Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Первiсне суспiльство i першi державнi утворення на територiї України

Зміст

Анотація

Це — третє видання посібника, який здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблюють у ньому компактність, лаконічність, концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, системне, науково коректне мислення автора, розкуте і тактовне слово.

У процесі підготовки цього видання уточнено деякі формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях і суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням їх витоків, обумовленості вчинків конкретних історичних постатей. Проаналізовано сучасні політичні, соціально-економічні, духовні процеси і тенденції, висвітлено причини, суть і наслідки помаранчевої революції. Виклад подій доведено до середини 2005 р.

Посібник прислужиться студентам, викладачам вищих навчальних закладів. Корисним він буде учителям середніх загальноосвітніх шкіл, усім, хто прагне пізнати минуле нашого народу.

1.1. Початок формування людської цивiлiзацiї на територiї України
1.2. Скiфо-сарматська доба. Античнi мiста-держави Пiвнiчного Причорномор’я
1.3. Схiднi слов’яни в VI—ХI ст.


2. Київська Русь

2.1. Походження Давньоруської держави
2.2. Виникнення i становлення Давньоруської держави (кiнець IХ — кiнець Х ст.)
2.3. Пiднесення і розквiт Київської Русi (кiнець Х — середина ХI ст.)
2.4. Полiтична роздрiбненiсть Київської Русi (кiнець ХI — середина ХIII ст.)
2.5. Монгольська навала і встановлення золотоординського іга
2.6. Полiтичний устрiй
2.7. Соцiально-економiчний розвиток
2.8. Етнiчний розвиток
2.9. Хрещення Русi
2.10. Характернi ознаки та особливостi розвитку культури Київської Русi
2.11. Походження і суть нацiонального символу — тризуба


3. Галицько-Волинська держава — спадкоємиця Київської Русi

3.1. Утворення, піднесення і занепад Галицько-Волинської держави
3.2. Роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності


4. Українськi землi у складi Литви і Польщi

4.1. Приєднання українських земель до Великого князiвства Литовського
4.2. Польська експансiя на українськi землi наприкiнцi XIV — в середині XVI ст.
4.3. Люблiнська унiя
4.4. Утворення Кримського ханства і його експансiя на українськi землi
4.5. Соцiально-економiчнi процеси в XIV—XVI ст.
4.6. Церковне життя. Берестейська унiя
4.7. Культура України в XIV—XVI ст.


5. Виникнення українського козацтва

5.1. Феномен козацтва: генезис, характернi ознаки та особливостi
5.2. Запорозька Сiч
5.3. Козацько-селянськi повстання наприкiнцi XVI — на початку XVII ст.
5.4. Козацтво як впливовий чинник мiжнародного життя


6. Українська нацiональна революцiя

6.1. Причини, характер, перiодизацiя революції
6.2. Розгортання нацiонально-визвольної вiйни (лютий 1648 — серпень 1657 р.)
6.3. Утворення Української гетьманської держави
6.4. Громадянська вiйна і подiл козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)
6.5. Боротьба за возз’єднання Української держави (червень 1663 — вересень 1676 р.)


7. Україна наприкiнцi XVII — у XVIII ст.

7.1. Українська державнiсть наприкiнцi XVII — на початку XVIII ст.
7.2. Колонiальна полiтика Росiйської iмперiї щодо України у XVIII ст.
7.3. Правобережна Україна наприкiнцi XVII — у XVIII ст.
7.4. Соцiально-економiчний розвиток наприкiнцi XVII — у XVIII ст.
7.5. Культура України наприкiнцi XVII — у XVIII ст.


8. Україна в першiй половинi ХIХ ст.

8.1. Соцiально-економiчний розвиток українських земель у складi Росiйської iмперiї
8.2. Суспiльнi рухи
8.3. Нацiональне вiдродження в Українi. Кирило-Мефодiївське товариство
8.4. Захiдноукраїнськi землi пiд владою Австрiйської iмперiї


9. Україна в другiй половинi ХIХ ст.

9.1. Модернiзацiйнi процеси в Росiйськiй iмперiї та Україна
9.2. Суспiльнi течiї і рухи другої половини ХIХ ст.
9.3. Соцiально-економiчний розвиток у пореформений перiод
9.4. Українська культура в другiй половинi ХIХ ст.


10. Україна на початку ХХ ст.

10.1. Соцiально-економiчний розвиток на початку ХХ ст.
10.2. Нацiональний рух на початку ХХ ст.
10.3. Україна в період першої росiйської революцiї 1905—1907 рр.
10.4. Україна в роки третьочервневої монархiї (серпень 1907 — липень 1914 р.)
10.5. Захiдноукраїнськi землi в другiй половинi ХIХ — на початку ХХ ст.
10.6. Українськi землi в роки Першої свiтової вiйни
10.7. Поява модернiстської течiї в українськiй культурi на рубежi ХIХ i ХХ ст.


11. Українська нацiонально-демократична революцiя (1917—1920)

11.1. Лютнева революцiя в Росiї та її вплив на Україну
11.2. Проголошення автономiї України
11.3. Проголошення Української Народної Республiки. Вiйна Радянської Росiї проти УНР 325
11.4. Гетьманат П. Скоропадського
11.5. Директорiя УНР
11.6. Захiдноукраїнська Народна Республiка
11.7. Полiтика радянської влади в Українi 1919 р.
11.8. Україна в другiй половинi 1919 — на початку 1920 р.
11.9. Радянсько-польська вiйна та Україна


12. Україна в складi СРСР (1922—1939)

12.1. УСРР на початку 20-х років
12.2. Нова економiчна полiтика
12.3. Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежностi
12.4. Індустрiалiзацiя: завдання, труднощi, характернi ознаки, особливостi і наслiдки
12.5. Колективiзацiя сiльського господарства. Голод 1932—1933 рр.
12.6. Культурне будiвництво у 20—30-ті роки
12.7. Полiтика коренiзацiї: українiзацiя i розвиток нацiональних меншин
12.8. Україна i процес формування тоталiтарного режиму в СРСР


13. Захiдно-українськi землi в 20—30-ті роки

13.1. Українськi землi в складi Польщi
13.2. Українськi землi в складi Румунiї
13.3. Українськi землi в складi Чехословаччини


14. Україна в роки Другої свiтової вiйни (1939—1945)

14.1. Українське питання в мiжнароднiй полiтицi напередоднi Другої свiтової вiйни. Проголошення автономiї Карпатської України
14.2. Роль «українського питання» в нiмецько-радянському зближеннi. Пакт Молотова—Рiббентропа
14.3. Входження захiдноукраїнських земель до складу СРСР
14.4. Напад Нiмеччини на СРСР, невдачi Червоної армiї в боях на територiї України 1941—1942 рр.
14.5. Мiсце України у планах фашистiв
14.6. Встановлення фашистського окупацiйного режиму
14.7. Радянський партизанський рух на окупованiй територiї України
14.8. Збройна боротьба формувань ОУН—УПА в 1941—1944 рр.
14.9. Визволення України


15. Повоєнна вiдбудова i розвиток України в 1945 — серединi 50-х рокiв

15.1. Повоєннi адмiнiстративно- територiальнi змiни
15.2. Зовнiшньополiтична дiяльнiсть УРСР
15.3. Особливостi процесу вiдбудови народного господарства України
15.4. Рiвень життя і побуту населення
15.5. Радянiзацiя захiдних областей України
15.6. Боротьба ОУН—УПА з радянською репресивною машиною
15.7. Масовi репресiї радянського режиму проти населення Захiдної України. Операцiя «Вiсла»
15.8. Культурно-iдеологiчнi процеси в Українi


16. Україна в умовах десталiнiзацiї (1956—1964)

16.1. Суспiльно-полiтичне життя і полiтична боротьба в УРСР
16.2. Соцiально-економiчний розвиток України
16.3. Духовне життя в Українi: основнi тенденцiї і характернi ознаки


17. Україна на порозi кризи: наростання застiйних явищ (1965—1985)

17.1. Соцiально-економiчний розвиток УРСР
17.2. «Стабiлiзацiя» i закритiсть суспiльно-полiтичного життя
17.3. Духовний розвиток суспiльства: iдеологiчний диктат
17.4. Дисидентський рух


18. Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 — серпень 1991 р.)

18.1. Головні чинники, що зумовили процес перебудови
18.2. Етапи перебудови та її наслідки для України


19. Україна на шляху незалежностi

19.1. Стартовi умови розгортання державотворчого процесу
19.2. Становлення владних структур
19.3. Конституцiйний процес
19.4. Формування багатопартiйностi
19.5. На шляху творення нацiональної економiки (1991 — перша половина 1994 р.)
19.6. Реалiзацiя нового соцiально-економiчного реформацiйного курсу і його наслiдки (друга половина 1994 — 2005 р.)
19.7. Специфiка взаємодiї культури і суспiльства в умовах перехiдного перiоду
19.8. Основнi тенденцiї розвитку сучасної української культури
19.9. Характернi ознаки релiгiйного життя
19.10. Роль нацiональної ментальностi в життi суспiльства
19.11. Формування концепцiї зовнiшньополiтичного курсу
19.12. Альтернативнi варiанти геополiтичної орiєнтацiї України
19.13. Захiдний напрям зовнiшньої полiтики
19.14. Україна і СНД

Хронологічна таблиця
Короткий термінологічний словник
Література

 


Читайте також:

 1. V Такі негативні особистісні утворення, як самовпевненість і нерозвиненість автономії та ініціативи, обумовлюють неадаптивне старіння людини.
 2. А/. Верховна Рада України.
 3. Автономні утворення у зарубіжних державах
 4. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 5. Аграрні закони України
 6. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 7. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 8. Адміністративні зміни кінця 18-19 ст. та утворення нових архівів
 9. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
 10. Адміністрація Президента України
 11. Адреси бібліотек України
 12. Акти Верховної Ради України
Переглядів: 434

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.