Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Призначення, функції та структура функціональної підсистеми МОЗ України в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.

Організація подачі інформації про надзвичайні ситуації у функціональній підсистемі Міністерства охорони здоров’я України у межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань нС.

Інформаційна частина методичної розробки

Перелік теоретичних питань, завдання для самостійної роботи.

Методика проведення заняття.

План проведення практичних занять

1. Вступ………………………………………………………….………………….. 5 хвилин
2. Організація подачі інформації про надзвичайні ситуації у функціональній підсистемі Міністерства охорони здоров’я України у межах Урядової ін-формаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій. Плану-вання заходів медичного забезпечення населення при надзвичайних ситуа-ціях. Структура плану та зміст його розділів. Організація медичного поста-чання формувань і закладів ДСМК.…………………………………………….   70 хвилин
3. Підведення підсумків заняття…………………………………………………... 5 хвилини
  Разом…………………………………………………………................................ 80 хвилин

Заняття починається з перевiрки за списком студентiв, об'явлення теми, мети та плану заняття. Далі іде викладання та розбір учбових питань, які розглядаються на занятті. Перевірка підготовки студентів до заняття проводиться в ході вивчення учбових запитань. Наприкінці заняття проводиться вихідний контроль засвоєння знань шляхом рішення тестів, підводиться підсумок заняття, в ході якого студент заповнює "Індивідуальний план студента", і задається завдання до наступного заняття.

 

Україна має усі передумови для виникнення стихійних лих та техногенних катастроф, причому, за підвищеним техногенним навантаженням та наявністю значної кількості шкідливих виробництв, великої густини населення, внаслідок надзвичайних ситуацій виникають значні санітарні втрати, як правило, руйнується інфраструктура життєзабезпечення (енергетики, транспорту, соціальної сфери тощо), наносяться невиправні пошкодження довкілля, виникає довготривала екологічна надзвичайна ситуація. При стихійних лихах, таких, як повені, землетруси, зсуви, при катастрофах, таких, як вибухи, пожежі, організація надання медичної допомоги одночасно великій кількості постраждалих силами місцевої мережі охорони здоров'я стає неможливим. В районі надзвичайної ситуації виникає потреба в додатковій кількості медичних працівників, медикаментів, медичного санітарно-гігієнічного обладнання. Для термінової госпіталізації постраждалих в важкому стані потребується додатковий спеціальний транспорт. Мобілізація додаткових сил і засобів і відправка їх в зону надзвичайної ситуації та організація надання медичної допомоги на етапах медичної евакуації повинно здійснюватись силами й засобами формувань і закладів ДСМК. Згідно затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України Положення про ДСМК організаційно-методичне керівництво ДСМК здійснюється Міністерством охорони здоров'я України і по суті ДСМК є організаційно-функціональною галуззю системи охорони здоров'я України.

Для ефективного функціонування ДСМК та усіх закладів системи охорони здоров'я необхідна своєчасна, безперервна, повна та достовірна інформація про медико-санітарні наслідки НС, стан системи охорони здоров'я в зоні НС, стан готовності сил і засобів ДСМК до адекватного наслідкам НС реагування. Без достатньої інформації неможливе прийняття управлінського рішення керівництвом ДСМК щодо розгортання мобільних формувань, направлення до району надзвичайної ситуації необхідних медичних сил і засобів, неможливо здійснювати координацію їх зусиль. Для інформаційно-аналітичного забезпечення процесів підготовки, прийняття та контролю виконання рішень з питань попередження виникнення та ліквідації медико-санітарних наслідків НС силами й засобами ДСМК було прийнято рішення про покладення цих функцій на інформаційно-аналітичну функціональну підсистему МОЗ України в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань НС.

Урядова інформаційно-аналітична система з питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС) має основним призначенням забезпечення Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади достовірною інформацією, пов'язаною з екологічною безпекою, факторами ризику виникнення надзвичайної ситуації, а при виникненні надзвичайної ситуації - про її наслідки, хід робіт із ліквідації її наслідків. На цю систему також покладається:

- накопичення інформації у відповідних базах даних;

- забезпечення оперативного доступу до цих баз даних визначеному колу користувачів інформації;

- забезпечення сумісності інформації на основі використання єдиних принципів побудови баз даних, єдиної сертифікованої картографічної інформації, єдиних класифікаторів та стандартів;

- забезпечення проведення наукового прогнозування можливого виникнення НС та їх медико-санітарних наслідків;

- забезпечення інформаційної взаємодії та координації роботи органів виконавчої влади щодо запобігання виникненню НС та ліквідації їх наслідків.

Однією з функціональних підсистем в межах УІАС НС є функціональна підсистема МОЗ України.

Рішенням МОЗ України для розбудови вузлів державного та територіального рівнів функ-ціональної підсистеми МОЗ України в УНІАС НС визначені заклади ДСМК. Функціональна підсистема МОЗ України в межах УНІАС НС таким чином стала інформаційно-аналітичною системою МОЗ України з питань НС і також виконує функції інформаційно-аналітичної системи ДСМК.

Передбачено 4 рівня вузлів інформаційно-аналітичної системи.

Перший рівень - (рівень МОЗ України) включає один основний вузол. Згідно наказу МОЗ України від 03.08.2000 р. № 189 основний вузол функціональної підсистеми МОЗ України в межах УНІАС НС (далі вузол МОЗ України) розгорнутий на базі головного закладу ДСМК - Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК).

Другий рівень - рівень територіальних органів управління охорони здоров'я (далі - ТО УОЗ). Основні вузли цього рівня: МОЗ АРК, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій (далі - вузли ТОУОЗ) розгорнуті на базі головних закладів ДСМК територіального рівня - територіальних центрів екстреної медичної допомоги.

Третій рівень- (рівень органів управління охороною здоров'я районів та міст обласного підпорядкування) - вузли центральних районних (міських) лікарень (далі - ЦРЛ, ЦМЛ) та місь-ких органів управління охороною здоров'я держадміністрацій міст обласного підпорядкування.

Базовий (четвертий) рівень складають усі заклади охорони здоров'я: станції швидкої медичної допомоги, поліклініки, амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти (ФАПи), районні та міські санепідстанції тощо, які згідно своїх положень (статутів) приймають участь у ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій чи до яких звернувся за медичною допомогою постраждалий від НС.

Наказом МОЗ України від 03.08.2000 р. № 189 затверджений Регламент подання інформації в функціональній підсистемі МОЗ України в межах УНІАС НС, який встановлює порядок інформаційної взаємодії МОЗ України, МОЗ АРК, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської і Севастопольської міських та установ і закладів охорони здоров'я при виникненні або загрозі НС, ліквідації медико-санітарних наслідків НС. Дія Регламенту поширюється на всі установи і заклади охорони здоров'я системи МОЗ України та територіальних органів управління охорони здоров'я (далі - заклади охорони здоров'я), та на відомчі заклади, які відносяться до ДСМК України.

Основним завданням інформаційної взаємодії є:

- інформаційне забезпечення центрального вузла інформаційно-аналітичної обробки інформації УІАС НС у Кабінеті Міністрів України (далі - центральний вузол УІАС НС), резервного вузла інформаційно-аналітичної обробки інформації УІАС НС у МНС України (далі - резервний вузол УІАС НС) через вузол інформаційно-аналітичної обробки інформації МОЗ України (далі - вузол МОЗ України);

- збирання, накопичення та аналітична обробка інформації про медико-санітарні наслідки
НС із вузлів інформаційно-аналітичної обробки інформації УІАС НС в ТОУОЗ (далі - вузли
ТОУОЗ) та закладів охорони здоров'я;

- забезпечення постійного зв'язку та обміну інформацією між центральним вузлом УІАС НС, резервним вузлом УІАС, вузлом МОЗ України, вузлами ТОУОЗ та із закладами
охорони здоров'я.

Основні завдання реалізуються шляхом поділу загальних завдань на конкретні функції вузлів інформаційно-аналітичної системи всіх рівнів.

Регламент визначає функції вузла МОЗ України таким чином:

- забезпечення оперативно-чергової діяльності функціональної підсистеми МОЗ України
УІАС НС;

- прийом, реєстрація, накопичення, обробка та аналіз інформації, що надходить до вузла МОЗ України, для підготовки управлінських рішень на державному рівні;

- забезпечення постійного зв'язку та обміну інформацією з центральним і резервними вузлами системи УІАС НС, із керівництвом МОЗ України та з вузлами ТОУОЗ;

- постійне оновлення бази даних функціональної підсистеми МОЗ України, забезпечення
можливості оперативного доступу та збереження інформаційного фонду;

- подання оперативної інформації до центрального та резервного вузлів УІАС НС, керівництву МОЗ України, підготовка та подання керівництву МОЗ України аналітичних довідок щодо медико-санітарних наслідків НС та їх ліквідації чи (або) мінімізації їх шкідливого впливу, загроз їх виникнення;

- обмін інформацією з відповідними органами функціональних підсистем УІАС НС інших відомств та територіальних підсистем УІАС НС щодо НС, загроз їх виникнення, медико- санітарних наслідків НС та їх ліквідації.

На вузли ТОУОЗ покладені наступні функції:

- забезпечення оперативно-чергової діяльності ТОУОЗ в УІАС НС;

- збирання, реєстрація, накопичення та аналітична обробка інформації, що надходить до ТОУОЗ;

- передача інформації за встановленою формою та у визначені терміни до вузла МОЗ України та керівництва ТОУОЗ;

- збирання й накопичення інформації, створення баз даних, постійне їх оновлення та збереження;

- підтримка постійного зв'язку та обмін інформацією з вузлом МОЗ України, черговими
ЦРЛ та ЦМЛ в УІАС НС, керівництвом ТОУОЗ, оперативними службами управлінь із
надзвичайних ситуацій і цивільного захисту відповідної адміністративної території;

- подання оперативної та аналітичної інформації щодо медико-санітарних наслідків НС,
загроз їх виникнення та ліквідації медико-санітарних наслідків НС до вузла МОЗ України,
керівництва ТОУОЗ.

Вузли ЦРЛ та ЦМЛ виконують такі функції:

- забезпечення оперативно-чергової діяльності ЦРЛ, ЦМЛ в УІАС НС;

- збирання, реєстрація й передача інформації за встановленою формою та у визначений термін щодо НС, їх медико-санітарних наслідків та їх ліквідацію до вузлів ТОУОЗ та місцевих органів виконавчої влади;

- підтримка постійного зв'язку та обмін інформацією з вузлом ТОУОЗ, місцевими органами виконавчої влади, закладами охорони здоров'я (в т.ч. відомчими закладами ДСМК) та медико-санітарними частинами об'єктів на території району (міста).

На заклади охорони здоров'я покладені наступні функції:

- збирання, реєстрація й передача інформації за встановленою формою та у визначений термін щодо НС, їх медико-санітарних наслідків та їх ліквідацію черговому ЦРЛ або ЦМЛ та місцевого органу виконавчої влади;

- підтримка постійного зв'язку та обмін інформацією з черговим ЦРЛ та ЦМЛ (відповідно підпорядкуванню), місцевими органами виконавчої влади, іншими закладами охорони здоров'я території району (міста).


Читайте також:

 1. H) Орган з питань конкуренції
 2. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 3. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 4. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 5. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 6. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 7. IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО
 8. IV. Розподіл нервової системи
 9. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 10. IV. Філогенез кровоносної системи
 11. POS-системи
 12. V Суттю Я-концепції стає самоактуалізація в межах моральних правил і більше значимих особистісних цінностей.
Переглядів: 914

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Учбово-матеріальне забезпечення. | Вимоги нормативних документів щодо термінів подачі інформації про виникнення НС та її медико-санітарні наслідки.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.