Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Загальні положення

З М І С Т

Львів

Бакалавр

КУРС ЛЕКЦІЙ

БУДІВНИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

(УПРАВЛІННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА)

 

(для навчально-аудиторної роботи)

 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня

за напрямом “Будівництво”

заочної форми навчання

 

Рекомендовано до друку методичною

радою факультету заочної освіти Львівського національного аграрного університету

 

Протокол № від 2013 р.

 

 

Укладач: к.т.н., доцент Ю.Є. Фамуляк

(Укладено на основі

Р.М.Макаренко, Л.П.Гомон. Технологія та організація будівельного виробництва: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне: НУВГП, 2008.– 128с.)

 

 

Відповідальний за випуск: ст. викладач М.Й. Ванік

 

 

Рецензент: к.т.н., доцент А.В.Мазурак

 

© Львівський національний аграрний університет, 2013

1. Загальні положення …..……………….………….…………. 2. Перелік тем, які вивчаються в дисципліні «Технологія та організація будівництва» ………………………….. 3. Короткий теоретичний огляд матеріалу тем ………….. Тема 1. Організація матеріально – технічної бази будівництва (МТБ) .……………………………………. Тема 2. Організація проектно-вишукувальних робіт .. Тема 3. Календарне планування в будівництві ………. Тема 4. Організація системи контроль якості в будівництві ……………..………………….……………….. Бібліографічний список ……..…..………………………….      

 

Дисципліна "Технологія та організація будівництва" містить сукупність знань щодо організації та планування виконання тих чи інших процесів в будівництві, їх управління. Ця дисципліна ґрунтується на основі знань технології будівельного виробництва, організації будівництва, архітектури будівель та споруд та інших.

В навчальних планах підготовки бакалаврів за напрямом підготовки „Будівництво” значення дисципліни "Технологія та організація будівництва" є надзвичайно важливим, оскільки жодну будівлю чи споруду не можна запроектувати і побудувати, а збудовану споруду правильно і ефективно експлуатувати та ремонтувати, не знаючи організації та планування виконання робіт. Організаційна підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів будівельного напряму має органічно поєднувати вивчення загальних теоретичних та практичних основ виконання процесів в будівництві з поєднанням їх в просторі та часі.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Технологія та організація будівництва" призначений для самостійної роботи студента в умовах дії кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Наука про організацію і планування будівельного виробництва досліджує планування роботи будівельно-монтажної організації. Метою викладання дисципліни "Технологія та організація будівництва" є підготовка бакалавра-будівельника, який повинен знати: організацію та управління будівельного виробництва, теоретичні основи раціональних методів організації і планування виконання будівельних процесів.

Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, яка є українським варіантом ЕСТS.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- дати студентам необхідні знання з організації та планування будівництва;

- навчити студентів організації і управління ведення робіт;

- навчити використовувати організаційно-планувальні рішення в в реальних умовах будівництва.

У процесі вивчення студенти повинні:

а) знати:

- організацію, планування і управління будівельного виробництва;

- методику розробки проектів організації будівництва та проектів виконання робіт;

б) вміти:

- знаходити і використовувати доцільні організаційні і управлінські рішення;

- розробляти проекти організації будівництва та проекти виконання робіт;

- оформлювати виробничі завдання працівникам і приймати виконані роботи.

Програма вивчення курсу передбачає наступні основні види роботи – відвідування лекцій, практичні заняття, самостійну і індивідуальну роботу студентів. Запорукою успішного засвоєння матеріалу студентом є аудиторна робота під керівництвом викладача, при цьому необхідно дотримуватись правила: переходити до вивчення нового матеріалу, тільки після засвоєння попереднього. Це можливо лише при зацікавленні студента в отриманні знань. Для отримання ґрунтовних знань з курсу "Технологія та організація будівництва" обов’язковою умовою є самостійна робота студента. Вона виконується в межах часу, визначеного навчальною програмою, з використанням додаткової навчальної літератури та консультацій викладача.

2. Перелік тем, які вивчаються в дисципліні

«Технологія та організація будівництва»

 

1. Організація матеріально – технічної бази будівництва (МТБ). Склад i призначення матерiально-технiчної бази будiвництва. Мобiльнi (iнвентарнi) будинки для обслуговування будiвництва. Використання для потреб будiвництва iснуючих i пiдлягаючих знесенню будинкiв. Розміщення МТБ. Планування МТБ будівництва. Виробнича потужність. Розрахунок потреби i забезпечення будiвництва енергетичними ресурсами.

2. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями і матеріалами.Значення матеріально-технічного планування для своєчасного введення об'єктів в дію. Організація виробничо - технологічної комплектації (ВТК). Виробничо-комплектовочна база (ВКБ).

3. Організація парку будівельних машин і його експлуатації. Вимоги, що ставляться до парку будівельних машин. Комплектування парку машин. Середньорічна потреба в машинах.Форми організації експлуатації будівельних машин, перерви в їх роботі.

4. Організація роботи транспорту в будівництві.Роль і значення транспорту в будівництві.Класифікація вантажів.Вибір виду і кількості будівельного транспорту.Організація перевезень автотранспортом. Організаційні форми експлуатації транспортних засобів.Організація перевезень залізницею.

5. Організація проектно-вишукувальних робіт. Органiзацiя будiвельного проектування. Передпроектна стадія будівництва. Стадії проектування. Структура проекту. Інженерні вишукування в будівництві. Органiзацiя вишукувань. Проект організації будівництва (ПОБ). Проект виконання робіт (ПВР).

6. Календарне планування в будівництві.Загальні положення щодо календарного планування (КП). Принципи розробки КП. Документи, що розробляються при КП у складі ПОБ. Порядок складання КП об’єкту. Організація і КП будівництва житлових будинків. KП робіт при вузловому методі. Особливості складання КП при монтуванні будівель із транспортних засобів. КП робіт при реконструкції і технічному переозброєнні підприємств. Охорона навколишнього середовища при розробці КП. Техніко-економічна оцінка КП. Форми документів, що розробляються при календарному плануванні.

7. Організація оперативного планування виробництва.Оперативне планування (ОП).Облік і контроль за виконанням ОП. Будфінплан.Диспетчерська система управління будівництвом.Засоби оперативного виробничого зв’язку.

8. Забезпечення збереження матеріальних цінностей і грошових коштів в будівництві.Законність,право, методи реалізації права,власність,дотримання законності, санкції в будівництві.

9. Організація системи контроль якості в будівництві.Загальні положення щодо поняття якості. Якість будівництва. Управління якістю. Контроль якостi робiт при будiвництвi об'єктiв.Оцінка і аналіз якості будівельно-монтажних робіт.Гарантійні строки в будівництві. Прийняття об’єктів в експлуатацію.


Читайте також:

 1. II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 2. Білковий обмін: загальні відомості
 3. Білорусь. Характеристика положення та господарства країни.
 4. Вальниці ковзання. Загальні відомості
 5. Виберіть 2 положення, які треба добавити у визначення елементів наукової проблеми.
 6. Визначення положення газорідинних і водо-нафтових контактів
 7. Вимір дохідності та загальні підходи до оцінки ефективності управління інвестиційним портфелем.
 8. ВИМОГИ ДО ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ГАРАЖІВ Загальні вимоги
 9. Випарні апарати з горизонтальним і похилим положенням нагрівальних камер
 10. Висвітліть положення України в роки першої світової війни.
 11. Вихідні положення до розрахунку вітроенергетичних установок
 12. Власні і загальні іменники як лексико-граматичні розряди за специфікою виявлення категорії числа
Переглядів: 548

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
У ТЕХНОЛОГІЇ БЕТОНУ | Склад i призначення матерiально-технiчної бази будiвництва

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.016 сек.