Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Стан ринку праці в Україні та його особливості

План

Лекція 1.

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Тема:Техніка пошуку роботи

Мета:Надати студентам відомості інформаційного та методичного характеру щодо влаштування на роботу

 

 

Література:

Інтерент джерела: сайт rabota.ua <noreply@rabota.ua>

http://www.rabotagrad.ru/consultationsearch/_aview_b18560

1. Політика держави у сфері занятості

2. Інформаційне забезпечення влаштування на роботу

3. Алгоритми пошуку роботи

4. Неформальна зайнятість: причини та наслідки

Короткий зміст лекції.

 

Ринок праці — це система суспільних відносин, пов'язаних з наймом і пропозицією праці, тобто з її купівлею і продажем; це також економічний простір — сфера працевлаштування, в якій взаємодіють покупці і продавці праці; і це механізм, що забезпечує узгодження ціни і умов праці між роботодавцями і найманими праців­никами та регулює її попит та пропозицію.

Ринок праці не вичерпується відносинами по працевлаштуванню безробітних та заповнений вакансій, а охоплює всю сферу найманої праці. Сюди відносяться проблеми оплати і умов праці, обсягу й інтенсивності виконуваної ро­боти, стабілізації і гарантій зайнятості, трудової мотивації, підготовки і перепідготовки робочої сили. Таке трактування предмету ринку праці називається розширеним на відміну від звуженого, яке відносить до проблем ринку праці лише сферу обігу, а до суб'єктів ринку праці лише людей, що без­посередньо в даний момент активно шукають роботу, та ва­кантні робочі місця.

Головними суб'єктами ринку робочої сили є наймані працівники та роботодавці. Кожен з них має свою суспільну форму і розгалужену структуру.

Систему суб'єктів ринку робочої сили доповнюють посередники. Принципи функціонування ринку робочої сили такі: кожен індивідуум має право і можливість вільно продавати свою робочу силу на засадах трудового найму за власним вибором і бажанням і за ринковою ціною на основі контракту між робітником і наймачем; роботодавець (підприємець, виробничий колектив, держава тощо) сам вирішує, скільки і яких робітників йому наймати; робочі місця створюються і регулюються державою не більшою мірою, ніж іншими роботодавцями.

Формування, функціонування, розвиток ринку робочої сили підпорядковані загальним законам і тенденціям розвитку ринкової економіки. Важливими функціями ринку робочої сили є: забезпечення ра-ціоналізації виробництва і зайнятості, регулювання та раціональне розміщення трудових ресурсів; узгодження економічних інтересів в системі суспільного поділу праці тощо.

В Україні найвищі рівні безробіття характерні для кваліфіко­ваних робітників з інструментом і робітників сфери обслугову­вання та торгівлі, що віддзеркалює спад виробництва в промис­ловості і скорочення попиту на робочу силу в сфері обслугову­вання внаслідок приватизації і стагнації обсягів виробництва. В найближчій перспективі реформування аграрного сектору не­минуче призведе до стрімкого зростання безробіття і серед ро­бітників сільського господарства.

Аналіз ситуації за останні два роки свідчить про позитивну динаміку на ринку праці в Запорізькій області. Так, рівень зайнятості населення поступово підвищується. За підсумками 2011 року він склав 60,4% (по Україні 59,2%). А рівень безробіття в регіоні за даними статистики знизився до 7,2% серед економічно активного населення (по Україні 7,9%).

Але є ціла низка проблем, пов’язаних з ринком праці, що потребують пильної уваги влади. Серед них – «тіньова» зайнятість, примусова неповна зайнятість населення, що є ознакою непрозорості ринку, скорочення робочих місць у середньому та малому бізнесі.

Ліквідація робочих місць – це наслідок «тінізації» ринку праці, спроба роботодавців мінімізувати податкове навантаження, вважають фахівці. На думку голови облдержадміністрації Олександра Пеклушенка до вирішення цієї проблеми необхідно підходити комплексно. Перш за все, влада мусить активно працювати з правоохоронними та податковими органами у справі легалізації робочих місць. Питання регулювання податкового навантаження необхідно відпрацьовувати на центральному рівні. А також треба вести більш активну роз’яснювальну роботу з працівниками, які сьогодні отримують заробітну платню в «конвертах.

За словами директора обласного центру зайнятості Ірини Дуднік, область має фінансовий ресурс для вирішення проблеми зайнятості незахищених громадян. Створення додаткових робочих місць можливе за рахунок надання дотації роботодавцям, які працевлаштовують безробітних. Програма діє з 2001 року – працевлаштовано за цей час 15 тис. безробітних, на що витрачено 124 млн. грн. У 2012 році Запорізька область отримала на ці цілі 47,6 млн. грн. І тільки за січень-квітень цього року за рахунок дотацій вдалося працевлаштувати 436 безробітних, майже половина з них – пільговики та інваліди. Але, як зауважила Ірина Дудник, керівникам на місцях необхідно більш активно використовувати цей ресурс, щоб створювати максимально можливу кількість робочих місць та влаштовувати на роботу людей, які потребують особливого захисту з боку держави.

З метою забезпечення тимчасової зайнятості та з урахуванням потреб громади й соціально-економічного розвитку регіону в області організовуються громадські роботи. У всіх населених пунктах проводяться роботи з впорядкування територій, історичних та культурних пам’яток, обелісків і воїнських поховань, кладовищ, окремих могил, пам’ятних знаків та інші.

Ринок праці висуває все більш високі вимоги до якості робочої сили, тому дедалі більшого значення набуває розвиток професійного навчання безробітних, що сприяє підвищенню рівня їхньої конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки. З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці наших безробітних, центри зайнятості надають їм можливість набути професію, що користується сьогодні попитом на ринку праці, або підвищити свою кваліфікацію до сучасних вимог роботодавців.

У 2012 році змінилися пріоритетні напрями роботи Запорізької обласної служби зайнятості, першочерговим завданням є оперативне укомплектування робочих місць кваліфікованою робочою силою. Сьогодні обласна служба зайнятості займає активну позицію на ринку праці області, намагається посилити мотивацію людини до праці, підняти престиж робітничих професій. Відповідно до стратегичного курсу, визначеного Президентом України, пріоритетними напрямами роботи Запорізької обласної служби зайнятості на 2012 рік є індивідуальний підхід до кожної людини, яка шукає роботу, перш за все це стосується категорій, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці. Задля досягнення поставленої мети необхідно об’єднати зусилля влади, роботодавців та профспілок.

 

 

В даний час український ринок праці не збалансований, про що свідчать серйозний дисбаланс у першу чергу з боку попиту. Криза в економіці, закриття великих промислових підприємств ведуть до безробіття й одночасно до необхідності широкомасштабної перекваліфікації значної частини робочої сили. Розвиток ринку праці кваліфікованої робочої сили є нагальною потребою для забезпечення сталого людського розвитку. Для цього професійно-кваліфікаційна та освітня структура попиту та пропозиції на ринку праці має відповідати потребам ефективного функціонування економіки. Структурна перебудова економіки обумовила відповідні зміни на ринку праці в Україні, зокрема щодо професійно-кваліфікаційного складу попиту і пропозиції робочої сили, рівня оплати праці.

Тенденції розвитку праці кваліфікованої робочої сили певною мірою віддзеркалюють показники зареєстрованого ринку праці.

Так, незайняті громадяни, які належать до категорії законодавців, вищих державних службовців, керівників, протягом 2003 р. становили незначний відсоток - 5,1% від загальної чисельності незайнятих громадян. Протягом 2004-2005 рр. відбулося його збільшення, і на кінець 2005 р. його значення становило 6,2%.

Розглядаючи категорію незайнятих громадян-професіоналів, можна сказати, що їхня чисельність поступово скорочується щороку в середньому на 0,5 пункти. Так, з 2000 р. по 2005 р. цей показник знизився майже в 1,5 рази (з 7,7 до 5,3%).

Подібна тенденція спостерігається і в групі незайнятих громадян-фахівців. У 2000 р. їх частка становила 13,3%, а в 2005 р. - 8,7%.

Поява та загострення економічної кризи протягом 2008 року кардинально змінила ситуацію на ринку праці. Нині стан ринку праці в Україні характеризується наявністю комплексу проблем. Серед них найважливіші такі:

1. - співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили;

2. - значна середня тривалість безробіття;

3. - наявність вимушеної неповної зайнятості;

4. - складна ситуація щодо працевлаштування окремих соціально-демографічних груп населення (жінки, молодь, сільське населення, інваліди);

5. - проблеми зайнятості в депресивних регіонах, монофункціональних містах;

6. - поширення неформальної та тіньової зайнятості;

7. - необхідність підвищити рівень професійної освіти, професійного навчання працівників, що забезпечує їхню конкурентоспроможність відповідно до сучасних економічних умов структурних зрушень, що відбуваються на ринках товарів (послуг);

8. - забезпечення належного рівня оплати праці, що є важливим фактором підвищення життєвого рівня населення, розширеного відтворення робочої сили;

9. - пожвавлення міграційних процесів, це, в свою чергу, призводить до того, що Україну залишає найбільш талановита частина населення, котра в подальшому працюватиме на благо інших країн.

В Україні в грудні 2008 р. кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості склала 876,2 тис. осіб, що на 26,8% більше порівняно з січнем, коли було зареєстровано 691,2 тис. безробітних осіб. Найвищий приріст незайнятих громадян спостерігається у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. За цей же період потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць та вакантних посад скоротилася на 47,9%, відповідно з 175,0 до 91,1 тис. осіб. Це спричинило збільшення навантаження на 10 вакантних посадах з 39 до 96 осіб. Найбільше скорочення вакансій відбулося у Києві, АР Крим, Донецькій, Рівненській, Київській, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Роботодавці пов'язують це зі складним фінансовим становищем та зменшенням обсягів робіт.

В структурі зареєстрованих безробітних 55,1% - чоловіки та 44,9% - жінки; 49,5% - міське населення та 50,5% - сільське. Погіршення економічної ситуації в країні зменшило рівень працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян у 2008 р. на 2,2 пункти.

За даними Державного комітету статистики, в жовтні 2008 р. реальна заробітна плата знизилася на 1,7%. За 9 місяців 2008 р. проти попереднього року ріст реальної заробітної плати ще зберігається (8%), але темпи зростання майже у 2 рази нижчі, ніж були на початку року. Найбільше зниження реальної заробітної плати сталось у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській областях. Водночас у жовтні в окремих галузях відбувся спад номінальної заробітної плати. Найбільше - в будівництві (-10,6%), торгівлі (-3,8%), промисловості (-3,2%).

Виходячи з цього, державна стратегія забезпечення ефективного використання робочої сили охоплює значну кількість компонентів, серед яких найважливішими є підвищення життєвого рівня і зайнятості населення, а саме:

1. Створення ефективних робочих місць у державному і приватному секторах економіки;

2. Проведення політики стимулювання й підтримки зайнятості;

3. Зростання платоспроможного попиту;

4. Забезпечення ефективного відтворення робочої сили шляхом гарантії основних соціальних показників і нормативів на рівні, не нижчому за прожитковий мінімум;

5. Відновлення відтворювальної та стимулюючої функції заробітної плати;

6. Удосконалення розподільчих відносин і оптимізація соціальних витрат;

7. Формування раціональної структури грошових доходів та витрат населення в результаті змін в оподаткуванні особистих доходів та легалізації тіньової економіки;

8. Зменшення диференціації населення за рівнем життя;

9. Здійснення стратегії боротьби з бідністю;

Розроблення державної стратегії ефективного використання робочої сили й механізмів її реалізації є важливим важелем та рушійною силою подальшого соціально-економічного розвитку України.

Протягом 2011 року у Запорізькій області комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 84,8 тис. осіб, що на 3,5% більше, ніж у попередньому році. Системна робота фахівців обласної служби зайнятості щодо сприяння працевлаштуванню незайнятих громадян та задоволення кадрових потреб роботодавців за 2011 рік забезпечила збільшення на 11,9% наявних вакансій. Підприємства, установи та організації повідомили центри зайнятості про наявність 47,8 тис. вільних робочих місць та вакантних посад, що на 5,1 тис. вакансій більше, ніж у минулого року. Рівень укомплектування вакансій склав 68,6%. Обласною службою зайнятості продовжувалась робота щодо активізації безробітних громадян до наполегливого пошуку роботи, спрямування їх до участі в активних формах сприяння зайнятості та упередження нелегальної зайнятості. За сприянням служби зайнятості за 2011 рік майже 34 тис. осіб знайшли роботу, що на 5,2 тис. осіб більше, ніж у 2010 році, з них 3,5 тис. осіб – громадяни соціально-незахищених верств населення; 400 – особи з інвалідністю. За 2011 рік були працевлаштовані півтори тисячі безробітних шляхом надання дотацій роботодавцю для працевлаштування безробітних громадян. 867 безробітних використали шанс організувати власну справу шляхом одержання допомоги по безробіттю одноразово. З метою задоволення кадрових потреб роботодавців та сприяння працевлаштуванню безробітних організовано професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для 8,6 тис. осіб, що становить 13,3% загальної чисельності безробітних. За відсутності постійних робочих місць з метою забезпечення тимчасової зайнятості до оплачуваних громадських робіт залучено 16,7 тис. осіб, що на 52,3% більше, ніж у 2010 році. Найбільше безробітних громадян працювало на тимчасових роботах в сільських радах по обслуговуванню одиноких громадян похилого віку та інвалідів, благоустрою територій населених пунктів, придорожніх смуг, кладовищ, упорядкуванню пам'яток архітектури, догляду за хворими тощо. Як показала практика, застосування активних форм сприяння працевлаштуванню є ефективним інструментом зниження соціальної напруги та підвищення рівня зайнятості громадян.

Читайте також:

 1. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 4. VI.3.3. Особливості концепції Йоганна Гайнріха Песталоцці
 5. VI.3.4. Особливості концепції Йоганна Фрідриха Гербарта
 6. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 7. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 8. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 9. Агітація за і проти та деякі особливості її техніки.
 10. Аграрне виробництво і його особливості
 11. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості.
 12. Аграрні відносини в Україні у ХVІ - перш. пол. ХVІІІст.
Переглядів: 958

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Інтеграція національної економіки України у світове господарство. | Шляхи пошуку роботи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.