Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Показники ефективності виробництва, резерви і фактори її підвищення.

Ефективність виробництва – це узагальнене і повне відображення кінцевих результатів використання засобів, предметів праці і робочої сили на підприємстві за певний проміжок часу. Загальну економічну ефективність виробництва ще називають загальною продуктивністю виробничої системи.

Загальна методологія визначення економічної ефективності полягає у відношенні результату виробництва до затрачених ресурсів (витрат), тобто одержаного економічного ефекту до витрат на його досягнення.

Проблема підвищення ефективності виробництва полягає в забезпеченні максимально можливого результату на кожну одиницю затрачених трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Кількісне вираження цього результату відображається через систему показників економічної ефективності виробництва. Ця система містить такі групи показників:

І. Узагальнюючі показники економічної ефективності виробництва (рівень задоволення потреб ринку, виробництво продукції на одиницю витрат ресурсів, витрати на одиницю товарної продукції, прибуток на одиницю загальних витрат, рентабельність виробництва, народногосподарський ефект від використання одиниці продукції).

ІІ. Показники ефективності використання живої праці(трудомісткість одиниці продукції, відносне вивільнення працівників, темпи росту продуктивності праці, частка приросту продукції за рахунок росту продуктивності праці, коефіцієнт ефективності використання робочо­го часу, економія фонду оплати праці, випуск продукції на 1 грн. фонду оплати праці).

III. Показники ефективності використання основних виробничих фондів (фондовіддача основних фондів, фондомісткість продукції, рентабельність основних фондів, фондовіддача активної частини основних фондів).

IV. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів (матеріаломісткість продукції, матеріаловіддача, коефіцієнт використання найважливіших видів сировини і матеріалів, витрати палива і енергії на 1 грн. чистої продукції, економія матеріальних витрат, коефіцієнт вилучення корисних компонентів із сировини).

V. Показники ефективності використання фінансових коштів (коефіцієнт оборотності оборотних коштів, тривалість одного обороту нормованих оборотних коштів, відносне вивільнення оборотних коштів, питомі капіталовкладення, капіталовкладення на одиницю введених потужностей, рентабельність інвестицій, строк окупності інвестицій).

VI. Показники якості продукції (економічний ефект від поліпшення якості продукції, частка продукції, яка відповідає кращим світовим і вітчизняним зразкам тощо).

Під резервами підвищення економічної ефективності виробництва розуміють невикористані можливості збільшення випуску продукції в розрахунку на одиницю сукупних витрат завдяки більш раціональному використанню усіх видів ресурсів підприємства.

Основні фактори підвищення ефективності виробництва це підвищення його технічного рівня, вдосконалення управління, організації виробництва і праці, зміна обсягу і структури виробництва, поліпшення якості природних ресурсів та інші.

 

5. Планування розподілу прибутку і потреби у зовнішньому фінансуванні.

Прибуток, який залишається на підприємстві, використовується за рішенням трудового колективу або власника. В процесі його розподілу формуються грошові фонди цільового призначення:

- фонд розвитку виробництва;

- фонд соціальних потреб;

- фонд матеріального заохочення;

- резервний (страховий) фонд;

- дивідендний фонд.

Підприємства самостійно визначають суми або співвідношенні спрямування фінансових ресурсів на різні потреби розвитку.

Фонд розвитку виробництва (ФРВ)витрачається на задоволення потреб підприємства, які пов'язані з технічним переозброєння вдосконаленням технології, проведенням науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, освоєнням нових та модернізацією традиційних видів продукції, поповненням власних оборотних коштів.

Фонд соціальних потреб (ФСП)формується ї метою сприяння соціальному розвиткові колективу підприємства: утримання об'єктів соціально-культурної сфери (дитячих дошкільних установ, баз відпочинку, клубів, тощо):

Фонд матеріального заохочення (ФМЗ)формується зметою підвищення мотивації працівників до досягнення високих кінцевих р результатів роботи: виплати винагороди за загальні результати роботи впродовж року, одноразового преміювання за виконання особливо важливих завдань, надання одноразової матеріальної допомоги тощо.

Резервний (страховий) фонд (ФР)створюється на випадок погіршення фінансового стану підприємства в результаті зміни ринкової кон'юнктури, стихійних лих тощо. Для акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю створення резервних фондів є обов'язковим. Їх розмір визначається статутними документами. Певна сума прибутку (в межах 4 відсотків загальної суми оподаткованого прибутку) може спрямовуватися на добровільні внески і благодійні цілі. Ця сума звільняється від оподаткування.

З прибутку колективу відшкодовуються збитки і видатки, які згідно з чинним законодавством не відносяться на зменшення валового прибутку.

Важливим питанням фінансового планування на підприємстві є визначення потреби у зовнішньому фінансуванні, необхідному для забезпечення запланованого обсягу випуску та продажу продукції.

Потреба у зовнішньому фінансуванні(Зф)визначається за формулою:

Зф=Іа-Втф,

де Іазаплановані інвестиції в активи підприємства (основний капітал, оборотні засоби), тис. гри.; Втф — внутрішні джерела фінансування за планом (резерви, прибуток, амортизаційні відрахування).

Іа=Апл-Ппл

де Апл — планова величина приросту загальних активів, тис. гри.; Ппл— планова величина приросту поточних пасивів (зобов'язань), тис. грн.

Величина внутрішнього фінансуваннявизначається:

Втф=Пчист. — Д

де Пчистчистий нерозподілений прибуток колективу за планом, тис. грн.; Д — планова сума дивідендів, тис. грн.

Після визначення величини зовнішнього фінансування доцільно розрахувати показники ефективності його залучення: чистий дисконтований доход, індекс доходності, внутрішню норму доходності та період окупності.


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. Абіотичні та біотичні фактори.
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості
 4. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Агрегування та факторизація
 7. Аналіз економічної ефективності капітальних вкладень
 8. Аналіз ефективності використання каналів розподілу
 9. Аналіз ефективності використання оборотних активів
 10. Аналіз ефективності використання основних засобів.
 11. Аналіз ефективності діяльності працівників банку
 12. Аналіз ефективності інвестиційних проектів
Переглядів: 1219

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Показники оцінки фінансового стану підприємства. | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.