Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Історичні умови започаткування казначейства

Етапи створення і розвитку Державного казначейства України

Передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні

Історичні умови започаткування казначейства

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

 

 

 

з курсу:

 

Укладач: Т.О. Єгоркіна

 

 

Донецьк – 2011

 

ЗМІСТ

 

1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

 

 

3. ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ -ПОВНОВАЖНИЙ УЧАСНИК БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

 

4. БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ

 

 

5. ПЛАТІЖНА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

 

6. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

 

7. КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ

 

8. КАСОВЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОХОДАМИ

 

9. КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 

10. КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ ФОНДІВ

 

11. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

 

12. ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

 

13. КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

 

14. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

 

15. КАЗНАЧЕЙСТВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 

ТЕМА І. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

 

Історія зародження, становлення і розвитку казначейства надзвичайно багата і тривала.

Термін «казначейство» походить від поняття «казна», що в перекладі з англійської означає скарб, цінність.

Терміни "казна" і "казначейство" мають різні тлумачення в різних країнах. Це можна пояснити розвитком та еволюцією казни як суспільного фінансового інституту, який є частиною спадку, традицій і культури різних держав.

У найперших систематизованих працях, присвячених питанням казни, цей термін використовується і у широкому, і більш вузькому розумінні. Так, в "Арташастрі" (праці про гроші), яка була написана в Індії дві тисячі років тому, казна в широкому розумінні - це багатство держави, до якого включались окрім детально перерахованих доходів золото, коштовне каміння і метали, а також усі види сільськогосподарської продукції. У рукописі зазначалося, що армія і казна - найважливіші інструменти в руках монархії, тому вони мусять бути під безпосереднім контролем керівника держави. У більш вузькому значенні казна - це місце, куди надходили гроші і звідки здійснювались платежі для конкретних цілей [4, с.14].

Історично казначейство виконувало наступні функції:

- відповідало за збереження багатства держави;

- було місцем, де збиралися платежі держави і з якого держава здійснювала виплати;

- відповідало (під королівським наглядом) за чеканку монет;

- а також виконувало функцію облікового відомства. Тобто казначейство повинно було вести записи всіх операцій із зазначенням дати, характеру і кінцевого призначення платежів.

З часом у різних країнах функції казначейства поступово змінювались:

- внаслідок затяжних війн, які призводили до зменшення багатства держави, казначейства почали випускати внутрішні і зовнішні боргові зобов'язання;

- у зв'язку зі збільшенням кількості і розширенням активності фінансових монополій, казначейства почали приймати на збереження їхні акції;

- з виникненням центральних банків і відповідним зростанням системи комерційних банків такі функції казначейства як емісія грошей та чеканка монет, випуск боргових зобов'язань, отримання і видача платежів державою було передано банкам;

- у деяких випадках казна працювала як банківська установа і приймала вклади населення.

Наявність окремого уповноваженого органу в системі виконавчої влади держави, який мав відповідати за розробку та здійснення державної фінансової політики, є закономірністю для всіх епох і держав.

Початок створення казначейства належить до управління казною за тієї доби, коли не було ще чіткого розмежування між особистою власністю титулованого володаря та власністю держави [4, с.15].

 

2. Передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні

 

Традиції Державного казначейства України зародилися ще за часів Київської Русі. Прообразом казначейства можна вважати княжу казну Ярослава Мудрого і його спадкоємців, яка слугувала сховищем матеріальних цінностей князівств. Тут також писалися укази, складалися грамоти, велося поточне листування [4, с.15].

Казначейство як спеціальний державний фінансовий орган, що здійснював касове виконання державного бюджету було засновано в Росії 2.02.1821 року, коли у складі Міністерства фінансів створили департамент Державного казначейства.

Департаменту виконував наступні завдання:

- контролював рухом коштів за надходженнями та витратами усіх казначейств;

- здійсненнював головне рахівництво усіх надходжень та витрат держави. У його віданні також перебували місцеві органи - казенні палати. Усі зібрані органами казначейства доходи надходили на єдиний рахунок у Державному банку.

Саме фінансові відносини 18 століття сприяли започаткуванню державного казначейства, яке з плином часу приймало все більш розвинені форми та державну значимість.

Казначейство організовувало стягнення податків, зборів, мита, вело облік прибутків держави і відпускало кошти на витрати, передбачені державним бюджетом.

Казначейське виконання державного бюджету дало позитивний ефект, тому що така форма роботи забезпечує ощадливе, обов'язково цільове використання коштів державного бюджету. Це, в свою чергу, дало можливість:

- здійснювати державний контроль і оперативно розпоряджатися фінансовими ресурсами держави;

- ефективно їх перерозподіляти і маневрувати державними коштами;

- створювати можливість накопичення ресурсів для реалізації державних програм і зобов'язань [4, с.16].

Під час Жовтневої революції 1917 р. департамент Державного казначейства був головним у системі Міністерства фінансів. Він розпоряджався рухом коштів, що надходили до загальних державних доходів, здійснював центральне рахівництво за державними доходами і видатками, також він проводив перевірку фінансових кошторисів усіх міністерств і головних управлінь, складав проект державного розпису доходів і видатків.

Спроби побудувати бюджет України на базі власної державності було зроблено у 1917-1920 рр., коли Центральна Рада намагалася унезалежнити фінанси України від фінансів Росії. Повний бюджет було побудовано тільки за часів Гетьманату Павла Скоропадського. За відсутності нових законів юридичною основою при формуванні бюджету Української держави стало бюджетове право Російської Імперії, що складалося із загальних кошторисних правил і правил про порядок розгляду державного розпису прибутків і видатків та про асигнування зі скарбу видатків, не передбачених розписом. Зведений бюджет Української держави в ті часи важко було вважати загальноприйнятним із фінансово-економічної точки зору державним бюджетом. Він був скоріше зведенням кошторисів за державними прибутками і видатками, мав ознаки виконавчого кошторису. На недосконалість сформованого бюджету вплинули й несприятливі соціально-політичні та фінансово-економічні умови, за яких він складався. Дефіцит бюджету покривався випуском серії білетів державної скарбниці та іншими кредитними операціями. Незважаючи на те, що йому були притаманні риси виконавчого кошторису, він, за словами тодішніх економістів мав "велику близькість до дійсних витрат і вплат до скарбниці".

З утворенням у 1922 році СРСР було створено єдиний бюджет, до складу якого включались бюджети союзних республік. Казначейство було ліквідовано, оскільки касове виконання державного бюджету здійснював Держбанк СРСР [4, с.19].

Передумовою для створення такого інституту державної виконавчої влади як казначейство послужила потреба держави в консолідації всіх фінансових ресурсів на єдиному рахунку, оперативному управлінні наявними засобами, у прозорості процесу виконання державного бюджету і контролі за його виконанням. На той момент в Україні діяла банківська система касового виконання бюджету, при якій державні кошти розпорошувалися по рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в комерційних банках, що призвело до некерованості бюджетного процесу і неможливості контролю з боку держави. Аналогічні складності мали місце і з дохідною частиною бюджету.

Створення Державного казначейства в Україні зумовлене передусім двома причинами:

- потребою в державному контролі за виконанням бюджета не тільки за принципом «скільки надійшло і на що витрачено», але і з точки зору того, наскільки раціонально витрачаються і як швидко бюджетні кошти потрапляють до їх отримувачам;

- необхідністю оперативного управління обмеженими державними коштами.

Важливою економічною передумовою створення системи Державного казначейства були реальні процеси в економіці України та в політичному житті суспільства [2, с.15].

Створення та розвиток Державного казначейства України в сучасному його вигляді відображає всю глибину, всю складність ситуації, яку переживала Україна в період становлення її як самостійної та незалежної держави у сфері формування органів фінансового управління.

 


Читайте також:

 1. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості.
 2. Аналогія як умовивід
 3. Блок 4. Умови та охорона праці.
 4. Блок перевірки умови
 5. БУДОВА ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ШАРУВАТИХ ТОВЩ
 6. Бюджетне повноваження Державного казначейства України.
 7. Валютно-фінансова інтеграція в Європі: історичні, економічні та інституційні засади
 8. Види аудиторських висновків та умови їх надання
 9. Види і типи організаційних структур та умови їх ефективного застосування
 10. Види й типи організаційних структур та умови їх ефективного застосування
 11. Визначте кордони Галицько – Волинського князівства на історичній карті [Див.істор.карту].
 12. Винесення внутрішніх, розумових дій назовні називають ексте­ріоризацією.
Переглядів: 3074

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Етапи розвитку конфлікту | Етапи створення і розвитку Державного казначейства України

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.056 сек.