Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Мобiльнi (iнвентарнi) будинки для обслуговування будiвництва

 

Пiдсобно-допомiжнi i обслуговуючi iнвентарнi будинки, споруди i установки, якi використовуються у будiвництвi, розрiзняються за конструктивним, об'ємно-планувальним i функцiонально-технологiчним вирiшенням, отже їх класифiкують за рiзними принципами.

За типом мобiльностi iнвентарнi будинки подiляють на: контейнернi i збiрно-розбiрнi.

У свою чергу будинки контейнерного типу роздiляються на три пiдгрупи:

- iз закрiпленою ходовою частиною;

- зi знiмальною ходовою частиною;

- без власної ходової частини.

Будинки контейнерного типу на заводах-виробниках забезпечуються всередині повнiстю необхiдними меблями, iнженерними мережами, санiтарно-технiчним, електротехнiчним i технологiчним обладнанням, включаючи ходовi частини, що дозволяє в стиснутi термiни перебазувати їх з одного майданчика на iнший i швидко ввести їх в експлуатацiю.

Цi будинки виготовляються за панельною, або каркасно-обшивною конструктивною схемою, при чому в обох випадках каркас панелей, або всього будинку робиться iз стальних гнутих, або прокатних профiлів iз допомiжним дерев'яним, або повнодерев'яним каркасом. Зовнiшня обшивка передбачена iз листових матерiалiв (стальних профiльованих, алюмiнiєвих тощо), а покрiвля - в основному iз стальних листiв. В окремих випадках iз рулонних матерiалiв. Внутрiшнє опорядження частiше всього робиться iз фанери, вагонки оздобленої ДВП. Основа пiд пiдлогу блока-контейнера передбачена у виглядi потужної рами iз металевих конструкцiй (профiльних, або трубчатих).

Базовi будинки, які випускаються різними заводами, вiдрiзняються за наступними основними ознаками:

1) будинок на постiйно закрiпленiй ходовiй частинi має:

- габарити 8×2,8×3,8 м;

- загальну площа – 19,8м2;

- вагу з обладнанням i меблями - до 8 т;

- каркас панелей – стальний;

- обшивка зовнiшня - листова сталь, внутрiшня – фанерна;

- утеплювач - мипор, або стиропор;

2) будинок зi з'ємною ходовою частиною має:

- габарити 7,9×2,8×2,8 м.;

- загальну площау - 20 м2;

- вагу iз обладнанням - до 9 т;

- каркас панелей - дерев'яний;

- обшивка зовнiшня – листова легована сталь, внутрiшня - фанерна, або iз твердих ДВП;

- утеплювач - мiнераловатна плита;

3) будинок без ходової частини має:

- габарити 6,7×3×2,9 м.;

- загальну площу – 18,4 м2;

- вагу iз обладнанням - до 5 т;

- каркас панелей - металодерев'яний;

- обшивка i утеплювач такi ж, як i в будинках зi з'ємною ходовою частиною.

Будинки контейнерного типу, якi мають ходову частину, розрахованi на термiн експлуатації до 10 років, без неї - до 15 рокiв. Будинки iз ходовою частиною рекомедується використовувати, як правило, для оснащення високомобiльних будiвельних i монтажних пiдроздiлiв до 50 чол., наприклад, якi займаються влаштуванням водопровiдно-каналiзацiйних мереж i споруд при об'ємi БМР до 0.5 млн. грн. в рiк i термiн експлуатацii на одному мiсцi до 1 мiс. Контейнернi будинки без ходової частини рекомендується застосовувати при органiзацiї мобiльного будiвельного господарства на об'єктах з чисельнiстю працюючих до 50...100 чол., при об'ємi робiт на них до 1млн. грн. в рiк i термiном експлуатацiї на одному мiсцi до 1 року.

Будинки збiрно-розбiрного типу найбiльш рiзнi за конструктивним i об'ємно-планувальним вирiшенням. Вони бувають одно-, двох- i трьохпролітними з одинаковими, або рiзними розмiрами прольотом (6...36)м при висотi (3...10.8)м i довжинi (6...120)м, крановi i безкрановi, iз плоских i лiнiйних елементiв, а також блок-контейнерiв замкнутих i незамкнутих, які трансформуються, комбiнованi, одно- i двохповерховi металевi, дерев'янi, або змiшаної конструкцiї.

Вiдповiдно до клiматичних умов, мобiльнi будинки виготовляються у пiвнiчному (С), звичайному (О) i пiвденному (Ю) виконаннi. Найбiльш розповсюдженi будинки звичайного виконання, що пояснюється структурою, яка склалася капiтальних вкладень i розташуванням країни.

За функцiональним призначенням, тобто за мобiльністю, будинки i споруди подiляються на: виробничi, складськi, допомiжнi, житловi i громадські.

Виробничi призначенi для експлуатацiї i технiчного обслуговування, виготовлення рiзних пристроїв, ремонтних робiт, пiдготовки матерiалiв i напiвфабрикатiв до застосування, забезпечення будiвельних майданчикiв водою, паром, теплом i електроенергiєю. До них вiдносяться ремонтно-механiчнi, iнструментальнi, електро- i санiтарно-технiчнi, столярно-теслярськi, арматурнi, покрiвельно-iзоляцiйнi та iншi майстернi, а також станцiї технiчного обслуговування i ремонту будівельних машин i автомобiлей, бетонно-розчинно-змiшувальні i асфальтобетонні установки, малярні i штукатурні станцiї, котельні i електростанцiї очищення питтєвої i стiчних вод, помпові станцiї i водонапiрні башти.

До складських мобiльних будинкiв вiдносяться склади (кладовi) матерiально-технiчнi (опалювані i не опалювані), склади технологiчного обладнання, цементу, заповнювачiв для бетону (розчину), навiси.

До допомiжних мобiльних будинкiв видносять: контору, диспетчерську, гардеробну, будинок для обогрiву, короткочасного вiдпочинку i сушки одежi робiтникiв, душова, сушилка, їдальня, медпункт, туалет, кiмната для гiгiєни жiнки.

До житлових мобiльних будинків вiдносять житловi будинки i гуртожитки.

До громадських - дитсадки, школи, оздоровчi пункти, магазини, їдальнi, пральнi, банi, пекарнi, комбiнати побутового обслуговування, клуби i кімнати відпочинку.

Iз iнших ознак класифiкацiї мобiльних будинкiв розглядають їх види i типи за ознаками обертовості, транспортування, монтажу, демонтажу i експлуатацii.

Обертовість мобiльних будинкiв є важливим i комплексним поняттям, який охоплює процеси (режими) транспортування, експлуатацiї, монтажу i демонтажу. Будинок, який пройшов послiдовно через усi цi процеси, робить один оберт. Таким чином, функцiонування мобiльних будинкiв на будмайданчику має циклiчний характер, причому кожен будинок не може знаходитися в двох режимах одночасно, так як кожен iз них послiдовно має початок i кінець. Тривалiсть окремих режимiв також рiзна. Термiн експлуатацii будинкiв на майданчику залежить вiд термiну будивництва, термiн перевезення визначається вiдстанню до будмайданчика.

За ознакою транспортування мобiльнi будинки подiляються на групи:

- ті, що транспортуються на власнiй ходовiй частинi, або за допомогою спецiальних транспортних засобiв (трейлери, вантажнi платформи тощо), тобто будинки контейнерного типу;

- комплекти елементiв, якi транспортуються на будь яких серiйних транспортних засобах,

- будинки збiрно-розбiрного типу.

За ознакою експлуатацiї мобiльнi будинки в залежностi вiд принципу роботи розмiщеного в них технологiчного та iншого обладнання подiляються на:

- автономнi;

- напiвавтономнi;

- неавтономнi.

Автономнi будинки вiдрiзняються замкнутим циклом технологiчного функцiонування, якi пiсля одноразового, або перiодичного забезпечення ресурсами (теплоносiєм, водою тощо) можна достатньо довго експлуатувати.

Будинки з напiвавтономним обладнанням отримали певне застосування для будинкiв контейнерного типу (контори, гардеробнi, гуртожитки).

Неавтономнi мобiльнi будинки, експлуатацiя яких можлива тiльки при пiдключеннi їх до iнженерних мереж (тепло, водопровiд, електроенергiя, каналiзацiя), отримали найбiльше розповсюдження у будiвництвi.

Iз вказаних мобiльних будинкiв рiзного призначення на будiвельних майданчиках компонуються рiзнi за складом мобiльнi комплекси (виробничi бази, побутовi мiстечка будiвельникiв тощо). Практично незалежно вiд призначення будинку, його внутрiшнього планування i обладнання усi вони виготовляються на основi так званого базового будинку.

Будинки збiрно-розбiрного типу. Такi будинки застосовуються при органiзацiї матерiально-технiчної бази на будмайданчиках і виготовляються заводами iз плоских, або плоских лiнiйних елементiв. Будинки цього типу також виготовляються iз блокконтейнерiв i є комбiнованими. Номенклатура будинкiв збiрно-розбiрного типу включає: контори виконроба, житловi будинки, гуртожитки, дитячi садки i ясла, магазини, пекарнi, профiлакторiї, санiтарно-побутовi, службовi, учбовi, виробничi, складськi i інші приміщення.

Зводять їх за унiфiкованими типовими серiями (УТС) iз дерева i металу прольотами: 2; 4; 6; 12 i 18 м, при довжинi їх від 12...18 до 36...48 i 75 м, Висота внутрiшнiх примiщень: 2,5; 3; 4,2; 6; 7,2 i 10,8 м.

Будинки збiрно-розбiрного типу рiзного призначення також можна влаштовувати на будмайданчику iз унiфiкованих блокконтейнерiв, в тому числi санiтарно-побутовi i службово-побутовi одно- i двохповерховi комплекси.

Розрахунок необхiдної кiлькостi i розмiрiв тимчасових примiщень. Такий розрахунок необхiдний для обгрунтування вибору кiлькостi тимчасових будинкiв рiзного призначення i визначення потрiбних їх розмiрiв. Склад i кiлькiсть виробничих iнвентарних будинкiв, пристроїв i установок визначають, виходячи iз структури i обсягів БМР, якi виконують на майданчику.

Потребу у виробничих площах визначають на основi обсягів вiдповiдних видiв робiт, степеня заводської готовностi виробiв, що надходять i характеру робiт, що виконуються на будмайданчику, а також типових проектiв виробничих будинкiв (майстерень, станцiй i пристроїв). Тип i кiлькiсть пристроїв для бетонних, штукатурних i опоряджувальних робiт можна визначити за розрахунковими нормативами для складання проектiв органiзацiї будiвництва.

Потребу у тимчасових будинках допомiжного, житлового i громадського призначення визначають на основi розрахункової кiлькостi зайнятих на будiвництвi робiтникiв, виходячи iз встановлених нормативiв площi на одного робiтника.

Кiлькiсть працюючих на будiвельному майданчику визначають розрахунком, так як на календарному планi (або сiтковому графiку) приводиться кiлькiсть тiльки робітників будівельних професій i невраховуються iншi категорii працюючих, якi зайнятi в будiвельному виробництвi.

Чисельнiсть працiвникiв Nр визначається для кожної будiвельної i монтажної органiзацiї за формулою:

Nр = С/(В×Т),

 

де: С - собiвартiсть БМР, або спецiалiзованих робiт на розрахунковий перiод, тис. грн.;

В - середньорiчна виробiтка на одного працюючого, тис. грн.;

Т - термiн виконання робiт за календарним планом або за сiтковим графiком.

Площi iнвентарних санiтарно-побутових i адмiнiстративних будинкiв розраховуються виходячи iз кiлькостi працюючих, якi зайнятi на будмайданчику в найбiльш багаточисленну змiну. При вiдсутностi таких данних, приймаєтья, що в найбiльш багаточисленну змiну кількість зайнятих робiтникiв складає до 70% загальної їх кiлькостi.

Заключним етапом визначення потреби у тимчасових будинках є складання титульного списку тимчасових будинкiв i споруд, якi пiдлягають розмiщенню на будiвельному майданчику.

В залежностi вiд джерел фiнансування бувають титульнi i нетитульнi тимчасовi будинки.

До титульних будинкiв вiдносяться:

- усi склади, крiм навiсiв i комор;

- виробничi установки i джерела енергоресурсiв (електростанцiї, котельнi тощо);

- санiтарнопобутовi будинки, за виключенням примiщень для обігрiву робiтникiв i душових;

- адмiнiстративнi будинки, за виключенням контор виконробів i майстрiв.

Iншi тимчасовi будинки вiдносяться до нетитульних.

Основнi об'єкти i тимчасовi будинки при органiзацii будiвельної бази повиннi розташовуватися на будiвельному майданчику iз дотриманням визначених рекомендацiй i принципiв. Головним при цьому є вимоги щодо їх розташування - щоб вони не заважали виконанню основних БМР i в той же час забезпечували потреби будiвництва, знаходились у вiдповiдних безпечних зонах.


Читайте також:

 1. АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
 2. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 3. Алгоритм моделювання систем масового обслуговування
 4. Аналіз технічного рівня підприємств побутового обслуговування.
 5. Багатоканальні системи масового обслуговування
 6. Безліфтові галерейні й коридорні житлові будинки
 7. Безпека під час обслуговування і ремонту автомобілей.
 8. Блоковані житлові будинки
 9. Будинки дитячих дошкільних установ
 10. Види і періодичність технічного обслуговування автомобіля
 11. Види приміщень для обслуговування споживачів, їх характеристика
 12. Види соціального обслуговування.
Переглядів: 876

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Склад i призначення матерiально-технiчної бази будiвництва | Розміщення МТБ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.