Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Ефективні показники двигуна.

5.2.1. Частина індикаторної потужності, яка витрачається на подолання опорів в середині двигуна та привід допоміжних агрегатів називається потужністю механічних втрат (NM), інша частина потужності що знімається з колінчастого валу двигуна називають ефективною потужністю (Ne)

Ne = Ni – NM (квт) (11)

По аналогії з середнім індикаторним тиском, ефективної потужності Ne і потужності механічних витрат Nм відповідають середні питомі тиски.

Ne = і Nм = ; (12)

5.2.2. Середній ефективний тиск дорівнює:

Pe = Pi – Pм (МПа) (13)

де: Рм - тиск механічних втрат, який дорівнює:

Рм = а + в · Vл.cp ( МПа ) (14)

де: а і в - сталі коефіцієнти, які визначені експериментально;

Vл.cp - середня швидкість поршня; Vл.cp = (м/сек.)

5.2.3. Зменшення індикаторної потужності за рахунок механічних витрат Nм оцінюють механічним ККД.

ηм = (15)

5.2.4. Ефективна паливна економічність оцінюється ефективним ККД ( ηе ).

Ефективним ККД називають відношення кількості теплоти Qe , яка перетворилась в ефективну роботу We до всієї підведеної теплоти Qo :

ηе = (16)

5.2.5. Питома ефективна витрата палива дорівнює:

ge = (г/квт۪-год) (17)

5.2.6. Взаємозв'язок ефективного ККД (ηе) з іншими ККД, виразим ефективну потужність (Ne) через індикаторну потужність ( Nі ) і ККД механічних втрат ( ηм ) тоді отримаємо:

ηе = (18)

5.2.7. Літрова потужність оцінює ефективність використання об'єму циліндра. Літрова потужність це відношення ефективної потужності ( Ne) до робочого об'єму двигуна ( Vл )

Nл = (кВт/л) (19)

Літрова потужність визначає ступінь форсування двигуна. Літрова потужність підвищується при збільшенні середнього ефективного тиску ( Ре ) і частоти обертів двигуна ( n ).

 

Тип ДВЗ ηм Ре ,МПа ηе ge, г/(кВт · год) ( для газових МДж/(кВт*год))
Бензинові 0,7...0,85 0,6...0,95 0,25...0,32 250...320
Дизелі без наддуву 0,7...0,82 0,55...0,85 0,33...0,40 212...255
з наддувом 0,8...0,92 0,7...2,2 0,35...0,42 200...242
Газові 0,75...0,85 0,5...0,75 0,23...0,28 12...17


 

 

Тепловий баланс двигуна (самостійно)

Із спільної кількості теплоти, введеної в двигун, тільки частина її (20-40 %) витрачається на здійснення корисної роботи, решта частина теплоти (60-80 %) розсіюється в навколишнє середовище. Розподіл кількості теплоти на корисно використану і на втрачену теплоту характеризується ефективним тепловим балансом. Складові члени теплового балансу можуть бути вказані в теплових одиницях (МДж) на одиницю часу роботи двигуна чи в відсотках по відношенню до всієї кількості теплоти палива. Рівняння теплового балансу в загальному вигляді:

Qо = Qе + Qохол + Qвг.+Qм + Qн.зг +Qн.в

Розглянемо окремі складові теплового балансу.

Отримана теплота палива Qо, така кількість теплоти, що підведена з паливом дорівнює: добутку витраченого палива Gп на теплотворну здібність цього палива НU

Qо = НU Gп. (МДж)

Ефективна теплота Qе (кількість теплоти, перетвореної в корисну роботу) визначається ефективною роботою за 1 год. при потужності двигуна ре, така: Qе = 3,6 ре .

Теплота, відведена в систему охолодження Qохол , визначається температурами охолоджувача, на вході в двигун і на виході із нього, а також витратою охолоджувача через систему охолодження Gохол з врахуванням теплоємності охолоджувача сохол ,

Qохол = сохолвих + Твх )Gохол (МДж)

В теплоту Qохол входить не тільки теплота, передана робочим тілом протягом циклу, але і основна частина теплоти, затраченої на подолання механічних втрат, а також теплота, отримана від відпрацьованих газів при проходженні їх через випускну систему двигуна.

Кількість теплоти Qвг , відведеної з відпрацьованими газами, визначається за допомогою калориметру чи розраховується по різниці тепловмісту відпрацьованих газів і свіжого заряду з врахуванням теплоти, внесеної з паливом сnало GТ ,

(МДж)

де: М2 і М1 – кількість кіломолів відповідно продуктів згоряння і свіжого заряду, що припадає на 1 кг палива; Gп – годинна витрати палива.

Кількість теплоти, відданої масляній системі, складається з теплоти тертя і теплоти, отриманої від внутрішніх поверхонь двигуна. Теплота Qм підраховується аналогічно Qохол .

Кількість теплоти, відповідна теоретичній неповноті згоряння палива Qн.зг , визначається тільки при роботі двигуна, коли α < 1,

Qн.зг = 120 (1 α)LoGп (МДж)

де: Lo – кількість повітря, теоретично необхідне для повного згоряння 1 кг палива.

Теплота Qост – це теплові втрати, не враховані першими п’ятьма членами першої частини рівняння

Qн.зг = QoQв ΣQвтр (МДж)

До неврахованих витратам відносяться теплота, випромінена зовнішніми поверхнями двигуна; теплота, еквівалентна кінетичній енергії відпрацьованих газів; теплота при неповному згорянні палива і т.п.

При вираженні складових теплового балансу в відсотках маємо

qв + qохол + qв.г + qм + qн.зг + qн.в = 100 % ,

де: qв = (Qв + Qo ) 100% ; qохол = 100 % і т.п.

Зміна складових теплового балансу для карбюраторних двигунів і дизелів (у відсотках) наведено в таблиці.

 

Таблиця

Двигун Складові, %
  qе qохол qв.г qн.зг qм qінш
Карбюраторний Дизель: без наддуву з наддувом 21…28   29…42 35…45 12…27   5…35 10…25 30…55   25…45 25…40 0…45   0…5 0…5 3…5   2…3 2…3  

Як бачимо, основна маса теплоти відводиться охолоджуваль­ним середовищем і вихлопними газами. Проте ця теплота, яка втра­чається тут, становить ту частину, яка за другим законом термодина­мики повинна бути віддана холодному джерелу теплоти. Хімічна не­повнота згоряння спостерігається при роботі двигунів на багатих сумішах: в карбюраторних при α < 1, дизельних - при димному вихлопі.

Величина окремих складових теплового балансу залежить від різних факторів.

Швидкість обертання. При малих швидкостях обертання зроста­ють втрати в охолоджувальне середовище, тому що на теплообмін відводиться більше часу. Із збільшенням швидкості обертання втрати в охолоджувальне середовище зменшуються, проте зростають втрати з вихлопними газами.

Якщо двигун працює при повністю відкритому дроселі, то зроста­ють втрати від хімічної неповноти згоряння, оскільки економайзер, що починає працювати, забезпечує подачу збагаченої суміші.

Найбільша кількість теплоти перетворюється на ефективну роботу при експлуатації двигуна на середніх швидкостях обертання, при яких сумарні втрати теплоти досягають-мінімуму. Тому для порів­няння різних двигунів тепловий баланс визначають при середніх, швидкостях обертання.

Міра стиснення. Із збільшенням міри стиснення частина теплоти, що перетворюється на ефективну роботу, зростає. Одночасно з цим змен­шуються втрати в охолоджувальне середовище і з вихлопними газами. Тому дизельні двигуни, які мають більшу міру стиснення, економ­ніші, ніж карбюраторні.

Склад суміші. У міру збагачення суміші теплові втрати на охо­лодження і випуск знижуються, зате зростають втрати від хімічної неповноти згоряння. Якщо маса збіднюється, то зменшуються втрати від неповноти згоряння і зростають втрати на охолодження та випуск.

Тому треба намагатися працювати на економічних сумішах (α ~1,1), при яких сумарні теплові втрати досягають мінімуму.


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. Абсолютні показники фінансової стійкості
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 4. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 5. Аналітичні показники динаміки та прийоми їх обчислення
 6. Аналітичні показники ряду динаміки.
 7. Аналітичні показники ряду динаміки.
 8. Базисні показники
 9. Вартісні показники обсягу виробництва.
 10. Вартісні показники продукції сільського господарства
 11. Вибір і визначення магнітної індукції в елементах двигуна.
 12. Види і показники зношення основних фондів
Переглядів: 3050

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Показники робочого циклу і двигуна. | Явище карбюрації.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.