. Частка одного торгівця у статутному фонді не повинна перевищувати 5%. Статут торгівця цінними паперами товариство отримує після дозволу ДЦПФР. Основні до­кументи товариства є Установ­чий фонд і статут.

Фондова біржа є акціонерним товариством з обмеженою відповідальністю, яке не переслідує мету отримання прибутку. Біржу можуть створити не менш ніж 20 за­сновників. Установ­чими документами біржі є правовий статус, функції, порядок за­стосування правил, основи професійної етики, види і поря­док сплати за послуги, по­рядок і режим роботи. Біржа реєструється ДКЦПФР.

Торгово - інформаційні системи (ТІС) с акціонерними товариствами, об'єднан­ням торгівців цінними паперами, має статус саморегулюючої організації. Вона отримує дозвіл на торгівлю цінними паперами на позабіржовому ринку, шляхом створення ТІС у формі дочірніх фірм. Чисельний склад засновників не менше 20 осіб, подає на затвердження у ДЦПФР рину такі документи: умови вступу до ТІС та виходу із неї, положення про органи управління, перелік прав і обов'яз­ків, положення про компенсацію загальних боргів, положення про посадових осіб, порядок допуску до ТІС.

Депозитарій є відкритим акціонерним товариством, чи­сельність засновників не менше 10 осіб. Статутний фонд скла­дає не менш ніж 400 тис. дол. США, частка од­ного учасника не більше 25% статутного фонду. Статус юридичної особи отри­мує після реєстрації у ДКЦПФР.

Реєстратори є товариствами, засновниками яких є юри­дичні і фізичні особи окрім органів державної влади і центрів сертифікатних аукціонів. Мінімальний роз­мір статутного фонду реєстратора складає 1200 мінімальних зарплат. Частка одного учасника не повинна бути більшою 10% статутного фонду. Статус юридичної особи отримує після реєстрації ДКЦПФР.

Інвестиційні фонди мають статус ЗАТ. Засновники є юри­дичні і фізичні особи, частка майна одного засновника не повин­на бути більшою 25%. Статутний фонд не менше 2000 мінімаль­них зарплат і частка нерухомого майна не більше 25%. Для ство­рення товариства його засновники укладають установчий до­говір, затверджу­ють статут і реєструють його у ДКЦПФР.

Інвестиційні компанії створюються у формі АТ і ТОВ. За­сновки є фізичні і юридичні особи, частка державного майна яких не перевищує 25%. Мінімальний статутний фонд - 50000 мінімальних зарплат.

Комерційні банки їх засновниками є фізичні і юридичні особи. Засновниками не можуть бути державні органи, профспілкові і громадські організації. Статутний фонд банку складає 1 млн. дол. США, частка одного засновника не більше 35%. Банк не має права емітувати цінні папери, якщо частка одного засновника переви­щує 5%, а для юридичної особи 10%. Реєстрація здійснюється у відповідності до вимог НБУ.

Емітентами цінних паперів можуть бути державні, місцеві органи влади і юри­дичні особи усіх форм власності. Статут емітента формується згідно закону України “Про госпо­дарські товариства”. Головним документами для реєстрації є установчий договір, Статут, та ін. документи згідно законодав­ства.

Головним завданням державного регулювання ринку є уз­годження інтересів учасників ринку, встановлення обмежень і заборон, і непряме втручання у їх діяль­ність. Регулювання ринку здійснюється трьома гілками влади, законодавчою, ви­ко­навчою і судовою. Державою визначається механізм реєстрації цінних паперів, по­ложення про відкритість інфор­мації, порядок реєстрації фондових бірж, положення про кор­порації, положення про облік і звітність. Безпосередньо регу­лює діяльність ринку Державна комісія з цінних паперів фон­дового ринку (ДКЦПФР).

Важелями непрямого втручання у діяльність ринку є по­даткова політика, регу­лювання готівки у обігу, зовнішньоеко­номічна політика, гарантування державних позик, вихід дер­жави на ринок позикових капіталів.

Фондовий ринок є саморегулюючою-організацією. Його саморегулювання здій­снюється шляхом затвердження фор­мальних правил і процедур.

 


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 3. Банки як учасники ринку цінних паперів
 4. Банківські установи на кредитному ринку
 5. Важелі впливу на процеси розвитку ринку капіталу.
 6. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
 7. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
 8. Вибір фірмою обсягу виробництва і рівновага конкурентного ринку у довгостроковій перспективі
 9. Вивчення ринку сировини й матеріалів
 10. Вивчення товару і комплексне дослідження ринку.
 11. Види ринку.
 12. Визначення межі ринку товару і конкурентної позиції виробника
Переглядів: 354

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
САМОРЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ | Історичні періоди становлення європейського механізму захисту прав людини

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.