Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Принципи організації місцевих фінансів.

Рис. 3 Суспільна роль місцевих бюджетів

Табл. 2 Динаміка доходів і видатків місцевих бюджетів

Рис. 2 Доходи і видатки місцевих бюджетів, % до Зведеного бюджету

Рис.1 Структура бюджетної системи України

Структура, принципи побудови бюджетів, які входять до складу бюджетної системи України, їх взаємозв’язок з державним бюджетом та іншими видами бюджетів визначаються бюджетним устроєм, який, у свою чергу, залежить від державного устрою країни та враховує її адміністративно-територіальний поділ.

Характерною ознакою сучасної побудови бюджетної системи Украї­ни є самостійність усіх бюджетів. Місцеві бюджети одного рівня не мо­жуть бути включені до місцевих бюджетів іншого рівня. Закон України «Про місцеве самоврядування в країні» визначає, що самостійність міс­цевих бюджетів гарантується власними та законодавчо закріпленими за ними на стабільній основі загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів.

Визначення місця і ролі місцевих бюджетів у бюджетній системі краї­ни потребує проведення аналізу багатьох параметрів, які характеризу­ють кількість місцевих бюджетів за їх окремими видами, обсяги акуму­льованих у бюджетах ресурсів, структуру дохідних джерел і напрямки витрачання коштів.

У кожній країні місцеві бюджети є найбільш чисельною ланкою бюджетної системи. В Україні сьогодні нараховується БІЛЬШЕ 12 ТИСЯЧ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (табл. 1).

Табл. 1 Кількісний склад місцевих бюджетів у 2009-му році*

Види місцевих бюджетів Кількість
Місцеві бюджети, усього
В т. ч.: бюджет Автономної Республіки Крим
бюджети міст Києва і Севастополя, що мають статус міст державного значення
обласні бюджети
міські бюджети
районні у містах бюджети
районні бюджети
селищні бюджети
сільські бюджети

· 3. Жемеренко Є.В. Місцеві бюджети в економічній системі держави / Є.В. Жемеренко // Фінанси України. - 2010. - № 2. - С. 12-18.

В останні роки приблизно 70-75 % бюджетних ресурсів зосереджу­ється саме у державному бюджеті України, відповідно у місцевих бю­джетах акумулюється від 25 до 30 %.

На рис. 2 показана динаміка доходів та видатків місцевих бюджетів. З наведених даних видно, що сьогодні спостерігається не­гативна тенденція зменшення частки доходів, які надходили до місце­вих бюджетів: з 31,4 % у 2002 р. до 26% у 2009 р. (25,6% у 2010р.)Ця тенденція супере­чить необхідності зміцнення фінансової бази органів місцевого само­врядування. Поступове розширення кола завдань органів місцевого са­моврядування, делегування їм окремих повноважень органів державної влади закономірно знайшло відображення у збільшенні частки видат­ків, які здійснювалися з місцевих бюджетів. Так, частка видатків місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України в останні роки зросла з 36,7 % у 2005 р. до 41 % у 2009 р. (40,2% у 2010р.)

Абсолютні обсяги місцевих бюджетів постійно зростають (табл. 2). Спостерігається посилення невідповідності між доходами та видатками місцевих бюджетів.

Рік ВВП, млн. грн. Доходи місцевих бюджетів Видатки місцевих бюджетів
млн. грн. % ВВП млн. грн. % ВВП
22784.9 6.60 38803.6 11.24
30316.2 6.87 52074.7 11.80
39865.5 7.33 72364.2 13.30
8.10 96511.2 13.39
73872.1 7.79 126906.2 13.39
71035.7 7.77 127187.8 13.90
80515.8 7,35 152000.0 13,88

Місцеві бюджети займають не лише важливе місце у бюджетній си­стемі, але й одне з центральних місць в економічній системі кожної дер­жави, їх роль і значення безпосередньо зумовлені типом економічної си­стеми, обраними цілями та пріоритетами суспільного розвитку (рис. 3).

Основними складовими багатопланової РОЛІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ є те, що вони виступають: важливим чинником економічного розвитку і фі­нансової стабільності; інструментом макроекономічного регулювання; важелем здійснення перерозподільчих процесів; фінансовою базою міс­цевого самоврядування; інструментом реалізації державної регіональ­ної політики; планами формування і використання фінансових ресурсів територіальних утворень; основним важелем фінансового вирівнюван­ня; головним джерелом фінансових ресурсів для утримання і розвитку місцевого господарства, вирішення місцевих проблем; з їх допомогою ре­алізуються перспективні цілі національного розвитку і загальнодержавних програм.


Читайте також:

 1. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 2. PR-відділ організації: переваги і недоліки
 3. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 4. АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
 5. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 6. Акти з охорони праці в організації.
 7. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 8. Актуальні тенденції організації іншомовної освіти в контексті євроінтеграції.
 9. Аналіз сильних та слабких сторін організації
 10. Аналіз та планування витрат організації на професійне навчання персоналу
 11. Антикорупційні принципи
 12. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
Переглядів: 716

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Місцеві бюджети в складі бюджетної системи України | Склад і структура місцевих фінансів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.