Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Впливом сучасних тенденцій розвитку світового господарства.

Історією ринкових реформ в Україні.

Національна економіка України, яка існує в унікальному природно-екологічному, політичному, соціальному і духовному середовищі нової не­залежної держави, вже пройшла певні етапи розвитку:

I етап (1992-1994 pp.) — безсистемна та нерегульована «шокова те­рапія»;

II етап (1994-1999 pp.) — економічні перетворення за програмою
міжнародних фінансових організацій (МВФ, ЄБРР та інших), у якій домінували заходи «шокової терапії», хоча певні зусилля владних структур
були спрямовані на реалізацію градуалістських заходів.

"Шоковий" варіант реформ був характерний для більшості постсоціалістичних країн, що було обумовлено ситуацією економічної катастрофи в умовах хаотичного розпаду господарських зв'язків, а також виконанням рекомендацій МВФ відносно формування ринкових відносин на основі пануючих монетарних доктрин. Саме такий варіант реформ був використаний і в Україні. Поряд з деякими позитивними зрушеннями — відносна макроекономічна фінансова стабілізація, формування власної грошово-кредитної та фінансової системи, ринкової інфраструктури, активізація зовнішньоеко­номічних зв'язків тощо — домінували такі регресивні процеси, як деп­ресія, деіндустріалізація, формування тіньової, кримінальної та кланової економіки, олігархічних структур, масовий виток капіталу з економіки країни, значне соціальне розшарування тощо, які значною мірою були детерміновані не тільки спадщиною минулого, але й неадекватною економічною політикою.

Хоча сучасна економіка України - це локальна перехідна економіка, але трансформаційні процеси у країні розгортаються за особливих історичних умов - умов глобальних перехідних процесів. Розвинуті індустріальні країни перебувають на етапі розвитку постіндустріального суспільства. Країни, в яких значну частину становлять елементи традиційної економіки, швидко рухаються до сучасної ринкової економічної системи, використовуючи при цьому досягнення постіндустріальної стадії. Глобальні перехідні процеси, а також загальні закономірності розвитку світового господарства (поглиблення суспільного розподілу праці, інтернаціоналізація обміну та виробництва) впливають на перехідну економіку України, зміст перехідних процесів, їх кінцеві орієнтири. Досвід ринкових перетворень у так званих постсоціалістичних країнах також враховує наша країна. Тому перехідна українська економіка постає як унікальне переплетіння локальних і глобальних тенденцій.

Сучасна українська економіка останнім часом проходить дуже складний шлях. Однією з основних причин цієї складності є політична нестабільність у країні, часта зміна урядів, а відповідно напрямків розвитку, методів управління ринком. Негативний вплив на економічний розвиток здійснює і світова фінансова криза.

Фактори, що впливають на формування національної економіки України, поділяються на об’єктивні та суб’єктивні. До об’єктивних факторів відносять:

Ø розвал Радянського Союзу та розрив традиційних економічних зв’язків;

Ø значна сировинна, у першу чергу енергетична залежність від інших країн;

Ø деформована, нераціональна, неефективна структура національного господарства (висикомонополізована, мілітаризована економіка з потужним індустріальним потенціалом, що важко піддається структурній перебудові);

Ø ресурсномістке витратне виробництво;

Ø значна залежність від іноземної допомоги;

Ø важкі наслідки Чорнобильської аварії;

Ø велика доля виробництва, що знаходиться в тіньовий сфері.

На формування національної економіки України впливають такі суб’єктивні фактори:

Ø повільний хід ринкових перетворень;

Ø непідготовленість уряду і населення до реформування, важкий і хворобливий процес адаптації до нових економічних умов;

Ø непогодженість відносин між законодавчою та виконавчою владами;

Ø самоусунення держави від виконання регульованих функцій, помилки і прорахунки уряду;

Ø недостатня кількість кваліфікованих фахівців (тобто відсутність команди реформаторів);

Ø політична нестабільність;

Ø зростання соціальної напруженості, величезна диференціація доходів, зубожіння значної частини населення;

Ø український менталітет (соціально-психологічні особливості нації, які полягають в консерватизмі, обережності, надмірній терпимості, надії на чиюсь допомогу).

Незважаючи на все, зазначене вище, слід створити умови, які забезпечать успішне реформування національної економіки України. Для цього є необхідним:

Ø формування реальної ідеї національного розвитку:

Ø наявність єдиної програми перетворень, політичної волі та команди реформаторів;

Ø швидке(наскільки можливе) реформування;

Ø економічна лібералізація (від старої бюрократичної системи до прозорих ринкових відносин) і дієздатний уряд;

Ø єдність і консолідація всього суспільства;

Ø забезпечення еквівалентності української економіки із зовнішнім економічним середовищем;

Ø забезпечення високого соціального добробуту і соціального захисту населення;

Ø необхідність екологічної збалансованості національної економіки;

Ø якнайшвидше впровадження інноваційної моделі розвитку національної економіки.

Визначені вище особливості сучасної перехідної економіки України зумовлюють зміст ринкових реформ, спрямованих на трансформацію економічної системи командного типу в ринкову систему. Однак формування ринкових відносин не є кінцевою метою перехідних процесів. Мета трансформації - досягнення макроекономічної стабілізації та економічного зростання на базі всебічного розвитку ринкового механізму розподілу та ефективного використання економічних ресурсів суспільства.

Досягнення макроекономічної стабілізації за умов перехідної економіки України є складним трансформаційним процесом, в якому можна виділити два взаємопов'язані етапи: початковий етап і стабілізаційний етап.

1. Початковий етап, що мав такі завдання: по-перше, подолання
кризових явищ, неминучих за умов відмирання старої системи (інфляція,
бюджетний дефіцит та ін.); по-друге, створення передумов для виникнення
ринкових господарських форм — ринкова лібералізація економіки. Тривалість
початкового етапу залежить від глибини кризи та ефективності стабілізаційної
політики держави. Для України початковий етап характеризувався глибокою
кризою (економічною, політичною, соціальною), що значно ускладнювало
трансформаційні процеси.

Першочерговим завданням початкового етапу реформ в Україні було досягнення грошової стабілізації, реформа ціноутворення, створення системи конкурентних ринків на базі роздержавлення і демонополізації економіки, лібералізації зовнішньоекономічних відносин. У процесі ринкової лібералізації почали створюватись інститути ринкової інфраструктури.

2. Стабілізаційний етап — це етап створення ефективної ринкової
економічної системи, що складається з двох фаз: фази становлення ринку, в умовах якої створюються основні інститути ринкової економіки, та фази структурних перетворень (структурного коректування), коли під впливом нових ринкових чинників перетворюється відтворювальна структура економіки. Фаза становлення ринку передбачає здійснення інституційних перетворень, які забезпечують формування базових інститутів ринкової системи: приватної власності, економічної свободи вибору, приватних економічних інтересів, конкуренції, суверенітету споживача, системи ринків, економічних контрактних відносин (договір).

 


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. III.Цілі розвитку особистості
 3. III.Цілі розвитку особистості
 4. III.Цілі розвитку особистості
 5. Iсторiя розвитку геодезичного приладознавства
 6. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 7. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 8. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 9. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 10. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 11. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
 12. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ|направлень| РОЗВИТКУ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ
Переглядів: 797

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Стартовими умовами перетворень в Україні. | Можливі альтернативи національної економічної моделі України.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.