Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Склад i призначення матерiально-технiчної бази будiвництва

Короткий теоретичний огляд матеріалу тем

Тема 1. Організація матеріально – технічної бази будівництва (МТБ)

 

План лекції:

1. Склад і призначення матеріально-технічної бази будівництва.

2. Мобiльнi (iнвентарнi) будинки для обслуговування будiвництва.

3. Використання для потреб будiвництва iснуючих будинків i таких, які пiдлягають знесенню.

4. Розміщення МТБ.

5. Планування МТБ будівництва.

6. Виробнича потужність

7. Розрахунок потреби i забезпечення будiвництва енергетичними ресурсами.

Матерiально-технiчна база (МТБ) - це комплекс виробничих і обслуговуючих об'єктiв будівельно-монтажної організації (БМО), призначених для забезпечення виконання робiт на будмайданчику i обслуговування персоналу будiвництва. У склад такого комплексу входять будiвельнi машини, механiзми i механiзованi установки, тимчасовi виробничі пiдприємства (наприклад, польовi трубозварювальнi i трубоiзоляцiйнi бази), об'єкти транспортного i складського господарства, водо-, електро- i теплозабезпечення, зв'язку, адмiнiстративнi, господарськi i житловi тимчасовi будинки.

Одже під МТБ будівництва прийнято розуміти сукупність:

1)підприємств з виробництва матеріалів, деталей і конструкцій;

2)підприємств з експлуатації і ремонту будмашин і техніки;

3)стаціонарні і пересувні установки;

4)енергетичне і складське господарство;

5)науково-дослідні, проектні, учбові і інші заклади і господарства, які обслуговують будівництво.

Об'єкти будiвельного господарства можуть розташовуватися, як на будмайданчику, так i за його межами. Об'єкти, якi розташовуються на будмайданчику, можуть бути разового використання, як тимчасовi (стацiонарнi) i мобiльнi (iнвентарнi).

До об'єктiв разового використання вiдносяться тимчасовi будинки, споруди i пристрої, зведенi на майданчику для потреб тiльки даного будiвництва i не використовуються в подальшому для iнших будiвель. До них вiдносяться тимчасовi iнженернi мережi, дороги, деякi складськi примiщення (навiси), контори, майданчики укрупнювальної зборки труб тощо. Немобiльнi будинки, мережi і пристрої можуть бути стацiонарними (постiйними) i тимчасовими.

До мобiльних об'єктiв вiдносяться будинки, споруди, пристрої, а також механiзми багаторазового використання. Це рiзного типу збiрно-розбiрнi, блочнi (контейнернi) i пересувнi будинки виробничого, адмiнiстративного, господарського i побутового призначення, механiзованi i будiвельнi машини.

При органiзацii будь-якого будiвництва слiд завжди прагнути до максимального скорочення витрат на створення будiвельного господарства i, в зв'язку з цим, треба обмежувати влаштування на майданчиках об'єктiв разового використання. Один iз шляхiв вирiшення цiєї задачi – це використання для потреб будiвництва частини постiйних iнженерних мереж, будинкiв i споруд комплексу, який будується, і якi повиннi бути побудованi в першу чергу, або максимальне використання iнвентарних (мобiльних) об'єктiв будiвельного господарства багаторазового використання.

В зв'язку з цим росте роль органiзацiї будiвельного господарства з максимальним застосуванням сучасних типiв будинкiв i споруд. Розвиток прогресивних методiв органiзацiї будiвельного виробництва (комплектно-блочний, вахтовий, повузловий) також потребує всестороннього розвитку мережi мобiльних будiвельно-монтажних органiзацiй i пересувних iнвентарних баз. Важливою умовою при цьому є масовий перехiд будiвельних органiзацiй на застосування мобiльних (iнвентарних), пiдсобно-допомiжних i обслуговуючих будинкiв, споруд i установок заводського виготовлення.

Як показує досвiд, недостатня забезпеченнiсть будiвельних майданчикiв необхiдними комплектами i комплексами виробничих, допомiжних та iнших будинкiв i примiщень ставить робiтникiв-будiвельникiв в менш вигiднi умови порiвняно з робiтниками iнших галузей промисловостi i часто викликає негативнi соцiальнi наслiдки.

В той же час, створення нормальних виробничих і житлово-побутових умов для робiтникiв будiвельних органiзацiй сприяє пiдвищенню дисцiплiни i продуктивностi працi, зменшенню текучість кадрiв i закрiпленню їх в будiвельному виробництвi.

Швидко розвернути, або органiзувати будiвельне господарство будмайданчика можливо, як вже вiдмiчалося, тiльки при умовi максимального використання мобiльних, iнвентарних будинкiв i споруд вiдповiдного призначення.

Наявнiсть великого парку мобiльних будинкiв у будiвництвi в цiлому, а також набору цих будинкiв в кожнiй будiвельнiй організації, дозволяє забезпечити комплектами необхiдних мобiльних будинкiв практично всi будiвельнi майданчики. При цьому, як показує досвiд, бiльш ефективно органiзувати використання в будiвництвi мобiльних будинкiв i їх формувань можливо при орiєнтацiї в цiлому на будiвельний пiдроздiл, а не на окремо взятий будiвельний майданчик. В цьому випадку з'являється можливiсть рацiонально маневрувати набором мобiльних будинкiв з врахуванням перемiщення (передислокацiї) не тiльки комплектiв i комлексiв, але i окремих будинкiв у часi i просторi. Внаслiдок цього понижуються затрати на пiдсобно-допомiжнi i обслуговуючi будинки, скорочується термiн пiдготовчого перiоду i в той же час забезпечуються необхiднi органiзацiйно-технiчнi умови для виконання робiт i обслуговування працюючих на будiвельному майданчику.

Основою розвитку МТБ є ріст і удосконалення важкої індустрії і перш за все машинобудування, металургії, хімічної, лісової, деревообробної і паливо-енергетичної галузей.

Вся МТБ будівництва складається:

- по-перше, із підприємств і господарств будіндустрії, які знаходяться у підпорядкуванні безпосередньо БМО. Це:

а) заводи і полігони з виробництва збірних бетонних і залізобетонних конструкцій;

б) заводи і цехи будівельних і технологічних металоконструкцій;

в) електро- і санітарнотехнічне обладнання, вузли і заготовка арматури і закладних деталей монолітного залізобетону;

г) заводи і цехи товарних сумішів (бетон, розчин, асфальтобетон), столярних виробів, інвентарної опалубки і інвентарю;

д) заводи з ремонту будтехніки;

є) парк будівельних машин і техніки;

є) енергетичне і складове господарство;

- по-друге, промислових підприємств, які виготовляють для будівництва матеріали і вироби, що належать міністерству будівельних матеріалів і іншим міністерствам, це:

а) заводи з виробництва в'яжучих (цементу, вапна, гіпсу, азбесту) і виробів на їх основі (бетонних, з/б, азбестоцементних, силікатних);

б) заводи з виробництва цегли, керамічних виробів, лінолеуму і виробів із пластмас, покрівельних і теплоізоляційних матеріалів, скла, фаянсу, кар'єри нерудних копалин (пісок, щебінь, гравій);

в) заводи штучних заповнювачів (керамзит, аглопаріт, бітумоперліт тощо).

 


Читайте також:

 1. D-петля, що складається з 8–12 залишків, декілька з яких – дигідроуридинові.
 2. I. При підготовці до переговорів визначите склад делегації і її керівника.
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 5. II. За зміною ступенів окиснення елементів, які входять до складу реагуючих речовин
 6. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 7. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 8. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
 9. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 10. Автомобільний пасажирський транспорт – важлива складова єдиної транспортної системи держави
 11. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 12. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
Переглядів: 1299

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальні положення | Мобiльнi (iнвентарнi) будинки для обслуговування будiвництва

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.