Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Відображення фінансової допомоги в податковому обліку

Таблица 3.8.

Вид операції ВД ВВ
Безповоротна фінансова допомога
Облік у позикодавця
Надання фінансової допомоги - -
Облік у позичальника
Отримання фінансової допомоги + -
Поворотна фінансова допомога
Облік у позикодавця
Надання фінансової допомоги
Отримання раніше наданої фінансової допомоги
Облік у позичальника
1. Позикодавець – платник податку на прибуток на загальних підставах
Отримання фінансової допомоги
Повернення фінансової допомоги у звітному податковому періоді
Фінансова допомога, що залишилась не поверненною на кінець звітного періоду + На суму умовно нарахованих відсотків
Повернення фінансової допомоги в наступні звітні періоди -
2.Позикодавець – платник єдиного податку, або нерезидент, або має інші пільпи по податку на прибуток в тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені пунктом 151.1 статті 151 ПКУ.
Отримання фінансової допомоги
Повернення фінансової допомоги у звітному податковому періоді
Неповернення фінансової допомоги на кінець звітного податкового періоду + на неповернену суму
Повернення фінансової допомоги у наступних звітних періодах + на повернену суму
Розрахунок умовних відсотків здійснюється за формулою:Умовні відсотки = неповернена на кінець звітного податкового періоду сума* на кількість днів фактично отриманих*Облікову ставку НБУ)/365 днів.

(3.2.)

Поворотна фінансова допомога, отримана від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання не включається до складу доходів та витрат сторін. Операції з отримання/надання фінансової допомоги між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, не приводять до зміни їх витрат або доходів.

3.5.2. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті. Операції з розрахунками в іноземній валюті можна поділити на декілька видів: 1. Продаж продукції (товарів, робіт, послуг) за іноземну валюту (експорт);2. Імпортування (купівля) продукції (товарів, робіт, послуг) за іноземну валюту;3. Купівля валюти на міжбанківській валютній біржі за гривні;4. Продаж валюти на міжбанківській валютній біржі та отримання гривні за продаж.5. Заборгованітсь в іноземній валюті.Доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких доходів, а в частині раніше отриманої оплати за курсом, що діяв на дату її отримання. Витрати, здійснені (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного податкового періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату здійснення операції з такого придбання, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати. Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. позитивне значення курсових різниць ураховується у складі доходів платника податку, а від'ємне значення курсових різниць - ураховується у складі витрат платника податку. У разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від'ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, металів або вартістю на дату здійснення операції, якщо вона була проведена після дати звітного балансу.
У разі придбання іноземної валюти до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом, за яким визначається балансова вартість такої валюти. Також до витрат відносяться витрати на сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню та інших обов'язкових платежів, пов'язаних з придбанням іноземної валюти. Балансова вартість іноземної валюти - це вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу або на дату здійснення операції.
3.5.3. Оподаткування дивідендів. У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, провадить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав пропорційно частці його в статутному фонді підприємства - емітента таких корпоративних прав незалежно від того, чи була діяльність такого підприємства-емітента прибутковою протягом звітного періоду при наявності інших власних джерел для виплати дивідендів, а також від того, чи є наявним прибуток, розрахований за правилами податкового обліку, чи ні. Якщо приймаються рішення про виплату дивідендів власним акціонерам, емітент корпоративних прав нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 21% нарахованих на суму дивідендів, що фактично виплачують, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений
авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно із виплатою
дивідендів. У разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової (крім випадків, передбачених підпунктом 153.3.5 цього пункту), базою для нарахування авансового внеску згідно з абзацом першим цього підпункту є вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами. Якщо емітент корпоративних прав є платником єдиного податку (спеціального торгового патенту), та така особа зобов'язана при виплаті дивідендів нараховувати та сплачувати до бюджету, до якого зараховується такий єдиний податок
(вартість спеціального торгового патенту).

У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму податкових зобов’язань підприємства – емітента корпоративних прав за податком на прибуток такого звітного періоду, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступного податкового періоду, а при отриманні від’ємного значення об’єкта оподаткування такого наступного періоду – на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових періодів.

Авансовий внесок не справляється у разі виплати дивідендів:

а) фізичним особам;

б) у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, незалежно від того, чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів), чи ні;

в) інститутами спільного інвестування;

г) на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої материнської компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, то дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими підпунктом 153.3.2 пункту 153.3 ПКУ.

ґ) управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю.

Оподаткування дивідендів у отримувачів таких дивідендів:


Читайте також:

 1. Абсолютні показники фінансової стійкості
 2. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 3. Автоматизовані форми та системи обліку.
 4. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 5. Аналіз фінансової незалежності підприємства
 6. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 7. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 8. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 9. Аналіз фінансової стійкості підприємства.
 10. Аналіз фінансової стійкості підприємства.
 11. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства.
 12. Аналіз фінансової стійкості.
Переглядів: 321

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Формування первісної вартості основних засобів, в залежності від способу надходження па підприємство | Оподаткування дивідендів у отримувачів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.