Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


КОНВОЮВАННЯ ДО СУДІВ. ОХОРОНА КОНВОЙОВАНИХ У СУДОВІЙ УСТАНОВІ І ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ

КОНВОЮВАННЯ ЗАТРИМАНИХ І ВЗЯТИХ ПІД ВАРТУ ОСІБ У ПІШОМУ ПОРЯДКУ

Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб у пішому порядку здійснюється у виняткових випадках, на недалекі відстані, коли не має можливості доставки цих осіб за місцем призначення транспортними засобами.

При пішому конвоюванні затримані і взяті під варту особи, в залежності від їх кількості і ширини дороги, шикуються в колону по 2-4 чоловіки.

Перед початком руху начальник конвою (старший конвоїр) оголошує: "Конвойовані! Ви переходите в підпорядкування конвою. Під час руху забороняється переходити з одного ряду в інший, голосно розмовляти, палити, вступати в будь-які контакти із сторонніми особами , зупинятися чи прискорювати темп руху. Попереджую: у випадку втечі буде застосована зброя!".

Конвоїр, що помітив порушення конвойованими правил поведінки, установленим сигналом повідомляє про це начальника конвою (старшого конвоїра) і вживає заходів щодо наведення порядку.

При конвоюванні у пішому порядку в межах населених пунктів конвоїри озброюються пістолетами, а поза межами населених пунктів і під час конвоювання особливо небезпечних злочинців (за розпорядженням начальника органу) - автоматами.

На кожну судову установу, що обслуговується, конвойний підрозділ міліції розробляє план охорони, який включає схему охорони, табель постів, розрахунок особового складу на випадок надзвичайних подій. Доставляння підсудних до приміщень, де не має туалетів, місця для розміщення конвою і конвойованих, а також телефонного зв'язку з конвойним підрозділом міліції не дозволяється.

Конвой повинен доставити затриманих і взятих під варту осіб до суду не пізніше як за 30 хвилин до початку судового засідання.

Після прибуття до суду начальник конвою (старший конвоїр) доповідає головуючому в судовому засіданні про доставлення підсудних, перевіряє стан камер для їх тримання, оглядає зал для засідань, коридори і сходові клітки. Якщо справи будуть слухатися одночасно в декількох залах, призначаються старші конвоїри, які інструктуються про порядок несення служби. При цьому для охорони одного підсудного в залі судового засідання виділяється не менш ніж два конвоїри, а якщо необхідно, одночасно виставляється пост (пости) біля камер для перебування підсудних.

З моменту доповіді головуючому в судовому засіданні про доставлення підсудних всі його вказівки з приводу їх подальшого конвоювання для начальника конвою є обов'язковими.

Конвоювання підсудних із спец автомобіля в камери для їх перебування і зали судових засідань здійснюється з додержанням таких вимог:

- маршрут конвоювання звільняється від присутніх на ньому громадян; біля виходів, вікон, на площадках сходів виставляються конвоїри;

- для висадки підсудних безпосередньо біля тильних дверей суду обладнується спеціальна огороджена площадка для заїзду автомобіля і висадки конвойованих.

У разі відсутності площадки спецавтомобіль подається, якщо це можливо, впритул до дверей приміщення суду. Підсудні під охороною начальника конвою і конвоїрів направляються групами по два-три чоловіки. Особливо небезпечні рецидивісти і особи, щодо яких є вказівка про ізоляцію від інших підсудних, конвоюються окремо. У коридорах і на сходах конвоїри розташовуються попереду і позаду підсудних, начальник конвою - збоку біля поручнів, конвойовані - уздовж стіни. Переведення підсудних з камер у зали судових засідань і назад, здійснюється, якщо це можливо, до входу (виходу) в них громадян.

У залі судового засідання підсудні розміщуються за бар'єром на лавах у порядку, що визначає головуючий в судовому засіданні. Конвоїри розміщуються: один - ліворуч від підсудного, інший - на другій лаві позад нього, якщо у складі конвою два конвоїри; якщо у складі конвою 3 і більше конвоїрів - два конвоїри розміщуються по обидва боки від лави підсудних, а решта - позаду них. Кобури з пістолетом мають бути пересунуті на поясному рамені в бік, протилежний від підсудних.

Конвоїри в залі судового засідання забороняють підсудним вставати з місця без дозволу головуючого, розмовляти між собою і вступати в контакт з громадянами. Якщо ці вимоги не виконуються, старший конвоїр викликає тривожною сигналізацією начальника конвою, який за вказівкою головуючого і за допомогою вільних від служби конвоїрів вживає заходів до наведення порядку.

У перервах і після закінчення судового засідання з дозволу головуючого допускаються переговори підсудного із захисником, експертом. Охорона при цьому не знімається.

На час оголошення вироку суду весь склад конвою посилює нагляд за підсудними, на особливо небезпечних рецидивістів і засуджених до виняткової міри покарання - надягаються наручники.

У випадку винесення виправдувального вироку або зміни запобіжного заходу щодо підсудного на інший, не пов'язаний із взяттям під варту, начальник конвою за вказівкою головуючого в судовому засіданні негайно звільняє його, про що в заявці на конвоювання робиться відповідний запис.

Взяття під варту в залі судового засідання здійснюється конвоєм також за розпорядженням головуючого у судовому засіданні після оголошення ним відповідного вироку або ухвали. У цьому випадку начальник конвою організує в окремому приміщенні обшук взятої під варту особи і огляд наявних у неї речей. Вилучені документи з одним примірником протоколу обшуку передаються під розписку головуючому, а заборонені до збереження речі в камерах, предмети і цінності - в СІЗО або ІТТ, де буде триматися ця особа.

Конвоювання взятих під варту осіб із залу суду в СІЗО та ІТТ здійснюється на підставі вироку (ухвали) суду, копія якого вручається начальникові конвою, або виписки з нього, засвідченої печаткою, із зазначенням установочних даних на конвойованих. Про необхідність наступного доставлення їх до суду головуючий робить відповідну відмітку в заявці на конвоювання.

Передача конвойованих під охорону оформлюється в цій же заявці таким чином: черговий помічник начальника СІЗО (черговий по ІТТ) розписується на ній і свій підпис засвідчує печаткою. У разі відмови прийняття доставленого у СІЗО складається акт із зазначенням причин, про що доповідається командиру підрозділу (начальнику органу), який призначив конвой. Останній до усунення цих причин зобов'язаний забезпечити охорону конвойованих.

До одержання наказу на конвоювання затриманих і взятих під варту осіб для проведення слідчих дій начальник конвою (старший конвоїр) зобов'язаний ознайомитись з їх особовими справами, оглянути приміщення або місцевість, де передбачено проведення слідчої дії, і визначити, за згодом з особою, яка її проводить, порядок охорони конвойованих.

При проведенні слідчих дій конвоїри зобов'язані невідступно перебувати біля затриманих або взятих під варту осіб, у передбачених законом випадках застосовувати на них наручники, супроводжувати кожного з конвойованих під час усіх його переміщень, обумовлених характером слідчої дії та обшукати їх перед посадкою в спеціальний автомобіль.

У приміщеннях конвоїри розташовуються біля вікон, а начальник конвою (старший конвоїр) - біля дверей.

У разі проведення слідчих дій на місцевості до складу конвою виділяється провідник із службовою собакою.

Про закінчення слідчої дії або необхідність її проведення в наступні дні слідчий (прокурор, дізнавач) робить про це відмітку в заявці на конвоювання і скріплює своїм підписом.


Читайте також:

 1. II. Організація і проведення спортивних походів
 2. V. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. ОХОРОНА НАДР ТА ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ
 3. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 4. VI. ОХОРОНА ФЛОРИ І ФАУНИ
 5. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 6. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 7. Актове діловодство. Діяльність судів. Ведення актових книг
 8. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 9. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
 10. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
 11. Апаратура та методика проведення газометрії свердловин в процесі буріння
 12. Аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах отримуються безпосередньо в процесі проведення тестів контролю та процедур по суті.
Переглядів: 3587

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
КОНВОЮВАННЯ В АВТОМОБІЛЯХ | ДІЇ НАРЯДІВ КОНВОЙНОЇ СЛУЖБИ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ, УСКЛАДНЕНІ ОБСТАНОВКИ І В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.048 сек.